Ubezpieczenie uli to część polisy mieszkaniowej. Warunkiem ochrony pszczół i pasieki jest wykupienie odpowiedniego rozszerzenia, a sama polisa działa w pewnych granicach. Sprawdzamy szczegóły ubezpieczenia uli w różnych towarzystwach.

W Polsce hodowlą pszczół zajmuje się ponad 70 000 osób, z czego ponad połowa, bo 46 000 prowadzi działalność na niewielką skalę, która ogranicza się do 20 pni pszczelich. Hodowli powyżej 80 pni, czyli dużych, jest w Polsce blisko 1500. Hodowcy pszczół muszą się liczyć z wieloma czynnikami, które zagrażają pasiekom. To m.in. działanie osób trzecich, działanie innych zwierząt, niekorzystne warunki atmosferyczne czy uszkodzenie uli podczas transportu. Problemem mogą być także zatrucia pszczół, wywoływane przez pestycydy. W związku z tym warto się zastanowić nad tym, jak ochraniać swoje hodowle.

Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej – co obejmuje?

Jeśli mamy małą pasiekę, najlepiej na terenie posesji, możemy ją chronić z OC w życiu prywatnym. To oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci nam rekompensatę za pogryzienie osób trzecich przez pszczoły z uli, które posiadamy. Do osób trzecich zaliczają się np. przechodnie, w  tym dorośli, dzieci i zwierzęta (psy).

Pasieka na terenie własnej posesji wpisuje się w definicję hodowli przydomowej. Oczywiście w pewnych limitach ilościowych. Jeśli je przekroczymy lub mamy pasiekę pod lasem, odpowiednią formą ubezpieczenia będzie polisa rolnicza. W przeciwnym razie musimy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie uli z polisy rolniczej – jaki zakres?

Polisa rolnicza dla posiadaczy uli to zwykle dwa zakresy ochrony – podstawowy i rozszerzony. W podstawie znajdują się zdarzenia losowe i ich skutki. Takimi zdarzeniami są wymienione w dokumencie OWU polisy czynniki atmosferyczne, jak i zdarzenia spowodowane działalnością człowieka. Przykład: pożar, zalanie, wypadek podczas transportu zleconej do tego firmy).
Rozszerzenie pozwala chronić pszczoły i całe wyposażenie potrzebne do ich hodowli w razie kradzieży, a także zatrucia (pestycydy).

Jak kupić ubezpieczenie uli?

Zgodnie z ofertami towarzystw ubezpieczeniowych, pasieki można chronić w ramach polisy mieszkaniowej, a dokładniej rzecz ujmując, w pakiecie OC w życiu prywatnym jako szkody, które zostały wyrządzone przez zwierzęta. 

To rozszerzenie, które jest elementem umowy, a więc dodatkowo zwiększa on wysokość składek. Poza tym nie można go wykupić, jeżeli nie posiada się podstawowego ubezpieczenia nieruchomości.

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które chroni ubezpieczonego, oraz jego najbliższych: rodzinę, dzieci, osoby, z którymi współgospodarz chroni swoje mieszkanie, przed działaniem osób trzecich, na przykład przed zalaniem ze strony sąsiada. Ale ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, może mieć wiele rozszerzeń i możemy na przykład zdecydować się na ubezpieczenie związane z aktywnością zwierząt domowych, w tym pszczół.

Ile kosztuje ubezpieczenie uli?

Ponieważ ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej jest dostępne w ramach OC w życiu prywatnym, tylko na tej podstawie możemy pokazać przykładowe składki.

Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Powódź  
Link4
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
INTER Polska
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Proama
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Generali
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny  
Wiener
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Benefia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance  
Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
mtu24.pl
Cena roczna
221,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Powódź
Link4
Cena roczna
280,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
INTER Polska
Cena roczna
297,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Proama
Cena roczna
301,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł Home Assistance Dewastacja
Generali
Cena roczna
305,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny
Wiener
Cena roczna
242,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
215,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja
Benefia
Cena roczna
238,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla mieszkania z 2009 roku, o powierzchni 60 m2, znajdującego się w Sosnowcu, zamieszkanego przez 2 osoby dorosłe i 2 dzieci

W wersji dla rolników Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podaje gotowe sumy ubezpieczenia i składki roczne dla 1 ula, co pozwala pszczelarzowi łatwo przeliczyć, ile będzie musiał zapłacić i na jakie odszkodowanie może liczyć. Wszystkie składki w TUW wyliczane są dla właścicieli maksymalnie 60 uli.

