Polisa OC może dotyczyć także użytkowników nieruchomości. Z jedną różnicą – w przeciwieństwie do kierowców taka polisa jest dobrowolna, za to jej posiadanie może się bardzo opłacać. Zwłaszcza że nie kosztuje dużo i jest finansowym ratunkiem w wielu życiowych sytuacjach.

Polisę mieszkaniową kupujemy z myślą o ochronie nieruchomości przed finansowymi skutkami zalania, pożaru czy kradzieży. A co w przypadku, gdy któryś z lokatorówwyrządzi szkodę, przez którą ucierpi mieszkanie własne i sąsiada? Wtedy z pomocą przyjdzie właśnie odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Produkt dostępny w większości towarzystw jako rozszerzenie do umowy podstawowej.

Szkody na mieniu - na czym polega OC w życiu prywatnym?

Zasada działania OC w życiu prywatnym jest bardzo prosta - chronimy się na wypadek zdarzeń, których przez nieuwagę staliśmy się sprawcami. Jakie to sytuacje? Jest ich bardzo dużo i za każdym razem są wymienione w dokumencie OWU. To zazwyczaj zalanie wodą pochodzącą z pralki, wanny czy instalacji w podłodze, przerysowanie samochodu, wybicie szyby i inne.

Ważne! Warunek jest jeden: uszkodzone mienie musi należeć do osoby trzeciej (niespokrewnionej).

OC w życiu prywatnym pokrywa nie tylko straty materialne (wyposażenie mieszkania, samochód, rower), ale również osobowe (uszkodzenie ciała, pogorszenie stanu zdrowia na skutek doznanego wypadku).

kiedy przyda się oc w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym - dla kogo?

Polisę OC w życiu prywatnym mogą wykupić prawie wszyscy właściciele nieruchomości – od razu przy zawieraniu umowy lub w jej trakcie.

Wyjątek dotyczy tych ubezpieczeń, w których przedmiotem jest budynek trwale lub tymczasowo niezamieszkały. Np. dom w budowie, który również można chronić z polisy nie posiada rozszerzenia OC w życiu prywatnym.

Rozszerzenie jest szczególnie przydatne dla osób, które mieszkają w blokach. Budynki wielomieszkaniowe to wyższe ryzyko spowodowania szkody na mieniu osoby trzeciej (sąsiada). Taką polisę mogą wykupić zarówno właściciele, jak i najemcy lokalu.

OC w życiu prywatnym - zakres polisy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ochrona przed konsekwencjami działania:

 • właściciela polisa – głównego ubezpieczonego,
 • nieletnich domowników – współubezpieczonych,
 • zwierząt domowych – psów, kotów i innych przetrzymywanych w mieszkaniu w celach hodowlanych.   

Czynności życia prywatnego wchodzące w skład ubezpieczenia OC w życiu prywatnym to użytkowanie m.in.:

 • roweru,
 • wózka inwalidzkiego,
 • małych jednostek pływających dla własnych potrzeb w celach rekreacyjnych,
 • modeli latających dla własnych potrzeb w celach rekreacyjnych,

Czynnością jest także amatorskie i rekreacyjne uprawianie sportu.

Zakres ochrony jest indywidulanie ustalany przez ubezpieczyciela w dokumencie OWU. Np. Link4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową również szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane pęknięciem, oderwaniem się lub odłączeniem się części składowych instalacji wodno-kanalizacyjnej znajdującej się we wskazanym w dokumencie ubezpieczenia mieszkaniu, niezależnie od winy Ubezpieczającego i domowników.

OC w życiu prywatnym może przydać się również przy pokryciu kosztów:

 • gdy ubezpieczony chciał zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary, a działanie okazało się bezskuteczne;
 • gdy trzeba opłacić ekspertów powołanych przez TU lub za zgodą TU w celu ustalenia okoliczności zdarzenia;
 • gdy nastąpiły wydatki niezbędne dla obrony sądowej przed roszczeniami (pomoc prawna adwokata lub radcy prawnego) w sporze prowadzonym na polecenie TU.

Jak kupić polisę OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym dla lokatorów to produkt, który występuje w ofercie towarzystw w 2 konfiguracjach:

 • jako dodatkowe ubezpieczenie – wtedy trzeba mieć już polisę w podstawowym zakresie (mury od zdarzeń losowych),
 • jako osobna polisa – do kupienia osobno w formie gotowego pakietu, przeznaczonego np. dla najemcy.

Najwygodniejszym sposobem zakupu OC w życiu prywatnym jest skorzystanie z kalkulatora polis mieszkaniowych, gdzie najpierw możemy poznać ofert cenowe kilku towarzystw, a następnie wybrać najlepszą z nich pod kątem wysokości składki czy wysokości sumy ubezpieczenia.

