Pęknięte akwarium może wygenerować pokaźne straty w tym zalanie własnego, jak również sąsiedniego mieszkania. Polisa mieszkaniowa może zabezpieczyć nas przed tym zdarzeniem. Wyjaśniamy, jak w szczegółach wygląda takie ubezpieczenie i ile trzeba za nie zapłacić.

Pęknięcie lub stłuczenie akwarium automatycznie uwalnia kilkadziesiąt lub kilkaset litrów wody, a ta może zniszczyć elementy stałe (np. parkiet) i ruchomości domowe (np. dywany) w naszym mieszkaniu. Ponadto, woda może przedostać się do sąsiada i również u niego spowodować zniszczenia. Mogą również zginąć ryby i inne stworzenia, które hodujemy. Szklane akwaria i terraria kosztujące nawet kilka tysięcy złotych to także potencjalny łup dla złodziei łupem złodziei, więc i na taką okoliczność warto się zabezpieczyć.

WAŻNE!
Ochrona akwarium z polisy mieszkaniowej zwykle dotyczy też terrarium i trzymanych w nim zwierząt hodowlanych - o ile nie są wyłączone z ochrony, np. jako zwierzęta jadowite.

Akwarium w domu i mieszkaniu – jakie zagrożenia?

Kompleksowe zabezpieczenie się przed finansowymi skutkami zniszczenia akwarium wymaga uwzględnienia w polisie kilku ryzyk, czyli:

 • ruchomości domowe,
 • zalanie,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • kradzież z włamaniem,
 • dewastację,
 • wandalizm.

Zalanie najczęściej dostępne jest w podstawowej wersji polisy, ale nie jest to regułą. Dewastacja i wandalizm również, chociaż nieco rzadziej. Pozostałe ryzyka, czyli ruchomości domowe, stłuczenie elementów szklanych, OC w życiu prywatnym i kradzież z włamaniem najczęściej dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenia.

Dlaczego akurat te dodatki są istotne dla posiadaczy akwariów? Przyjrzyjmy się po kolei każdemu z nich:

1. Zalanie – chroni m. in. przed skutkami i pęknięcia akwarium, czyli pozwala uzyskać nam odszkodowanie za zniszczenia wywołane przez wodę, jeśli zdarzenie jest niezależne od naszego (ubezpieczonego, domowników, zwierząt domowych) działania lub zaniedbania.

2. Stłuczenie elementów szklanych – włącza w ochronę zniszczenia akwarium wywołane czynnikiem ludzkim, czyli obejmuje zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony i domownicy. Chodzi tutaj np. o sytuację, w której potkniemy się i zbijemy akwarium lub kiedy dziecko rzuci w nie jakimś przedmiotem.

3. Ruchomości domowe – chodzi tutaj zarówno o zabezpieczenie finansowe mienia zniszczonego przez wodę z akwarium, jak i samych rybek i ewentualnie innych zwierząt, które hodowaliśmy, ponieważ zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych są traktowane jak ruchomości domowe.

4. OC w życiu prywatnym – dotyczy zniszczeń, które dotknęły osoby trzecie, czyli np. sąsiadów, którym zalaliśmy mieszkanie wskutek stłuczenia akwarium.

5. Kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja – zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi działania włamywaczy i wandali, m. in. w odniesieniu do akwarium i jego zawartości. 

Ochrona akwarium z polisy – przykładowe sytuacje

Zdarzenie

Z jakiego tytułu odszkodowanie?

woda z akwarium zalała meble i wykładzinę

zalanie

akwarium się stłukło

stłuczenie przedmiotów szklanych

woda z akwarium zalała mieszkanie sąsiada z dołu

OC w życiu prywatnym
woda z akwarium sąsiada z góry zalała nasze mieszkanie

OC w życiu prywatnym sąsiada

akwarium lub wyposażenie akwarium skradziono

kradzież z włamaniem
ruchomości domowe

akwarium zniszczone przez osoby trzecie

wandalizm i dewastacja

otrucie zwierząt akwariowych przez osobę trzecią

ruchomości domowe

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Gdzie kupić ubezpieczenie akwarium?

Akwarium można chronić praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej, ale poszczególne oferty różnią się m. in. co do zakresu ochrony, limitów, ceny i wyłączeń. Warto więc zestawiać ze sobą poszczególne propozycje, starając się znaleźć taką, która zaoferuje nam ubezpieczenie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i jednocześnie wpasowujące się w nasze możliwości finansowe.  

