Ubieganie się o kredyt w banku może skutkować propozycję dokupienia ubezpieczenia na życie, które będzie dodatkowym zabezpieczeniem dla banku na wypadek różnych trudności życiowych i finansowych kredytobiorcy. Aby uniknąć zbyt pochopnej decyzji, warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową wcześniej.

Polisa ma chronić przede wszystkim ubezpieczonego i zapewnić mu jak najlepsze warunki ochrony. Sprawdzamy, co oferują banki, jaki jest zakres ochrony w polisie na życie, którą może zaproponować bank oraz na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy jest koniecznie?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest bezpośrednio wymagane przez polskie prawo, ale banki często ustanawiają je jako warunek udzielenia kredytu. Brak ubezpieczenia może skutkować gorszymi warunkami finansowania lub nawet odmową kredytu. To zabezpieczenie dla banku, ale przede wszystkim ochrona dla kredytobiorcy i jego rodziny przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, takimi jak śmierć ubezpieczonego, które mogłyby znacząco wpłynąć na zdolność spłaty kredytu.

Jak działa ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to rodzaj zabezpieczenia dla dwóch stron. Z punktu widzenia ubezpieczonego stanowi ono nieocenioną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, która ma wpływ na płynność finansową. W ramach polisy jest bowiem wypłacane odszkodowanie, które starczy na pokrycie aktualnych zobowiązań. Natomiast z perspektywy banku, taka polisa stanowi gwarancję tego, że raty kredytu będą opłacane zgodnie z harmonogramem udzielonej pożyczki.

Polisa do kredytu – jaki zakres ochrony obejmuje?

Ubezpieczenie na życie, jakie oferuje bank – będzie uzależniona od wysokości kredytu, jaki zamierzamy zaciągnąć.

Przykładowo – jeśli decydujemy się na kredyt w wysokości 250 000 zł, to mniej więcej taką sumę ubezpieczenia będzie oferował bank w proponowanej przez siebie polisie na życie. Kwota sumy ubezpieczenia może różnić się w zależności od banku, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym bank współpracuje.

Zakres ochrony powinien dotyczyć zdarzeń, które mogą wpłynąć na nasze trudności finansowe czyli:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • utratę zdolności do wykonywania pracy,
 • śmierć.

Kredyt, który zaciągamy na 10, 20 czy nawet 30 lat to wieloletnie zobowiązanie. W tym czasie może wydarzyć się wiele rzeczy, których nie sposób przewidzieć. Zakres ochrony polisy oferowanej przez bank może być zatem niewystarczający. Szczególnie, gdy pewne zdarzenia jesteś w stanie przewidzieć wcześniej jak np. zachorowanie na raka.

Wypowiedź eksperta

Polisa do kredytu zazwyczaj obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, co gwarantuje spłatę pozostałej części kredytu hipotecznego. Zakres ochrony może być jednak rozszerzony o dodatkowe ryzyka, takie jak ciężka choroba, utrata zdolności do pracy czy niezdolność do pracy z powodu wypadku. Odpowiedni dobór zakresu ochrony zależy od indywidualnych potrzeb kredytobiorcy i może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa finansowego jego i jego rodziny.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Jakie banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu?

Większość banków oferujących kredyty hipoteczne proponuje także ubezpieczenie na życie jako dodatkową ochronę finansową. Oferty mogą się różnić pod względem zakresu ochrony, kosztów i warunków. Poniżej znajdziesz przykładową tabelę z ofertami różnych banków, która pomoże Ci porównać dostępne opcje.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Bank

TU

Co oferuje?

ING Bank Śląski

Nationale-Nederlanden, Allianz

ubezpieczenie pożyczki gotówkowej: składka wynosi 0,28% kwoty pożyczki; ochrona na wypadek: utraty pracy, dłuższego zwolnienia lekarskiego, śmierci

PKO BP

PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA

ubezpieczenie kredytu hipotecznego: składka wynosi 27,73 zł miesięcznie dla kredytu nieprzekraczającego 100 000 zł; ochrona na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Santander

Allianz

ubezpieczenie kredytu: „Spokojny Kredyt” przy kredytach nieprzekraczających 300 000 zł; ochrona na wypadek śmierci lub pobytu w szpitalu powyżej 5 dni

Credit Agricole

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

ubezpieczenie kredytu hipotecznego: suma ubezpieczenia równa jest kwocie zadłużenia, opłata za ubezpieczenie maleje wraz z kwotą zobowiązania

mBank

UNIQA

ubezpieczenie kredytu: ochrona na wypadek utraty pracy, poważnej choroby, pobytu w szpitalu oraz śmierci

Millennium

TU Europa

ubezpieczenie pożyczki gotówkowej: ochrona na wypadek śmierci, poważnej choroby, hospitalizacji, utraty źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy; składka wynosi 0,31% kwoty pożyczki

VeloBank

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

ubezpieczenie do kredytów gotówkowych: ochrona na wypadek śmierci, całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy.

