Ogień to jeden z największych zagrożeń dla nieruchomości bez względu na materiał, z jakiego została zbudowana. Przed tym groźnym żywiołem można chronić się na wiele sposobów, ale żaden nie będzie równie skuteczny, co polisa mieszkaniowa.

pożar domu
Porównaj ceny

Problem pożaru w miejscu zamieszkania jest poważny. Tylko w 2018 r. ogień dotknął łącznie 16427 domów, w tym jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Najwięcej przypadków odnotowano tam, gdzie liczba nieruchomości jest bardzo duża, a więc na terenie województwa mazowieckiego (2128),śląskiego (1804) i wielkopolskiego (1492). Najmniej interwencji strażackich zostało podjętych w województwie zachodniopomorskim (380) – wynika z raportu Państwowej Straży Pożarnej.

Czym jest pożar?

Jest to niekontrolowany proces spalania, występujący w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pożar powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia, a także przynosi ogromne straty materialne. Zdarzeniu często towarzyszą czynniki szkodliwe, takie jak: płomienie, dym, wybuchy, znaczny wzrost temperatury, czy też toksyczne efekty spalania.

Wywołanie pożaru najczęściej występuje poprzez nieuwagę (zaprószenie ognia),ale także na wskutek złego stanu technicznego lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem urządzeń elektrycznych, niedostatecznego zabezpieczenia substancji łatwopalnych i wybuchowych, a także w wyniku celowego podpalenia.

Pożar w podstawie czy rozszerzeniu?

Każde ubezpieczenie obejmujące nieruchomość, uwzględnia w swoim zakresie pożar, jako jedno z możliwych zdarzeń. Jednakże, szczegółowe zapisy dotyczące elementów, które są ubezpieczone w ramach danej polisy, mogą się różnić w zależności od rodzaju umowy.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa chroni najczęściej samą nieruchomość - konstrukcję obiektu, okna i drzwi, które są traktowane jako elementy stałe. Jeśli natomiast ochrona powinna obejmować także ruchomości znajdujące się wewnątrz budynku, to najczęściej konieczne jest rozszerzenie polisy.

Usuwanie skutków po pożarze w ramach polisy

Decydując się na wykupienie konkretnej polisy ubezpieczeniowej, warto dokładnie przyjrzeć się także zapisom, odwołującym się do usuwania ewentualnych skutków pożaru. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują swoim klientom ochronę, także w przypadku skutków działania służb ratowniczych.

Ochrona, jak również wypłata odszkodowania związana ze skutkami i zniszczeniami po pożarze, np. działanie sadzy, mogą wymagać dokupienia dodatkowego pakietu. Niemniej jednak, ta opcja jest dość znacząca i warta rozważenia, bowiem w przypadku pożaru, nie tylko sam ogień jest w stanie wyrządzić zniszczenia.

Jak konstrukcja domu wpływa na wysokość składki?

Budowa domu jest jedną z najważniejszych decyzji. Niejednokrotnie, styl w jakim zostanie on wzniesiony, wynika z indywidualnych preferencji. Domy o drewnianej konstrukcji cieszą się coraz większym zainteresowaniem, głównie ze względu na fakt, iż ich budowa trwa krócej, a materiały budowlane są nieco tańsze. Jednak przede wszystkim, domy drewniane prezentują się w wyjątkowy i elegancki sposób. Kiedy jednak budowa dobiega końca, należy nieruchomość odpowiednio ubezpieczyć.

W trakcie przeglądania ofert, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę fakt tego, jaką konstrukcję posiada nieruchomość. Podstawowa różnica zachodzi pomiędzy ustalaniem oferty dla domów murowanych i drewnianych. Konstrukcja domu, z punktu widzenia ubezpieczyciela, jest bardzo ważna, gdyż domy drewniane są obciążone większym ryzykiem pożaru. W związku z tym, składki za polisę ubezpieczeniową domów o takiej konstrukcji są wyższe, niż w przypadku budynków murowanych. W zależności od konkretnej oferty, różnica w wysokości składek za ochronę domu drewnianego, może wynosić od 80% do nawet 100% w porównaniu z ubezpieczeniem domu o murowanej konstrukcji.

Kiedy za pożar nie będzie odszkodowania?