Ochrona akwarium z polisy – przykładowe sytuacje

TU

PolisaSzczegóły ubezpieczenia

PZU

Domodszkodowanie za straty na rybach akwariowych do 5000 zł

Allianz

Bezpieczny Domwyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

Aviva

W domuzalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych
Compensa

Rodzina II

wyłączenia: szkody na zwierzętach domowych podczas przeprowadzki; zwierzęta w domach letniskowych i hodowane na handel 
Concordia

Mój Dom

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

Generali

Generali, z myślą o domu

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

wariant All Risks uwzględnia stłuczenie wbudowanych akwariów i terrariów

Wiener

Cztery kątyzalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych
HDITwj Dom

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

wśród akwariowych zwierząt domowych uwzględnia tylko ryby

Inter PolskaInter Lokum

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

InterRiskBezpieczny Dom

wśród akwariowych zwierząt domowych uwzględnia tylko ryby

zalanie wodą z akwarium – limit 10 000 zł

Link4Dom

stłuczenie elementów szklanych dotyczy tylko akwariów i terrariów powyżej 100 litrów

mtu24.plMieszkaj z mtu24.pl

za oszklenie uznaje tylko akwaria i terraria powyżej 100 litrów

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

ProamaDom

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

odszkodowanie za straty na rybach akwariowych do 2500 zł (od ryzyk nazwanych) lub 5000 zł (All Risks)

WartaDom Komfort Plus

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

spośród akwariowych zwierząt domowych ochrona dotyczy tylk ryb

wyłączenie: leczenie zwierząt, jeśli ich uszczerbek na zdrowiu wywołała przyczyna, która jednocześnie nie spowodowała innych zniszczeń

BenefiaRodzina II

wyłączenia: zwierzęta hodowane do celów handlowych; szkody na zwierzętach domowych podczas przeprowadzki

UniqaTwój Dom Plus

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

AegonAegon dla domu

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

odszkodowanie za straty na rybach akwariowych do 2000, 4000 lub 5000 zł, w zależności od wariantu polisy

AXATwoje Miejsce

wśród akwariowych zwierząt domowych uwzględnia tylko ryby

wyłączenie: zwierzęta hodowane do celów handlowych

odszkodowanie za zwierzęta domowe: maksymalnie 10% lub 20% SU dla ruchomości, w zależności od wariantu polisy

TU Europa

MyFlat

zwierzęta domowe wyłączone z kradzieży z włamaniem i rabunku 

koszty leczenie zwierząt do wartości ich nabycia

ERGO HestiaMój Dom

za elementy szklane uznaje tylko akwaria i terraria powyżej 100 litrów

Nationale NederlandenDom i majątek

uwzględnia żółwie

w pakiecie Home Assistance darmowa infolinia weterynaryjna oraz inne udogodnienia dla zwierząt

TUWBezpieczna rodzina

nie uwzględnia rybek i innych zwierząt akwariowych (tylko psy, koty, ptaki w klatkach jako zwierzęta domowe)

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak wysokie odszkodowanie za akwarium zapłaci ubezpieczyciel?

Wysokość odszkodowania, jakie możemy uzyskać zależy od dwóch czynników: wielkości strat i sumy ubezpieczenia (SU) zapisanej w polisie. SU to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką możemy dostać za zniszczenia na określonym rodzaju mieniu. Sumy ubezpieczenia ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości, a także dla OC w życiu prywatnym. 

Warto zadbać, żeby SU odzwierciedlały realną wartość mienia. W innym wypadku grozi nam nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, kiedy 

przeszacujemy wartość majątku, co zawsze wiąże się z nienaturalnie zawyżoną składką. Niedoubezpieczenie to z kolei ryzyko uzyskania zbyt małego odszkodowania – jeśli np. podaliśmy, że mienie jest warte 20 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości jest to 30 000 zł, to przy szkodzie całkowitej stracimy 10 000 zł, ponieważ dla ubezpieczyciela wiążąca jest SU, a nie faktyczna cena zniszczonych przedmiotów.

W polisach znajdziemy też inne ograniczenia. Przykładowo, za zalanie wodą z akwarium ubezpieczyciel może ustalić limit – w InterRisk jest to 10 000 zł, co oznacza, że nawet przy większych zniszczeniach to będzie maksymalny wymiar rekompensaty.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za zniszczone akwarium?

Kiedy dojdzie do szkody, powinniśmy podjąć ściśle określone działania, a mianowicie:

 • zapobiec rozprzestrzenianiu się zniszczeń (np. przy zalaniu);
 • zawiadomić policję, jeśli doszło do włamania, dewastacji lub wandalizmu, a także pobrać od funkcjonariuszy protokół z interwencji;
 • zawiadomić towarzystwo, na co najczęściej mamy 3 dni od zdarzenia;
 • dostarczyć towarzystwu listę zniszczonego mienia wraz z cenami oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty (np. protokół z interwencji policji).

