FLEXA - podstawowa wersja ubezpieczenia nieruchomości, obejmująca tylko 4 wybrane zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch i katastrofę lotniczą. Polisa dotyczy ryzyk nazwanych i chroni najczęściej mury ze stałymi elementami nieruchomości.

Skrót FLEXA pochodzi z języka angieskiego i stanowi zbitkę początkowych liter (Fire, Lighting, EXplosion, Aircraft crash landing).

W rankomat.pl dostępne są produkty z zakresem podstawowym (obejmującym o wiele więcej zdarzeń niż FLEXA) i rozszerzonym, m.in. kradzież z włamaniem, przepięcie, OC w życiu prywatnym czy rabunek.