Ubezpieczenie murów pozwoli uzyskać odszkodowanie za pożar, zalanie czy pęknięcie za skutek zapadania się ziemi. Do ochrony murów i stałych elementów wystarczy już podstawowa wersja polisy mieszkaniowej. Sprawdzamy, co zawiera ubezpieczenie murów i o jakie ryzyka warto rozszerzyć polisę.

Z ubezpieczeniem murów spotkamy się w przypadku nieruchomości zamieszkanej, jak i w początkowej fazie budowy czy w stanie deweloperskim. Mury są równoznaczne ze ścianami i odnoszą się zarówno do domów, jak i mieszkań.

Mury najczęściej występują w pakiecie ze stałymi elementami, np. wmurowanymi w ścianę, przytwierdzonymi do ściany lub podłogi. Obie części nieruchomości można chronić od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich (All Risk).

Najtańsza polisa mieszkaniowa
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Link4
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Proama
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Powódź  
Najtańsza polisa mieszkaniowa
mtu24.pl
Cena roczna
80,00 zł
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Link4
Cena roczna
94,00 zł
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Proama
Cena roczna
130,00 zł
Nieruchomość
80 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Powódź

Oferty ubezpieczenia wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla mieszkania z 2009 roku, o powierzchni 30 m2, znajdującego się w Sianowie, zamieszkanego przez 2 dorosłych lokatorów

Czym są mury, elementy stałe i ruchomości domowe?

Ubezpieczenie murów najczęściej pojawia się w kontekście kredytu hipotecznego. Takiej ochrony wymaga bank udzielający pożyczki. Jednaknie zawsze warto poprzestawać na samych murach, bo za 200-300 zł rocznie można już mieć wartościową polisę z ochroną dla wyposażenia, lokatorów i zwierząt domowych. Do tego wcale nie trzeba decydować się na ubezpieczenie w banku.

Mury to pojęcie umowne, pod którym rozumie się samą nieruchomość (bez elementów stałych i ruchomych). To sam lokal, dom lub mieszkanie, który chcemy ubezpieczyć; to wszystkie elementy składowe ścian oraz poszycia dachowego, łącznie z materiałami zewnętrznymi (dachówka, gładź, tynk, itp.). Można też powiedzieć, że mury to wszystkie elementy, które sprawiają, że mieszkanie lub dom są zamkniętą przestrzenią mieszkalną.

Elementy stałe to z kolei wszystkie przedmioty, sprzęty i części, które są przytwierdzone na stałe do nieruchomości, co oznacza, że nie można ich zdemontować bez użycia narzędzi. Do tej kategorii zaliczamy m. in. meble w zabudowie, fragmenty wszystkich instalacji, kominki, szyby i okna, okładziny ścienne czy powłoki malarskie.

Ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie) to bardzo szeroka kategoria uwzględniająca wszystkie przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości (nie trzeba ich demontować za pomocą siły lub narzędzi). Zaliczamy do nich: rzeczy osobiste, gotówkę, ubrania, sprzęt elektroniczny, meble poza zabudową, akcesoria sportowe czy nawet zwierzęta domowe.

PAMIĘTAJ!
Podstawowa polisa mieszkaniowa zawsze chroni mury, najczęściej elementy stałe, bardzo rzadko ruchomości domowe. Te ostatnie przeważnie dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie murów o wartości 400 000 zł?

Ubezpieczenie tylko murów i elementów stałych (bez ruchomości) jest relatywnie tanie, jeśli w polisie nie uwzględni się zbyt dużej liczby rozszerzeń, konstrukcja budynku jest niepalna, a nieruchomość nie leży na terenach szczególnie zagrożonych powodzią.

W kalkulatorze ubezpieczeń sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę dla własnościowego domu wolnostojącego wartego 400 000 zł o konstrukcji niepalnej (pokrycie dachowe z blachy i dachówki), zbudowanego w 2016 r. i o powierzchni 130 mkw.

Za najtańszą polisę dla nieruchomości uwzględniającą ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi o zapłacimy 121 zł (Uniqa). Tu jednak dostajemy najbardziej podstawowy wariant ochrony. Za poszczególne dodatki trzeba dopłacić odpowiednio:

 • 87 zł – powódź
 • 39 zł – szyby i elementy szklane
 • 104 zł – przepięcia i dewastacja
 • 40 zł – elementy posesji
 • 18 zł – pakiet Home Assistance.

Wszystkie z wymienionych dodatków podnoszą cenę rocznej polisy do 409 zł. To ponad 3 razy więcej od pierwotnej stawki, ale znacznie większa szansa na wypłatę świadczenia w przypadku szkody.