Od zgłoszenia szkody towarzystwo ma 14 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel nie kwestionuje naszych roszczeń, to w tym terminie powinien przelać nam całość pieniędzy. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do całości lub części odszkodowania, to niesporną kwotę otrzymujemy w przeciągu dwóch tygodni, a na wypłatę pozostałej musimy poczekać maksymalnie dodatkowe 2 tygodnie. Pamiętajmy, że jeśli towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania, to zawsze mamy prawo złożyć reklamację, zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego czy dochodzić swoich spraw przed sądem.

Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody na akwarium?

Każda polisa mieszkaniowa ma swoje ograniczenia, wśród których najważniejsze są wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi o konkretne, opisane w OWU sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Wśród wyłączeń kluczowych dla właścicieli akwariów i terrariów można wymienić:

 • poplamienie, zmiana barwy, zadrapanie, porysowanie lub odpryśnięcie kawałków powierzchni szkła;
 • zniszczenia powstałe w trakcie transportu;
 • zniszczenia przy wymianie, montowaniu lub demontowaniu akwarium;
 • szkody powstałe w trakcie remontu;
 • zniszczenia na mieniu przechowywanym poza domem lub mieszkaniem (np. w domu letniskowym lub zabudowaniach na posesji);
 • polisy nie obejmują niektórych gatunków zwierząt domowych, czyli również ryb i innych stworzeń przechowywanych w terrariach i akwariach – chodzi m. in. o gatunki chronione i egzotyczne;
 • ubezpieczenie może wyłączać mienie przeznaczone na handel, co dotyczy również zwierząt akwariowych.

Każda polisa mieszkaniowa ma swoje ograniczenia, wśród których najważniejsze są wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi o konkretne, opisane w OWU sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Wśród wyłączeń kluczowych dla właścicieli akwariów i terrariów można wymienić:

 • poplamienie, zmiana barwy, zadrapanie, porysowanie lub odpryśnięcie kawałków powierzchni szkła;
 • zniszczenia powstałe w trakcie transportu;
 • zniszczenia przy wymianie, montowaniu lub demontowaniu akwarium;
 • szkody powstałe w trakcie remontu;
 • zniszczenia na mieniu przechowywanym poza domem lub mieszkaniem (np. w domu letniskowym lub zabudowaniach na posesji);
 • polisy nie obejmują niektórych gatunków zwierząt domowych, czyli również ryb i innych stworzeń przechowywanych w terrariach i akwariach – chodzi m. in. o gatunki chronione i egzotyczne;
 • ubezpieczenie może wyłączać mienie przeznaczone na handel, co dotyczy również zwierząt akwariowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie akwarium?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę mieszkaniową, która w sposób kompleksowy chroni przed zniszczeniem akwarium. Pod uwagę wzięliśmy więc ubezpieczenie zawierające: zdarzenia losowe (w tym zalanie), ruchomości domowe (SU: 50 000 zł), stłuczenie elementów szklanych, dewastację, wandalizm i OC w życiu prywatnym. Kalkulację przeprowadziliśmy dla mieszkania  w Warszawie o powierzchni 80 m2.

Zróżnicowanie w cenach za niemal identyczny produkt jest dość duże: najtańsza oferta opiewa na 315 zł (Proama), a najdroższa na 955 zł (Inter Polska). Średnio za ubezpieczenie akwarium i nieruchomości o wyżej wymienionej charakterystyce trzeba zapłacić 538 zł rocznie.

Ubezpieczenie zawierające wszystkie wspomniane dodatki zapewnia solidną ochronę nie tylko samemu akwarium, ale całej nieruchomości wraz z przechowywanym na jej obszarze mieniem. Zabezpieczamy się w ten sposób m. in. przed zalaniem, które jest najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej czy też przed zniszczeniami wywołanymi przez osoby trzecie. 

Ubezpieczenie akwarium i całej nieruchomości – oferty

TU

Cena polisy mieszkaniowej

Proama

315 zł

Generali

335 zł

Link4

436 zł

mtu24.pl

651 zł

Inter Polska

955 zł

Tabela 3. Kalkulacja dotyczy mieszkania w Warszawie o powierzchni 80 m2 z ryzykami w polisie: zdarzenia losowe (w tym zalanie), ruchomości domowe (SU: 50 000 zł), stłuczenie elementów szklanych, dewastacja, wandalizm i OC w życiu prywatnym. Źródło: rankomat.pl (stan na 01.08.2020 r.).

Ważne informacje

1. Przed skutkami zniszczenia akwarium kompleksowo chroni nas polisa uwzględniająca: ruchomości, stłuczenie, zalanie, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, dewastację i wandalizm

2. Jeśli zalaliśmy mieszkanie sąsiada, to dostanie on odszkodowanie z naszego OC w życiu prywatnym

3.  Jeśli to sąsiad zalał nas, to mamy prawo do rekompensaty w ramach jego OC w życiu prywatnym

4. Ryby i inne zwierzęta hodowane w akwarium i terrarium traktowane są przez ubezpieczycieli jako ruchomości domowe