NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj dodatkowego ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. 100% świadczenia wypłacane jest tylko w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. Za uszkodzenie ciała wypłacane są niższe sumy, zależne od stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu. 

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego W przypadku NNW komunikacyjnego ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie.

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Proama
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 
6,00 zł 1 os. / 3 dni
Proama
6,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Uniqa
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł
9,90 zł 1 os. / 3 dni
Uniqa
9,90 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Generali
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
17,00 zł 1 os. / 3 dni
Generali
17,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł

FAQ - najczęściej zadawane pytania o NNW

Co to za skrót NNW?

Skrót NNW oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa obejmuje ochroną życie i zdrowie kierowcy lub kierowcy oraz jego pasażerów (w zależności od oferty). Odszkodowanie wypłacane jest procentowo od ustalonej sumy ubezpieczenia. Jego wysokość zależy m.in. od doznanego w wyniku wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej.

Przed czym chroni NNW?

Ubezpieczenie NNW działa po nieszczęśliwym wypadku komunikacyjnym i obejmuje życie oraz zdrowie kierowcy i pasażerów. Poszkodowani/ bliscy zmarłego otrzymają odszkodowanie, jeśli w następstwie wypadku dojdzie do trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci. Pamiętaj, że jeśli spowodujesz wypadek, za zniszczone auto zostanie Ci wypłacone odszkodowanie tylko z polisy AC.

Czy NNW jest potrzebne?

Tak. Do zakupu polisy NNW zachęca przede wszystkim jej niska cena oraz szeroki zakres ochrony dla kierowcy oraz pasażerów. Polisę gwarantującą dodatkowe świadczenia finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku warto posiadać – może to być idealny zastrzyk gotówki dla ratowania zdrowia, niezależny od wypłat z innych ubezpieczeń (np. z polisy na życie).

Ile wynosi NNW?

Ubezpieczenie NNW dostępne są już od 49 zł za rok (Uniqa). W wariancie podstawowym polisy kosztują z reguły mniej niż 100 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia NNW. Przy podanych wysokościach składek może ona wynosić np. tylko 10 tys., co przy kosztownym leczeniu po wypadku (i wypłacie określonego procentu w zależności od uszczerbku na zdrowiu) może okazać się niewystarczające.

Co pokrywa ubezpieczenie NNW?

NNW komunikacyjne (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) pokrywa wydatki związane z ich leczeniem po wypadku lub zapewnia odszkodowanie po śmierci osoby ubezpieczonej. Jeżeli spowodujesz wypadek, finansowe konsekwencje doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu pokryje właśnie polisa NNW. Świadczenie zostanie wypłacone zarówno Tobie, jak i Twoim pasażerom.