Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Porównaj ceny polis na życie i ubezpiecz swoją przyszłość

 • Wypełnienie formularza zajmie Ci nie więcej niż 3 min.
 • Porównamy kilkanaście ofert ubezpieczenia od 5 ubezpieczycieli
 • Po przedstawieniu ofert otrzymasz czas na zastanowienie i podjęcie decyzji
 • - bez żadnych zobowiązań do zakupu polisy

Porównaj ubezpieczenia na życie »
Logo Allianz Logo Aviva Logo Axa Logo Prudential Logo Warta Nationale Naderlanden

Więcej o porównywaniu ubezpieczeń na życie

Jak mądrze wybrać ubezpieczenie na życie

Wybór dobrego ubezpieczenia na życie to nie kwestia ceny, ale starannego sprawdzenia zakresu ochrony. Może się bowiem okazać, że tania, w pośpiechu kupiona polisa zupełnie nie spełni naszych oczekiwań w momencie, gdy członkowie naszej rodziny lub my sami będziemy jej najbardziej potrzebować. Czym więc kierować się podczas zakupu ubezpieczenia na życie? Przede wszystkim naszymi potrzebami i możliwościami.

Formy ochrony ubezpieczenia na życie

Chociaż powszechnie przyjęło się, że ubezpieczenie na życie zapewnia świadczenie rodzinie i osobom, które były na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci, obecnie istnieje wiele odmian "życiówek", które pomagają także samemu ubezpieczonemu w chwili wystąpienia choroby lub podczas kosztownej rehabilitacji. Oprócz polis ochronnych pojawiły się również w ofercie rynkowej ubezpieczenia inwestycyjne, które pomagają pomnożyć nasz majątek. Dlatego wybór ubezpieczenia na życie powinien być poprzedzony dokładnym sondażem rynku.

Pierwszym krokiem do najlepszego wyboru polisy na życie jest z pewnością wybranie właściwej formy ochrony. Na rynku istnieje wiele jej odmian, a każda z nich ma trochę inne działanie. W klasycznym podziale ubezpieczeń życiowych rozróżniamy głównie polisy:

 • ­ na całe życie,
 • ­ terminowe,
 • ­ posagowe,
 • ­ na życie i dożycie,
 • ­ na dożycie,
oraz w nowoczesnym podziale: inwestycyjne, zmienne, uniwersalne.

Lepiej oszczędzać, czy rozsądnie dobierać?

Cena polisy z pewnością nie może zaważyć na decyzji przy wyborze ubezpieczenia na życie. Oczywiście jest to dla każdego jeden z najważniejszych argumentów, dlatego idealnym rozwiązaniem będzie porównanie zarówno cen, jak i zakresów ochrony. Na wysokość składki ubezpieczenia na życie wpływa wiele czynników takich jak:

 • ­ suma ubezpieczenia,
 • ­ wiek osoby ubezpieczonej,
 • ­ płeć,
 • ­ wykonywany zawód,
 • ­ aktualny stan zdrowia.
Dodatkowo, przy wycenie polisy może zaważyć wybrany przez nas termin zawarcia umowy: bezterminowy lub na czas określony. Jeżeli jednorazowy koszt interesującego nas ubezpieczenia przekracza nasze możliwości finansowe, lepiej zdecydować się na opłaty miesięczne lub kwartalne, niż wybierać propozycję tańszą, lecz mniej rozbudowaną.

Ubezpieczenie na życie wymaga indywidualnej wyceny składki ubezpieczeniowej

Dla wielu ubezpieczycieli liczą się nie tylko podstawowe dane, ale także tryb życia, jaki prowadzimy, czy uprawiamy sporty ekstremalne i jakie one wnoszą zagrożenia dla naszego zdrowia. Towarzystwa ubezpieczeniowe skrupulatnie oceniają potencjalne ryzyka i na podstawie wszystkich przedstawionych przez nas informacji ustalają wysokość składki . Niejednokrotnie proszą o dodatkowe dane dotyczące stanu naszego zdrowia, kierują potencjalnych klientów na badania medyczne lub wnioskują o przedstawienie diagnozy lekarskiej.

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z OWU zakładu ubezpieczeń

Tego punktu nie można pominąć przed podjęciem decyzji w sprawie ubezpieczenia na życie. Ubezpieczyciel nie potraktuje nas bowiem polubownie, gdy podczas ubiegania się o należne świadczenie spróbujemy się tłumaczyć, że "nie wiedzieliśmy". Każda firma zapisuje w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia wszystkie istotne informacje, które decydują o rodzaju ochrony i rodzajach sytuacji, w których otrzymamy odszkodowanie. Chociaż lektura OWU nie należy do łatwych (chociażby ze względu na trudne sformułowania ubezpieczycieli), warto zapoznać się z:

 • ­ zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • ­ wyłączeniami od odpowiedzialności (czyli sytuacjami, w których towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia),
 • ­ terminami zgłoszeń i możliwością odstąpienia od umowy.

