Allianz, PZU, Uniqa czy Warta to tylko przykłady towarzystw, które mają w swojej ofercie ubezpieczenie ogrodu. Taką polisę można mieć za 200-300 zł rocznie.  Wyjaśniamy, w jaki sposób zabezpieczyć finansowo swój ogród i obiekty znajdujące się na jego terenie.

Ogród, który posiada wykupione ubezpieczenie
Porównaj ceny

W polisach mieszkaniowych nie zawsze używa się wprost terminu „ogród”. Częściej znajdziemy w ubezpieczeniu ochronę elementów, które kojarzą się z przydomowym terenem, jak budynki małej architektury, ogrodzenie, elementy posesji czy roślinność ogrodową. Niektóre towarzystwa umożliwiają ubezpieczenie niemalże wszystkich obiektów znajdujących się na posesji, a inne tylko ich części.

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni ogród?

W wersji podstawowej polisa chroni nieruchomość (mury i najczęściej też elementy stałe domu lub mieszkania) przed określonymi zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, huragan, upadek statku powietrznego czy zalanie. 

Jeśli włączymy do ubezpieczenia elementy składowe przydomowej działki, to będą one chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak dom mieszkalny. W niektórych polisach mieszkaniowych ogród jest traktowany jako jedno z rozszerzeń, którego włączenie do ubezpieczenia wiąże się z podniesieniem składki.

PRZYKŁAD POLISY OGRODOWEJ
Ubezpieczenie, które chroni nieruchomość przed pożarem, powodzią, porywistym wiatrem, dewastacją i kradzieżą z włamaniem, dotyczy w tym samym zakresie innych obiektów znajdujących się na posesji. To także roślinność ogrodowa, altanka, kostka brukowa, ławka itp. przedmioty. Od tej reguły są pewne wyjątki, np. cenne przedmioty przechowywane w budynkach niemieszkalnych.

Co można ubezpieczyć w ogrodzie?

Ochrona posesji może ograniczać się tylko do kilku obiektów małej architektury lub mieć zdecydowanie szerszy zakres. Najlepiej wskazać na przykładzie, jak bardzo ubezpieczenia nieruchomości mogą się pod tym względem różnić. 

Benefia umożliwia włączenie w polisę budynków gospodarczych, stałych elementów ogrodzenia oraz określonych budynków małej architektury: altan, lamp ogrodowych, posądów, wodotrysków ogrodowych, fontann, basenów i śmietników. 

W Warcie ubezpieczenie nieruchomości (w tym ogrodu) obejmuje:

 • chodniki, podjazdy, utwardzone place;
 • instalacje dla dzieci, czyli piaskownice, huśtawki, drabinki;
 • oświetlenie posesji;
 • pomieszczenia na śmieci;
 • meble i parasole ogrodowe;
 • posągi;
 • oczka wodne i fontanny;
 • altany;
 • kapliczki, krzyże i figury;
 • baseny;
 • boiska sportowe i korty tenisowe;
 • przydomowe naziemne oczyszczalnie ścieków;
 • stacje uzdatniania wody;
 • grille ogrodowe (elektryczne, gazowe i opalane węglem);
 • kojce i wózki dziecięce.

Na pierwszy rzut oka widać, jakie różnice można znaleźć w zakresach ochrony u różnych ubezpieczycieli. Chcąc kompleksowo zabezpieczyć swoją posesję, warto poszukać takiej oferty, która będzie uwzględniała jak najwięcej znajdujących się na niej obiektów.   

Gdzie kupić ubezpieczenie dla ogrodu?

Wielu ubezpieczycieli umożliwia swoim klientom włączenie w polisę obiektów znajdujących się na przydomowej działce, a każda z tych ofert ma nieco inny zakres. Niektóre elementy działki znajdziemy w większości polis (budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, ogrodzenie, wiaty itp.),podczas gdy inne pojawiają się dość rzadko i można je uznać za cechy specyficzne danej oferty.

PZU ubezpiecza meble ogrodowe, wózki dziecięce czy rowery znajdujące się na obszarze posesji lub balkonu. 

Allianz wyszczególnia m. in. skrzynki na listy, instalację domofonową i wideofonową czy mury oporowe.

Uniqa chroni zbiorniki na paliwa płynne i oczyszczalnie ścieków.

