Polisa na życie to nie tylko ochrona, ale także oszczędzanie i inwestowanie. Dzieląc wpłacaną składkę na część ochronną i część finansową, możemy gromadzić lub pomnażać kapitał, który wypłacimy po paru latach. Sprawdzamy, komu przyda się długoterminowe ubezpieczenie na życie.

Ochrona długoterminowa to poważne zobowiązanie finansowe, które trzeba dobrze przemyśleć oraz dobrze wybrać. Ofert ubezpieczeń na życie jest na rynku bardzo dużo, warto zatem wiedzieć gdzie szukać i na co zwracać uwagę. Kilka prostych wskazówek znacznie ułatwi zakup polisy na życie. Bez względu na to, czy umowa będzie trwała 5 czy 20 lat – musi to być najlepsze, dostępne rozwiązanie.

Czym jest długoterminowa polisa na życie?

Polisy długoterminowe wyróżniają się przede wszystkim czasem trwania umowy. Tu zazwyczaj zobowiązujemy się do regularnego opłacania składki przed 5, 10 czy nawet 20 lat. W standardowych umowach ten okres trwa minimum 12 miesięcy.

Ubezpieczenia na długi okres to także inne zasady opłacania składki. Co prawda w dalszym ciągu mamy do wyboru kilka częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy raz na rok), ale wpłacana składka jest dzielona na 2 części:

 • część ochronna i część oszczędnościowa – pierwsza odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, a druga jest gromadzona na specjalnym koncie polisowym i zwracana na koniec umowy w postaci uzbieranego kapitału;
   
 • część ochronna i część inwestycyjna - pierwsza odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, a druga jest inwestowana, np. w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, co powoduje, że na koniec umowy możemy otrzymać więcej niż wpłaciliśmy.

Składka w polisie oszczędnościowej bądź inwestycyjnej jest wyższa niż w polisie ochronnej. Niektóre towarzystwa podają minimalną wartość – to z reguły 100-120 zł miesięcznie.

Pod względem zakresu ochrony i wysokości sum ubezpieczenia polisy długoterminowe niczym nie różnią się od swoich ochronnych odpowiedników. Możemy więc spotkać się z tymi samymi rozszerzeniami (np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu), tymi samymi wyłączeniami odpowiedzialności (doznanie urazu pod wpływem alkoholu) czy karencją (9 miesięcy na urodzenie dziecka).

Jakie są rodzaje długoterminowej polisy na życie?

Polisy, w których przed długi okres deklarujemy opłacanie składki, są oszczędnościowe i inwestycyjne, ale i te dzielą się bardziej szczegółowo. Spośród oszczędnościowych (gromadzenie kapitału) możemy wybrać polisę na życie i dożycie czy polisę posagową.

Polisa na życie i dożycie polega na opłacaniu składki przez np. 10 lat i gromadzeniu jej części na koncie polisowym. Ubezpieczony przy zawieraniu umowy deklaruje wiek, którego dożyje (stąd nazwa ubezpieczenia). Jeśli będzie to np. 65 lat, to nie dość że otrzyma sumę zgormadzonych oszczędności w te urodziny, to jeszcze dodatkowe świadczenie z tytułu osiągnięcia zakładanego wieku.

Polisa posagowa Warta

O ile wcześniejsza polisa jest przeznaczona dla dorosłych, to z ubezpieczenia posagowego skorzysta pełnoletnie dziecko.

Rodzic, opiekun, krewny lub dowolna osoba opłaca regularnie składki gromadząc kapitał możliwy do wypłacenia w wieku 18 lub najpóźniej 25 lat przez dorosłe już dziecko. 

Warta przygotowała taki produkt o nazwie Posag, który jest przeznaczony dla rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości. 

Zasada działania polisy posagowej jest prosta:

 • fundator wpłaca regularnie składkę na poczet ubezpieczonego dziecka,
 • część składki trafia na konto polisowe,
 • suma zgromadzonych składek jest wypłacana dziecku na koniec umowy,
 • w umowie trzeba określić ten moment między 18 a 25 rokiem życia ubezpieczonego,
 • składki można opłacać już od narodzin dziecka.

Dodatkowo Warta proponuje rozszerzenie polisy posagowej o specjalną rentę, którą dziecko otrzymywałoby regularnie do końca umowy w razie śmierci rodzica. Taka renta mogłaby wynieść 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. 

Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna (współubezpieczonego), co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka, gdyż w sytuacji gdyby zabrakło obydwojga rodziców będzie otrzymywało dwie renty posagowe.

