OC w życiu prywatnym przyda się, jeśli masz małe dziecko, mieszkanie zlokalizowane na piętrze czy wyprowadzasz psa na spacer, a dzięki takiej ochronie unikniesz odpowiedzialności finansowej. Porównaliśmy warunki mieszkaniowego OC w 23 towarzystwach z przykładowymi składkami.

Straty spowodowane nieumyślnym działaniem mogą wykraczać poza nasze możliwości finansowe. Dlatego, aby uniknąć wysokich roszczeń ze strony sąsiada, któremu zalaliśmy mieszkanie czy właściciela samochodu, którego nasze dziecko zarysowało lakier, warto mieć oc w życiu prywatnym. Najlepiej na co najmniej 50 000 zł.

Jak działa OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w większości przypadków można dokupić mając już podstawową wersję polisy mieszkaniowej – od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Wariant podstawowy chroni samą nieruchomość, czyli tzw. mury i ewentualnie elementy stałe (m. in. kafelki, parkiet, kominek, gładzie, meble czy sprzęt RTV/AGD w zabudowie). Na zakres ochrony składa się tutaj od kilku do kilkunastu zdarzeń losowych, np. pożar, upadek samolotu, uderzenie pioruna, zalanie czy huragan. 

Podstawową polisę można rozszerzyć o kolejne ryzyka, np. o ruchomości domowe, powódź, przepięcie czy kradzież z włamaniem. Powszechnie dostępne są również dodatki dedykowane lokatorom, wśród których trzeba wymienić Home Assistance, NWW, pomoc prawną i właśnie Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ile trwa ochrona OC w życiu prywatnym?

Ochrona z OC w życiu prywatnym trwa tak długo, jak sama polisa. Najczęściej jest to 1 rok, bo na taki okres zazwyczaj ubezpiecza się nieruchomości, chociaż towarzystwa oferują również polisy o dłuższych i krótszych okresach ważności. 

W jakich sytuacjach warto mieć OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza finansowo przed szkodami, które wyrządzimy na mieniu należącym do osób trzecich lub na nich samych. Chodzi tutaj o konsekwencje naszych nieumyślnych działań i zaniedbań, a nie o świadome i celowe czyny. 

W praktyce odszkodowanie w ramach OC w życiu prywatnym najczęściej uzyskuje się przy nieumyślnym zalaniu sąsiada, np. w skutek pęknięcia wężyka od pralki. Wśród innych codziennych zdarzeń, w których ten rodzaj ubezpieczenia ma zastosowanie, można wymienić również następujące sytuacje:

 • przechodzień wywraca się na śliskim chodniku przynależącym do naszej nieruchomości;
 • zarysowanie samochodu sąsiada przez nasze dziecko;
 • potrącenie pieszego podczas jazdy na elektrycznej hulajnodze;
 • pogryzienie przechodnia przez naszego psa;
 • uszkodzenie mienia osoby trzeciej podczas użytkowania drona;
 • spowodowanie kontuzji innego zawodnika podczas rekreacyjnej gry w piłkę;
 • przypadkowe zniszczenie wyposażenia hotelu;
 • potrącenie przechodnia podczas przejażdżki rowerowej.

Kiedy OC w życiu prywatnym nie zadziała?

Każda polisa posiada pewne ograniczenia, a najważniejsze z nich to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Zasada ta odnosi się również do OC w życiu prywatnym. W tym konkretnym przypadku mogą one dotyczyć m. in.:

 • agresywnych ras psów i zwierząt egzotycznych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • działań podejmowanych pod wpływem używek;
 • profesjonalnej aktywności sportowej;
 • korzystania z materiałów wybuchowych i broni palnej.

To tylko kilka standardowych przykładów – zazwyczaj lista wyłączeń znajdująca się w OWU polisy jest dużo obszerniejsza. Warto się z nią szczegółowo zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.  

Gdzie można kupić OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest powszechnie dostępnym dodatkiem do polisy, co oznacza, że praktycznie wszystkie towarzystwa mają je w swojej ofercie. Nie znaczy to jednak, że we wszystkich wariantach OC zapewnia ochronę na dokładnie takich samych zasadach. Poszczególne polisy OC w życiu prywatnym mogą się różnić, przede wszystkim, co do sumy ubezpieczenia (maksymalna wysokość odszkodowania),zakresu ochrony i ceny. Żeby znaleźć optymalną dla siebie ofertę, trzeba więc zestawić ze sobą jak najwięcej propozycji.

