Akwarystyka to ciekawe hobby, jednak pęknięte akwarium może oznaczać poważne straty finansowe, w tym zalanie sąsiedniego mieszkania. Dlatego takie zdarzenie warto uwzględnić w polisie mieszkaniowej. Sprawdzamy, od czego dokładnie chroni ubezpieczenie akwarium w domu i mieszkaniu.

Pęknięcie lub stłuczenie akwarium automatycznie uwalnia kilkadziesiąt lub kilkaset litrów wody, a ta może zniszczyć elementy stałe (np. parkiet) i ruchomości domowe (np. dywany) w naszym mieszkaniu. Ponadto, woda może przedostać się do sąsiada i również u niego spowodować zniszczenia. Mogą również zginąć ryby i inne stworzenia, które hodujemy. Szklane akwaria i terraria kosztujące nawet kilka tysięcy złotych to także potencjalny łup dla złodziei, więc i na taką okoliczność warto się zabezpieczyć.

Czym jest akwarium dla ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciele nie definiują pojęcia „akwarium” wprost. W dokumencie OWU możemy znaleźć jedynie informacje dotyczące zakresu ochrony czy wyłączeń odpowiedzialności związanych z posiadaniem akwarium.

Możesz więc przyjąć, że akwarium to szklany zbiornik na wodę służący do obserwacji i hodowli zwierząt i roślin wodnych.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie akwarium?

Polisa mieszkaniowa chroni akwarium w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, które nie są celowym działaniem lokatorów. W zależności od TU jest to zwykle rekompensata finansowa za zalanie (nieruchomości własnej i cudzej), kradzież (w tym samych zwierząt trzymanych w akwarium i terrarium), zdewastowanie przez osoby trzecie, otrucie zwierząt trzymanych w akwarium czy terrarium.

Szczegółowe sytuacje, w których przyda się ubezpieczenie akwarium, przedstawia poniższa tabela.

Ochrona akwarium z polisy – przykładowe sytuacje

TU

Szczegóły ubezpieczenia

PZU

straty na rybach akwariowych do 5000 zł

uszkodzenie akwarium (stłuczenie, pęknięcie)

TUZ

samoistne uszkodzenie akwarium

Allianz

stłuczenie lub pęknięcie zainstalowanego na stałe akwarium
Compensa

stłuczenie lub pęknięcie zainstalowanego na stałe akwarium

Concordia

stłuczenie lub pęknięcie

Generali

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

wariant All Risks uwzględnia stłuczenie wbudowanych akwariów i terrariów

Wiener

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych
HDI

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

Inter Polska

zalanie wodą w wyniku stłuczenia lub pęknięcia akwarium

InterRisk

zalanie wodą w efekcie nieumyślnego uszkodzenia lub rozbicia limit 10.000 zł nie więcej niż SU mienia dotkniętego szkodą

Link4

samoistne uszkodzenie akwarium

mtu24.pl

za oszklenie uznaje tylko akwaria i terraria powyżej 100 litrów

Proama

nieumyślne uszkodzenie lub rozbicie

odszkodowanie za straty na rybach akwariowych do 2500 zł (od ryzyk nazwanych) lub 5000 zł (All Risks)

Warta

zalanie – również na skutek awarii urządzeń akwariowych

spośród akwariowych zwierząt domowych ochrona dotyczy tylko ryb

Uniqa

stłuczenie akwarium

odszkodowanie za zwierzęta domowe: maksymalnie 10% lub 20% SU dla ruchomości, w zależności od wariantu polisy

TU Europa

zwierzęta domowe wyłączone z kradzieży z włamaniem i rabunku 

koszty leczenie zwierząt do wartości ich nabycia

ERGO Hestia

za elementy szklane uznaje tylko akwaria i terraria powyżej 100 litrów

Nationale Nederlanden

w pakiecie Home Assistance darmowa infolinia weterynaryjna oraz inne udogodnienia dla zwierząt

TUW

nie uwzględnia rybek i innych zwierząt akwariowych (tylko psy, koty, ptaki w klatkach jako zwierzęta domowe)

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Ubezpieczenie akwarium - jakie zwierzęta chroni polisa?