Wysokość składki to kwestia ustalana indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Minimalna składka to 135 zł miesięcznie, 400 zł kwartalnie, 780 zł raz na pół roku i 1500 zł co rok.

Polisa inwestycyjna Generali

W długoterminowej polisie inwestycyjnej podziałów już nie ma. Tu ubezpieczony wpłaca składkę, w ramach której może być chroniony od kilku zdarzeń. Pozostała część jest inwestowana, co wiąże się także z ryzykiem finansowym. 

Składka może być opłacana regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie), al. i jednorazowo. To ostatnie rozwiązanie stosuje Generali w polisie ochronno-inwestycyjnej OmniProfit..

Zasadą jest wpłacanie jednorazowej kwoty w wysokości co najmniej 20 000 zł, przy czym można opłacać składki dodatkowe w wysokości minimum 500 zł w dowolnej częstotliwości. Opłacona przez składka nie jest dzielona na część ochronną i część inwestycyjną i jest w całości inwestowana w fundusze o różnym stopniu ryzyka.

Ubezpieczenie Generali OmniProfit w części ochronnej zawiera 3 zdarzenia: zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku i chorobę śmiertelną ubezpieczonego.

Kto oferuje długoterminowe polisy na życie?

Na polskim rynku jest znacznie więcej długoterminowych polis na życie. Oprócz opisanych wyżej ubezpieczeń Warta i Generali zebraliśmy kilkanaście innych. Jak widać, takim produktem dysponuje większość towarzystw ubezpieczeniowych.

Przed zdecydowaniem się na zakup ubezpieczenia z długim okresem warto sprawdzić nie tylko składkę czy zakres, ale przede wszystkim dopasować koszty polisy do własnych możliwości finansowych – nie tylko w chwili obecnej, ale także za 5 czy 10 lat.

Przykładowe polisy długoterminowe

TU

PolisaSzczegóły
Nationale-NederlandenOchrona Jutra

polisa inwestycyjna
umowa na minimum 10 lat
inwestowanie składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)

Nationale-NederlandenGwarantowana Emerytura+

polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
dożywotnia wypłata miesięcznego świadczenia przynajmniej przez 15 lat

PruEmerytura bez Obaw

polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
składka od 165 zł miesięcznie

AllianzSpecjalnie dla Ciebie

polisa oszczędnościowa
wysokość sumy ubezpieczenia może być podwyższana lub obniżana

PKO UbezpieczeniaFutura

polisa inwestycyjna
umowa do 75 roku życia

GeneraliProFamilia

polisa inwestycyjna
składka od 80 zł miesięcznie

MacifActi Plus

polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
umowa bezterminowa

WartaDiamentowa Przyszłość

polisa inwestycyjna
do wyboru 46 funduszy inwestycyjnych

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie rankomat.pl.

Jakie są wady i zalety długoterminowej polisy na życie?

Ubezpieczenie na długi okres będzie korzystnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają pewne rezerwy finansowe i chcą je zgromadzić w jednym miejscu z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej lub pomnożyć. 

Przykładowo, 100 000 zł wypłacone na koniec umowy w polisie na życie i dożycie pozwoli zrealizować kilka celów:

 • wesprzeć najbliższych finansowo,
 • podnieść wysokość emerytury,
 • kupić samochód lub inne dobra materialne,
 • opłacić wnukom studia,
 • wybrać się w podróż dookoła świata itp.

Polisa posagowa ułatwi dziecku start w dorosłe życie, a pieniądze mogą posłużyć do zakupu mieszkania (lub wkładu własnego), opłacenia ślubu bądź wymarzonych studiów.

To samo, a nawet więcej, można osiągnąć dzięki dobrej inwestycji składki w fundusze UFK. Jednak w przypadku polis inwestycyjnych musimy liczyć się z ryzykiem giełdowym, a więc stratą finansową. Dlatego tego typu ubezpieczenia są polecane osobom zamożnym i cierpliwym, które są skłonne czekać na efekty inwestycji przez kilkanaście lat.

Ważne informacje

1. Polisy długoterminowe służą do gromadzenia oszczędności dla siebie lub dziecka oraz inwestowania

2. Oprócz części finansowej polisy zapewniają odszkodowanie za uszczerbek na życiu i zdrowiu ubezpieczonego w podobnym zakresie, co produkty typowo ochronne

3. Minimalny koszt ubezpieczenia długoterminowego to ok. 100 zł miesięcznie

4. Umowa trwa z reguły co najmniej 10 lat, ale można zrezygnować z niej przed czasem