W poniższej tabeli umieściliśmy 23 oferty uwzględniające Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, podając kilka cech charakterystycznych dla każdej z nich. 4 oferty OC w życiu prywatnym opisujemy bardziej szczegółowo w w TU Warta, PZU, Avivia i AXA.

OC w życiu prywatnym – porównanie ubezpieczeń

TowarzystwoPolisa

Szczegóły

PZUDom

Możliwość poszerzenia OC o:

zniszczenie wypożyczonego sprzętu sportowego;
ugryzienie osoby trzeciej przez psa;
przepięcie niszczące sprzęt elektroniczny lokatora;
zniszczenia w hotelu

AllianzBezpieczny Dom 

OC dostępne we wszystkich trzech wariantach polisy: Komfort, Plus i Max

AvivaW domu

OC działające również poza granicami Polski

BenefiaPakiet Mieszkanie

Możliwych 8 rozszerzeń pakietu OC, m. in. o mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę konną, posiadanie i użytkowanie legalnej broni

CompensaRodzina II

Możliwość poszerzenia OC o szkody wyrządzone gościom w prowadzonym przez ubezpieczonego gospodarstwie agroturystycznym

ConcordiaMój Dom

Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe odnoszą się również do przydomowej pasieki (do 5 uli)

GeneraliGenerali, z myślą o domu

OC uwzględnia szkody wywołane przy korzystaniu z drona oraz posiadanie lub użytkowanie domu letniskowego

WienerCztery kąty

Specjalne pakiety OC dla najemców i wynajmujących

HDITwój Dom

Maksymalna suma ubezpieczenia dla OC to 100 000 zł

Inter PolskaInter Lokum

Uwzględnienie szkód wyrządzonych przy okazji amatorskiej lub rekreacyjnej jazdy konnej

interriskBezpieczny Dom

Maksymalna suma ubezpieczenia dla OC to 500 000 zł

Link4Dom

Dwa warianty OC: Podstawowy i Optymalny

Mtu24.plMieszkaj z mtu24.pl

Trzy warianty SU dla OC w życiu prywatnym: 200 000 zł, 300 000 zł i 500 000 zł

ProamaDom

Możliwość wyboru zasięgu ochrony w ramach OC – Polska, Europa lub cały świat

WartaDom Komfort Plus

Możliwych 8 rozszerzeń pakietu OC, m. in. o mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę konną, posiadanie i użytkowanie legalnej broni

UniqaTwój Dom Plus

Maksymalna suma ubezpieczenia dla OC to 100 000 zł

AegonAegon dla Domu

Możliwość poszerzenia ochrony na cały świat z wyjątkiem USA, Kanady, Meksyku i Japonii

AXATwoje Miejsce

OC dostępne w dwóch wariantach: Standard i Premium

TU  EuropaMyFlat

Dostępne OC najemcy i OC wynajmującego; maksymalna SU dla OC to 100 000 zł

ERGO HestiaMój Dom

Dostępne OC najemcy i OC wynajmującego

Nationale NederlandenDom i majątek

Dostępne OC najemcy; OC uwzględnia szkody wywołane przez pszczoły (pasieka do 10 uli)

TUZ UbezpieczeniaUbezpieczenie domów jednorodzinnych i  mieszkań

OC chroni na wypadek szkód wyrządzonych w hotelu; pakiety dla najemcy i wynajmującego mieszkanie; SU do 500 000 zł

TUWBezpieczna rodzina

Pakiety OC dla najemcy i wynajmującego; SU dla OC do 300 000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

OC w życiu prywatnym w Warta

Podstawowa polisa uwzględniająca Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w Warcie obowiązuje na terenie całego świata, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i Kanady. Te dwa kraje można jednak włączyć w zasięg terytorialny ubezpieczenia, jeśli wykupi się stosowne rozszerzenie. Podstawowy pakiet OC można powiększyć o 8 dodatków, m. in. o mienie powierzone, usługi turystyczne, jazdę konną, a także posiadanie i użytkowanie legalnej broni palnej. Szczegółowe informacje dotyczące cen różnych wariantów OC w Warcie można uzyskać kontaktując się z towarzystwem. 