TUW chroni finansowo źródła zielonej energii (fotowoltaika i solary),szklarnie i oranżerie o powierzchni nie większej niż 100 m2, czyli obiekty rzadko znajdujące się na liście potencjalnych przedmiotów ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie ogrodu - wybrany zakres

rodzaj mieniaPZUAllianzUniqaTUW
brama i ogrodzenie
murek
pergola
grill murowany
altana
garaż wolnostojący
studnia
wiata
śmietnik
meble ogrodowe
rower
narzędzia ogrodnicze
fontanna
basen
oczko wodne
pomost
oczyszczalnia ścieków
fotowoltaika
szklarnia i oranżeria
rośliny doniczkowe

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Czy można ubezpieczyć ogród na balkonie?

Nie każdy mieszka w domu i może spędzać czas w ogrodzie. W miastach dominują ogrody aranżowane na balkonach, tarasach czy loggiach. Niestety, roślinność i inne mienie ruchome trzymane w takich lokalizacjach przeważnie jest wyłączone z odpowiedzialności. Dotyczy to otwartych balkonów, tarasów i loggi. W zabudowanych tego typu częściach mieszkania podobne wyłączenia już nie obowiązują.

Ochronę roślin doniczkowych trzymanych na otwartych balkonach, tarasach i loggiach znajdziemy m.in. w PZU (polisa Dom) i Allianz (polisa  Mój dom – pakiet Komfort). 

Z polisy mieszkaniowej można chronić także ogrody zimowe, czyli zamknięte oszklone obiekty sąsiadujące bezpośrednio z nieruchomością. Wtedy ochrona ogrodu zimowego dotyczy w tym samym stopniu, co nieruchomości. Dodatkowo możemy rozszerzyć ochronę o kradzież mienia (roślinności) czy stłuczenie szyb. 

Kiedy przyda się ubezpieczenie ogrodu?

Mienie znajdujące się na posesji może zostać zniszczone zarówno przez zdarzenia losowe, jak i w wyniku działań osób trzecich. Wymieńmy sobie kilka przykładów takich sytuacji:

 • pożar – niebezpieczny szczególnie dla zabudowań oraz mienia znajdującego się w ich wnętrzu;
 • powódź – w skrajnych przypadkach woda jest w stanie zniszczyć większość zabudowań, instalacji i przedmiotów znajdujących się na posesji;
 • upadek drzewa lub masztu – pień drzewa może zwyczajnie spróchnieć lub zostać uszkodzony przez szkodniki, a silny wiatr może strącić gałąź;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego – często się zdarza, że samochody uderzają w ogrodzenie lub w bramę wjazdową;
 • kradzież z włamaniem i kradzież zwykła – ruchomości i elementy stałe znajdujące się na posesji są bardziej zagrożone przez złodziei, niż dobra zgromadzone w domu;
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – osoby trzecie mogą nie tylko ukraść nam nasze mienie, ale i je celowo zniszczyć;
 • przepięcie – może uszkodzić urządzenia, z których korzystamy poza domem;
 • gradobicie i silny deszcz – niebezpieczne szczególnie dla roślinności i elementów szklanych;
 • stłuczenie elementów szklanych – polisa może chronić przed tym zdarzeniem m. in. drogie panele słoneczne i fotowoltaiczne zamontowane na posesji.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie ogrodu nie wystarczy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze szczegółowo opisują w OWU konkretne sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała oraz mienie, które wykracza poza ochronę z polisy. Na takiej liście mogą znajdować się m. in.:

 • pękanie mrozowe nieogrzewanych budynków;
 • brak wymaganych przeglądów;
 • nienależyte zabezpieczenie budynków, np. budynki nie zamykane na klucz lub kłódkę;
 • budowle małej architektury niezwiązane na stałe z gruntem – np. blaszane garaże czy namioty foliowe;
 • pasieki powyżej określonej liczby uli;
 • zarejestrowane pojazdy mechaniczne;
 • budynki postawione niezgodnie z obowiązującym prawem, pustostany i budynki przeznaczone do rozbiórki;
 • zniszczenia wywołane nielegalnym wycięciem drzewa;
 • przedmioty wartościowe przechowywane w budynkach gospodarczych.

Ważne informacje

1. Ochrona ogrodu dostępna jest jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej

2. Jeśli uwzględnimy w ubezpieczeniu ogród, to jest on chroniony przed takimi samymi ryzykami, jak reszta mienia

3. Ubezpieczenie praktycznie zawsze może obejmować elementy ogrodzenia, garaże wolnostojące, budynki gospodarcze i budynki małej architektury

4. Przedmioty wartościowe przechowywane w budynkach niemieszkalnych mogą być wyłączone z ochrony