Alior Bank

PZU Życie

ubezpieczenie do kredytu hipotecznego: ochrona na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, składka w pierwszych 60 miesiącach jest jednorazowa, opłacana w dniu uruchomienia kredytu, w kolejnych latach opłacana jest miesięcznie w dniu spłaty raty kredytowej

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych banków (22.04.2024).

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu?

Koszt ubezpieczenia na życie do kredytu zależy od wielu czynników, takich jak kwota kredytu, wiek i stan zdrowia ubezpieczonego oraz zakres wybranej ochrony. Poniżej znajduje się przykładowa tabela z ofertami różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU), która ilustruje, jak te czynniki mogą wpływać na cenę polisy.

Dostawca

Zakres ochrony

Składka

Uwagi

PKO Bank Polski

śmierć, niezdolność do pracy, samodzielna egzystencja na skutek wypadku

27,73 zł/mies. przy 100 tys. zł

brak badań lekarskich do 1 mln zł ubezpieczenia​ (PKO Bank Polski)​

Alior Bank

śmierć, ciężka choroba, niezdolność do samodzielnej egzystencji

informacje niedostępne

stała suma ubezpieczenia przez pierwsze 60 miesięcy​ (Alior Bank)​

Warta

zależna od wielu czynników, m.in. sumy ubezpieczenia, zakupu dodatkowej ochrony, stanu zdrowia i wieku

ustalana indywidualnie

ubezpieczenie dobrowolne, możliwość indywidualnego dostosowania​ (Warta)

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych dostawców (10.04.2024).

Podane w tabeli ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Ważne jest, aby przed wyborem polisy dokładnie porównać dostępne oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym.

Jak wygląda zakup polisy na życie do kredytu?

Umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można podpisać na dwa sposoby:

 • klient może przystać na ofertę banku i zgodzić się, aby placówka zawarła w jego imieniu polisę na życie do kredytu;
 • klient może wykupić polisę indywidualnie i przedstawić w banku dowód przystąpienia do ubezpieczenia.

Coraz więcej banków oferuje również możliwość zakupu polisy online, również za pomocą aplikacji mobilnej. Jest to spore ułatwienie dla klienta, jednak zawsze warto w tym celu dokładnie zapoznać się z treścią OWU oraz udać się do najbliższej placówki banku. 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym?

Od ubezpieczenia na życie do kredytu można odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość wypowiedzenia, zasady zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdarza się, że bank zezwala na rezygnację dopiero wtedy, gdy wartość zadłużenia będzie niższa, by następnie zaproponować gorsze warunki spłaty pozostałej części kredytu.

Na co zwracać szczególną uwagę decydując się na zakup polisy w banku?

Przy wyborze polisy na życie do kredytu warto zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów. Są to przede wszystkim:

 • suma ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • karencja,
 • wyłączenia odpowiedzialności.

Sumę ubezpieczenia należy wybrać, uwzględniając swoje możliwości finansowe oraz potrzeby na przyszłość. Warto przeanalizować wysokość zadłużenia, kogo chce się zabezpieczyć finansowo i jaka kwota będzie odpowiednia. 

Ochrona polisy na życie również powinna być dopasowana – dla części osób wystarczająca będzie podstawowa ochrona na wypadek śmierci, inni mogą chcieć zabezpieczenia również w sytuacji poważnego zachorowania lub utraty pracy, która wpłynie na ich kondycję finansową i spłatę zadłużenia. 

Przed zawarciem umowy należy sprawdzić, ile wynosi karencja dla różnych zdarzeń polisowych. Warto wiedzieć, czy pobyt w szpitalu zostanie objęty ochroną po 3 miesiącach czy po roku. Karencja oznacza, że zdarzenie polisowe przed upływem określonego czasu nie zagwarantują wypłaty odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności to z kolei zapis w umowie, który precyzyjnie opisuje okoliczności wypadku, urazu, choroby oraz śmierci, w których to ubezpieczyciel ma pełne prawo do odstąpienia od warunków umowy. Dzieje się tak np. gdy do wypadku doszło wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub w sytuacji, gdy ubezpieczony zataił ważne informacje o swoim stanie zdrowia. 