Polisa mieszkaniowa obejmuje ochroną finansową rybki akwariowe, żółwie wodne i inne zwierzęta trzymane w akwarium bądź terrarium. Nie wszystkie TU wymieniają jednak szczegółowo zwierzęta akwariowe. Te, które to robią, nie uwzględniają konkretnych gatunków, np.

 • PZU – chomiki, świnki morskie, żółwie, ryby akwariowe, szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki;
 • Concordia – chomiki, świnki morskie króliki domowe, żółwie, ryby akwariowe,
 • Allianz – ryby akwariowe gryzonie domowe.
PAMIĘTAJ!
Polisa mieszkaniowa dotyczy zwierząt w akwarium czy terrarium pod warunkiem, że są trzymane w celu hobbystycznym, a nie hodowlanym (komercyjnym).

Akwarium w domu i mieszkaniu – jakie zagrożenia?

Aby kompleksowo zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami zniszczenia akwarium, polisa mieszkaniowa powinna zawierać co najmniej kilka ryzyk dodatkowych:

 • ruchomości domowe,
 • zalanie,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • kradzież z włamaniem,
 • dewastację.

Sprawdź poniżej, dlaczego akurat te dodatki są istotne dla posiadaczy akwariów.

1. Zalanie – chroni m. in. przed skutkami i pęknięcia akwarium, czyli pozwala uzyskać nam odszkodowanie za zniszczenia wywołane przez wodę, jeśli zdarzenie jest niezależne od naszego (ubezpieczonego, domowników, zwierząt domowych) działania lub zaniedbania.

2. Stłuczenie elementów szklanych – włącza w ochronę zniszczenia akwarium wywołane czynnikiem ludzkim, czyli obejmuje zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony i domownicy. Chodzi tutaj np. o sytuację, w której potkniemy się i zbijemy akwarium lub kiedy dziecko rzuci w nie jakimś przedmiotem.

3. Ruchomości domowe – chodzi tutaj zarówno o zabezpieczenie finansowe mienia zniszczonego przez wodę z akwarium, jak i samych rybek i ewentualnie innych zwierząt, które hodowaliśmy, ponieważ zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych są traktowane jak ruchomości domowe.

4. OC w życiu prywatnym – dotyczy zniszczeń, które dotknęły osoby trzecie, czyli np. sąsiadów, którym zalaliśmy mieszkanie wskutek stłuczenia akwarium.

5. Kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja – zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi działania włamywaczy i wandali, m. in. w odniesieniu do akwarium i jego zawartości. 

Ochrona akwarium z polisy mieszkaniowej – ryzyka

Zdarzenie

Z jakiego tytułu odszkodowanie?

woda z akwarium zalała meble i wykładzinę

zalanie

akwarium się stłukło

stłuczenie przedmiotów szklanych

woda z akwarium zalała mieszkanie sąsiada z dołu

OC w życiu prywatnym
woda z akwarium sąsiada z góry zalała nasze mieszkanie

OC w życiu prywatnym sąsiada

akwarium lub wyposażenie akwarium skradziono

kradzież z włamaniem
ruchomości domowe

akwarium zniszczone przez osoby trzecie

wandalizm i dewastacja

otrucie zwierząt akwariowych przez osobę trzecią

ruchomości domowe

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczyć akwarium?

Akwarium to teoretycznie ruchomość domowa, czyli przedmiot, który można przenieść bez konieczności demontażu z użyciem narzędzi. Z uwagi na ciężar i właściwości, a także możliwość zabudowy, akwarium należałoby uznać raczej za stały element. Na czym polega różnica? Na tym, że ruchomości domowe to dodatkowe ryzyko, a elementy stałe mamy już w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej.

Jednak akwarium to wyjątek. Z uwagi na materiał, z jakiego jest wykonane, akwarium wpisuje się w inne rozszerzenie – stłuczenie przedmiotów szklanych. Z kolei zwierzęta trzymane w akwarium są zaliczane do ruchomości domowych.