Ubezpieczenie samych murów jest relatywnie tanie, jednak chroni ono nasze mienie w niewielkim zakresie. Uzupełniając je np. o ruchomości domowe i wykupując kilka dodatkowych rozszerzeń, dopłacimy średnio 10-20% wartości polisy, w zamian uzyskując dużo bardziej kompleksowe zabezpieczenie finansowe mienia

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Inter Polska i Link4 mają stawki w granicach 200 zł rocznie, z pakietem Home Assistance i przepięciem. Za mniej niż 300 zł można ubezpieczyć mury (z Home Assistance i przepięciem) w Mtu24.pl. Za prawie tyle samo ubezpiecza dom Proama, tyle że z powodzią w zakresie, a bez domowego assistance. Wszystkie 3 rozszerzenia są dostępne w Generali za 398 zł rocznie. 

Najdroższą ofertę w tych ustawieniach ma PZU. To 468 zł za 12 miesięcy ochrony murów, a także stałych elementów (do sumy 40 000 zł) i z pakietem Home Assistance.

Koszt ubezpieczenia murów i elementów stałych - przykladowe oferty

TUHome AssistancePrzepięciePowódźRoczna składka

Uniqa

121 zł
Inter Polska

190 zł
LINK4

201 zł
Mtu24.pl

282 zł
Proama

295 zł
Generali

398 zł

PZU

468 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 23.11.2022 r.). Oferty przedstawione w tabeli dotyczą najtańszych polis od danego towarzystwa.

PORÓWNAJ CENY

Ile kosztuje ubezpieczenie murów w mieszkaniu spółdzielczym?

Mieszkanie właśnościowe w spółdzielni może być chronione na zasadzie polisy grupowej i opłacane po równo przez wszystkich mieszkańców, ale taki lokal można też ubezpieczyć indywidualnie. W porówywarce Rankomat sprawdziliśmy przykładowe ceny z zaznaczeniem tej właśnie opcji dla mieszkania za 400 000 zł. W tym przypadku warto też włączyć do ochrony wyposażenie od zdarzeń losowych i kradzież, za które spółdzielnia nie pokryje strat finansowych.

Najtańsze ubezpieczenie dla mieszkania za 400 000 zł gwarantujące wypłatę odszkodowania za zniszczenie murów i wyposażenia, a także kradzież wyposażenia i elementów stałych to koszt za mniej niż 250 zł rocznie (Proama). W zależności od towarzystwa najtańsze stawki dla danego towarzystwa sięgają 405 zł (link4)

Koszt ubezpieczenia murów i wyposażenia w mieszkaniu spółdzielczym

TUDodatkowo w ofercie

Roczna składka

Proama


kradzież z włamaniem
wandalizm

248 zł

Generali

+
kradzież z włamaniem
home assistance
pakiet medyczny
wandalizm

264 zł

Link4

+
kradzież z włamaniem
home assistance
powódź
wandalizm

405 zł

Najtańsze oferty TU na rankomat.pl 23.11.2021 r. dla mieszkania 400 000 zł, SU elementy stałe 70 000 zł, SU wyposażenia 40 000 zł.

Kiedy przyda się ubezpieczenie murów w nieruchomości?

Mury nieruchomości są zagrożone zarówno ze strony czynników naturalnych, jak i aktywności człowieka (celowej lub przypadkowej). Powódź, huragan czy osuwanie się ziemi to zdarzenia, które mogą wywołać ogromne albo nawet całkowite straty. Współcześnie mamy do czynienia z intensywnymi zmianami klimatycznymi, co dodatkowo zwiększa zagrożenie ze strony sił przyrody. Pogoda jest coraz mniej przewidywalna, a jej wahania, np. skoki temperatury, coraz częściej wywołują groźne kataklizmy. 

Mury naszego domu mogą ucierpieć również w skutek uderzenia pojazdu mechanicznego, wybuchu gazu czy celowych działań wandali. Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej jest zalanie, które również bezpośrednio lub pośrednio jest winą człowieka. 

 Rodzaje zagrożeń dla murów w nieruchomości

Działanie natury

Działanie człowieka

 • powódź
 • huragan
 • trąba powietrzna
 • upadek drzew i masztów
 • porywisty wiatr
 • grad
 • lawina
 • uderzenie pioruna
 • przesiąkanie wód gruntowych
 • pękanie mrozowe
 • napór śniegu
 • osuwanie się ziemi
 • pożar
 • zalanie
 • upadek statku powietrznego
 • uderzenie pojazdu mechanicznego
 • wandalizm
 • dewastacja
 • graffiti
 • eksplozja
 • implozja
 • dym i sadza
 • huk ponaddźwiękowy

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Część spośród wymienionych w tabeli zdarzeń może nie być dostępna w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej. Chodzi tutaj m. in. o powódź, wandalizm, dewastację czy graffiti, które można nabyć jako rozszerzenie, chociaż nie jest to sztywna zasada – w jednym towarzystwie dane ryzyko możemy znaleźć w podstawie, a w innym już nie.

