Ubezpieczenie domu i mieszkania może zabezpieczyć finansowo nie tylko samą nieruchomość, ale też jej elementy stałe oraz wyposażenie. Do tego dochodzą zabudowania na posesji, a nawet poza nią, przedmioty specjalne czy zwierzęta domowe. Wyjaśniamy w szczegółach, co może być przedmiotem ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej.

Zanim zdecydujemy się na zakup polisy mieszkaniowej, warto pamiętać o kilku zasadach związanych z zakresem ubezpieczenia:

 • to, jak szeroki zakres ochrony wybierzemy, wpływa na wysokość składki,
 • więcej przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk w polisie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania świadczenia za szkodę,
 • w jednej polisie mieszkaniowej ubezpieczonych może być kilka rodzajów nieruchomości, a każda z nich na wiele ryzyk,
 • liczba ryzyk zależy od indywidualnej oferty towarzystwa,
 • to samo zdarzenie w jednej firmie ubezpieczeniowej będzie zawarte w podstawie, a w innej wymaga dokupienia umowy dodatkowej.

Poniżej sprawdzamy możliwości polisy mieszkaniowej na podstawie analizy ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku. Zakres ochrony przeglądamy pod kątem przedmiotu ubezpieczenia, dostępnych ryzyk oraz ubezpieczeń dla lokatorów.

Jakie nieruchomości chroni polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości standardowo dotyczy obiektów dużej architektury, czyli domu, mieszkania i budynku w budowie. Te 3 rodzaje nieruchomości znajdziemy w kalkulatorze ubezpieczeń online, chcąc obliczyć roczną składkę za ochronę mienia.

W dalszej części kalkulatora znajdziemy dokładniejszą specyfikację każdej z nieruchomości. To ważne dla ubezpieczyciela w ustalaniu wysokości polisy:

DOMwolnostojący, szeregowy, z zabudowie bliźniaczej, drewniany, murowany

Możliwe zagrożenia:

 • dom szeregowy i w zabudowie bliźniaczej oznacza części wspólne z sąsiadami, a przez to ryzyko przedostania się ognia czy wody na mienie osób trzecich;
 • dom z drewna to wyższe ryzyko wystąpienia pożaru;

MIESZKANIE parter, środkowa kondygnacja, ostatnie piętro

Możliwe zagrożenia:

 • w razie powodzi mieszkanie znajdujące się na parterze jest bardziej narażone na zniszczenie;
 • przy zalaniu spowodowanym awarią instalacji ucierpi także mieszkanie położone niżej.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być też obiekty małej architektury, ale pod warunkiem, że głównym przedmiotem ubezpieczenia jest dom lub mieszkanie.

jakie nieruchomości można ubezpieczyć oprócz mieszkania

Co można jeszcze ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

W ramach przedmiotu ubezpieczenia możemy chronić polisą mury, stałe elementów i wyposażenie – nie w każdej nieruchomości i nie w tym samym zakresie. W przypadku ubezpieczenia domu w zakres polisy wchodzi także ogrodzenie, altana i taras lub balkon. Osobne ubezpieczenie, wymagające dokupienia do podstawy, dotyczy:

 • dzieł sztuki, 
 • roślin ozdobnych,
 • siłowników i automatyki bram,
 • przedmiotów szklanych (akwaria, przeszklenia drzwi, okna),
 • bagażu podręcznego poza miejscem ubezpieczenia,
 • mienia służbowego (jeśli część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej),
 • kolektorów słonecznych.

Niektóre rodzaje budowli nie są włączane do zakresu ochrony i tym samym za ich zniszczenie nie przysługuje odszkodowanie. Chodzi m.in. o tymczasowe obiekty budowlane lub niepołączone trwale z gruntem, jak kioski, pokrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe, szklarnie, garaże metalowe.

Wyłączone z ochrony są także domy i mieszkania, które pod względem stanu technicznego nie spełniają zasad bezpieczeństwa, a także budowle o wartości artystycznej lub historycznej (wymagają indywidualnej wyceny przez rzeczoznawcę).

Jakie stałe elementy chroni polisa mieszkaniowa?

