Ubezpieczenie zwierząt domowych można to dodatek do ochrony podstawowej. Rozszerzona polisa daje gwarancję wypłaty odszkodowania m.in. za otrucie czy nieszczęśliwy wypadek nie tylko psa i kota, ale również myszoskoczka, papugi, szynszyla, a nawet koni i pszczół.

Zwierzęta domowe przez wiele osób traktowane są jako członkowie rodziny. Polisa mieszkaniowa może też uwzględniać zwierzęta niekoniecznie trzymane w domu, a dla celów hobbystycznych. Pisaliśmy już o tym w odniesieniu do ubezpieczenia koni i ubezpieczenia pszczół. Tym razem podpowiadamy, w jaki sposób ubezpieczyć pozostałe zwierzęta domowe i ile trzeba zapłacić za taką polisę.

Czym jest ubezpieczenie zwierząt domowych? 

W polisie mieszkaniowej ochrona zwierząt domowych polega na wypłacie ubezpieczonemu  odszkodowania za określone zdarzenia. To nie tylko wypłata świadczenia w formie gotówki, ale także realizacja wybranych usług w ramach assistance.

Polisa dla psów, kotów i innych zwierząt domowych najczęściej występuje jako dodatek, a same zwierzęta są chronione w podobnych zakresie, co ruchomości domowe.

Jak chronić zwierzęta z polisy mieszkaniowej?

Zwierzęta z polisy mieszkaniowej można chronić pod warunkiem, że wcześniej wykupiliśmy już podstawowy wariant ubezpieczenia (ochrona murów i stałych elementów od zdarzeń losowych).

W porównywarce ubezpieczeń wybieramy tę polisę, która zawiera ochronę dla zwierząt domowych, np. NNW psa i kota. Warto też uwzględnić inne zdarzenia, które mogą mieć związek z posiadaniem zwierząt domowych, jakkradzież z włamaniem (warunek do uzyskania odszkodowania za np. otrucie zwierzęcia przez włamywacza), home assistance (zorganizowanie wizyty u weterynarza) czy odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (pokrycie szkód, których domaga się przechodzień pogryziony przez naszego psa na spacerze).

Co obejmuje ubezpieczenie zwierząt domowych?    

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje ochronę dla zwierząt domowych, może to robić na innych zasadach. Zwykle taka polisa obejmuje:

 • leczenie zwierząt domowych,
 • koszty uśpienia i pochówku,
 • otrucie w przypadku kradzieży z włamaniem,
 • pokrycie kosztów transportu do weterynarza,
 • telefoniczne porady specjalistów.

Oprócz tego możemy chronić nie tyle zwierzęta domowe, co nasz budżet w razie szkód wyrządzonych przez psa, kota i inne zwierzę trzymane w domu. Dzięki rozszerzeniu ochrony o OC w życiu prywatnym ubezpieczyciel pokryje straty, które wynikają z pogryzienia przechodnia przez naszego psa i innych podobnych zdarzeń.

Jakie zwierzęta domowe chroni polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczyciele w dokumencie OWU precyzują, o jakie zwierzęta domowe chodzi, ale w niektórych TU znajdziemy tylko ogólnikowe dane. 

Warunkiem jest też przeznaczenie zwierząt – domowe stanowią towarzystwo dla człowieka i razem z nim mieszkają. W odróżnieniu od hodowlanych (np. trzoda chlewna) czy dzikich (mimo że udomowionych).

Zwierzęta domowe w polisie mieszkaniowej – przykłady

Towarzystwo

Zwierzęta chronione z polisy
PZU
 • psy i koty
 • chomiki
 • świnki morskie
 • papugi
 • kanarki
 • żółwie
 • ryby akwariowe
 • fretki
 • szynszyle
 • myszoskoczki
 • myszy
 • szczury
 • króliki
Proama
 • psy i koty
 • ryby akwariowe
 • ptaki
Concordia
 • psy i koty
 • chomiki
 • świnki morskie
 • króliki domowe
 • papugi
 • kanarki
 • żółwie
 • ryby akwariowe
Allianz
 • psy i koty
 • ptaki
 • ryby akwariowe
 • gryzonie domowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jednak nie każde zwierzę, które trzymamy w domu lub na posesji, może zostać objęte ochroną z polisy mieszkaniowej. Z reguły poza ubezpieczeniem znajdują się:

 • zwierzęta dzikie lub półdzikie;
 • zwierzęta egzotyczne, a w szczególności te drapieżne i jadowite;
 • zwierzęta, których hodowla i wwożenie na terytorium Polski jest nielegalne;
 • agresywne rasy psów;
 • zwierzęta przeznaczone na handel;
 • konie wyścigowe;
 • zwierzęta hodowlane, produkcyjne i wykorzystywane do celów zarobkowych w inny sposób, np. jako siła pociągowa w bryczkach.