Akwarium nie ubezpieczymy osobno, dlatego w porównywarce ubezpieczeń należy wybrać podstawę (mury i stałe elementy nieruchomości), a następnie potrzebne rozszerzenia (ruchomości domowe, przedmioty szklane, OC w życiu prywatnym czy przepięcie).

Jak wysokie odszkodowanie za akwarium zapłaci ubezpieczyciel?

Wysokość odszkodowania, jakie uzyskasz za uszkodzone akwarium i wszystkie dalsze konsekwencje, zależy od posiadanego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia (SU) zapisanej w polisie. SU to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką możemy dostać za zniszczenia na określonym rodzaju mieniu. Sumy ubezpieczenia ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości, a także dla OC w życiu prywatnym. 

Kiedy dojdzie do szkody, należy jak najszybciej:

 • zapobiec rozprzestrzenianiu się zniszczeń (np. przy zalaniu);
 • zawiadomić policję, jeśli doszło do włamania, dewastacji lub wandalizmu, a także pobrać od funkcjonariuszy protokół z interwencji;
 • zawiadomić towarzystwo, na co najczęściej mamy 3 dni od zdarzenia;
 • dostarczyć towarzystwu listę zniszczonego mienia wraz z cenami oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty (np. protokół z interwencji policji).

Od zgłoszenia szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel nie kwestionuje twoich roszczeń, to w tym terminie powinien przelać nam całość pieniędzy. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do całości lub części odszkodowania, to sporną kwotę otrzymasz w przeciągu dodatkowych 14 dni. Pamiętaj, że jeśli towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania, to zawsze masz prawo złożyć reklamację, zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego czy dochodzić swoich spraw przed sądem.

Ile kosztuje ubezpieczenie akwarium?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę mieszkaniową, która w sposób kompleksowy chroni przed zniszczeniem akwarium. Pod uwagę wzięliśmy więc ubezpieczenie zawierające: zdarzenia losowe (w tym zalanie), ruchomości domowe (SU: 50 000 zł), stłuczenie elementów szklanych, dewastację, wandalizm i OC w życiu prywatnym. Kalkulację przeprowadziliśmy dla mieszkania  w Warszawie o powierzchni 80 m2.

Zróżnicowanie w cenach za niemal identyczny produkt jest dość duże: najtańsza oferta opiewa na 315 zł (Proama), a najdroższa na 955 zł (Inter Polska). Średnio za ubezpieczenie akwarium (w tym całej nieruchomości) zapłacisz 538 zł rocznie. Pamiętaj jednak, że ostateczna cena zależy od wartość twojego mienia i wybranych ryzyk w polisie.

Ubezpieczenie zawierające wszystkie wspomniane dodatki zapewnia solidną ochronę nie tylko samemu akwarium, ale całej nieruchomości wraz z przechowywanym na jej obszarze mieniem. Zabezpieczasz się w ten sposób m.in. przed zalaniem, które jest najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej czy przed zniszczeniami wywołanymi przez osoby trzecie. 

Ubezpieczenie akwarium i całej nieruchomości – przykładowe składki

TU

Roczny koszt ubezpieczenia akwarium i całej nieruchomości 

Proama

315 zł

Generali

335 zł

Link4

436 zł

mtu24.pl

651 zł

Inter Polska

955 zł

Przykładowa kalkulacja dotyczy mieszkania w Warszawie o powierzchni 80 m2 w tym: zdarzenia losowe (w tym zalanie), ruchomości domowe (SU: 50 000 zł), stłuczenie elementów szklanych, dewastacja i OC w życiu prywatnym. Źródło: rankomat.pl (stan na 02.10.2023 r.).

PORÓWNAJ CENY

Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody na akwarium?