W większości przypadków elementy stałe są, wraz z murami, chronione w ramach podstawowego ubezpieczenia nieruchomości. Mienie stałe to ta część wyposażenia domu lub mieszkania, która jest trwale przymocowana i której nie da się zdemontować bez użycia siły lub wykorzystania narzędzi.

Chociaż można spotkać się z rozbieżnościami dotyczącymi listy elementów stałych, to jednak są one raczej minimalne, a większość towarzystw za tego typu mienie uznaje:

 • elementy poszczególnych instalacji: elektrycznej, telefonicznej, komputerowej, antenowej, wodnej, gazowej i grzewczej, o ile są one przymocowane na stałe;
 • urządzenia o charakterze technicznym, czyli m. in. grzejniki, alarmy, kominki, wentylacja, piece czy klimatyzacja;
 • wyposażenie znajdujące się w łazienkach: armatura sanitarna, umywalki, brodziki, bidety, wanny;
 • pokrycie ścian (wewnętrzne i zewnętrzne), czyli: tynki, powłoki malarskie, okładziny, podwieszane sufity, antresole;
 • okładziny podłogowe i znajdujące się na schodach – parkiety, terakota, glazura;
 • drzwi oraz okna wraz z szybami, futrynami, zamkami, roletami, żaluzjami, moskitierami, rynnami, kamerami oraz pozostałymi elementami systemów antywłamaniowych;
 • zabudowy loggi, tarasów oraz balkonów;
 • meble w zabudowie, np. szafy wnękowe, montowane na stałe lustra czy zabudowa kuchenna;
 • sprzęty ADG w zabudowie – lodówki, chłodziarki, zamrażalki, itd.;
 • elementy instalacji fotowoltaicznych i solarnych wewnątrz budynku i na elewacjach oraz dachach.

Dodajmy, że jeśli włączymy w polisę dodatkowe zabudowania znajdujące się na posesji oraz poza nią, możemy również zapewnić ochronę przytwierdzonym do nich elementom stałym. Dotyczy to również ogrodzenia wraz z furtkami oraz bramami.

Jakie wyposażenie chroni polisa mieszkaniowa?

Mienie ruchome (ruchomości domowe) definiuje się analogicznie do elementów stałych – są to niemal wszystkie przedmioty, które stanowią wyposażenie mieszkania, ale nie są przytwierdzone na stałe, tak więc można je swobodnie demontować bez użycia siły oraz narzędzi. Jak sugeruje już ta definicja, lista ruchomości domowych jest bardzo obszerna i trudno wymienić wszystkie przedmioty, które się na niej znajdują. Przynależą do niej m. in.:

 • gotówka;
 • dokumenty;
 • klucze;
 • meble i sprzęty AGD poza zabudową;
 • sprzęty: RTV, komputerowy, fotograficzny, muzyczny (w tym instrumenty), elektroniczny, sportowy, turystyczny, itp.;
 • odzież i obuwie;
 • rzeczy osobiste;
 • sprzęt medyczny i rehabilitacyjny;
 • antyki i dzieła sztuki;
 • materiały opałowe;
 • narzędzia i elektronarzędzia;
 • sztućce, naczynia, garnki, inne urządzenia i sprzęty kuchenne;
 • zapasy;
 • stałe elementy, które nie zostały jeszcze zainstalowane;
 • książki i płyty muzyczne;
 • ozdoby: wazony, obrazy, zdjęcia, itd.;
 • lampy, o ile nie zamontowano ich na stałe;
 • zwierzęta domowe (patrz: kolejny akapit).

Wśród mienia, które standardowo nie jest zaliczane do ruchomości, trzeba wymienić: dane w formie cyfrowej i programy komputerowe, niektóre dzieła sztuki, kamienie szlachetne, broń palna, trofea myśliwskie, rękopisy. 

PAMIĘTAJ!
Mienie ruchome dostępne jest jako rozszerzenie, czyli nie ma go w podstawowym zakresie ochrony.
Część towarzystw, również jako rozszerzenie, umożliwia ubezpieczenie mienia firmowego oraz służbowego (udostępnione ubezpieczonemu przez pracodawcę).