Kto oferuje ubezpieczenie zwierząt domowych?

Ochrona zwierząt domowych nie występuje w każdej polisie mieszkaniowej. Bez trudu można jednak znaleźć ofertę ubezpieczenia dla psa, kota i innego zwierzęcia trzymanego w domu.

Taką ofertę ma np. Proama, mtu24.pl, Generali czy Concordia. Ubezpieczając zwierzęta domowe w tych towarzystwach można liczyć na:

 • pokrycie kosztów za chorobę lub śmierć zwierzęcia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem w mieszkaniu, np. pożar czy włamanie;
 • pokrycie kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem psa;
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad psem w razie szkody w mieszkaniu;
 • pokrycie kosztów uśpienia i pochowania psa, jeśli będzie to konieczne ze względu na konsekwencje zdrowotne po nieszczęśliwym wypadku;
 • odszkodowanie dla osób trzecich pogryzionych przez psa;
 • porady weterynarza w ramach infolinii.

W TU Aviva polisa obejmuje ponadto zwrot środków za poszukiwanie zaginionego psa, a Link4 daje  możliwość ubezpieczenia psa na wypadek powikłań po ugryzieniu przez kleszcze i inne owady.

Ubezpieczenie zwierząt domowych w różnych towarzystwach – zestawienie

Zdarzenia ubezpieczeniowe

Które TU?
OC w życiu prywatnym uwzględniające zniszczenia dokonane przez zwierzę

Ergo Hestia
Warta
PZU
Generali

rekompensata za obrażenia zwierzęcia wynikłe ze zdarzenia losowego (pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, itd.)

Warta 
Compensa 
Concordia 
PZU 

zwrot kosztów leczenia na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku

Compensa
Link4 
Generali

zwrot kosztów uśpienia, kremacji i pochówku

Compensa 
PZU
Generali

środki na zakup nowego zwierzęcia po uśpieniu psa na skutek choroby lub wypadku

Compensa

zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem w przypadku hospitalizacji właściciela (wyprowadzanie na spacer, karmienie, utrzymanie higieny zwierzęcia)

Uniqa
Allianz 
Compensa 
Ubezpieczenia Pocztowe 

infolinia weterynaryjna

Ubezpieczenia Pocztowe

Źródło: bankier.pl.

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierząt domowych?

Korzystając z kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl wyliczyliśmy przykładowe składki za polisę chroniącą zwierzęta domowe. 

Warto pamiętać, że taka polisa chroni całą nieruchomość – w tym przypadku dom wolnostojący o powierzchni 120 m2 i wartości rynkowej 450 000 zł (razem ze stałymi elementami). Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych to 50 000 zł.

Polisa zawiera m.in. OC w życiu prywatnym i Home Assistance, a także dodatki wymienione w tabeli poniżej.

Najtańsza przykładowa polisa mieszkaniowa uwzględniająca ochronę zwierząt domowych w przykładowej kalkulacji kosztuje 250 zł (Europa) w skali roku, a najdroższa 505 zł (Generali). Zróżnicowanie cenowe oraz co do zakresu, pokazuje wyraźnie, że przed nabyciem polisy warto zestawić ze sobą przynajmniej kilka konkurencyjnych ofert. 

Polisa mieszkaniowa z uwzględnieniem zwierząt domowych – przykładowe oferty

TU

Home AssistanceOC w życiu prywatnymDodatkowoSkładka roczna
EuropatakSU: 50 000 zł-

250 zł

ProamatakSU: 60 000 złdewastacja

349 zł

BenefiatakSU: 100 000 zł

dewastacja

392 zł

mtu24.plnieSU: 100 000 zł

powódź

497 zł

Generali

takSU: 50 000 zł

przedmioty szklane
dewastacja
NNW psa i kota
pakiet medyczny
All Risk

505 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 08.06.2023 r.).

PORÓWNAJ CENY

Kiedy dostanę odszkodowanie za zwierzęta domowe?

