Z polisy mieszkaniowej można chronić nie tylko psy i koty, ale również myszoskoczki, papugi, szynszyle, a nawet konie i pszczoły. Ochrona dotyczy nawet kilkudzisięciu zdarzeń losowych. A to wszystko już za nieco ponad 200 zł w pakiecie z ochroną domu i jego wyposażenia.

pies i kot
Porównaj ceny

Zwierzęta domowe przez wiele osób traktowane są jako członkowie rodziny. Logiczne jest więc to, że wykupując polisę mieszkaniową, chcielibyśmy również zabezpieczyć jakoś naszych czworonożnych przyjaciół. Podpowiadamy, w jaki sposób ubezpieczyć zwierzęta domowe i ile trzeba zapłacić za taką polisę.

Jak chronić zwierzęta z polisy mieszkaniowej?

W podstawowej wersji polisy mieszkaniowej przedmiotem ubezpieczenia są tzw. mury (sama nieruchomość) i ewentualnie elementy stałe. Ubezpieczyciele najczęściej przyporządkowują zwierzęta domowe do kategorii ruchomości domowych, które dostępne są jako dodatek. 

Żeby więc włączyć zwierzęta do polisy, musimy odpowiednie rozszerzenie (w zależności od polisy nazywa się ono mieniem ruchomym, ruchomościami czy wyposażeniem). 

Kiedy właścicielom zwierząt przyda się OC w życiu prywatnym i Home Assistance?

Jak wspomnieliśmy, żeby objąć ochroną z polisy mieszkaniowej zwierzęta domowe, trzeba uwzględnić w niej ruchomości domowe. Kolejnymi wartościowymi dodatkami, które zabezpieczą finansowo i nie tylko naszych pupili, są oc w życiu prywatnym i Home Assistance. 

OC w życiu prywatnym pozwoli nam na uzyskanie odszkodowania np. wtedy, gdy nasz pies pogryzie sąsiada. Ten dodatek odnosi się wyłącznie do start poniesionych przez osoby trzecie, a nie przez nas samych. Towarzystwo nie wypłaci nam więc rekompensaty wtedy, kiedy zniszczeniu ulegnie nasze mienie.

Home Assistance w odniesieniu do zwierząt domowych może zapewnić nam wsparcie na kilku płaszczyznach:

Innym rozszerzeniem polisy mieszkaniowej, istotnym z perspektywy ochrony zwierząt domowych, jest Home Assistance. W tamach takiego pakietu możemy uzyskać pomoc w zakresie:

 • informacji – dostęp do darmowej infolinii weterynaryjnej, gdzie możemy skorzystać z porady specjalisty,
 • transportu zwierzęcia – po wypadku zwierzęcia lub w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie opiekować się zwierzęciem (wypadek lub choroba) ubezpieczyciel może zorganizować i sfinansować transport zwierzęcia do wskazanej przez nas osoby lub instytucji,
 • opieki weterynaryjnej – darmowe wizyty weterynarza przy zaistnieniu określonych okoliczności,
 • opieka po wypadku – po szkodzie (np. pożar) lub wtedy, kiedy sami nie możemy zaopiekować się zwierzęciem (np. hospitalizacja). 

Wszystkie tego typu usługi (poza infolinią) dostępne są w określonych limitach (np. 2 darmowe wizyty weterynarza w roku) i obowiązują przy zajściu określonych okoliczności (np. towarzystwo nie zaopiekuje się zwierzętami, kiedy wyjedziemy na urlop).  

Jakie zwierzęta obejmuje polisa mieszkaniowa? 

Każda polisa jest nieco inaczej skonstruowana i obejmuje nieco inne zwierzęta domowe. We wszystkich ubezpieczeniach nieruchomości uwzględnione są psy i koty, ale co do innych gatunków widać pewne różnice, o czym świadczą chociażby przykłady z poniższej tabeli. 

Zwierzęta domowe w polisie mieszkaniowej – przykłady

Towarzystwo

Zwierzęta chronione z polisy
PZU•    psy i koty
•    chomiki
•    świnki morskie
•    papugi
•    kanarki
•    żółwie
•    ryby akwariowe
•    fretki
•    szynszyle
•    myszoskoczki
•    myszy
•    szczury
•    króliki
Proama•    psy i koty
•    ryby akwariowe
•    ptaki
Concordia•    psy i koty
•    chomiki
•    świnki morskie
•    króliki domowe
•    papugi
•    kanarki
•    żółwie
•    ryby akwariowe
Allianz•    psy i koty
•    ptaki
•    ryby akwariowe
•    gryzonie domowe

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Które zwierzęta nie są chronione z polisy mieszkaniowej?

