Ubezpieczenie domu może obejmować ochroną również Twój ogród. Zabezpieczyć możesz zabudowania, ogrodzenie, a nawet roślinność. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie ogrodu, kiedy możesz liczyć na odszkodowanie oraz gdzie możesz znaleźć dobrą polisę.

W polisach mieszkaniowych nie zawsze używa się wprost terminu „ogród”. Częściej znajdziemy w ubezpieczeniu ochronę elementów, które kojarzą się z przydomowym terenem, jak budynki małej architektury, ogrodzenie, elementy posesji czy roślinność ogrodową. Niektóre towarzystwa umożliwiają ubezpieczenie niemalże wszystkich obiektów znajdujących się na posesji, a inne tylko ich części.

Co oznacza ogród w ubezpieczeniu nieruchomości?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to oficjalny dokument przynależący do polisy mieszkaniowej, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące danego ubezpieczenia. Znajduje się tam m. in. dział z definicjami, jednak próżno szukać tam znaczenia terminu „ogród”. Wynika to faktu, że towarzystwa z reguły nie ubezpieczają całego ogrodu czy też posesji lub gruntu, a jedynie znajdujące się tam obiekty oraz przedmioty, czyli zabudowania, roślinność, ruchomości domowe oraz inne elementy zabudowy ogrodu, jak utwardzone powierzchnie, ogrodzenie czy zbiorniki wodne. 

W OWU powinniśmy więc znaleźć informacje na temat tego, jakie elementy ogrodu można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej, w jakim zakresie i na jakich zasadach. Niektóre rodzaje tego mienia będą tam szczegółowo zdefiniowane, a inne – chociażby z racji ich oczywistego znaczenia – tylko wymienione.

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni ogród?

W wersji podstawowej polisa chroni nieruchomość (mury i najczęściej też elementy stałe domu lub mieszkania) przed określonymi zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, huragan, upadek statku powietrznego czy zalanie. 

Jeśli włączymy do ubezpieczenia elementy składowe przydomowej działki, to będą one chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak dom mieszkalny. W niektórych polisach mieszkaniowych ogród jest traktowany jako jedno z rozszerzeń, którego włączenie do ubezpieczenia wiąże się z podniesieniem składki.

PRZYKŁAD POLISY OGRODOWEJ
Ubezpieczenie, które chroni nieruchomość przed pożarem, powodzią, porywistym wiatrem, dewastacją i kradzieżą z włamaniem, dotyczy w tym samym zakresie innych obiektów znajdujących się na posesji. To także roślinność ogrodowa, altanka, kostka brukowa, ławka itp. przedmioty. Od tej reguły są pewne wyjątki, np. cenne przedmioty przechowywane w budynkach niemieszkalnych.

Co można ubezpieczyć w ogrodzie?

Każde ubezpieczenie ogrodu jest nieco inne, co oznacza, że dotyczy różnych zabudowań i obiektów na posesji. Gdybyśmy mieli zsumować je wszystkie, na takiej liście znalazłyby się:

 • ogrodzenie wraz z bramami, furtkami, a także ich stałe elementy;
 • utwardzone powierzchnie, czyli: boiska, korty tenisowe, chodniki, podjazdy, itd.;
 • pergole, wiaty i altany;
 • murki;
 • murowane grille;
 • garaże wolnostojące;
 • budynki gospodarcze;
 • studnie;
 • przydomowe pasieki (do określonej liczby uli);
 • studnie;
 • śmietniki;
 • meble i parasole ogrodowe;
 • rowery;
 • narzędzia ogrodnicze;
 • fontanny, oczka wodne, baseny;
 • place zabaw dla dzieci;
 • pomosty;
 • oczyszczalnie ścieków;
 • elementy instalacji fotowoltaicznych i solarnych;
 • szklarnie i oranżerie;
 • rośliny doniczkowe, wolnorosnące drzewa i krzewy;
 • oświetlenie posesji;
 • rzeźby i posągi;
 • kapliczki, krzyże i figury;
 • kojce i wózki dziecięce;
 • stacje uzdatniania wody;
 • domofony i wideofony;
 • skrzynki na listy;
 • zbiorniki na paliwa płynne.

W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą ubezpieczenia ogrodu, które mają w swojej ofercie cztery towarzystwa: PZU, Allianz, Uniqa oraz TUW. To zestawienie pokazuje, że każda polisa jest nieco inna i skupia się na ochronie nieco innego zbioru obiektów.

