Wiele firm wysyła swoich pracowników w zagraniczne delegacje. Część przedsiębiorstw posiada lub otwiera poza Polską swoje oddziały. Tymczasem, z delegacjami służbowymi wiąże się bardzo ważna kwestia - ubezpieczenia. Czy są one konieczne? Jak je wybrać? Czym charakteryzuje się ubezpieczenie wyjazdu służbowego dla pracowników fizycznych? Odpowiemy na te pytania i podpowiemy, jakie elementy ochrony powinna zawierać odpowiednia polisa na wyjazd służbowy.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia delegacji zagranicznej?

Firma, kóra wysyłaja swoich pracowników za granicę, powinna ich ubezpieczyć. Mimo, że zakup polisy leży po stronie pracodawcy, to również sami pracownicy powinni o tym pamiętać. Osoby, które wyjeżdżają za granicę „na własną rękę” – np. w celu wykonywania pracy tymczasowej, mogą (ale nie muszą) sami wykupić dla siebie polisę, która będzie ich chronić podczas wyjazdu zagranicznego.

Oblicz składkę ubezpieczenia ››

Dlaczego przyda się ubezpieczenie wyjazdu służbowego?

Nieważne, jak długo trwa delegacja. Tak samo jak w Polsce, również za granicę jesteś narażony na wiele niespodziewanych i niekoniecznie przyjemnych sytuacji. Z doświadczeń własnych i naszych klientów wynika, że największym problemem za granicą są kłopoty zdrowotne. W Europie obowiązuje karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak nie gwarantuje ona refundacji wszystkich usług medycznych. Zabiegi stomatologiczne, pobyty w szpitalu lub prywatne wizyty lekarskie (w zależności od kraju) należy opłacić samodzielnie.

Lepszym rozwiązaniem jest zatem ubezpieczenie, zapewniające zwrot kosztów leczenia. Nieszczęśliwe wypadki, kradzież sprzętu, zgubienie bagażu czy awaria samochodu – to wszystko może wydarzyć się za granicą, w trakcie wykonywania służbowych obowiązków. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie chroni przed skutkami właśnie tych zydarzeń losowych, bądź częściowo je minimalizuje. 

Co powinno zawierać ubezpieczenie podróży służbowej?

  • Koszty leczenia – to podstawowa polisa na zagraniczną delegację. Ubezpieczenie powinno gwarantować pokrycie kosztów leczenia – pobytu w szpitalu, zabiegów, operacji, zakupów lekarstw itp. Zakłada się, że minimalna suma powinna wynosić 20 000 EUR, jednak wszystko zależy od długości pobytu i kraju, w któym przebywa pracownik. W kalkulatorze ubezpieczeń można sprawdzić oferty ubezpieczenia na podróż służbową. Pozwala to na dopasowanie polisy do własnych potrzeb oraz mozliwości finansowych. Wystarczy tylko wpisać podstawowe informacje, takie jak termin wyjazdu, liczba ubezpieczonych osób, ich wiek oraz kierunek podróży służbowej (Polska, Europa, świat). 

Oblicz składkę ubezpieczenia ››

  • Assistance – wsparcie dla osoby ubezpieczonej, gwarantujące głównie pomoc informacyjną przed podróżą i w czasie trwania wyjazdu. Może też zapewniać pokrycie kosztów przyjazdu bliskich osób, zorganizowanie przyjazdu zastępcy na dalszy czas delegacji itp. Assistance może obejmować również pomoc w wyrobieniu i przygotowaniu dokumentów lub ich tłumaczeniu.

  • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantujące wypłatę odszkodowania pracownikowi, który dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych za granicą lub podczas trwania delegacji. Kwota odszkodowania to zwykle określony procent z gwarantowanej sumy, ustalony w oparciu o ocenę komisji lekarskiej, powołanej przez firmę ubezpieczeniową.

  • Ubezpieczenie bagażu – ochrona bagażu pracownika (rzeczy osobiste i odzież) w delegacji. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje kradzież, zaginięcie i zagubienie bagażu, a także jego opóźnione dostarczenie do miejsca zakwaterowania.

  • Ubezpieczenie sprzętu – obejmuje ochroną cenny sprzęt elektroniczny na wypadek kradzieży, zniszczenia czy zagubienia np. firmowe laptopy, tablety lub telefony komórkowe.

  • Rozszerzenie praca fizyczna – ten rodzaj aktywności zawodowej wymaga większego nakładu siły, ciągłego ruchu i zaangażowania ciała, stąd też wiąże się z większym ryzykiem wypadków, w porównaniu do pracy umysłowej. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pracodawcom i pracownikom dodatkowy wariant - zazwyczaj wyższa suma gwarantowana NNW oraz podwyższenie sumy przeznaczonej na koszty leczenia.

Oceń stronę
4,28