Z polisy mieszkaniowej można również częściowo chronić przedmioty przechowywane w niemieszkalnych pomieszczeniach oraz zabudowaniach, ale w tym przypadku ochrona może być ograniczona i nie obejmować wszystkich wymienionych wyżej akcesoriów.

Na czym polega ochrona lokatora z polisy mieszkaniowej?

Polisa mieszkaniowa to produkt, który chroni nie tylko nieruchomość i wyposażenie, ale również lokatorów. Najpopularniejsze ubezpieczenia dotyczą OC w życiu prywatnym, NNW oraz home assistance.

HOME ASSISTANCE

Jest to pakiet pomocowy w kilku zakresach, np. medycznym, rowerowym czy domowym. Ubezpieczenie assistance możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych domu jednorodzinnego lub mieszkania, stałych elementów lub mienia ruchomego.

Co można chronić z pakietu Home Assistance?

Rodzaj assistance  

Kiedy się przyda?  

KATASTROFICZNY
 • dozór mienia po szkodzie
 • transport ubezpieczonego 
 • zakwaterowanie w hotelu na czas usunięcia szkody
DOMOWY
 • wezwanie specjalisty do awarii (elektryk, ślusarz itp.)
 • pogwarancyjna naprawa sprzętu RTV, AGD i PC
ROWEROWY
 • transport poszkodowanego i roweru do miejsca zamieszkania     
 • serwisowanie roweru
 • części zamienne
RODZINNY
 • zapewnienie opieki nad dziećmi po szkodzie
 • opieka nad zwierzętami domowymi
 • transport dzieci do hotelu na czas usunięcia szkody
 • transport zwierząt domowych
 • osobisty opiekun

Tabela 1. Przykładowy zakres pakietu Home Assistance, który może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ochrona finansowa dla wszystkich rodzajów lokatorów – właścicieli, wynajmujących czy najemców. Mieszkaniowe OC pozwala uniknąć roszczeń ze strony poszkodowanych sąsiadów. Pakiet przyda się również gdy konieczne jest opłacenie ekspertów powołanych przez TU w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Co obejmuje pakiet OC w życiu prywatnym?

          Kogo dotyczy?

Kiedy się przyda?

DZIECKO
 • przypadkowe uszkodzenie pojazdu należącego do sąsiada    
 • nieumyślne stłuczenie szyby poza miejscem zamieszkania
OPIEKUNKA  
 • szkody podczas wykonywania czynności domowych
ZWIERZĘ DOMOWE
 • pies pogryzie przechodnia     
 • pies uszkodzi ubranie przechodnia
OSOBA TRZECIA LUB JEJ MIENIE
 • zalanie mieszkania położonego niżej na skutek awarii lub zaniedbania
 • potrącenie rowerem innego uczestnika ruchu
 • użytkowanie wózka inwalidzkiego
 • zniszczenie mienia przez użytkowanie małej jednostki pływającej

Tabela 2. Przykładowy zakres pakietu OC w życiu prywatnym, który może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

NNW LOKATORA

Pakiet następstw nieszczęśliwych wypadków to pomoc finansowa w razie wypadków zarówno na terenie ubezpieczonej nieruchomości, jak i poza nią.                                  

Za co wypłata świadczenia w pakiecie NNW?

Zakres ubezpieczenia

Szczegóły

ŚMIERĆ
 • wypłata 100-200% sumy ubezpieczenia
TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU
 • odszkodowanie liczone procentowo według tabeli uszczerbku dołączonej do OWU
PROTEZA
 • sfinansowanie zakupu
 • środki pomocnicze
LECZENIE SZPITALNE  
 • wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu 

Tabela 3. Przykładowy zakres pakietu NNW, który może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

Oferta ryzyk w polisie mieszkaniowej stale się powiększa i dostosowuje do współczesnych realiów. Przykładem może być ubezpieczenie jest od wyłudzeń. Ochrona obejmuje osoby powyżej 65. roku życia, które wypłaciły gotówkę z rachunku bankowego (prowadzonego w złotych polskich, przez bank z siedzibą w RP) i osobiście oddały tę wypłaconą gotówkę osobie trzeciej w celu rzekomego przekazania ich rodzeństwu, dzieciom lub wnuczkom. Limit na ryzyko utraty gotówki metodą oszustwo „na wnuczka” odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nawet do 30 tys. zł.

