Parkiet, kabina prysznicowa, drzwi, okna czy tapety mogą zostać zniszczone w wyniku eksplozji, pożaru czy powodzi tak samo, jak ściany czy dach. Wyjaśniamy, czym dla towarzystw ubezpieczeniowych są elementy stałe nieruchomości i wyliczamy, ile trzeba zapłacić, żeby objąć je ochroną w ramach polisy mieszkaniowej.

Wyobraźmy sobie, że powódź zalewa cały dom. Zniszczeniu ulegają podłogi, tynki, tapety czy glazura. Straty w elementach stałych – bo wymienione mienie to właśnie elementy stałe – mogą być ogromne, a jeśli nasza polisa chroni tylko mury (czyli ściany, dach i fundamenty), to remont będziemy musieli przeprowadzić na własny koszt.

Mury i elementy stałe – jaka różnica?

W polisie mieszkaniowej wyróżniamy trzy główne przedmioty ubezpieczenia: mury, elementy stałe i ruchomości domowe. Pierwsza z tych kategorii odnosi się do samej nieruchomości, czyli domu, mieszkania lub domu w budowie (inwestycji budowlanej).

Na mury składają się: fundamenty, ściany i dach. Innymi słowy, mury są to elementy konstrukcyjne, które sprawiają, że nieruchomość jest zamkniętą przestrzenią nadającą się do zamieszkania.

Elementy stałe można z kolei zdefiniować jako wyposażenie domu lub mieszkania, które zostało przytwierdzone na stałe.

Elementy stałe i ruchomości domowe – jaka różnica?

Ruchomości domowe, czyli inaczej mienie ruchome, definiuje się jako wyposażenie mieszkania lub domu, które można swobodnie z niego wynieść, bez konieczności demontowania go za pomocą narzędzi lub siłowo. Lista przedmiotów zaliczanych do ruchomości domowych jest bardzo długa i obejmuje m. in.: rzeczy osobiste, gotówkę, kosztowności, meble i sprzęt RTV/AGD poza zabudową, sprzęt sportowy, rower, ubrania, komputery, telefony komórkowe, a nawet zwierzęta domowe.

Elementy stałe tym różnią się od ruchomości domowych, że nie można ich zdemontować bez użycia narzędzi lub siły.

WAŻNE!
Elementy stałe w polisie mieszkaniowej to przytwierdzone na stałe w domu czy mieszkaniu wyposażenie, którego nie da się zdemontować bez pomocy narzędzi lub bez użycia siły.

Jakie są przykładowe elementy stałe w nieruchomości?

W dokumencie OWU towarzystwa z reguły wymieniają te elementy stałe, które są objęte ochroną. W każdej polisie lista ta może się różnić, ale są to na ogół:

 • wyposażenie łazienek, czyli m. in. umywalki, wanny, bidety, krany, brodziki;
 • pokrycia ścian – tynki, powłoki malarskie, okładziny, podwieszane sufity, antresole, itp.;
 • parkiety, terakota, glazura;
 • drzwi i okna wraz z szybami i futrynami;
 • parapety, żaluzje, rolety, moskitiery, rynny;
 • zamki, systemy antywłamaniowe, kamery monitoringu itd.;
 • zabudowy loggi, balkonów i tarasów;
 • meble w zabudowie, w tym meble kuchenne;
 • wmontowane na stałe lustra;
 • sprzęt RTV i AGD w zabudowie;
 • urządzenia techniczne, m. in.: grzejniki, kominki, alarmy, piece, wentylacja, klimatyzacja.

Przykładem elementu stałego w nieruchomością są wszelkiego rodzaju instalacje - elektryczna, gazowa, wodna, grzewcza, telefoniczna, internetowa, fotowoltaiczna. Ta ostatnia również wlicza się do inwentzarzu, mimo że znajduje się częściowo na zewnątrz budynku (dach lub umiejscowienie w gruncie).

Oblicz koszt instalacji fotowoltaiki

W jakich sytuacjach polisa chroni elementy stałe?

Jeśli uwzględnimy w polisie elementy stałe, to będą one chronione dokładnie przed takimi samymi zdarzeniami, jak mury. Podstawowe ubezpieczenie zawiera od kilku do kilkunastu ryzyk, takich jak pożar, zalanie, huragan, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu czy deszcz i grad. 

Elementy stałe można ubezpieczyć na dwa sposoby - od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). W pierwszym wariancie polisa chroni przed zdarzeniami wymienionymi w OWU (podanymi z nazwy). W wersji All Risks zabezpieczamy się przed wszystkimi możliwymi ryzykami, oprócz tych wymienionych w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej ubezpieczenie od ryzyk wszystkich daje szerszy zakres ochrony, jednak nie jest to żelazna reguła. 

Każdą polisę można uzupełnić o wybrane dodatki. Z perspektywy ochrony elementów stałych kluczowymi rozszerzeniami są m. in. powódź, stłuczenie elementów szklanych, kradzież z włamaniem, wandalizm i dewastacja.

Kiedy polisa nie chroni elementów stałych?

