Ubezpieczenie nieruchomości wcale nie ogranicza się do ochrony domu i mieszkania. Zakres dotyczy wielu rodzajów budowli, a także zgromadzonych w nich przedmiotów. Z ochrony mogą skorzystać także lokatorzy, nawet poza miejscem ubezpieczenia.

Zanim zdecydujemy się na zakup polisy mieszkaniowej, warto pamiętać o kilku zasadach związanych z zakresem ubezpieczenia:

 • to, jak szeroki zakres ochrony wybierzemy, wpływa na wysokość składki,
 •    
 • więcej przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk w polisie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania świadczenia za szkodę,
 •    
 • w jednej polisie mieszkaniowej ubezpieczonych może być kilka rodzajów nieruchomości, a każda z nich na wiele ryzyk,
 •    
 • liczba ryzyk zależy od indywidualnej oferty towarzystwa,
 •    
 • to samo zdarzenie w jednej firmie ubezpieczeniowej będzie zawarte w podstawie, a w innej wymaga dokupienia umowy dodatkowej.

Poniżej sprawdzamy możliwości polisy mieszkaniowej na podstawie analizy ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku. Zakres ochrony przeglądamy pod kątem przedmiotu ubezpieczenia, dostępnych ryzyk oraz ubezpieczeń dla lokatorów.

Przedmiot ubezpieczenia - mała i duża architektura

Ubezpieczenie nieruchomości standardowo dotyczy obiektów dużej architektury, czyli domu, mieszkania i budynku w budowie. Te 3 rodzaje nieruchomości znajdziemy w kalkulatorze ubezpieczeń online, chcąc obliczyć roczną składkę za ochronę mienia.

W dalszej części kalkulatora znajdziemy dokładniejszą specyfikację każdej z nieruchomości. To ważne dla ubezpieczyciela w ustalaniu wysokości polisy:

 • DOMwolnostojący, szeregowy, z zabudowie bliźniaczej, drewniany, murowany

  Przykład: dom szeregowy i w zabudowie bliźniaczej oznacza części wspólne z sąsiadami, a przez to ryzyko przedostania się ognia czy wody na mienie osób trzecich;
  Przykład: dom z drewna to wyższe ryzyko wystąpienia pożaru;

      
 •    
 • MIESZKANIE parter, środkowa kondygnacja, ostatnie piętro

  Przykład: w razie powodzi mieszkanie znajdujące się na parterze jest bardziej narażone na zniszczenie;
  Przykład: przy zalaniu spowodowanym awarią instalacji ucierpi także mieszkanie położone niżej.
PAMIĘTAJ!
Z reguły najtańszymi polisami są te, których przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie – ze względu na mniejszy metraż i niższą wartość w stosunku do domu.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być też obiekty małej architektury, ale pod warunkiem, że głównym przedmiotem ubezpieczenia jest dom lub mieszkanie.

jakie nieruchomości można ubezpieczyć oprócz mieszkania

W ramach przedmiotu ubezpieczenia możemy chronić polisą mury, stałe elementów i wyposażenie – nie w każdej nieruchomości i nie w tym samym zakresie. W przypadku ubezpieczenia domu w zakres polisy wchodzi także ogrodzenie, altana i taras lub balkon. Osobne ubezpieczenie, wymagające dokupienia do podstawy, dotyczy:

 • dzieł sztuki,
 •    
 • roślin ozdobnych,
 •    
 • siłowników i automatyki bram,
 •    
 • przedmiotów szklanych (akwaria, przeszklenia drzwi, okna),
 •    
 • bagażu podręcznego poza miejscem ubezpieczenia,
 •    
 • mienia służbowego (jeśli część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej),
 •    
 • kolektorów słonecznych.

Niektóre rodzaje budowli nie są włączane do zakresu ochrony i tym samym za ich zniszczenie nie przysługuje odszkodowanie. Chodzi m.in. o tymczasowe obiekty budowlane lub niepołączone trwale z gruntem, jak kioski, pokrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe, szklarnie, garaże metalowe.

Wyłączone z ochrony są także domy i mieszkania, które pod względem stanu technicznego nie spełniają zasad bezpieczeństwa, a także budowle o wartości artystycznej lub historycznej (wymagają indywidualnej wyceny przez rzeczoznawcę).

Zdarzenia losowe i inne ryzyka

W polisie mieszkaniowej ważne jest nie tylko to, co ubezpieczamy, ale i od czego. Standardowo w wersji podstawowej ubezpieczenia dostępne są tzw. zdarzenia losowe:

1) pożar;

2) uderzenie pioruna;

3) przepięcie;

4) eksplozja;

5) implozja;

6) uderzenie lub upadek statku powietrznego;

7) silny wiatr;

8) grad;

9) pękanie mrozowe;

10) zalanie;

11) zalanie przez osoby trzecie;

12) powódź;

13) deszcz nawalny;

14) trzęsienie ziemi;

15) obsunięcie ziemi;

16) zapadanie ziemi;

17) lawina;

18) napór śniegu;

19) dym i sadza;

20) uderzenie pojazdu mechanicznego;

21) fala dźwiękowa;

22) upadek drzew i masztów.

jakie ryzyka można ubezpieczyć

Zdarzenia losowe w zależności od oferty towarzystwa to od kilku do ponad 20 zdarzeń – w wersji od ryzyk nazwanych. W formule All Risk – od ryzyk wszystkich – jednym ograniczeniem są sytuacje wskazane w dokumencie OWU jako wyłączenia odpowiedzialności.