Ile więcej za ubezpieczenie nieruchomości z OC w życiu prywatnym?

Polisa odpowiedzialności cywilnej nie jest kosztowna, ale żeby się o tym przekonać, warto zrobić porównanie dwóch ubezpieczeń – tego z samą podstawą i tego z dodatkiem OC w życiu prywatnym.

Przykładowe porównanie dotyczy tej samej nieruchomości. Jest to mieszkanie własnościowe z 2014 r. o powierzchni użytkowej 89 m2,położone na środkowym piętrze, z podpiwniczeniem w tym samym budynku, warte 380 000 zł. Zamieszkuje je 4 lokatorów, w tym 2 z nich jest niepełnoletnich. Mieszkanie znajduje się w Gdyni. W ostatnich 3 latach w mieszkaniu nie doszło do żadnej szkody.

Jak OC w życiu prywatnym wpływa na wysokość składki

Zakres podstawowy (S)
 

 • ochrona murów i stałych elementów (ogień i zdarzenia losowe)
 • assistance

165 zł

227 zł

251 zł

Link4

Inter

Concordia

Zakres rozszerzony (L)
 

 • ochrona murów i stałych elementów (ogień i zdarzenia losowe)
 • ruchomości (ogień i zdarzenia losowe)
 • ruchomości i stałe elementy (kradzież z włamaniem)
 • OC w życiu prywatnym
 • assistance

235 zł

365 zł

381 zł

Link4

Concordia

Inter

suma ubezpieczenia
OC w życiu prywatnym
30 000 zł

suma ubezpieczenia
OC w życiu prywatnym
50 000 zł

suma ubezpieczenia
OC w życiu prywatnym
50 000 zł

Tabela 1. Ceny i wysokości sum ubezpieczenia na podstawie kalkulacji z dnia 31.08.2018 r.

KOMENTARZ: Najniższa składka to wydatek poniżej 200 zł rocznie, jednak polisa w tej cenie nie chroni lokatorów przed roszczeniami osób trzecich. Różnica w ubezpieczeniach Link4 wynosi 42% - tyle więcej zapłacimy za polisę z OC w życiu prywatnym. Ale warto też zwracać uwagę na wysokość maksymalnego odszkodowania, jakie otrzymamy z firmy ubezpieczeniowej. Wybierając składkę droższą o 130 zł (Concordia) możemy liczyć na większą ochroną aż o 20 000 zł.

OC w życiu prywatnym a wyłączenia odpowiedzialności

Jak każda polisa, także i OC w życiu prywatnym jest ograniczone o pewne sytuacje, wymienione w dokumencie OWU, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Warto zwrócić uwagę na najczęściej pojawiające się pojęcia w regulaminie polisy mieszkaniowej:

 1. Zwierzęta - psy ras agresywnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r., zwierząt z natury dzikich oraz pszczół;
 2. Osoby bliskie – szkody wyrządzone ubezpieczonemu, domownikom lub osobom bliskim;
 3. Pracownicy - szkody wyrządzone pracownikom podczas wykonywania przez nich powierzonych czynności;
 4. Choroby – przeniesione przez bliskich lub zwierzęta;
 5. Bójka – w której uczestniczył ubezpieczony lub domownicy, oprócz szkód rzeczowych doznanych podczas obrony koniecznej;
 6. Pojazd – szkody wyrządzone samochodem, motocyklem, motorowerem, lotnią lub motolotnią;
 7. Broń – w tym amunicja i materiały wybuchowe;
 8. Przedmioty osób trzecich – używane, przechowywane lub przyjęte do naprawy prze ubezpieczonego lub domowników;
 9. Przedmioty wartościowe – pieniądze, kamienie szlachetne, biżuteria, dokumenty, plany, zbiory archiwalne, filatelistyczne, numizmatyczne, dzieła sztuki, antyki (uszkodzenie, utrata, zniszczenie);
 10. Etyka – oszczerstwa i pomówienia lub naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej;
 11. Siła wyższa - zakłócenia lub opóźnienia pracy portów lotniczych, linii kolejowych, zakłócenia lub opóźnienia ruchu na drogach, a także jakichkolwiek roszczeń.

Ograniczenia w zakresie ochrony mogą dotyczyć także konkretnych kwot, wartości procentowej w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, wagi, objętości, czy terytorium.

Co warto wiedzieć

 1. Polisa OC w życiu prywatnym jest dostępna w polisie najczęściej jako umowa rozszerzona.
 2. Z zakresu ochrony wyłączone są osoby bliskie ubezpieczonemu, które dokonały szkody.
 3. Składki ubezpieczenia zawierającego OC w życiu prywatnym to mniej niż 200 zł rocznie.
 4. Suma ubezpieczenia z tym dodatkiem może wynosić nawet 100 000 zł.