Polisa mieszkaniowa posiada wymienione w OWU pewne ograniczenia, czyli wyłączenia i limity odpowiedzialności, a także karencje (okresowe wyłączenie odpowiedzialności). Chociaż każde towarzystwo stosuje nieco inne ograniczenia, to jednak można wskazać kilka uniwersalnych sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu. Są to m. in.:

 • szkody wynikłe z braku wymaganych prawem przeglądów, np. przeglądu kominiarskiego;
 • nieprzestrzeganie prawa budowlanego;
 • celowe działanie ubezpieczonego i innych członków gospodarstwa domowego;
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • zniszczenia powstałe w skutek spożycia substancji psychoaktywnych;
 • nielegalne posiadanie broni;
 • posiadanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • karencja dla powodzi – polisa chroni przed tym zdarzeniem dopiero po 14 lub 30 dniach od wejścia w życie umowy;
 • limity dotyczące konkretnych zdarzeń, np. za upadek drzewa lub masztu można uzyskać maksymalnie 10 000 zł;
 • szkody minimalne – ubezpieczyciel uznaje szkodę dopiero wtedy, kiedy dotyczy ona sumy wyższej, niż 100 czy 150 zł.

Na jaką kwotę ubezpieczyć elementy stałe?

Suma ubezpieczenia (SU) to maksymalna wysokość rekompensaty, jaką uzyskamy przy szkodzie całkowitej, czyli w momencie, w którym zniszczone zostanie całe ubezpieczone mienie. SU ustala się oddzielnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Co ważne, najczęściej to osoba chcąca się ubezpieczyć wycenia swój majątek, a towarzystwo weryfikuje podane kwoty dopiero po szkodzie. Ważne jest więc, żeby zrobić to bardzo precyzyjnie. W innym wypadku można wpaść w jedną z dwóch pułapek: niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

Nadubezpieczenie jest konsekwencją zawyżenia wartości mienia i może poskutkować koniecznością opłacenie zbyt wysokiej składki. Przykładowo, elementy stałe naszego domu wyceniliśmy na 40 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości są warte 50 000 zł. Kiedy dojdzie do szkody całkowitej – np. doszczętnego spłonięcia domu – ubezpieczyciel za elementy stałe wypłaci nam tylko 40 000 zł. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka, także zawyżając SU zapłacimy więcej za polisę, nie zyskując żadnych dodatkowych korzyści.

Niedoubezpieczenie jest natomiast konsekwencją zaniżenia wartości majątku. W tym przypadku konsekwencje mogą być dużo poważniejsze – przy dużej lub całkowitej szkodzie towarzystwo może wypłacić nam tylko część kwoty, jaką będziemy potrzebowali do pokrycia strat. Przykładowo, elementy stałe warte 40 000 zł wyceniliśmy na 20 000 zł i taką SU zadeklarowaliśmy. Dochodzi do eksplozji instalacji gazowej i nasz dom przestaje istnieć. Od ubezpieczyciela dostajemy 20 000 zł za elementy stałe i nie przysługuje nam ani złotówka więcej, mimo iż nadal jesteśmy stratni drugie 20 000 zł. 

Ile kosztuje ubezpieczenie elementów stałych?

Przykładową składkę za ubezpieczenie murów i elementów stałych od zdarzeń losowych wyliczyliśmy dla konkretnej nieruchomości: dom wolnostojący położony w Poznaniu, powierzchnia: 120 m2, wartość nieruchomości (łączna SU dla murów i elementów stałych): 400 000 zł.

Najtańszą propozycję ubezpieczenia elementów stałych ma Link4 za 144 zł rocznie. Najdroższa jest z kolei oferta Generali, która wynosi 422 zł. Ubezpieczenie w Generali jest więc niemal trzykrotnie wyższe, niż w Link4, co tylko pokazuje, że warto porównywać ze sobą konkurencyjne produkty. Średni koszt omawianego ubezpieczenia to 294 zł w skali roku. Za taką kwotę, w przypadku szkody całkowitej, uzyskamy od ubezpieczyciela 400 000 zł.

Ubezpieczenie murów i elementów stałych – przykładowe ceny

TU

DodatkowoSkładka roczna

Link4

Home Assistance, przepięcie

144 zł

Inter Polska

Home Assistance, przepięcie

222 zł

Proama

przepięcie, powódź

306 zł

mtu24.pl

Home Assistance, przepięcie

374 zł

Generali

Home Assistance, przepięcie, powódź

422 zł

Tabela 1. Przykładowa kalkulacja ofert dostępnych w porównywarce rankomat.pl (stan na 13.08.2020 r.) dla domu dom wolnostojącego w Poznaniu o powierzchni 120 m2 i wartości 400 000 zł.

Gdzie kupić ubezpieczenie elementów stałych? 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje swoim klientom ochronę stałych elementów w ramach polisy mieszkaniowej. Pytanie - jakiego zakresu szukamy i w jakiej cenie? Dlatego warto wcześniej porównać nawet ponad 20 ofert za 1 kliknięciem. Najprostszym i najwygodniejszym sposobem na szybkie porównanie ich ze sobą jest kalkulator ubezpieczeń. To intuicyjne narzędzie, dzięki któremu dosłownie w kilka minut można wprowadzić informacje o nieruchomości i zakresie ochrony, a później dokonać zakupu online. Równie szybko obliczymy instalację jednego ze stałych elementów, czyli paneli słonecznych. W tym celu wystarczy skorzystać z intuicyjnego kalkulatora fotowoltaiki. Wycena może różnić się w zależności od powierzchni domu czy lokalizacji nieruchomości.

Ważne informacje

1. Elementy stałe to przytwierdzone na stałe wyposażenie mieszkania lub domu, którego nie da się zdemontować bez użycia narzędzi lub siłowo

2. Elementy stałe najczęściej są dostępne w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej

3. Ubezpieczenie chroni mury i elementy stałe od tych samych zdarzeń

4. Wszystkie części składowe nieruchomości powinno się ubezpieczyć na kwotę, która jest równa ich realnej wartości