Na czym polega ochrona zwierząt domowych z polisy?

Towarzystwa przyporządkowują zwierzęta domowe do ruchomości domowych. Jeśli więc uwzględnimy w polisie mienie ruchome, automatycznie obejmiemy ochroną naszych pupili. 

Do kategorii zwierząt domowych zalicza się psy i koty, a także gryzonie, rybki akwariowe, ptaki czy żółwie. Zdarzają się również polisy, w których można uwzględnić pszczoły (do konkretnej liczby uli) oraz konie, o ile nie są one hodowane do celów komercyjnych. Z ochrony standardowo wyłączone są natomiast agresywne rasy psów, gatunki, których hodowla jest w Polsce nielegalna oraz stworzenia dzikie i półdzikie. 

Niektóre towarzystwa w ramach dostępnych rozszerzeń oferują dodatki dedykowane zwierzętom domowym, takie jak ubezpieczenie NNW psa i kota. W ramach pakietów Home Assistance dostępne są również darmowe infolinie weterynaryjne czy wsparcie dla właścicieli zwierząt po szkodzie lub wypadku, głównie organizacja i opłacenie opieki nad czworonogami.

Dodajmy, że przed szkodami, które nasi pupile wyrządzą osobom trzecim, możemy się zabezpieczyć poszerzając polisę mieszkaniową o OC w życiu prywatnym. Ten dodatek przyda się np. wtedy, kiedy nas pies pogryzie sąsiada czy dokona zniszczeń na klatce schodowej.

Polisa od ryzyk nazwanych i All Risk – która lepsza?

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych chroni mienie przed konkretnymi, podanymi z nazwy zdarzeniami. Wariant od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk) z kolei zabezpiecza nas finansowo przed wszystkimi możliwymi ryzykami, oprócz tych wymienionych w OWU w dziale wyłączeń odpowiedzialności. W tym przypadku ochrona obejmuje także sytuacje, których nie da się przewidzieć.

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych są dostępne powszechnie, podczas gdy wariant All Risks nabędziemy tylko u wybranych ubezpieczycieli. Pierwszy rodzaj polisy jest najczęściej tańszy, ale nie jest to żelazna zasada. W All Risks mamy z reguły szeroką podstawę i mniejszą liczbę dostępnych rozszerzeń, niż w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych. Trudno jednak jednoznacznie przesądzić, która z tych dwóch opcji jest lepsza – wszystko zależy od konkretnej sytuacji, naszych potrzeb oraz możliwości budżetowych.

Sprawdziliśmy, ile zapłacimy za ubezpieczenie tego samego mieszkania w dwóch wariantach, od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich. Pod uwagę wzięliśmy lokal o powierzchni 70 mkw., który znajduje się w Poznaniu i który jest wyceniany na 500 000 zł. 

W pierwszej kalkulacji uwzględniliśmy ochronę murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. W drugiej mury i mienie stałe jest chronione w wariancie All Risks. 

Za podstawowe ubezpieczenie od ryzyk nazwanych zapłacimy od 170 zł do 326 zł, średnio 227 zł. Cena polisy All Risks mieści się w granicach 238-408 zł, co daje średnią na poziomie 320 zł.

W tym konkretnym przypadku ubezpieczenie od ryzyk wszystkich jest droższe od wariantu od ryzyk nazwanych średnio o niecałe 100 zł, co jest naturalne, ponieważ za ochronę w formule All Risk, co do zasady, płaci się więcej. Warto jednak zwrócić uwagę na spore zróżnicowanie stawek w ramach jednego produktu. W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych różnica pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą to 156 zł, a w All Risk 143 zł. Przed zakupem polisy warto więc najpierw wybrać jej formułę, a później sprawdzić, które towarzystwo oferuje taki produkt w najlepszej cenie. Dotyczy to również ubezpieczenia poszerzonego o jeden lub więcej dodatków

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie mieszkania od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich – porównanie ofert