Zwierzęta domowe są chronione z polisy przed takimi samymi ryzykami, jak pozostałe ruchomości domowe. Właściciel może więc liczyć na odszkodowanie m. in. gdy zwierzę dozna uszczerbku na zdrowiu lub zginie w skutek pożaru, eksplozji, powodzi i innych tego typu wydarzeń. Ubezpieczenie może też zabezpieczać finansowo przed wypadkami komunikacyjnymi z udziałem psów i kotów, otruciem przez osobę trzecią czy też chorobą opiekuna. 

Odszkodowania nie dostaniemy w kilku sytuacjach. Stanie się tak, jeśli zwierzęta domowe:

 • poniosą śmierć z przyczyn naturalnych lub choroby,
 • uciekną z domu,
 • spowodują szkody na terenie domu w budowie,
 • spowodują szkody na terenie własnego domku letniskowego (chyba że mamy OC w życiu prywatnym i wynajmujemy domek)
 • doznają szkody przy przeprowadzce,
 • przyczynią się do przenoszenia chorób.

Gdzie kupić ubezpieczenie zwierząt domowych? 

Ubezpieczenie zwierząt domowych bez trudu znajdziemy w porównywarce polis mieszkaniowych. Dla ofert wybranych TU w wynikach kalkulatora wyświetla się opcja dedykowana zwierzętom domowych np. „NNW psa i kota” (Generali).

PORÓWNAJ CENY

Skorzystanie z porównywarki jest o tyle korzystne, że właściciel zarówno zwierzęcia, jak i nieruchomości może wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem zakresu ochrony i ceny. Przykładowo, OC w życiu prywatnym kupowane na wypadek zdarzeń z udziałem zwierząt domowych, to różne kwoty odszkodowania od 50 000 zł do 200 000 zł.

Ważne informacje

1. Zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych są przypisane do ruchomości domowych

2. W odniesieniu do zwierząt domowych mogę przydać się też rozszerzenia typu home assistance i OC w życiu prywatnym

3. Polisa mieszkaniowa nie chroni m. in. zwierząt egzotycznych, dzikich, wykorzystywanych do zarobku oraz agresywnych ras psów

4. Przed wyborem polisy mieszkaniowej z uwzględnieniem zwierząt domowych warto sprawdzić dokument OWU
 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zwierząt domowych

 1. Czy ubezpieczenie zwierząt domowych obejmuje też błąd medyczny weterynarza?

  Nie. Jeśli mamy podejrzenia co do błędu medycznego czy celowego działania możemy domagać się pokrycia strat z polisy lekarskiej. Innym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

 2. Ile zwierząt domowych ubezpieczę z jednej polisy mieszkaniowej?

  Ubezpieczyciele z reguły nie wyznaczają limitów zwierząt domowych, jakie mogą zostać objęte ochroną z polisy. Wyjątkiem są tutaj pszczoły – ubezpieczenie może obejmować tylko niewielkie przydomowe pasieki, do określonej liczby uli. Ograniczenia pojawiają się natomiast w odniesieniu do rasy (w przypadku psów). 

 3. Jak długo trwa ubezpieczenie dla zwierząt domowych?

  Polisę mieszkaniową wykupuje się najczęściej na 12 miesięcy, a później można ją przedłużyć na tych samych warunkach lub skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela. Jeśli zależy nam na dłuższym ubezpieczeniu, to nie powinniśmy mieć problemu z podpisaniem umowy na 2 lub 3 lata. 

 4. Czy ubezpieczę dzikie zwierzę, które zostało przeze mnie udomowione?

  Standardowo nie, chyba że taki zapis pojawi się w warunkach umowy z ubezpieczycielem albo na drodze indywidualnych ustaleń z TU.

 5. Czy polisa obejmuje też zwierzęta domowe ze schroniska?

  Tak, pochodzenie zwierzęcia nie ma znaczenia dla ubezpieczycieli.

 6. Czy polisa uwzględnia szkody wyrządzone przez zwierzęta na elewacji budynku?

  Tak, choć w OWU rzadko zdarza się tak precyzyjny opis. Z reguły ubezpieczyciele stosują ujednoliconą definicję dla zastosowania OC w życiu prywatnym w przypadku zwierząt domowych, np. jako "szkody na mieniu należącym do osób trzecich". Warunkiem zatem jest, aby uszkodzona czy zanieczyszczona elewacja dotyczyła nieruchomości innej niż właściciela.