Polisa zabezpieczająca nieruchomość na wypadek pożaru, poza pewnymi stałymi elementami, posiada także kilka wykluczeń. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zazwyczaj nie podważa sytuacji, gdy do pożaru doszło w wyniku rażenia piorunem lub zwarcia ogólnej instalacji elektrycznej. Jednak w specyficznych sytuacjach, może się okazać, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Dzieje się tak wtedy, gdy do pożaru doszło w wyniku celowego działania ubezpieczonego, np. sam wzniecił pożar lub użytkował urządzenia elektryczne niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Może się także okazać, że w konsekwencji nienależytego dbania o aktualne przeglądy kominiarskie, w przewodzie kominowym doszło do zapalenia się sadzy. W takim przypadku, jeśli odpowiedzialny za ten stan był właściciel polisy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jak wycenić szkody po pożarze?

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wypłaty odszkodowania, niezwykle istotna jest suma ubezpieczenia, na jaką polisa została zawarta. Do jej wyceny, w trakcie ustalania warunków umowy, brane są pod uwagę wszystkie elementy konstrukcji, stan techniczny budynku, elementy stałe i ewentualnie ruchomości. Poruszając kwestię odszkodowania, można się zetknąć z określeniami takimi jak: wartość odtworzeniowa i rzeczywista nieruchomości.

Pod pierwszą definicją kryje się wartość, za pomocą której istnieje możliwość doprowadzenia mienia do podobnego stanu, jak przed pożarem. Natomiast wartość rzeczywista, obejmuje wypłatę odszkodowania, ale jest ono pomniejszone o koszt zużycia, np. koszt nowych okien, minus ich kilkuletnie zużycie. Nie jest więc zaskoczeniem, że z racji swoich założeń, polisa wyceniona na wartość odtworzeniową, będzie zobowiązywała do wpłaty wyższych składek.

Pożar jako szkoda całkowita

Szkoda całkowita jest najczęściej ustalana w sytuacji, gdy koszt naprawy szkody przekracza wartość nieruchomości lub kiedy została ona całkowicie zniszczona. Dobierając polisę ubezpieczeniową, dość istotnym jest, aby odpowiednio określić sumę ubezpieczenia. Właściciel polisy powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do tzw. niedoubezpieczenia. Jest to ustalenie sumy ubezpieczenia na zbyt niskim poziomie, który nie dorównuje wartości domu.

Z kolei nadubezpieczenie jest odwrotnością, polegającą na ubezpieczeniu nieruchomości na wartość wyższą, niż stanowiła to wycena. Ubezpieczyciel wypłaci jedynie wartość adekwatną do poniesionych strat, zatem teoretyczna nadwyżka wartości nie zostanie wypłacona. Jest to powiązane z przepisami prawnymi, które mówią o tym, iż w wyniku wypłaty odszkodowania nie ma dojść do wzbogacenia się, a jedynie do możliwego wyrównania poniesionej straty.

Co zrobić po pożarze domu?

W chwili, gdy doszło do pożaru, ważne jest to, aby dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać dalsze jego rozprzestrzenianie się, zachowując oczywiście niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kiedy sytuacja zostaje już opanowana, dobrze jest zawiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. W procesie odszkodowawczym, pomocne będą zebrane informacje od służb pożarniczych, np. notatka służbowa. Dobrze jest także wykonać zdjęcia zniszczeń, oraz sporządzić dokładny opis zdarzenia. Takie działania pozwalają przyspieszyć procedurę zatwierdzenia dokumentacji przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i wypłatę odszkodowania.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, często na swoich stronach internetowych udostępniają formularze, które należy wypełnić, a następnie przesłać. Prawdopodobnie, konieczne będzie także umówienie spotkania z reprezentantem firmy ubezpieczeniowej, który będzie mógł poświadczyć zgodność stanu faktycznego z opisanym zdarzeniem. Wypłata odszkodowania następuje najczęściej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. Niemniej jednak, zdarzają się takie sytuacje, gdy termin rozpatrywania jest dłuższy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, powinno w takich sytuacjach na bieżąco informować poszkodowanego o podejmowanych działaniach.

Ważne informacje

  1. Decyzja o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia od ognia, powinna jak najrzetelniej odzwierciedlać wartość nieruchomości
  2. Podczas przeglądania ofert, nie zapominajmy o dokładnym zapoznaniu się z definicjami pożaru. W zależności od ubezpieczyciela, potrafią się one różnić,
  3. Jeśli to konieczne, sprawdźmy, jakie są dostępne rozszerzenia polisy, aby zabezpieczyć także m.in. ruchomości przynależące do obiektu
  4. Aby nie utracić prawa do otrzymania odszkodowania, należy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo i stan techniczny nieruchomości