OC w życiu prywatnym w PZU

PZU już podstawowy wariant polisy zawiera Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Towarzystwo oferuje również rozszerzenia w postaci: zniszczenia wypożyczonego sprzętu sportowego, ugryzienia osoby trzeciej przez naszego psa, przepięcia (wersja dla lokatorów) oraz zniszczenia mienia hotelowego. Dla OC z sumą ubezpieczenia 100 000 zł polisę w PZU możemy nabyć za 277 zł.

OC w życiu prywatnym w Aviva

W Avivie pakiet podstawowy polisy z OC w życiu prywatnym (SU: 10 000 zł) można kupić za 263 zł. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy oraz krajów basenu Morza Śródziemnego, ale można je poszerzyć również o inne państwa. Towarzystwo przygotowało też osobne pakiety dla właścicieli wynajmowanych nieruchomości lub ich części, np. jednego pokoju.

OC w życiu prywatnym w AXA

W AXA polisa mieszkaniowa z pakietem Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępna jest w cenie 263 zł, gdzie SU ustalono na poziomie 100 000 zł. Chcąc ubezpieczyć nieruchomość w tym towarzystwie możemy wybrać spośród dwóch pakietów: Standard i Premium. W drugim z nich ochrona w ramach OC poszerzona jest o sporty motorowodne, jazdę konną, aktywności w ramach klubów sportowych oraz wypożyczony sprzęt sportowy. Ubezpieczyciel przygotował również 4 zasięgi terytorialne – polisa może obowiązywać tylko w miejscu ubezpieczenia, na obszarze Polski, Europy lub całego świata (z wyłączeniem USA i Kanady). 

Ile kosztuje roczna polisa OC w życiu prywatnym?

Przejrzeliśmy oferty kilkudziesięciu towarzystw pod kątem ceny polisy z OC w życiu prywatnym. Stawki wyliczyliśmy dla mieszkania o powierzchni 80 m2 znajdującego się w Szczecinie. Polisa, jaką rozpatrywaliśmy, chroni mury oraz elementy stałe przed zdarzeniami losowymi, a także zawiera omawiany dodatek.

Ceny wahają się od 157 (Link4) do 277 zł (PZU),co oznacza, że różnica pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą wynosi 120 zł. Warto zwrócić uwagę również na zróżnicowanie sum ubezpieczenia – najbardziej atrakcyjną ofertę ma pod tym względem mtu24.pl, czyli 200 000 zł, a najbardziej zawężoną Aviva (10 000 zł),jednak trzeba zaznaczyć, że chodzi tutaj o pakiet podstawowy.

OC w życiu prywatnym - przykładowe składki

TowarzystwoSuma ubezpieczenia dla OC

Roczna składka

Link450 000 zł

157 zł

TU Europa100 000 zł

166 zł

Aegon100 000 zł

171 zł

Uniqa
(pakiet Mini)
100 000 zł

179 zł

Mtu24.pl200 000 zł

181 zł

Proama60 000 zł

189 zł

Inter Polska50 000 zł

217 zł

Concordia50 000 zł

246 zł

Generali50 000 zł

258 zł

AXA100 000 zł

263 zł

Aviva
(pakiet podstawowy)

10 000 zł

263 zł

TUZ Ubezpieczenia100 000 zł

268 zł

PZU100 000 zł

277 zł

Compensa
Wiener
InterRisk
Warta
TUW
HDI
Nationale-Nederlanden
Ergo Hestia
Benefia
Allianz

SU i ceny dostępne w towarzystwach

Tabela 2. Na podstawie rankomat.pl i stron internetowych towarzystw (stan na: 07.07.2020 r.).

Jak kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym najłatwiej kupić za pośrednictwem Internetu. Nie potrzebujemy żadnych dokumentów, a formalności ograniczone są do minimum.

Przed zakupem ubezpieczenia warto zestawić ze sobą jak najwięcej ofert, w czym z kolei przydatny jest kalkulator ubezpieczeń.

Warto też pamiętać, żeby przy wyborze polisy OC w życiu prywtanym nie kierować się wyłącznie wysokością składki. Jak widać na powyższych przykładach, za podobną kwotę możemy nabyć OC o bardzo różnych sumach ubezpieczenia. Najlepiej wybrać polisę, w której SU to minimum 50 000 zł.

Ważne informacje

1. OC w życiu prywatnym dostępne jest wyłącznie jako dodatek do polisy mieszkaniowej

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim

3. OC może obowiązywać nie tylko w miejscu ubezpieczenia, ale i na terenie całej Europy czy świata

4. Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z OC w życiu prywatnym jest zalanie sąsiada