Dodajmy, że nieruchomości położonych w niektórych lokalizacjach (depresje, tereny zalewowe) nie można w ogóle ubezpieczyć od powodzi. Dla pozostałych ubezpieczyciele najczęściej stosują karencję – ochrona od powodzi rozpoczyna się np. po 30 dniach od wejścia w życie polisy. 

W jakich sytuacjach ubezpieczenie murów nie wystarczy?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoje ograniczenia, również co do ochrony murów. Chodzi tutaj w szczególności o wyłączenia odpowiedzialności, których pełna lista znajduje się w OWU każdej polisy i powinno się ją traktować jako lekturę obowiązkową. Wśród standardowych wyłączeń istotnych z perspektywy murów można wymienić m. in.:

 • długookresowe działanie niektórych czynników, np. wilgoci czy dymu i sadzy (wyjątkiem w tej kategorii są pękania mrozowe);
 • projekty budowlane niezgodne z obowiązującym prawem;
 • niedotrzymywanie obowiązkowych przeglądów, np. kominiarskiego;
 • prowadzenie prac pod ziemią;
 • eksplozja spowodowana korzystaniem z materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • wszelkie działania podejmowane pod wpływem używek;
 • zniszczenia będące skutkiem działań wojennych, zamieszek czy stanu wyjątkowego.

Wyłączenia odpowiedzialności są indywidualnie dobierane przez każde towarzystwo, więc oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą się pod tym względem różnić.

Czy ochrona murów dotyczy też domu z drewna?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ogólny podział na palną i niepalną konstrukcję budynku. Szczególną rolę odgrywa tutaj pokrycie dachowe – nawet jeśli ściany budynku są zbudowane z niepalnych materiałów, ale dach już nie, to ubezpieczyciel może uznać całą konstrukcję za podatną na ogień. Jest to o tyle istotne, że dla budynków szczególnie zagrożonych pożarem polisa może być nawet dwa razy droższa, a w skrajnych przypadkach ubezpieczenie takiej nieruchomości w ogóle nie jest możliwe. 

Ubezpieczyciele za konstrukcję niepalną uznają domy murowane (cegła, pustaki, bloczki betonowe). Palne są z kolei domy zbudowane z drewna, tworzone w technologiach skandynawskiej, kanadyjskiej lub pokrewnej, a także skonstruowane z bali. 

Ubezpieczenie murów palnych i niepalnych - zakres

Konstrukcja drewniana

Konstrukcja murowana

Elementy nośne (ściany, słupy, podciągi, ramy)

 • drewno
 • elementy drewniane
 • płyty zawierające styropian
 • płyty zawierające piankę poliuretanową
 • cegła
 • prefabrykat
 • kamień
 • pustak
 • suporeks
 • szkło

Pokrycie dachu

 • drewniane gonty
 • słoma
 • trzcina
 • blacha
 • eternit
 • dachówka ceramiczna
 • dachówka cementowa

Źródło: rankomat.pl.

Jeśli chodzi o pokrycia dachowe, to najbardziej podatne na ogień są słoma, trzcina i gont drewniany, a w dalszej kolejności papa, gont bitumiczny i eternit. Niepalne są z koeli blacha, dachówka i beton.

Podział na konstrukcje palne i niepalne nie jest sztywny. Wiele zależy tutaj od dodatkowych zabezpieczeń. Dla przykładu, jeśli pod papą bitumiczną znajduje się betonowa wylewka stropodachu, to poszycie dachowe uznaje się za odporne na ogień.

Jakie mury oprócz domu można chronić z polisy?

Ubezpieczenie nieruchomości może wykraczać poza sam budynek mieszkalny i obejmować niemal wszystkie zabudowania znajdujące się na posesji, a nawet niektóre usytuowane poza nią. Wśród takich zabudowań znajdują się m. in. budynki gospodarcze o różnym przeznaczeniu, garaż wolnostojący (o ile nie jest blaszany), altana czy murowany grill. Ubezpieczyciele często stwarzają również możliwość objęcia ochroną domu letniskowego znajdującego się nawet w innej miejscowości. 

