W polisie mieszkaniowej nieruchomość podzielona jest na kilka części. Jedną z nich są mury. Wyjaśniamy, co należy rozumieć pod tym pojęciem, w jaki sposób ubezpieczenie chroni mury i ile trzeba za taką ochronę zapłacić.

ściana nowoczesnego bloku
Porównaj ceny

Polisy mieszkaniowe najczęściej dzielą nieruchomość na trzy podstawowe elementy: mury, elementy stałe i ruchomości domowe. Zacznijmy więc od wyjaśnienia, co kryje się pod tymi pojęciami, bo ich rozróżnienie nie dla każdego jest oczywiste. 

Czym są mury, elementy stałe i ruchomości domowe?

Mury to pojęcie umowne, pod którym rozumie się samą nieruchomość (bez elementów stałych i ruchomych). To sam lokal, dom lub mieszkanie, który chcemy ubezpieczyć; to wszystkie elementy składowe ścian oraz poszycia dachowego, łącznie z materiałami zewnętrznymi (dachówka, gładź, tynk, itp.). Można też powiedzieć, że mury to wszystkie elementy, które sprawiają, że mieszkanie lub dom są zamkniętą przestrzenią mieszkalną.

Elementy stałe to z kolei wszystkie przedmioty, sprzęty i części, które są przytwierdzone na stałe do nieruchomości, co oznacza, że nie można ich zdemontować bez użycia narzędzi. Do tej kategorii zaliczamy m. in. meble w zabudowie, fragmenty wszystkich instalacji, kominki, szyby i okna, okładziny ścienne czy powłoki malarskie.

Ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie) to bardzo szeroka kategoria uwzględniająca wszystkie przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości (nie trzeba ich demontować za pomocą siły lub narzędzi). Zaliczamy do nich: rzeczy osobiste, gotówkę, ubrania, sprzęt elektroniczny, meble poza zabudową, akcesoria sportowe czy nawet zwierzęta domowe.

PAMIĘTAJ!
Podstawowa polisa mieszkaniowa zawsze chroni mury, najczęściej elementy stałe, bardzo rzadko ruchomości domowe. Te ostatnie przeważnie dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

Czy ochrona murów dotyczy też domu z drewna?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ogólny podział na palną i niepalną konstrukcję budynku. Szczególną rolę odgrywa tutaj pokrycie dachowe – nawet jeśli ściany budynku są zbudowane z niepalnych materiałów, ale dach już nie, to ubezpieczyciel może uznać całą konstrukcję za podatną na ogień. Jest to o tyle istotne, że dla budynków szczególnie zagrożonych pożarem polisa może być nawet dwa razy droższa, a w skrajnych przypadkach ubezpieczenie takiej nieruchomości w ogóle nie jest możliwe. 

Ubezpieczyciele za konstrukcję niepalną uznają domy murowane (cegła, pustaki, bloczki betonowe). Palne są z kolei domy zbudowane z drewna, tworzone w technologiach skandynawskiej, kanadyjskiej lub pokrewnej, a także skonstruowane z bali. 

Ubezpieczenie murów palnych i niepalnych - zakres

Konstrukcja drewnianaKonstrukcja murowana

Elementy nośne (ściany, słupy, podciągi, ramy)

 • drewno
 • elementy drewniane
 • płyty zawierające styropian
 • płyty zawierające piankę poliuretanową
 • cegła
 • prefabrykat
 • kamień
 • pustak
 • suporeks
 • szkło

Pokrycie dachu

 • drewniane gonty
 • słoma
 • trzcina
 • blacha
 • eternit
 • dachówka ceramiczna
 • dachówka cementowa

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl.

Jeśli chodzi o pokrycia dachowe, to najbardziej podatne na ogień są słoma, trzcina i gont drewniany, a w dalszej kolejności papa, gont bitumiczny i eternit. Niepalne są z koeli blacha, dachówka i beton.

Podział na konstrukcje palne i niepalne nie jest sztywny. Wiele zależy tutaj od dodatkowych zabezpieczeń. Dla przykładu, jeśli pod papą bitumiczną znajduje się betonowa wylewka stropodachu, to poszycie dachowe uznaje się za odporne na ogień.

Jakie mury oprócz domu można chronić z polisy?

ubezpieczenie nieruchomości może wykraczać poza sam budynek mieszkalny i obejmować niemal wszystkie zabudowania znajdujące się na posesji, a nawet niektóre usytuowane poza nią. Wśród takich zabudowań znajdują się m. in. budynki gospodarcze o różnym przeznaczeniu, garaż wolnostojący (o ile nie jest blaszany),altana czy murowany grill. Ubezpieczyciele często stwarzają również możliwość objęcia ochroną domu letniskowego znajdującego się nawet w innej miejscowości. 

W przypadku mieszkań polisa standardowo obejmuje również pomieszczenia przynależne, czyli np. pomieszczenia gospodarcze czy piwnice. Ubezpieczyć można też garaż, zarówno ten znajdujący się w bryle budynku, jak i w pewnej odległości od niego (np. garaż wolnostojący położony do 2 km od mieszkania).

Kiedy przyda się ubezpieczenie murów w nieruchomości?

Mury nieruchomości są zagrożone zarówno ze strony czynników naturalnych, jak i aktywności człowieka (celowej lub przypadkowej). Powódź, huragan czy osuwanie się ziemi to zdarzenia, które mogą wywołać ogromne albo nawet całkowite straty. Współcześnie mamy do czynienia z intensywnymi zmianami klimatycznymi, co dodatkowo zwiększa zagrożenie ze strony sił przyrody. Pogoda jest coraz mniej przewidywalna, a jej wahania, np. skoki temperatury, coraz częściej wywołują groźne kataklizmy. 