Ubezpieczenie rolnicze pszczół 

Od kradzieżywariant

suma ubezpieczenia na 1 ul

składka roczna za 1 ul
ule na terenie gospodarstwaI

400 zł

4 zł
II

600 zł

6 zł
ule wywiezione na pożytki (maksymalnie 10)

I

400 zł3% sumy ubezpieczenia

II

600 zł
Od zniszczenia uli przez dzikie zwierzętawariant

suma ubezpieczenia na 1 ul

składka roczna za 1 ul
ule na terenie gospodarstwaI

200 zł

2 zł
ule wywiezione na pożytki (maksymalnie 10)II

400 zł

4 zł

Tabela 1. Oferta ubezpieczenia dla hodowców pszczół (TUW).

Jakie szkody uwzględniają ubezpieczenia pasiek?

Ochrona pszczół i uli z polisy mieszkaniowej uwzględnia właściwie tylko pogryzienie osób trzecich. Chyba że pasieka znajdująca się na terenie posesji jest uznawana przez TU jako nieruchomość, na tej samej zasadzie co wiata, altana czy murowany grill. Wtedy ochrona obejmuje różne zdarzenia losowe typu uderzenie pojazdu I przewrócenie masztu bądź drzewa.

Więcej szkód uwzględnia rolnicze ubezpieczenie uli. To m.in. śmierć pszczół, zdarzenia losowe you pożar, powódź, dewastacja i kradzież. 

Kiedy ubezpieczenie uli nie działa?

W niektórych sytuacjach ubezpieczenie uli może okazać się nieprzydatne. Ma to związek z wyłączeniami i limitami odpowiedzialności. 

Przykładowo, polisa mieszkaniowa nie zadziała, gdy posiadamy dużo uli (powyżej 5 lub 6, w zależności od oferty). Wtedy należy poszukać ubezpieczenia dla rolników, bo ubezpieczenie nieruchomości zakwalifikuje nas do grona hodowców, a nie hobbystów.

W polisie rolniczej możliwym wyłączeniem dla ubezpieczenia uli są zniszczenia na pasiece dokonane przez inne zwierzęta, w tym dzikie.

W polisie mieszkaniowej, która dotyczy użądlenia, wyjątkiem mogą być osoby spokrewnione z ubezpieczonym, jak i sam właściciel polisy.

Jakie zwierzęta oprócz pszczół chroni polisa mieszkaniowa?

W ramach polisy mieszkaniowej, oraz jej rozszerzeń, można chronić wiele gatunków zwierząt domowych, takich jak m.in.: psy i koty, króliki, chomiki, szynszyle, świnki morskie, myszoskoczki, myszy, szczury, kanarki, papugi, żółwie, ryby akwariowe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wymieniają konkretne gatunki zwierząt, a ograniczają się do podania ogólnej ich definicji. W wyłączeniach od odpowiedzialności pojawiają się czasem na przykład:

 • zwierzęta egzotyczne, a wśród nich, te szczególnie niebezpieczne,
 • agresywne psy,
 • zwierzęta, które są przeznaczone na handel, a także hodowlę, cele produkcyjne czy rekreacyjne, jak bydło, trzoda chlewna, owce, kozy itd.,
 • zwierzęta dziko żyjące.

Zwierzęta domowe można chronić na kilka sposobów - we wspomnianym OC w życiu prywatnym, jako ruchomości domowe, w ramach pakietu NNW oraz home assistance.

Gdzie kupić ubezpieczenie uli i pszczół?

Ubezpieczenie uli oferuje w Polsce kilka towarzystw, m.in. Inter Polska, PZU, a także  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), które oferuje polisę dla rolników.

Pszczoły i ule można chronić z OC w życiu prywatnym przez porównywarkę. Jednak przed zakupem polisy, a po wygenerowaniu wyników z kalkulatora warto sprawdzić, czy w danej ofercie występuje taka ochrona.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej mieści się w ramach dodatku OC w życiu prywatnym

2. Zakres dotyczy szkó wyrządzonych przez pszczoły na osobie trzeciej lub mieniu osoby trzeciej

3. Najszerszy zakres ochrony dla właścicieli  pasiek posiada Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ale jest to polisa rolnicza

4. Oprócz pszczół do polisy mieszkaniowej można włączyć inne zwierzęta, o ile nie są hodowlane
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie uli

 1. Czy mogę ubezpieczyć ule znajdujące się na terenie posesji?

  Tak, to możliwe z polisy mieszkaniowej w ramach OC w życiu prywatnym w  wybranych towarzystwach.

 2. Czy polisa mieszkaniowa chroni też miód, który wytwarzam dzięki hodowli pszczół?

  To możliwe, ale tylko w ramach ubezpieczenia uli z polisy rolniczej.

 3. Otrzymam odszkodowanie za użądlenie przez pszczoły?

  Tak, jeśli potrafimy zlokalizować pasiekę. Może to być przy posesji, na której znajdują się ule, jak i pod lasem. W obu przypadkach należy domagać się odszkodowania od właściciela pasieki. Przy posiadaniu OC w życiu prywatnym odszkodowanie zapłaci jego ubezpieczyciel, a przy braku polisy sprawę można rozstrzygać na drodze porozumienia lub w sądzie.