Pomoc
Kontakt
Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Doradców.
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 21:00
sob.9:30 - 17:30
Zadzwoń22 270 00 00

Żywioły

Burza z piorunami, ogień, wichura, powódź i inne żywioły to zjawiska szczególnie niebezpieczne dla nieruchomości i zgromadzonego w nich majątku. Dlatego też warto dowiedzieć się, przed jakimi zdarzeniami naturalnymi może zabezpieczyć nas polisa mieszkaniowa i jak dokładnie działa taka ochrona. 

Już podstawowy wariant polisy mieszkaniowej zabezpiecza finansowo przed działaniem żywiołów, chociaż nie wszystkich. Po odpowiednim rozszerzeniu ubezpieczenia możliwa jest już jednak ochrona przed praktycznie wszystkimi możliwymi zdarzeniami naturalnymi oraz ich bezpośrednimi skutkami. 

Czym są żywioły?

Pojęcie „żywioły” jest raczej określeniem potocznym, a więc dość ogólnym i nieostrym. W branży ubezpieczeniowej zastępuje się je nieco innymi kategoriami, jakimi są zdarzenia losowe bądź zdarzenia naturalne. Różnice w nazewnictwie nie mają tutaj jednak większego znaczenia – w ramach ubezpieczenie nieruchomości można uzyskać ochronę przed praktycznie wszystkimi możliwymi kataklizmami naturalnymi, począwszy od pożaru, przez opady śniegu deszczu czy gradu, skończywszy na zapadaniu się ziemi i wstrząsach sejsmicznych. 

Każde z towarzystw może nieco inaczej definiować zdarzenia losowe/naturalne, ale ogólnie chodzi o zdarzenia przypadkowe i niezależne od ludzkiej woli, które przynoszą konkretne skutki w postaci szkód na mieniu bądź zdrowiu. Zdarzeniem losowym jest więc np. upadek drzewa spowodowany przez działanie silnego wiatru, ale już niekoniecznie przez nieprawidłową wycinkę czy uderzenie w to drzewo pojazdu mechanicznego.  

Definicje zdarzeń losowych/naturalnych można znaleźć w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), czyli oficjalnym dokumencie przypisanym danej polisie mieszkaniowej. Znajdziesz tam i doprecyzowanie samej kategorii, i konkretnych zdarzeń, np. powodzi, porywistego wiatru, zalania czy lawiny. Zawsze warto zapoznać się z tymi informacjami, ponieważ każde OWU jest nieco inne, co przekłada się na niuanse związane z ubezpieczeniem. 

Jakie wyróżniamy żywioły? 

Tradycyjnie wyróżniamy cztery podstawowe żywioły: ogień, wodę, ziemię i powietrzę. W branży ubezpieczeniowej, oczywiście, taki podział nie występuje. Towarzystwa są bardziej precyzyjne, a wśród klasycznych zdarzeń losowych, które są bezpośrednim i pośrednim skutkiem działania żywiołów, umieszczają: 

 • pożar, 
 • powódź, 
 • zalanie, 
 • przepięcie,  
 • eksplozję, 
 • implozję, 
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego (samolotu), 
 • silny/porywisty wiatr, 
 • upadek drzew i masztów (słupów, latarni, znaków, itp.), 
 • uderzenie pojazdu mechanicznego, 
 • gradobicie, 
 • deszcz nawalny, 
 • obfite opady śniegu, 
 • zaleganie śniegu, 
 • trąby powietrzne, 
 • pękania mrozowe, 
 • trzęsienia ziemi, 
 • osuwanie się ziemi, 
 • lawiny, 
 • zapadanie się ziemi, 
 • dym i sadzę, 
 • falę dźwiękową, 
 • stłuczenie przedmiotów szklanych. 

Część tych zdarzeń zawsze znajduje się w podstawowym wariancie polisy mieszkaniowej (np. pożar), część tylko czasami (np. przepięcie), a część praktycznie zawsze dostępna jest jako dodatkowo płatne rozszerzenie (np. powódź). Wszystko to oczywiście można sprawdzić czytając przyporządkowany do danej polisy dokument OWU. 

Dodajmy, że niektóre żywioły funkcjonują w polisach mieszkaniowych, chociaż prawie nigdy nie wymienia się ich z nazwy. Dobrym przykładem są tutaj chociażby tornada, które najczęściej określa się mianem wichur lub po prostu porywistego wiatru o doprecyzowanej prędkości, np. 17,5 m/s.  

Rozwiń

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czym są żywioły w ubezpieczeniach?
  W ubezpieczeniach nieruchomości skutki działań żywiołów określa się mianem zdarzeń losowych. Chodzi tutaj o sytuacje przypadkowe i niezależne od ludzkiej woli, które przynoszą konkretne skutki w postaci szkód na mieniu bądź zdrowiu. Do takich zdarzeń zaliczamy m. in.: pożar, zalanie, powódź, gradobicie, opady śniegu, deszcz nawalny, porywisty wiatr, pękania mrozowe, upadek drzew i masztów, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, itd.
 • Za które żywioły dostanę odszkodowanie?
  W polisie mieszkaniowej można uwzględnić nawet ponad 20 różnych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, itd. Jeśli dobierze się odpowiedni zakres ochrony, za każde z tych zdarzeń można uzyskać odszkodowanie.
 • Czy powódź to też żywioł?
  W polisach mieszkaniowych raczej rzadko używa się pojęcia żywioł, a sytuacje, które można by przyporządkować do tej kategorii nazywane są zdarzeniami losowymi. Oczywiście, powódź również się do nich zalicza.
 • Czy ubezpieczenie All Risk chroni przed wszystkimi żywiołami?
  Nazwa polisy All Risks (ubezpieczenie od ryzyk wszystkich) jest nieco myląca, ponieważ chroni ona przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami oprócz tych wymienionych z nazwy w dziale wyłączeń odpowiedzialności. Taki produkt zabezpiecza więc również na wypadek specyficznych zdarzeń, których nie da się nazwać oraz przewidzieć.
 • Jak zabezpieczyć dom na wypadek zdarzenia losowego?
  W polisie mieszkaniowej można uwzględnić nawet ponad 30 różnorakich ryzyk, a większość z nich to zdarzenia losowe. Część z nich dostępna jest już w podstawie ubezpieczenia (np. pożar), a część jako dodatkowo płatne rozszerzenia (np. powódź). Kompleksowa ochrona przed żywiołami wymaga wykupienia rozszerzonej polisy.
 • Kiedy za wystąpienie żywiołu nie dostanę wypłaty z polisy?
  Rekompensata nie zostanie przyznana wtedy, kiedy zastosowanie będzie miało jedno z ograniczeń obecnych w danej polisie mieszkaniowej, np. karencja czy wyłączenie odpowiedzialności. Brak rekompensaty może również wynikać z nieopłacenia składki w terminie lub niedopełnienia obowiązków ubezpieczonego.
Najczęściej zadawane pytania:
logo innowacyjna gospodarka
UBEZPIECZENIA RANKOMAT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolska 88 informuje o realizacji projektu "Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2007 - 2013
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego