Ogień to jeden z największych zagrożeń dla nieruchomości bez względu na materiał, z jakiego została zbudowana. Przed tym groźnym żywiołem można chronić się na wiele sposobów, ale żaden nie będzie równie skuteczny, co polisa mieszkaniowa.

Problem pożaru w miejscu zamieszkania jest poważny. W roku 2020 strażacy wyjeżdżali do 583 228 zdarzeń, w tym 128 738 pożarów. W samych pożarach budynków mieszkalnych zginęło 360 osób, a 1859 zostało rannych. Oznacza to, że 7 na 10 ofiar śmiertelnych pożarów zginęło w mieszkaniach lub domach. Od 1 października do 31 grudnia 2020 roku, czyli w pierwszej połowie umownego sezonu grzewczego, strażacy prowadzili działania ratownicze w 1086 zdarzeniach z emisją tlenku węgla. Śmierć w nich poniosły 23 osoby, a 460 wymagało pomocy medycznej – wynika z raportu Państwowej Straży Pożarnej.

Czym jest pożar?

Jest to niekontrolowany proces spalania, występujący w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pożar powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia, a także przynosi ogromne straty materialne. Zdarzeniu często towarzyszą czynniki szkodliwe, takie jak: płomienie, dym, wybuchy, znaczny wzrost temperatury, czy też toksyczne efekty spalania.

Wywołanie pożaru najczęściej występuje poprzez nieuwagę (zaprószenie ognia), ale także na wskutek złego stanu technicznego lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem urządzeń elektrycznych, niedostatecznego zabezpieczenia substancji łatwopalnych i wybuchowych, a także w wyniku celowego podpalenia.

Jak ubezpieczyć dom od pożaru?

Każde ubezpieczenie obejmujące nieruchomość, uwzględnia w swoim zakresie pożar, jako jedno z możliwych zdarzeń. Jednak, szczegółowe zapisy dotyczące elementów, które są ubezpieczone w ramach danej polisy, mogą się różnić w zależności od rodzaju umowy.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa chroni najczęściej samą nieruchomość - konstrukcję obiektu, okna i drzwi, które są traktowane jako elementy stałe. Jeśli natomiast ochrona powinna obejmować także ruchomości znajdujące się wewnątrz budynku, to najczęściej konieczne jest rozszerzenie polisy.

Czy polisa obejmuje usuwanie skutków po pożarze?

Decydując się na wykupienie konkretnej polisy ubezpieczeniowej, warto dokładnie przyjrzeć się także zapisom, odwołującym się do usuwania ewentualnych skutków pożaru. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują swoim klientom ochronę, także w przypadku skutków działania służb ratowniczych.

Ochrona, jak również wypłata odszkodowania związana ze skutkami i zniszczeniami po pożarze, np. działanie sadzy, mogą wymagać dokupienia dodatkowego pakietu. Niemniej jednak, ta opcja jest dość znacząca i warta rozważenia, bowiem w przypadku pożaru, nie tylko sam ogień jest w stanie wyrządzić zniszczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu od pożaru?

Sprawdzamy przykładową składkę dla domu, który ma być chroniony w razie pożaru. Poniższe ceny dotyczą najtańszych ofert dla murów i stałych elementów oraz także dla wyposażenia.

Różnica w cenie od 40 zł do 100 zł rocznie między przykładową polisą, której ochrona obejmuje tylko mury i stałe elementy a mury, stałe elementy i wyposażenie. Najmniejsza różnica jest w ofercie najdroższej Generali, gdzie dodatkowo możemy liczyć na pakiet Home Assistance i ochronę domu w razie powodzi.

Przykładowy koszt ubezpieczenia domu od ognia

TURoczna składka za ochronę murów i stałych elementówDodatkowo w zakresieRoczna składka za ochrona murów, stałych elementów i wyposażeniaDodatkowo w zakresie
Link4182 złHome Assistance282 złHome Assistance
Inter Polska306 złHome Assistance382 złHome Assistance
Proama357 złpowódź474 złpowódź
Mtu24.pl403 złpowódź514 złpowódź
Generali483 złHome Assistance
powódź
521 złHome Assistance
powódź

Tabela 1. Kalkulacja na rankomat.pl w dniu 19.03.2021 r. dla domu 100 m2 o wartości 510 000 zł. Podane ceny są najniższymi dla danego towarzystwa.

Polisa mieszkaniowa chroniąca finansowo budynek w razie pożaru nie jest kosztowna, jeśli decydujemy się na samą podstawę. Ale wtedy odszkodowanie zostanie przyznane tylko za mury i stałe elementy, a za wyposażenie już nie

-  podkreśla Leszek Drozdalski, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Jak konstrukcja domu wpływa na wysokość składki?

Budowa domu jest jedną z najważniejszych decyzji. Niejednokrotnie, styl w jakim zostanie on wzniesiony, wynika z indywidualnych preferencji. Domy o drewnianej konstrukcji cieszą się coraz większym zainteresowaniem, głównie ze względu na fakt, iż ich budowa trwa krócej, a materiały budowlane są nieco tańsze. Jednak przede wszystkim, domy drewniane prezentują się w wyjątkowy i elegancki sposób. Kiedy jednak budowa dobiega końca, należy nieruchomość odpowiednio ubezpieczyć.

W trakcie przeglądania ofert, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę fakt tego, jaką konstrukcję posiada nieruchomość. Podstawowa różnica zachodzi pomiędzy ustalaniem oferty dla domów murowanych i drewnianych. Konstrukcja domu, z punktu widzenia ubezpieczyciela, jest bardzo ważna, gdyż domy drewniane są obciążone większym ryzykiem pożaru.

W związku z tym, składki za polisę ubezpieczeniową domów o takiej konstrukcji są wyższe, niż w przypadku budynków murowanych. W zależności od konkretnej oferty, różnica w wysokości składek za ochronę domu drewnianego, może wynosić od 80% do nawet 100% w porównaniu z ubezpieczeniem domu o murowanej konstrukcji.

Tu problemem może być nie tylko różnica w wysokości składek, ale mniejszy wybór ofert ubezpieczenia dla domów o palnej konstrukcji. W poniższym przykładzie różnica nie przekracza jednak 200 zł rocznie.

Różnica w cenie polisy dla domu murowanego i drewnianego

TUDOM MUROWANYDOM DREWNIANYRóżnica w rocznej składce
Link4154 zł225 zł71 zł
Inter Polska257 zł426 zł169 zł
Proama331 złbrak oferty
Mtu24.pl336 złbrak oferty
Generali448 złbrak oferty

Tabela 2. Kalkulacja na rankomat.pl w dniu 19.03.2021 r. dla domu 100 m2 o wartości 410 000 zł. Podane ceny są najniższymi dla danego towarzystwa w wariancie podstawowym (mury i stałe elementy).

Kiedy za pożar nie będzie odszkodowania?

Polisa zabezpieczająca nieruchomość na wypadek pożaru, poza pewnymi stałymi elementami, posiada także kilka wykluczeń. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zazwyczaj nie podważa sytuacji, gdy do pożaru doszło w wyniku rażenia piorunem lub zwarcia ogólnej instalacji elektrycznej. Jednak w specyficznych sytuacjach, może się okazać, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Dzieje się tak wtedy, gdy do pożaru doszło w wyniku celowego działania ubezpieczonego, np. sam wzniecił pożar lub użytkował urządzenia elektryczne niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Może się także okazać, że w konsekwencji nienależytego dbania o aktualne przeglądy kominiarskie, w przewodzie kominowym doszło do zapalenia się sadzy. W takim przypadku, jeśli odpowiedzialny za ten stan był właściciel polisy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jak wycenić szkody po pożarze?

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wypłaty odszkodowania, niezwykle istotna jest suma ubezpieczenia, na jaką polisa została zawarta. Do jej wyceny, w trakcie ustalania warunków umowy, brane są pod uwagę wszystkie elementy konstrukcji, stan techniczny budynku, elementy stałe i ewentualnie ruchomości. Poruszając kwestię odszkodowania, można się zetknąć z określeniami takimi jak: wartość odtworzeniowa i rzeczywista nieruchomości.