Kto może pomóc wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym może być kluczowym elementem zabezpieczenia finansowego zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny. W tym procesie pomocne mogą okazać się porównywarki ubezpieczeń, które umożliwiają szybkie porównanie ofert od różnych ubezpieczycieli, aby znaleźć taką, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Plusy korzystania z porównywarek ubezpieczeń:

 • szeroki wybór ofert – porównywarki gromadzą oferty od wielu ubezpieczycieli, co pozwala na łatwe porównanie różnych polis w jednym miejscu,
 • oszczędność czasu – zamiast odwiedzać strony wielu ubezpieczycieli indywidualnie, porównywarki umożliwiają szybkie przejrzenie dostępnych opcji, często w ciągu kilku minut,dostosowanie do potrzeb – większość porównywarek pozwala na dostosowanie wyszukiwania do konkretnych potrzeb, takich jak suma ubezpieczenia czy zakres ochrony,
 • bezpłatne korzystanie – porównywarki zazwyczaj oferują swoje usługi za darmo, co oznacza, że możesz bezpłatnie uzyskać informacje na temat dostępnych ubezpieczeń,
 • wsparcie konsultanta – niektóre porównywarki oferują również pomoc telefoniczną lub online od konsultantów, którzy mogą odpowiedzieć na pytania i pomóc w wyborze najlepszej polisy.

Podczas wyboru ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można też skorzystać z ofert banków, które często współpracują z konkretnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferując polisy dostosowane do kredytów hipotecznych. Jednak samodzielny wybór polisy zazwyczaj daje większą elastyczność i możliwość dostosowania ochrony do indywidualnych potrzeb.
 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie przy kredycie
 

Co to jest ubezpieczenie na życie przy kredycie? 

Polisa na życie do kredytu to produkt, który może zaoferować Ci bank, w chwili, gdy ubiegasz się o kredyt. To forma zabezpieczenia dla kredytodawcy, gdzie bank zostaje uposażonym i w różnych nieoczekiwanych okolicznościach będzie zabezpieczony, gdybyś nie mógł spłacić zobowiązania.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu?

Wysokość składki w polisie do kredytu zależna jest od wysokości kwoty kredytu. Im wyższe zadłużenie, tym wyższa składka. Każdy bank sam stanowi o tym, jak wysoki procent zadłużenia będzie wynosić składka (może to być no. 0,28% kwoty pożyczki).

Czy mam obowiązek nabyć polisę na życie do kredytu?

Nie musisz decydować się na ubezpieczenie na życie, które oferuje Ci bank, ale będzie to z pewnością skutkowało gorszymi warunkami umowy kredytowej. Taka polisa na życie jest zabezpieczeniem, gdzie bank jest chroniony na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Co daje ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Ubezpieczenie na życie przy kredycie zapewnia spokój ducha, gwarantując, że w przypadku śmierci kredytobiorcy zobowiązanie kredytowe zostanie spłacone przez ubezpieczyciela. To ochrona finansowa dla rodziny, która nie będzie musiała przejmować długu. Ponadto, w niektórych przypadkach, może również obniżyć koszt kredytu. Ubezpieczenie może też obejmować dodatkowe zdarzenia, jak ciężka choroba czy niezdolność do pracy.

Czy ubezpieczenie kredytu ma sens?

Zakup ubezpieczenia kredytu ma sens ze względów bezpieczeństwa finansowego. Zabezpiecza ono rodzinę kredytobiorcy przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na zdolność spłaty kredytu. Jest to również wymóg niektórych banków, co może wpłynąć na decyzję o jego zakupie. Ubezpieczenie kredytu może też przyczynić się do uzyskania lepszych warunków kredytowych.

Czy ubezpieczenie kredytu obejmuje śmierć?

Tak, standardowo ubezpieczenie kredytu obejmuje śmierć kredytobiorcy. W takim wypadku ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek spłaty pozostałej kwoty kredytu, co chroni finansowo rodzinę kredytobiorcy. Jest to podstawowy zakres ochrony, ale polisy mogą także oferować wiele dodatkowych opcji ochronnych.

Jakie ubezpieczenie przy kredycie?

Wybierając ubezpieczenie przy kredycie, należy zwrócić uwagę na zakres ochrony, który powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy. Obejmować może on nie tylko śmierć, ale również niezdolność do pracy, ciężkie choroby czy utratę pracy. Ważne jest także, aby składka była adekwatna do oferowanej ochrony i nie obciążała zbytnio budżetu kredytobiorcy.