Każda polisa mieszkaniowa ma swoje ograniczenia, wśród których najważniejsze są wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi o konkretne, opisane w OWU sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Wśród wyłączeń kluczowych dla właścicieli akwariów i terrariów można wymienić:

 • poplamienie, zmiana barwy, zadrapanie, porysowanie lub odpryśnięcie kawałków powierzchni szkła;
 • zniszczenia powstałe w trakcie transportu;
 • zniszczenia przy wymianie, montowaniu lub demontowaniu akwarium;
 • szkody powstałe w trakcie remontu;
 • zniszczenia na mieniu przechowywanym poza domem lub mieszkaniem (np. w domu letniskowym lub zabudowaniach na posesji);
 • polisy nie obejmują niektórych gatunków zwierząt domowych, czyli również ryb i innych stworzeń przechowywanych w terrariach i akwariach – chodzi m. in. o gatunki chronione i egzotyczne;
 • ubezpieczenie może wyłączać mienie przeznaczone na handel, co dotyczy również zwierząt akwariowych.

Każda polisa mieszkaniowa ma swoje ograniczenia, wśród których najważniejsze są wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi o konkretne, opisane w OWU sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Wśród wyłączeń kluczowych dla właścicieli akwariów i terrariów można wymienić:

 • poplamienie, zmiana barwy, zadrapanie, porysowanie lub odpryśnięcie kawałków powierzchni szkła;
 • zniszczenia powstałe w trakcie transportu;
 • zniszczenia przy wymianie, montowaniu lub demontowaniu akwarium;
 • szkody powstałe w trakcie remontu;
 • zniszczenia na mieniu przechowywanym poza domem lub mieszkaniem (np. w domu letniskowym lub zabudowaniach na posesji);
 • polisy nie obejmują niektórych gatunków zwierząt domowych, czyli również ryb i innych stworzeń przechowywanych w terrariach i akwariach – chodzi m. in. o gatunki chronione i egzotyczne;
 • ubezpieczenie może wyłączać mienie przeznaczone na handel, co dotyczy również zwierząt akwariowych.

Gdzie kupić ubezpieczenie akwarium?

Akwarium można chronić praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej, ale poszczególne oferty różnią się m. in. co do zakresu ochrony, limitów, ceny i wyłączeń. Warto więc zestawiać ze sobą poszczególne propozycje, starając się znaleźć taką, która zaoferuje nam ubezpieczenie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i jednocześnie wpasowujące się w nasze możliwości finansowe.

PORÓWNAJ CENY

Dzięki porównywarce ubezpieczeń nieruchomości możemy w kilka chwil przekonać się, że to samo ubezpieczenie akwarium będzie różniło się nawet o kilkaset złotych rocznie w różnych firmach ubezpieczeniowych. 

Ważne informacje

1. Przed skutkami zniszczenia akwarium kompleksowo chroni nas polisa uwzględniająca: ruchomości, stłuczenie, zalanie, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, dewastację i wandalizm

2. Jeśli zalaliśmy mieszkanie sąsiada, to dostanie on odszkodowanie z naszego OC w życiu prywatnym

3.  Jeśli to sąsiad zalał nas, to mamy prawo do rekompensaty w ramach jego OC w życiu prywatnym

4. Ryby i inne zwierzęta hodowane w akwarium i terrarium traktowane są przez ubezpieczycieli jako ruchomości domowe

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie akwarium

 1. Czy za przerwę w dostawie prądu na skutek przepięcia dostanę odszkodowanie?

  Tak, ale pod warunkiem, że polisa zawiera ryzyko przepięcia. To nie to samo, co uderzenie pioruna. Warto wcześniej udokumentować zakup akwarium i wyposażenia, aby podać TU precyzje informacje co do strat finansowych.

 2. Czy polisa chroni też osprzęt używany do akwarium?

  Tak, ale nie wszystkie TU oferują taką możliwość. Zalanie na skutek awarii osprzętu akwarium jest rekompensowane m.in. w Allianz, Compensa, Generali, PZU, TUZ i Warta. 

 3. Czy do pękniętego akwarium trzeba wezwać rzeczoznawcę?

  Nie, zwykle wystarczy dokumentacja fotograficzna przesłana do TU i dokładny opis zdarzenia.

 4. W jakim terminie zgłosić szkodę pękniętego akwarium?

  Standardowo, jak w przypadku każdego zdarzenia, czyli do 3 dni od stwierdzenia szkody.

 5. Czy ubezpieczenie dotyczy także szklanego terrarium?

  Tak, ubezpieczyciele wymieniają w OWU terrarium jako przedmiot tożsamy z akwarium.