Ubezpieczenie ogrodu - zakres ochrony w wybranych towarzystwach

rodzaj mieniaPZUAllianzUniqaTUW
brama i ogrodzenie
murek
pergola
grill murowany
altana
garaż wolnostojący
studnia
wiata
śmietnik
meble ogrodowe
rower
narzędzia ogrodnicze
fontanna
basen
oczko wodne
pomost
oczyszczalnia ścieków
fotowoltaika
szklarnia i oranżeria
rośliny doniczkowe

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczenie chroni ogród? Przykłady

Jeśli polisę mieszkaniową poszerzymy o obiekty znajdujące się w ogrodzie, będą one chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak budynek mieszkalny. Przykładowo, jeśli nasze ubezpieczenie zabezpiecza nas na wypadek 15 ryzyk, w ogrodzie ochrona ta będzie działać w takim samym zakresie. 

Od tej reguły zdarzają się pewne wyjątki, które dotyczą głównie ruchomości domowych i przedmiotów wartościowych przechowywanych poza zamkniętą przestrzenią mieszkalną. Towarzystwa wyłączają np. kosztowności czy drogie urządzenia elektroniczne, które przechowujemy poza domem, czyli np. w budynkach gospodarczych.

Ogród na balkonie

Nie każdy mieszka w domu i może spędzać czas w ogrodzie. W miastach dominują ogrody aranżowane na balkonach, tarasach czy loggiach. Niestety, roślinność i inne mienie ruchome trzymane w takich lokalizacjach przeważnie jest wyłączone z odpowiedzialności. Dotyczy to otwartych balkonów, tarasów i loggi. W zabudowanych tego typu częściach mieszkania podobne wyłączenia już nie obowiązują.

Ochronę roślin doniczkowych trzymanych na otwartych balkonach, tarasach i loggiach znajdziemy m.in. w PZU (polisa Dom) i Allianz (polisa  Mój dom – pakiet Komfort). 

Z polisy mieszkaniowej można chronić także ogrody zimowe, czyli zamknięte oszklone obiekty sąsiadujące bezpośrednio z nieruchomością. Wtedy ochrona ogrodu zimowego dotyczy w tym samym stopniu, co nieruchomości. Dodatkowo możemy rozszerzyć ochronę o kradzież mienia (roślinności) czy stłuczenie szyb. 

Meble ogrodowe na tarasie i balkonie

Generali umożliwia ochronę mebli i akcesoriów ogrodowych, takich jak: stoły, krzesła, leżaki, fotele i grille wolnostojące (w tym elektryczne). Dotyczy to przedmiotów znajdujących się na balkonie mieszkania lub na przydomowej działce. Taki dodatek dostępny jest w obu wariantach polisy (od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich) i obu przypadkach wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty.

Meble i akcesoria ogrodowe mogą być chronione nie tylko przed zdarzeniami losowymi, ale i przed kradzieżą zwykłą, czyli sytuacją, w której złodzieje nie pozostawiają wyraźnych śladów swojej obecności. Wyłączone z ochrony są uszkodzenia powstałe przed zamontowaniem mebli oraz przedmioty znajdujące się na obszarze nieruchomości w budowie.

Meble ogrodowe na działce

Także w Generali możliwe jest też ubezpieczenie domu letniskowego wraz z częścią wyposażenia. Żeby to zrobić, trzeba najpierw wykupić polisę dla domu, mieszkania lub ruchomości domowych. Zakres ochrony jest tutaj bardzo okrojony, bo zawiera raptem 5 zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozję i upadek statku powietrznego. Co ważne, dla domu letniskowego nie można wykupić ryzyk kradzieżowych.

Ubezpieczenie domu letniskowego nie jest możliwe, jeśli znajduje się on na terenie pracowniczych lub rodzinnych ogrodów działkowych. Z ochrony wyłączone są też budynki w budowie, sprzęt fotograficzny, sprzęt muzyczny, telefony komórkowe, przedmioty wartościowe, przedmioty do działalności, wartości pieniężne, biżuteria, zegarki, odzież ze skór i futer naturalnych, a także zwierzęta domowe oraz rośliny doniczkowe.