Mury naszego domu mogą ucierpieć również w skutek uderzenia pojazdu mechanicznego, wybuchu gazu czy celowych działań wandali. Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej jest zalanie, które również bezpośrednio lub pośrednio jest winą człowieka. 

 Zagrożenia dla murów w nieruchomości

Działanie naturyDziałanie człowieka
 • powódź
 • huragan
 • trąba powietrzna
 • upadek drzew i masztów
 • porywisty wiatr
 • grad
 • lawina
 • uderzenie pioruna
 • przesiąkanie wód gruntowych
 • pękanie mrozowe
 • napór śniegu
 • osuwanie się ziemi
 • pożar
 • zalanie
 • upadek statku powietrznego
 • uderzenie pojazdu mechanicznego
 • wandalizm
 • dewastacja
 • graffiti
 • eksplozja
 • implozja
 • dym i sadza
 • huk ponaddźwiękowy

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Część spośród wymienionych w tabeli zdarzeń może nie być dostępna w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej. Chodzi tutaj m. in. o powódź, wandalizm, dewastację czy graffiti, które można nabyć jako rozszerzenie, chociaż nie jest to sztywna zasada – w jednym towarzystwie dane ryzyko możemy znaleźć w podstawie, a w innym już nie.

Dodajmy, że nieruchomości położonych w niektórych lokalizacjach (depresje, tereny zalewowe) nie można w ogóle ubezpieczyć od powodzi. Dla pozostałych ubezpieczyciele najczęściej stosują karencję – ochrona od powodzi rozpoczyna się np. po 30 dniach od wejścia w życie polisy. 

W jakich sytuacjach ubezpieczenie murów nie wystarczy?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoje ograniczenia, również co do ochrony murów. Chodzi tutaj w szczególności o wyłączenia odpowiedzialności, których pełna lista znajduje się w OWU każdej polisy i powinno się ją traktować jako lekturę obowiązkową. Wśród standardowych wyłączeń istotnych z perspektywy murów można wymienić m. in.:

 • długookresowe działanie niektórych czynników, np. wilgoci czy dymu i sadzy (wyjątkiem w tej kategorii są pękania mrozowe);
 • projekty budowlane niezgodne z obowiązującym prawem;
 • niedotrzymywanie obowiązkowych przeglądów, np. kominiarskiego;
 • prowadzenie prac pod ziemią;
 • eksplozja spowodowana korzystaniem z materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • wszelkie działania podejmowane pod wpływem używek;
 • zniszczenia będące skutkiem działań wojennych, zamieszek czy stanu wyjątkowego.

Wyłączenia odpowiedzialności są indywidualnie dobierane przez każde towarzystwo, więc oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą się pod tym względem różnić.

Ile kosztuje ubezpieczenie murów?

Ubezpieczenie tylko murów i elementów stałych (bez ruchomości) jest relatywnie tanie, jeśli w polisie nie uwzględni się zbyt dużej liczby rozszerzeń, konstrukcja budynku jest niepalna, a nieruchomość nie leży na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. 

W kalkulatorze ubezpieczeń sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę dla własnościowego domu wolnostojącego o następujących parametrach: konstrukcja niepalna (pokrycie dachowe z blachy i dachówki),rok budowy: 2016, powierzchnia: 130 mkw.

Za najtańszą polisę dla nieruchomości uwzględniającą ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi o zapłacimy 190 zł (Inter Polska),a za najdroższą 398 zł (Generali). Różnica pomiędzy skrajnymi polisami wynosi więc ponad 200 zł, co tylko dowodzi, że warto porównywać ze sobą propozycje poszczególnych towarzystw, ponieważ za bardzo podobny produkt ubezpieczyciele mogą zaproponować zupełnie różne stawki. Średni koszt polisy to niewiele ponad 273 zł. Przypomnijmy, że wszystkie te kwoty odnoszą się do rocznej składki płaconej jednorazowo (rozbicie płatności na raty często wiąże się z niewielkimi zwyżkami).

Ubezpieczenie murów i elementów stałych – przykładowe oferty

TUHome AssistancePrzepięciePowódźRoczna składka
Inter Polska

190 zł
LINK4

201 zł
Mtu24.pl

282 zł
Proama

295 zł
Generali

398 zł

Tabela 3. Źródło: rankomat.pl (stan na: 28.04.2020 r.). Oferty przedstawione w tabeli dotyczą najtańszych polis od danego towarzystwa.

Ubezpieczenie samych murów jest relatywnie tanie, jednak chroni ono nasze mienie w niewielkim zakresie. Uzupełniając je np. o ruchomości domowe i wykupując kilka dodatkowych rozszerzeń, dopłacimy średnio 10-20% wartości polisy, w zamian uzyskując dużo bardziej kompleksowe zabezpieczenie finansowe mienia.

Ważne informacje

1. Podstawowa polisa zawsze obejmuje mury, często elementy stałe, rzadko ruchomości domowe

2. Ubezpieczenie budynku o konstrukcji palnej potrafi być dwukrotnie droższe, a niekiedy nawet niedostępne

3. Polisa mieszkaniowa może obejmować również inne zabudowania znajdujące się na posesji, a także poza nią

4. Podstawowa wersja ubezpieczenia nieruchomości nie zabezpieczy murów przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami – warto ją uzupełnić o kilka dodatków