Kradzież z włamaniem - w ubezpieczeniu nieruchomości dokonanie lub usiłowanie dokonania przywłaszczenia mienia przez osoby trzecie. Cechą charakterystyczną jest usunięcie zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi (z podrobionym kluczem włącznie). Najczęściej warunkiem otrzymania świadczenia z tytułu kradzieży jest konieczność zaistnienia faktu włamania, o czym świadczą widoczne ślady takiej czynności. Po kradzieży z włamaniem ubezpieczyciel przeprowadza likwidację szkody.