Dodatkowe opcje rozszerzające polisę na życie

Standardowo, po zakupie ubezpieczenia na życie otrzymujemy gwarancję wypłaty świadczenia po nieszczęśliwym wypadku lub śmierci ubezpieczonej osoby. Takie ubezpieczenie można rozszerzyć na opcje dodatkowe, np:

 • ­ podniesienie wysokości odszkodowania,
 • ­ ochronę na wypadek trwałego kalectwa,
 • ­ zapłatę składki przez ubezpieczyciela, jeżeli na skutek trwałego inwalidztwa nie będziemy w stanie podjąć pracy,
 • ­ ubezpieczenie od zachorowania na nowotwór, udar mózgu, zawał serca i inne choroby, ujęte w OWU,
 • ­ zapłatę za pobyt w szpitalu.

Jaką sumę ubezpieczenia na życie wybrać?

Jak twierdzą praktycy – ubezpieczając się na życie po raz pierwszy, każdy ma problem w ustaleniu wysokości sumy ubezpieczenia. W jaki sposób można wycenić wartość swojego życia, skoro wiadomo, że jest ono bezcenne. Decydując się jednak na taką formę ochrony, powinniśmy ustalić konkretną kwotę.

Suma ubezpieczenia jest to ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione przez ubezpieczonego. Główną funkcją, jaką pełni ubezpieczenie na życie, jest zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek naszej śmierci. Oznacza to, że suma ta powinna stanowić sumę wartości naszych zdolności zarobkowych.

Zatem pytanie „Jaką sumę ubezpieczenia na życie wybrać?” – z pozoru proste, wymaga poważnego zastanowienia się nad odpowiedzią. Jak wynika z badań, nawet na Zachodzie, gdzie posiadanie ubezpieczenia na życie jest normą od wielu lat, tylko część ubezpieczonych podjęła w tej kwestii decyzję w pełni świadomie. W Polsce większość osób w ogóle nie wie jak do tego pytania podejść, albo go sobie nie zadaje. Wynika to z prostej przyczyny:

 • Nie potrafimy jasno sprecyzować celu naszego ubezpieczenia i dlatego nie możemy powiedzieć, jaka suma ubezpieczenia byłaby dla nas najbardziej odpowiednia.
 • Wolimy po prostu przeznaczyć pewną kwotę raz na miesiąc lub raz na rok i poprosić agenta o podanie, co za to dostaniemy.

Ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie losu bliskich

 

Punktem wyjścia w ustalaniu sumy ubezpieczenia powinna być przede wszystkim analiza celu ubezpieczenia. Najczęstszymi powodami są zazwyczaj:

 • zabezpieczenie dla siebie i rodziny w momencie śmierci lub poważnego wypadku,
 • możliwość godnego życia po przejściu na emeryturę.

Generalnie chodzi o to, aby w przypadku śmierci jednego z ubezpieczonych, standard życia jego najbliższych pod względem finansowym nie uległ pogorszeniu. By w miarę wiarygodnie określić swoją sytuację życiową oraz sumę ubezpieczenia, warto też odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.:

 • Kto jest zależny od moich dochodów?
 • Jaki jest obecny poziom moich zarobków?
 • Jaki jest obecny poziom moich oszczędności?
 • Czy mam kredyt albo zamierzam go zaciągnąć?
 • Jak dużo pieniędzy potrzebuję na edukację moich dzieci?
 • Czy zamierzam w przyszłości dokonać jakichkolwiek inwestycji (zakup nowego auta, remont mieszkania)?
 • W jaki sposób rodzina pokryje koszt mojego pogrzebu?
 • Czy chcę przekazać znaczący spadek mojej rodzinie?
 • Jak długo (przez ile lat) moi bliscy będą potrzebowali mojego wsparcia finansowego?

Opierając się na wiedzy podręcznikowej możemy zastosować uproszczone rozwiązanie, które głosi, że „w rodzinie suma ubezpieczenia małżonków powinna odpowiadać sześcio- do dziesięciokrotności rocznych wydatków ponoszonych na utrzymanie rodziny, przy czym osoba zarabiająca więcej powinna być wyżej ubezpieczona od mniej zarabiającego współmałżonka”.

Ponadto, uposażyć należy siebie nawzajem, czyli żona w 100% uposaża męża, a mąż żonę. Zasada ta wynika z tego, że po śmierci jednego z małżonków, to na drugim będzie spoczywał obowiązek wychowania dzieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki oraz ich wpływ na wyznaczenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia, powinniśmy dobrze przeanalizować nasze potrzeby i możliwości. Należy też pamiętać, że sytuacja finansowa i osobista każdego z nas ciągle się zmienia. Zmieniają się także potrzeby ubezpieczeniowe, oznacza to, że raz wyznaczona suma ubezpieczenia na życie może być już nieaktualna. Ważne jest, by nasza umowa dopuszczała zmianę sumy ubezpieczenia tak często, jak zmienia się nasza sytuacja. Pozwoli to odpowiednio zabezpieczyć bliskich i jednocześnie nie przepłacać za ubezpieczenie.