W przypadku mieszkań polisa standardowo obejmuje również pomieszczenia przynależne, czyli np. pomieszczenia gospodarcze czy piwnice. Ubezpieczyć można też garaż, zarówno ten znajdujący się w bryle budynku, jak i w pewnej odległości od niego (np. garaż wolnostojący położony do 2 km od mieszkania).

Gdzie kupię ubezpieczenie murów?

Ubezpieczenie nieruchomości zawierające mury, stałe elementy, wyposażenie, a także przydatne rozszerzenia z myślą o lokatorach (w tym nieletnich) i zwierzętach domowych można łatwo i szybko kupić przez porównywarkę.

PORÓWNAJ CENY

W dołączonym formularzu wypełniamy niezbędne pola, wybieramy odpowiedni zakres i określamy wartość murów ze stałymi elementami (np. 500 000 zł) oraz opcjonalnie wyposażenia (np. 50 000 zł), jeśli również ma podlegać ochronie polisowej. Ważne jest, aby te kwoty zwane sumami ubezpieczenia podać zgodnie ze stanem faktycznym. W przeciwnym razie narażamy się na niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie.

Następnie kalkulator generuje nawet ponad 50 ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie murów możemy kupić od razu po kalkulacji lub jej wyniki otrzymać na podany mail i zdecydować o zakupie w innym czasie.

Ważne informacje

1. Podstawowa polisa zawsze obejmuje mury, często elementy stałe, rzadko ruchomości domowe

2. Ubezpieczenie budynku o konstrukcji palnej potrafi być dwukrotnie droższe, a niekiedy nawet niedostępne

3. Polisa mieszkaniowa może obejmować również inne zabudowania znajdujące się na posesji, a także poza nią

4. Podstawowa wersja ubezpieczenia nieruchomości nie zabezpieczy murów przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami – warto ją uzupełnić o kilka dodatków

FAQ najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie murów

 1. Jak długo trwa ochrona murów i ścian w nieruchomości?

  Najczęściej polisy mieszkaniowe wykupuje się na rok, ale bez problemów ubezpieczymy się na 2 czy 3 lata. Kłopotliwe może być natomiast ubezpieczenie nieruchomości na kilka miesięcy.

 2. Od jakich zdarzeń losowych warto ubezpieczyć mury?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe sprzedaje ochronę murów w pakiecie zdarzeń losowych. Dlatego warto wybrać polisę, która ma najszerszy pakiet – powyżej 20 zdarzeń.

 3. Czy można się ubezpieczyć mury od wszystkich zdarzeń losowych?

  Żadna polisa nie zabezpieczy nieruchomości na wypadek wszystkich możliwych zdarzeń, ale mona zdecydować się na formułę All Risk. To wszystkie ryzyka oprócz sytuacji wymienionych w dokumencie OWU. Taka polisa jest zwykle nieco droższa od wariantu z ryzykami nazwanymi, ale zwiększa prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania.

 4. Jak kupić ubezpieczenie murów?

  Polisę mieszkaniową z ochroną murów można nabyć bez wychodzenia z domu. Można to zrobić chociażby z poziomu kalkulatora rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela.

 5. Co to jest ubezpieczenie murów?

  Ubezpieczenie murów to finansowe zabezpieczenie ścian nośnych na wypadek wielu zagrożeń, jak pożar, zalanie, wybuch, pękanie przez zapadającą się ziemię i inne. Niektóre ryzyka, np. powódź, wymagają rozszerzenia ochrony.

 6. Czy ubezpieczenie pokrywa zniszczenia wojenne?

  Nie, zwykle ubezpieczyciele wyłączają z odpowiedzialności zniszczenia murów i nieruchomości w razie wojny, zamieszek, strajku i innych sytuacji związanych z przemocą fizyczną. Wyjątkiem może być jedynie zamach terrorystyczny w niektórych TU. Lista wyłączeń znajduje się w regulaminie każdej polisy mieszkaniowej.

 7. Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje grzyb?

  Nie, ubezpieczenie chroni murów od skutków zdarzeń długotrwałych, jak pleśń, pękanie mrozowe, łuszczenie farby czy odpadanie tynku. Ochrona polisa dotyczy zdarzeń nagłych i nieprzewidywalnych.

 8. Gdzie najtaniej ubezpieczenie domu?

  Ubezpieczenie domu najtaniej kosztuje w porównywarce online przez to, że kupujący może porównać nawet kilkadziesiąt ofert dopasowanych do swojej nieruchomości. Polisa mieszkaniowa to wydatek poniżej 100 zł rocznie, a ostateczna cena zależy od wartości murów i zakresu ochrony.