Niestety, nie każde zwierzę, które trzymamy w domu lub na posesji, może zostać objęte ochroną z polisy mieszkaniowej. Z reguły poza ubezpieczeniem znajdują się:

 • zwierzęta dzikie lub półdzikie;
 • zwierzęta egzotyczne, a w szczególności te drapieżne i jadowite;
 • zwierzęta, których hodowla i wwożenie na terytorium Polski jest nielegalne;
 • agresywne rasy psów;
 • zwierzęta przeznaczone na handel;
 • konie wyścigowe;
 • zwierzęta hodowlane, produkcyjne i wykorzystywane do celów zarobkowych w inny sposób, np. jako siła pociągowa w bryczkach.

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej umieszczają w polisach mieszkaniowych pszczoły, wprowadzając jednocześnie limity co do ich liczby. Ograniczenia są również obecne w kontekście miejsca znajdowania się uli – towarzystwa niechętnie chronią ule wywożone na pożytki. Niewielkie przydomowe pasieki mogą być więc chronione w ramach polisy.

Konie, o ile nie hoduje się ich w celach zarobkowych (handel, działalność gospodarcza, sport, działalność rolnicza),również są uwzględniane w niektórych polisach mieszkaniowych. 

Ile zwierząt domowych można ubezpieczyć i na jak długo?

Ubezpieczyciele z reguły nie wyznaczają limitów zwierząt domowych, jakie mogą zostać objęte ochroną z polisy. Wyjątkiem są tutaj pszczoły – ubezpieczenie może obejmować tylko niewielkie przydomowe pasieki, do określonej liczby uli. Ograniczenia pojawiają się natomiast w odniesieniu do gatunku lub rasy (w przypadku psów). 

Polisę mieszkaniową wykupuje się najczęściej na 12 miesięcy, a później można ją przedłużyć na tych samych warunkach lub skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela. Jeśli zależy nam na dłuższym ubezpieczeniu, to nie powinniśmy mieć problemu z podpisaniem umowy na 2 lub 3 lata. 

Odszkodowanie za zwierzęta domowe – kiedy dostaniemy, a kiedy nie?

Zwierzęta domowe są chronione z polisy przed takimi samymi ryzykami, jak pozostałe ruchomości domowe. Właściciel może więc liczyć na odszkodowanie m. in. gdy zwierzę dozna uszczerbku na zdrowiu lub zginie w skutek pożaru, eksplozji, powodzi i innych tego typu wydarzeń. Ubezpieczenie może też zabezpieczać finansowo przed wypadkami komunikacyjnymi psów i kotów, otruciem przez osobę trzecią czy też chorobą opiekuna. 

Odszkodowania nie dostaniemy w kilku sytuacjach. Stanie się tak, jeśli zwierzęta domowe:

 • poniosą śmierć z przyczyn naturalnych lub choroby,
 • uciekną z domu,
 • spowodują szkody na terenie domu w budowie,
 • spowodują szkody na terenie własnego domku letniskowego (chyba że mamy OC w życiu prywatnym i wynajmujemy domek)
 • doznają szkody przy przeprowadzce,
 • przyczynią się do przenoszenia chorób.

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierząt w domu?

Korzystając z kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl wyliczyliśmy przykładowe składki za polisę chroniącą zwierzęta domowe. Pod uwagę wzięliśmy konkretny profil nieruchomości, czyli własnościowy dom wolnostojący o powierzchni 120 m2 i wartości rynkowej 350 000 zł.

Wybraliśmy polisę chroniącą mury, stałe elementy (SU: 35 000 zł) i ruchomości domowe (35 000 zł),czyli m. in. zwierzęta. Ubezpieczenie uwzględnia również OC w życiu prywatnym i Home Assistance, a także kilka inne dodatki, które wymieniliśmy w tabeli.

Najtańsza przkładowa polisa mieszkaniowa chroniąca zwierzęta domowe kosztuje 236 zł (Link4) w skali roku, a najdroższa 648 zł (Proama), z tym że ta ostatnia oferuje ochronę w wariancie all risks, za który zawsze trzeba nieco więcej zapłacić. Zróżnicowanie cenowe oraz co do zakresu, pokazuje wyraźnie, że przed nabyciem polisy warto zestawić ze sobą przynajmniej kilka konkurencyjnych ofert. 

Ubezpieczenie zwierząt domowych – przykładowe oferty

Towarzystwo

AssistanceOC w zyciu prywatnymDodatkowoSkładka roczna
Link4takSU: 50 000 złprzepięcie

236 zł

Inter PolskatakSU: 50 000 złprzepięcie

314 zł

GeneralitakSU: 50 000 zł

przepięcie
powódź

495 zł

ProamatakSU: 60 000 zł

przepięcie
powódź
All Risk

648 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 07.04.2020 r.).

Ważne informacje

1. Zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych są przypisane do ruchomości domowych

2. Ubezpieczenie nieruchomości może również chronić przydomową pasiekę i konie, które nie są wykorzystywane do celów zarobkowych

3. Z perspektywy zwierząt domowych najbardziej wartościowymi rozszerzeniami polisy są OC w życiu prywatnym i Home Assistance

4. Polisa mieszkaniowa nie chroni m. in. zwierząt egzotycznych, dzikich, wykorzystywanych do zarobku oraz agresywnych ras psów