Ile kosztuje ubezpieczenie ogrodu?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia 120-metrowego domu z ogrodem, którego wartość szacuje się na 750 000 zł (700 000 zł podstawowa nieruchomość + 50 000 zł zabudowania na posesji). Składkę obliczyliśmy dla podstawowego wariantu ubezpieczenia, czyli ochrony murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Wyniki kalkulacji podzieliliśmy na dwie kategorie: ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risk). W pierwszym wariancie roczne składki rozpoczynają się od 419 zł, a kończą na 644 zł. Polisy All Risk kosztują z kolei od 577 zł do 1027 zł.

Wypowiedź eksperta

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych są z reguły nieco tańsze, co też widać po wynikach przykładowej kalkulacji. Wewnątrz tej grupy polis widoczne jest pewne zróżnicowanie cenowe – najtańszą i najdroższą ofertę dzieli kilkaset złotych. To pokazuje, ile można zaoszczędzić dzięki wcześniejszemu porównaniu cen.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

KOSZT UBEZPIECZENIA DOMU I ELEMENTÓW STAŁYCH

TU

Kwota składki rocznej od

Inter Ubezpieczenia

364 zł

Europa Ubezpieczenia

469 zł

Link4

511 zł

Mtu24

592 zł

Wiener

833 zł

Generali

1 011 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl (dnia 21.03.2024 r.).

PORÓWNAJ CENY

Kiedy przyda się ubezpieczenie ogrodu?

Mienie znajdujące się na posesji może zostać zniszczone zarówno przez zdarzenia losowe, jak i w wyniku działań osób trzecich. Wymieńmy sobie kilka przykładów takich sytuacji:

 • pożar – niebezpieczny szczególnie dla zabudowań oraz mienia znajdującego się w ich wnętrzu;
 • powódź – w skrajnych przypadkach woda jest w stanie zniszczyć większość zabudowań, instalacji i przedmiotów znajdujących się na posesji;
 • upadek drzewa lub masztu – pień drzewa może zwyczajnie spróchnieć lub zostać uszkodzony przez szkodniki, a silny wiatr może strącić gałąź;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego – często się zdarza, że samochody uderzają w ogrodzenie lub w bramę wjazdową;
 • kradzież z włamaniem i kradzież zwykła – ruchomości i elementy stałe znajdujące się na posesji są bardziej zagrożone przez złodziei, niż dobra zgromadzone w domu;
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – osoby trzecie mogą nie tylko ukraść nam nasze mienie, ale i je celowo zniszczyć;
 • przepięcie – może uszkodzić urządzenia, z których korzystamy poza domem;
 • gradobicie i silny deszcz – niebezpieczne szczególnie dla roślinności i elementów szklanych;
 • stłuczenie elementów szklanych – polisa może chronić przed tym zdarzeniem m. in. drogie panele słoneczne i fotowoltaiczne zamontowane na posesji.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie ogrodu nie wystarczy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze szczegółowo opisują w OWU konkretne sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała oraz mienie, które wykracza poza ochronę z polisy. Na takiej liście mogą znajdować się m. in.:

 • pękanie mrozowe nieogrzewanych budynków;
 • brak wymaganych przeglądów;
 • nienależyte zabezpieczenie budynków, np. budynki nie zamykane na klucz lub kłódkę;
 • budowle małej architektury niezwiązane na stałe z gruntem – np. blaszane garaże czy namioty foliowe;
 • pasieki powyżej określonej liczby uli;
 • zarejestrowane pojazdy mechaniczne;
 • budynki postawione niezgodnie z obowiązującym prawem, pustostany i budynki przeznaczone do rozbiórki;
 • zniszczenia wywołane nielegalnym wycięciem drzewa;
 • przedmioty wartościowe przechowywane w budynkach gospodarczych.

Gdzie kupić ubezpieczenie dla ogrodu?

Nieruchomości wraz z zabudowaniami na posesji można ubezpieczyć za pomocą Internetu, co jest zdecydowanie najszybszą i najłatwiejszą opcją. Zakup polisy warto zawsze poprzedzić zrobieniem szerszego rozeznania, w czym pomocny może się okazać kalkulator ubezpieczeń.

