Prowadzimy interesy na całym świecie. Wiele firm wysyła swoich pracowników w delegacje za granicę, inne otwierają tam swoje oddziały. Tymczasem, z delegacjami służbowymi wiąże się kwestia ubezpieczeń. Czy są one konieczne? Jeśli tak, to jakie wybrać? Czym charakteryzuje się ubezpieczenie wyjazdu służbowego dla pracowników fizycznych? Odpowiemy na te pytania i podpowiemy, jakie składniki ochrony powinna zawierać „dobra” polisa na wyjazd służbowy.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia delegacji zagranicznej?

Firma wysyłająca swoich pracowników za granicę powinna ich ubezpieczyć. Powinni pamiętać o tym pracodawcy, ale też sami wysyłani w delegację. Osoby, które jadą za granicę „na własną rękę” – np. do pracy tymczasowej, mogą (ale nie muszą, chociaż warto pamiętać o konsekwencjach braku ochrony ze strony ubezpieczyciela i np. konieczności płacenia za leczenie z własnej kieszeni) sami wykupić dla siebie polisę, która będzie ich chronić podczas wyjazdu zagranicznego.

Oblicz składkę ubezpieczenia ››

Dlaczego przyda się ubezpieczenie wyjazdu służbowego?

Nieważne, czy delegacja trwa kilka dni, miesiąc czy pół roku. Znajdujemy się poza granicami Polski i niestety, wiele nieprzyjemnych sytuacji może nam się przydarzyć. Z doświadczeń własnych i naszych klientów wynika, że największym problemem za granicą są kłopoty zdrowotne. W Europie obowiązuje nas EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak ona nie gwarantuje refundacji wszystkich usług medycznych. Zabiegi stomatologiczne, pobyty w szpitalu czy inne świadczenia (w zależności od kraju, w którym się przebywa) trzeba pokryć samemu.

Lepszym rozwiązaniem jest zatem ubezpieczenie, które zapewnia zwrot kosztów leczenia. Nieszczęśliwe wypadki, kradzież sprzętu, zgubienie bagażu czy awaria samochodu – to wszystko może spotkać nas za granicą, podczas wykonywania służbowych obowiązków. Właściwie dobrane ubezpieczenie ochroni nas przed skutkami tych wydarzeń losowych, bądź je w części zminimalizuje.

Co powinno zawierać ubezpieczenie podróży służbowej?

  • Koszty leczenia – to najbardziej podstawowy aspekt polisy na delegację zagraniczną. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie problemy ze zdrowiem najczęściej spotykają nas podczas zagranicznych wyjazdów. Dlatego ubezpieczenie powinno gwarantować pokrycie kosztów leczenia – pobytu w szpitalu, zabiegów, operacji, zakupów lekarstw itp. Zakłada się, że minimalna suma to 20 000 EUR, jednak wszystko zależy od długości pobytu i kraju, do którego się wyjeżdża. W naszym kalkulatorze  można porównać kilka różnych ubezpieczeń na podróż służbową. Pozwala to na sprawdzenie, co oferuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Można też od razu zapoznać się z kosztem polisy. Wystarczy tylko wpisać podstawowe informacje, takie jak termin wyjazdu, liczba ubezpieczonych osób, ich wiek oraz kierunek podróży służbowej (Polska, Europa, świat). Z zaproponowanych ubezpieczeń można wybrać najkorzystniejsze i zakupić polisę (wypełniając formularz oraz dokonując płatności online bądź kontaktując się telefonicznie z naszym doradcą pod numerem (22) 417 11 40).

Oblicz składkę ubezpieczenia ››

  • Assistance – jest to wsparcie dla osoby ubezpieczonej, które przede wszystkim gwarantuje pomoc informacyjną przed podróżą i w czasie trwania wyjazdu. Może też zapewniać pokrycie kosztów przyjazdu bliskich osób, zorganizowanie przyjazdu zastępcy na dalszy czas delegacji itp. Assistance może obejmować również pomoc w wyrobieniu i przygotowaniu dokumentów czy ich tłumaczeniu.

  • NNW – czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie dla pracownika, który dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych za granicą lub podczas trwania całej delegacji. Kwota odszkodowania to zwykle określony procent z gwarantowanej sumy, ustalony w oparciu o ocenę komisji lekarskiej, powołanej przez firmę ubezpieczeniową.

  • OC, czyli odpowiedzialność cywilna w podróży – chroni zarówno pracownika, jak i pracodawcę przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub w jej mieniu – jeśli pracownik nieumyślnie spowoduje wypadek bądź w jakikolwiek inny sposób z jego powodu ktoś ucierpi, bądź poniesie straty materialne, to odpowiedzialność finansowa z tytułu pokrycia szkód zostanie przeniesiona na towarzystwo ubezpieczeniowe.

  • Ubezpieczenie bagażu – to ochrona bagażu pracownika (walizki, torby, nesesery wraz z zawartością, czyli dokumentami, rzeczami osobistymi i odzieżą) w delegacji. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje kradzież, zaginięcie i zagubienie bagażu, a także jego opóźnione dostarczenie do miejsca zakwaterowania.

  • Ubezpieczenie sprzętu – obejmuje ochroną na wypadek kradzieży, zniszczenia czy zagubienia cenny sprzęt elektroniczny, np. firmowe laptopy, tablety czy telefony komórkowe.

  • Rozszerzenie praca fizyczna – ten rodzaj aktywności zawodowej wymaga większego nakładu siły, ciągłego ruchu i zaangażowania ciała, stąd też wiąże się z większym ryzykiem wypadków, w porównaniu do pracy umysłowej. Dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pracodawcom i pracownikom dodatkową opcję, jest to zazwyczaj większa suma gwarantowana NNW oraz zwiększone koszty leczenia.