TU

Polisa od ryzyk nazwanychPolisa All Risk
mtu24.pl170 zł

brak oferty

Europa

198 zł

265 zł
Benefia199 zł

238 zł

Proama

204 zł319 zł

Generali

246 zł348 zł

Link4

247 zł341 zł

Inter Polska

326 zł408 zł

średnio za 12 miesięcy ochrony

227 zł320 zł

Tabela 4. Źródło: rankomat.pl (stan na: 28.02.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

Gdzie kupić ubezpieczenie domu i mieszkania?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym towarzystwie najlepiej kupić polisę mieszkaniową. Na polskim rynku funkcjonuje kilkudziesięciu ubezpieczycieli, a każdy z nich ma nieco inną ofertę. Poszczególne propozycje różnią się oczywiście cenowo, ale też jeśli chodzi o zakres ochrony, dostępne rozszerzenia, limity odpowiedzialności czy też wyłączenia. Ubezpieczenie nieruchomości najlepiej dobrać indywidualnie, dopasowując je do specyfiki nieruchomości, własnych potrzeb oraz możliwości budżetowych.

Zarówno podstawową, jak i rozszerzoną polisę mieszkaniową od dawna można nabyć online i to przy minimalnych formalnościach. Przed zakupem warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, żeby lepiej zorientować się w cenach i nie przepłacić.

Ważne informacje

1. Mając wykupione ubezpieczenie domu czy mieszkania, można chronić kilka innych rodzajów nieruchomości

2. W umowie podstawowej znajduje się nawet ponad 20 zdarzeń losowych

3. Polisa mieszkaniowa chroni też od innych ryzyk, których część jest dostępna za dodatkową opłatą

4. Lokatorzy mogą skorzystać z ochrony wybierając polisę NNW, assistance czy OC w życiu prywatnym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu i mieszkania

 1. Czy mogę ubezpieczyć złoto trzymane w domu?

  Wszystko zależy od wartości złota, które przechowujemy w domu. Wykonane z niego drobne przedmioty o niewielkiej wartości, czyli np. biżuteria, mogą być chronione z polisy mieszkaniowej jako zwykłe mienie ruchome. Złoto w sztabkach najczęściej jest wyłączone z ochrony. Przedmioty o większej wartości jednostkowej można włączyć w ubezpieczenie jako mienie specjalne (przedmioty wartościowe), ale na odrębnych zasadach i musi to zostać poprzedzone wyceną specjalisty.

 2. Czy polisa mieszkaniowa dotyczy też zniszczenia samochodu?

  Tak, o ile samochód znajduje się w ubezpieczonym garażu – wolnostojącym na terenie posesji, przydomowym lub wkomponowanym w bryłę budynku. W pozostałych przypadkach rozwiązaniem jest polisa AC.

 3. Jak bardzo zakres ochrony wpływa na składkę za ubezpieczenie?

  Zakres ochrony jest jednym z dwóch najważniejszych czynników wpływających na wysokość składki. Drugim jest wartość mienia, które chcemy ubezpieczyć. Im więcej ryzyk wykupimy, tym więcej zapłacimy, chociaż możemy też skorzystać ze zniżek, np. za zabezpieczenia własne przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem.

 4. Czy mogę ubezpieczyć mienie firmowe z polisy mieszkaniowej?

  Wielu ubezpieczycieli stwarza taką możliwość, ale tylko w sytuacji, w której przestrzeń przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 50% powierzchni użytkowej lokalu. Z polisy mieszkaniowej można chronić m. in. meble i sprzęty biurowe, materiały, maszyny, urządzenia, a nawet rzeczy osobiste pracowników. Dodajmy, że w niektórych towarzystwach możliwe jest też ubezpieczenie mienia służbowego, czyli np. telefonu, który udostępnia nam nasz pracodawca.

 5. Czy przedmioty należące do gości są chronione z polisy mieszkaniowej?

  Część towarzystw oferuje takie rozszerzenia. W ramach ubezpieczenia nieruchomości możliwe jest też zabezpieczenie finansowe przedmiotów przechowywanych czasowo, czyli np. wypożyczonych lub pozostawionych w naszym domu w celu ich naprawy.