Pod pierwszą definicją kryje się wartość, za pomocą której istnieje możliwość doprowadzenia mienia do podobnego stanu, jak przed pożarem. Natomiast wartość rzeczywista, obejmuje wypłatę odszkodowania, ale jest ono pomniejszone o koszt zużycia, np. koszt nowych okien, minus ich kilkuletnie zużycie. Nie jest więc zaskoczeniem, że z racji swoich założeń, polisa wyceniona na wartość odtworzeniową, będzie zobowiązywała do wpłaty wyższych składek.

Pożar w domu jako szkoda całkowita? Przyda się Home Assistance

Wybuch pożaru często prowadzi do szkody całkowitej. Nawet jeśli dom nadaje się znów do zamieszkania, trzeba uprzątnąć zniszczenia, co może trwać nawet kilka tygodni. W takiej sytuacji przyda się pakiet Home Assistance, który zapewnia m.in.:

 • zakwaterowanie lokatorów po pożarze w hotelu, lub tymczasowy lokal zastępczy,
 • transport lokatorów do hotelu lub tymczasowy 
 • transport ocalałego mienia,
 • dozór ocalałego mienia.

Pakiet domowego assistance jest znacznie szerszy i obejmuje także  interwencje specjalistów (hydraulika, szklarza, murarza, szklarza, informatyka), całodobowe infolinie (medyczną, remontowo-budowlaną, ogólnoinformacyjną i inne, naprawę sprzętu RTV, AGD i PC czy domowe wizyty lekarzy i pielęgniarek i dostawy leków.

Co zrobić po pożarze domu?

W chwili, gdy doszło do pożaru, ważne jest to, aby dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać dalsze jego rozprzestrzenianie się, zachowując oczywiście niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kiedy sytuacja zostaje już opanowana, dobrze jest zawiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. W procesie odszkodowawczym, pomocne będą zebrane informacje od służb pożarniczych, np. notatka służbowa. Dobrze jest także wykonać zdjęcia zniszczeń, oraz sporządzić dokładny opis zdarzenia. Takie działania pozwalają przyspieszyć procedurę zatwierdzenia dokumentacji przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i wypłatę odszkodowania.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, często na swoich stronach internetowych udostępniają formularze, które należy wypełnić, a następnie przesłać. Prawdopodobnie, konieczne będzie także umówienie spotkania z reprezentantem firmy ubezpieczeniowej, który będzie mógł poświadczyć zgodność stanu faktycznego z opisanym zdarzeniem. Wypłata odszkodowania następuje najczęściej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. Niemniej jednak, zdarzają się takie sytuacje, gdy termin rozpatrywania jest dłuższy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, powinno w takich sytuacjach na bieżąco informować poszkodowanego o podejmowanych działaniach.

Ważne informacje

 1. Decyzja o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia od ognia, powinna jak najrzetelniej odzwierciedlać wartość nieruchomości
 2. Podczas przeglądania ofert, nie zapominajmy o dokładnym zapoznaniu się z definicjami pożaru. W zależności od ubezpieczyciela, potrafią się one różnić,
 3. Jeśli to konieczne, sprawdźmy, jakie są dostępne rozszerzenia polisy, aby zabezpieczyć także m.in. ruchomości przynależące do obiektu
 4. Aby nie utracić prawa do otrzymania odszkodowania, należy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo i stan techniczny nieruchomości

Ubezpieczenie domu w razie pożaru – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie od pożaru obejmuje także garaż?

  W skład polisy wchodzą wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie posesji, więc także garaż (wbudowany, wolnostojący). Częstym wyjątkiem jest garaż blaszany.
 2. Możliwe jest ubezpieczenie samego wyposażenia od pożaru?

  Tak, ale zależy dla kogo ma być polisa. Taką opcję powinien wykupić najemca domu czy mieszkania. Z kolei dla właściciela samo ubezpieczenie wyposażenia od ognia nie opłaca się, bo różnica między zakresem ochrony z murami i stałymi elementami będzie zbyt mała.
 3. Co, jeśli ubezpieczę dom od pożaru w dwóch różnych towarzystwach?

  Wtedy wypłata będzie tylko z jednej polisy w myśl zasady, że celem polisy mieszkaniowej jest finansowe wyrównanie rozmiarów szkody.