Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Ubezpieczenie hodowli pszczół proponuje kilka towarzystw. Oferta m.in. Inter Polska czy PZU to jednak coś innego, niż ubezpieczenie rolnicze. Z polisy mieszkaniowej poza pszczołami ubezpieczymy także inne zwierzęta, o ile spełnimy określone warunki.

polisa mieszkaniowa pszczoły
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-uli-czyli-jak-chronic-pasieke-z-polisy-mieszkaniowej

W Polsce hodowlą pszczół zajmuje się ponad 70 000 osób, z czego ponad połowa, bo 46 000 prowadzi działalność na niewielką skalę, która ogranicza się do 20 pni pszczelich. Hodowli powyżej 80 pni, czyli dużych, jest w Polsce blisko 1500. 

Hodowcy pszczół muszą się liczyć z wieloma czynnikami, które zagrażają pasiekom. To m.in. działanie osób trzecich, działanie innych zwierząt, niekorzystne warunki atmosferyczne czy uszkodzenie uli podczas transportu. Problemem mogą być także zatrucia pszczół, wywoływane przez pestycydy. W związku z tym warto się zastanowić nad tym, jak ochraniać swoje hodowle.

Ul jako rozszerzenie i zazwyczaj w OC mieszkaniowym

Zgodnie z ofertami towarzystw ubezpieczeniowych, pasieki można chronić w ramach polisy mieszkaniowej, a dokładniej rzecz ujmując, w pakiecie OC w życiu prywatnym jako szkody, które zostały wyrządzone przez zwierzęta. 

To rozszerzenie, które jest elementem umowy, a więc dodatkowo zwiększa on wysokość składek. Poza tym nie można go wykupić, jeżeli nie posiada się podstawowego ubezpieczenia nieruchomości.

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które chroni ubezpieczonego, oraz jego najbliższych: rodzinę, dzieci, osoby, z którymi współgospodarz chroni swoje mieszkanie, przed działaniem osób trzecich, na przykład przed zalaniem ze strony sąsiada. Ale ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, może mieć wiele rozszerzeń i możemy na przykład zdecydować się na ubezpieczenie związane z aktywnością zwierząt domowych, w tym pszczół.

Pszczoły w Inter Polska – tylko do 6 uli

W ramach polisy mieszkaniowej Inter Lokum mamy możliwość finansowej ochrony pszczół jako zwierząt domowych. Polisa ochroni właściciela pasieki w sytuacjach, gdzie osoby trzecie zostają pogryzione przez rój pszczół. 

Występuje jednak tutaj limit odpowiedzialności: ubezpieczyciel nie wypłaci ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony na swojej posesji ma więcej niż 6 uli. Jest to polisa, przeznaczona bardziej dla miłośników i małych hodowców, niż dla osób, które pszczelarstwem zajmują się komercyjnie, na dużą skalę.

Pszczoły w PZU – nie więcej niż 5 uli

Oferta PZU Dom ma podobne zapisy, w których pszczoły są zaliczane do typu zwierząt domowych. Ten ubezpieczyciel, również przewiduje limit odpowiedzialności: w tym przypadku pasieka, którą można objąć ochroną, może posiadać maksymalnie 5 uli.

Pszczoły w TUW – jako polisa rolnicza kupowana osobno

Dla pszczelarzy, producentów miodu, najobszerniejszą i najlepszą ofertę na zabezpieczenie pasieki, ma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czyli TUW. Polisa daje możliwość szerokiej ochrony, ael w ramch polisy rolniczej:

 • OC pszczelarza,
 • pszczół przez śmiercią, w wyniku choroby, oraz działania pestycydów,
 • od ognia, oraz innych zdarzeń losowych,
 • od zniszczenia, a także dewastacji, w przypadku żerowania dzikich zwierząt, a także aktywności osób trzecich,
 • od kradzieży.

To polisa, która umożliwia ubezpieczenie uli, zarówno znajdujących się na posesji, jak i takich, które są wywożone na okoliczne łąki, poza obszar gospodarstwa. Ochroni ona także pracownię pszczelarską, a także przedmioty i narzędzia się tam znajdujące.

Ubezpieczenie od kradzieży uli w TUW

wariantsuma ubezpieczenia na 1 ulskładka roczna za 1 ul
ule na terenie gospodarstwaI400 zł4 zł
II600 zł6 zł
ule wywiezione na pożytki (maksymalnie 10)I400 zł3% sumy ubezpieczenia
II600 zł

Tabela 1. Oferta ubezpieczenia dla hodowców pszczół (TUW).

Ubezpieczenie od zniszczenia uli przez dzikie zwierzęta w TUW

wariantsuma ubezpieczenia na 1 ulskładka roczna za 1 ul
ule na terenie gospodarstwaI200 zł2 zł
ule wywiezione na pożytki (maksymalnie 10)II400 zł4 zł

Tabela 1. Oferta ubezpieczenia dla hodowców pszczół (TUW).

Sumy ubezpieczenia i składki TUW podaje dla 1 ula, co pozwala pszczelarzowi łatwo przeliczyć, ile będzie musiał zapłacić i na jakie odszkodowanie może liczyć. Wszystkie składki wyliczane są dla właścicieli maksymalnie 60 uli. Dodatkowe limity odpowiedzialności, wprowadzone są tutaj również dla uli wywożonych na pożytki.

Jakie inne zwierzęta chroni polisa mieszkaniowa?

Zwierzęta domowe można chronić na 3 różne sposoby:

 1. ubezpieczenie w ramach polisy mieszkaniowej. W takich przypadkach, są one wówczas traktowane, jako ruchomości domowe
 2. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 3. ubezpieczenie zwierząt w ramach domowego assistance. 
PAMIĘTAJ!
W ramach polisy mieszkaniowej, oraz jej rozszerzeń, można chronić wiele gatunków zwierząt domowych, takich jak m.in.: psy i koty, króliki, chomiki, szynszyle, świnki morskie, myszoskoczki, myszy, szczury, kanarki, papugi, żółwie, ryby akwariowe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wymieniają konkretne gatunki zwierząt, a ograniczają się do podania ogólnej ich definicji. W wyłączeniach od odpowiedzialności pojawiają się czasem na przykład:

 • zwierzęta egzotyczne, a wśród nich, te szczególnie niebezpieczne,
 • agresywne psy,
 • zwierzęta, które są przeznaczone na handel, a także hodowlę, cele produkcyjne czy rekreacyjne, jak bydło, trzoda chlewna, owce, kozy itd.,
 • zwierzęta dziko żyjące.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności, pojawiają się też czasem pszczoły, a ule objęte są limitami, np. do 6 uli w gospodarstwie.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie uli z polisy mieszkaniowej mieści się w ramach dodatku OC w życiu prywatnym

2. Zakres dotyczy szkó wyrządzonych przez pszczoły na osobie trzeciej lub mieniu osoby trzeciej

3. Najszerszy zakres ochrony dla właścicieli  pasiek posiada Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ale jest to polisa rolnicza

4. Oprócz pszczół do polisy mieszkaniowej można włączyć inne zwierzęta, o ile nie są hodowlane