WAŻNE!
Zdarzenia losowe mogą dotyczyć murów nieruchomości, ale także stałych elementów i wyposażenia. W ubezpieczeniu budynku w budowie liczba zdarzeń losowych jest ograniczona i może dotyczy tylko samych murów.

Assistance, OC w życiu prywatnym i NNW - kompleksowa ochrona dla lokatora

Polisa mieszkaniowa to produkt, który chroni nie tylko nieruchomość i wyposażenie, ale również lokatorów. Najpopularniejsze ubezpieczenia dotyczą OC w życiu prywatnym, NNW oraz assistance.

ASSISTANCE

Jest to pakiet pomocowy w kilku zakresach, np. medycznym, rowerowym czy domowym. Ubezpieczenie assistance możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych domu jednorodzinnego lub mieszkania, stałych elementów lub mienia ruchomego.

Co można chronić z pakietu assistance?

                                                                                                   

           

Rodzaj assistance

           
           

Kiedy się przyda?

           
           

KATASTROFICZNY

           
           
 • dozór mienia po szkodzie
 •                
 • transport ubezpieczonego
 •                
 • zakwaterowanie w hotelu na czas usunięcia szkody
 •            
           

DOMOWY

           
           
 • wezwanie specjalisty do awarii (elektryk, ślusarz itp.)
 •                
 • pogwarancyjna naprawa sprzętu RTV, AGD i PC
 •            
           

ROWEROWY

           
           
 • transport poszkodowanego i roweru do miejsca zamieszkania
 •                
 • serwisowanie roweru
 •                
 • części zamienne
 •            
           

RODZINNY

           
           
 • zapewnienie opieki nad dziećmi po szkodzie
 •                
 • opieka nad zwierzętami domowymi
 •                
 • transport dzieci do hotelu na czas usunięcia szkody
 •                
 • transport zwierząt domowych
 •                
 • osobisty opiekun
 •            

Tabela 1. Zakres pakietu assistance może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ochrona finansowa dla wszystkich rodzajów lokatorów – właścicieli, wynajmujących czy najemców. Mieszkaniowe OC pozwala uniknąć roszczeń ze strony poszkodowanych sąsiadów. Pakiet przyda się również gdy konieczne jest opłacenie ekspertów powołanych przez TU w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Co obejmuje pakiet OC w życiu prywatnym?

                                                                                                   

           

Co obejmuje OC?

           
           

Kiedy się przyda?

           
           

DZIECKO

           
           
 • przypadkowe uszkodzenie pojazdu należącego do sąsiada
 •                
 • nieumyślne stłuczenie szyby poza miejscem zamieszkania
 •            
           

OPIEKUNKA

           
           
 • szkody podczas wykonywania czynności domowych
 •            
           

ZWIERZĘ DOMOWE

           
           
 • pies pogryzie przechodnia
 •                
 • pies uszkodzi ubranie przechodnia
 •            
           

SZKODA

           
           
 • zalanie mieszkania położonego niżej na skutek awarii lub zaniedbania
 •                
 • potrącenie rowerem innego uczestnika ruchu
 •                
 • użytkowanie wózka inwalidzkiego
 •                
 • zniszczenie mienia przez użytkowanie małej jednostki pływającej
 •            

Tabela 2. Zakres pakietu OC w życiu prywatnym może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

NNW

Pakiet następstw nieszczęśliwych wypadków to pomoc finansowa w razie wypadków zarówno na terenie ubezpieczonej nieruchomości, jak i poza nią.

Za co wypłata świadczenia w pakiecie NNW?

                                                                                                                                           

           

Zakres ubezpieczenia

           
           

Szczegóły

           
           

ŚMIERĆ

           
           
 • wypłata 100-200% sumy ubezpieczenia
 •            
           

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU

           
           
 • liczony według tabeli uszczerbku
 •            
           

PROTEZY

           
           
 • sfinansowanie zakupu
 •                
 • środki pomocnicze
 •            
           

CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

           
           
 • wypłata jednorazowa lub w postaci renty
 •            
           

POWAŻNE ZACHOROWANIE

           
           
 • zawal serca
 •                
 • udar mózgu
 •            
           

LECZENIE SZPITALNE

           
           
 • wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu
 •            

Tabela 3. Zakres pakietu NNW może się różnić w zależności od oferty towarzystwa.

Oferta ryzyk w polisie mieszkaniowej stale się powiększa i dostosowuje do współczesnych realiów. Przykładem może być ubezpieczenie jest od wyłudzeń. Ochrona obejmuje osoby powyżej 65. roku życia, które wypłaciły gotówkę z rachunku bankowego (prowadzonego w złotych polskich, przez bank z siedzibą w RP) i osobiście oddały tę wypłaconą gotówkę osobie trzeciej w celu rzekomego przekazania ich rodzeństwu, dzieciom lub wnuczkom. Limit na ryzyko utraty gotówki metodą oszustwo „na wnuczka” odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nawet do 30 tys. zł.

Ważne informacje

 1. Mając wykupione ubezpieczenie domu czy mieszkania, można chronić kilka innych rodzajów nieruchomości
 2. W umowie podstawowej znajduje sie nawet ponad 20 zdarzeń losowych
 3. Polisa mieszkaniowa chroni też od innych ryzyk, których część jest dostępna za dodatkową opłatą
 4. Lokatorzy mogą skorzystać z ochrony wybierając polisę NNW, assistance czy OC w życiu prywatnym