Korzystanie z kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl jest bardzo proste – wystarczy postępować według instrukcji:

 1. Wprowadź do formularza kilka informacji o nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć – podaj jej wiek, metraż, rodzaj i adres.
 2. Uzupełnij formę własności lokalu, swoją datę urodzenia, historię szkód z ostatnich lat oraz termin, w którym polisa ma wejść w życie.
 3. Uzupełnij podstawowy zakres ochrony o wybrane ryzyka, np. OC w życiu prywatnym, powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych.
 4. Ustal sumy ubezpieczenia na poziomie, który jak najlepiej odzwierciedla wartość twojego majątku.
 5. Jeśli interesuje cię ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, podaj posiadane zabezpieczenia własne.
 6. Zatwierdź wprowadzone do kalkulatora informacje i przejrzyj tabelę z wybranymi dla ciebie ofertami.
 7. Wprowadź dane osobowe potrzebne do realizacji transakcji oraz wybierz sposób, w jaki chcesz zapłacić za polisę (BlIK, przelew online, PayPro, karta płatnicza debetowa, karta płatnicza kredytowa, Google Pay).

SPRAWDŹ: Kalendarz najlepszych zlotów i imprez motocyklowych 2024

Ważne informacje

1. Ochrona ogrodu dostępna jest jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej

2. Jeśli uwzględnimy w ubezpieczeniu ogród, to jest on chroniony przed takimi samymi ryzykami, jak reszta mienia

3. Ubezpieczenie praktycznie zawsze może obejmować elementy ogrodzenia, garaże wolnostojące, budynki gospodarcze i budynki małej architektury

4. Przedmioty wartościowe przechowywane w budynkach niemieszkalnych mogą być wyłączone z ochrony

FAQ najczęściej zadawane pytania ubezpieczenie ogrodu

 1. Jak uzyskać odszkodowanie za szkody w ogrodzie?

  Procedura jest w tym przypadku identyczna, jak przy wszystkich innych rodzajach mienia, jakie można chronić z polisy mieszkaniowej. Szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie po jej zaistnieniu za pośrednictwem Internetu, telefonu lub osobiście w oddziale towarzystwa. Później trzeba uzupełnić dokumentację, jakiej wymaga od nas ubezpieczyciel i przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia powinniśmy uzyskać odszkodowanie.

 2. Na jaką sumę ubezpieczyć ogród?

  Mienie powinno się zawsze ubezpieczać na kwotę, która jak najlepiej odzwierciedla jego realną wartość i dotyczy to też przedmiotów, budynków i roślinności w ogrodzie. Jeśli zadeklarujemy zbyt dużą sumę, to przepłacimy za polisę, a jeśli zbyt niską, to w konsekwencji możemy uzyskać odszkodowanie nieadekwatne do poniesionych strat.

 3. Czy ubezpieczenie ogrodu dotyczy aut zaparkowanych na posesji?

  Zarówno samochody, jak i motocykle zaparkowane na przydomowej posesji nie mogą być przedmiotem ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej. W niektórych towarzystwach wyjątek stanowią pojazdy znajdujące się w garażu (wbudowanym w bryłę domu lub murowanym wolnostojącym).

 4. Czy kradzież mienia ogrodowego trzeba zgłosić na policję, żeby dostać odszkodowanie?

  Towarzystwa zawsze wymagają powiadomienia policji, zarówno jeśli chodzi o kradzież wyposażenia domu czy mieszkania, jak i przedmiotów na ogrodzie. Jest to warunek konieczny do uzyskania odszkodowania.

 5. Czy w ramach polisy można ubezpieczyć oczyszczalnię ścieków?

  Tak, o ile oczyszczalnia nie jest wymieniona w OWU wśród wyłączeń odpowiedzialności. Zwykle przydomowa oczyszczalnie ścieków wpisuje się w definicję "budowli", czyli obiektu, który znajduje się w miejscu ubezpieczenia, wraz z instalacjami, trwale związanego z gruntem. Oprócz oczyszczalni przedmiotem ubezpieczenia może być też szambo, zbiornik na gaz lub paliwo płynne czy pompa (w tym pompa ciepła).

 6. Czy w ramach polisy można ubezpieczyć basen w gruncie?

  Zwykle tak. Warunkiem ubezpieczenia basenu jako budowli jest trwałe związanie z gruntem (naziemny basen dmuchany, stelażowy, rozporowy czy pneumatyczny nie jest częścią polisy). Chroniony jest sam obiekt i instalacje w tym samym zakresie, co główna nieruchomość. Chyba, że w OWU znajduje się osobny zapis dla basenu (wyłączenia odpowiedzialności).