  

Ubezpieczenie na życie pod kredyt

Jest to jedyny przypadek, gdzie możemy jasno i prosto określić wysokość sumy ubezpieczenia - ubezpieczamy się po prostu na wartość kredytu. Wówczas w razie nieszczęśliwego wypadku kwota wypłacona z polisy pokryje nasze zadłużenie.

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia na życie (OWU)?

Decydując się na zakup ubezpieczenia na życie należy bardzo uważnie przestudiować ogólne warunki ubezpieczenia. OWU to najważniejszy dokument, w którym zapisane są prawa i obowiązki zarówno ubezpieczającego się jak też ubezpieczyciela. To tam zawarte są przypadki, kiedy świadczenie zostanie wypłacone, ale też tzw. wyłączenia, czyli sytuacje, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Również w OWU znajdziemy dokładne procedury wypłaty odszkodowania.

Zakup każdego ubezpieczenia powinien być poprzedzony przeczytaniem OWU, jednak duża część z nas pomija ten krok obawiając się branżowego języka czy zbyt skomplikowanych zwrotów. W rzeczywistości czytanie tego dokumentu nie jest trudne. Wystarczy tylko wiedzieć na które elementy należy zwrócić uwagę.

Definicje

Większość czytających OWU zazwyczaj pomija tę część dokumentu, jednak definicje są niezwykle ważne, ponieważ tutaj dowiemy się, co to jest karencja, czym są wyłączenia, albo co jest uznawane za zdarzenie ubezpieczeniowe czy niezdolność do pracy. W kolejnych rozdziałach dokumentu te definicje będą często używane.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

To najważniejszy zapis w OWU, a także jest to odpowiedź na nasze potrzeby ubezpieczeniowe. W tym rozdziale dowiemy się, jaki jest rodzaj ochrony i co obejmuje. Zazwyczaj w standardowym ubezpieczeniu na życie przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego, a zakres obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa.

Wyłączenie odpowiedzialności

W OWU należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy, które informują o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Są to takie sytuacje, gdy pomimo zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wypłata świadczenia nie nastąpi ze względu na szczególne (nadzwyczajne) okoliczności. Wyłączenia mogą być związane z określoną chorobą, samobójstwem, podaniem we wniosku o ubezpieczenie niewłaściwych informacji bądź zatajeniem takich, które mogą być istotne dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia

Rozwiązania prawne dla tych kwestii są różne w zależności od rodzaju ubezpieczenia, dlatego czytając OWU konkretnego produktu należy sprawdzić w jaki sposób ustalana jest składka ubezpieczeniowa, jakie rodzaje świadczeń przysługują z ubezpieczenia, w jaki sposób i jak często należy ją opłacać , czy składka ubezpieczeniowa podlega indeksacji. Dowiemy się o tym, jakie konsekwencje przyniesie niepłacenie składek ubezpieczeniowych.

Suma ubezpieczenia to górna granica, do której odpowiada Towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli inaczej mówiąc tyle otrzymamy jeżeli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym przypadku śmierci. Jest ona ustala indywidualnie i określona w Polisie.

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego

Decydując się na konkretny produkt ubezpieczeniowy powinniśmy być świadomi tego, jak wygląda w danym Towarzystwie procedura wypłaty świadczenia. Jest to o tyle istotne, by w razie zdarzenia objętego ochroną wiedzieć jak postępować.
W tym rozdziale znajdziemy informacje:

 • Jakie procedury obowiązują Ubezpieczonego;
 • jakie dokumenty i w jakim terminie należy przedłożyć do ubezpieczyciela w przypadku śmierci, albo innego zdarzenia ubezpieczeniowego;
 • jakie procedury obowiązują Towarzystwo w procesie weryfikacji otrzymanych dokumentów oraz jak długo to trwa;
 • w jaki sposób następuje wypłata świadczenia.

Zrozumieć OWU

Przed przystąpieniem do czytania ogólnych warunków ubezpieczenia warto spisać zagadnienia, które interesują nas najbardziej i które chcielibyśmy poznać w pierwszej kolejności. Jeżeli jakieś sformułowania w OWU okażą się niejasne, warto poprosić agenta o szczegółowe wyjaśnienia.

Sprawdź koniecznie

 • Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia?
 • Od kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy - czy dopiero po zapłaceniu składki, czy wcześniej?
 • Czy obowiązuje tzw. karencja, tj. czy zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie odpowiedzialność dopiero po kilku miesiącach trwania umowy?
 • Czy zakład stosuje tzw. ochronę tymczasową - udzielaną do chwili akceptacji Twojego wniosku?
 • Czy zakład respektuje możliwość odstąpienia przez Ciebie od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy?
 • Czy podano przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez Ciebie (albo zakład ubezpieczeń), odstąpienia od umowy albo inny tryb jej rozwiązania.
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego