Kradzież z włamaniem - dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia przez osobę lub osoby trzecie po uprzednim pokonaniu (fizycznego bądź nie fizycznego) zabezpieczenia.

W ubezpieczeniach nieruchomości przyjmuje się, że po tego typu zdarzeniu powinny zostać wyraźne ślady obecności złodzieja w postaci zbitej szyby, uszkodzonego zamka czy wyważonych drzwi.

Wyjątkiem są sytuacje, w których sprawca dostał się na obszar nieruchomości używając klucza podrabianego, dopasowanego lub oryginalnego, który wcześniej przywłaszczył sobie w sposób nielegalny.

Kradzież z włamaniem dostępna jest jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej i może odnosić się do ruchomości domowych oraz elementów stałych.

Po kradzieży z włamaniem ubezpieczyciel przeprowadza likwidację szkody.