Po pożarze czy poważnym zalaniu w pierwszej kolejności musimy znaleźć dla siebie schronienie i tutaj pomocna może okazać się polisa mieszkaniowa. Wyjaśniamy w szczegółach, jak w ramach ubezpieczenia nieruchomości zapewnić sobie prawo do lokalu zastępczego.

Kiedy w naszej nieruchomości wybuchnie pożar, dojdzie do zalanie przez sąsiada z góry, interweniującą straż pożarną czy powódź powodziowa lub innego kataklizmu, najpierw musimy się gdzieś podziać. Na kilka dni można zamieszkać w hotelu, u rodziny lub u przyjaciół, ale co potem? Remont po pożarze czy powodzi może potrwać kilka miesięcy, a zakupu nowej nieruchomości również nie da się zrealizować od ręki. Jeśli chcemy zabezpieczyć się na taką kryzysową sytuację, warto uwzględnić pakiet Home Assistance w kupowanej polisie mieszkaniowej.

Co oznacza lokal zastępczy w polisie mieszkaniowej?

W polisach mieszkaniowych lokal zastępczy nie jest definiowany wprost, co oznacza, że raczej nie znajdziemy tego pojęcia w dziale definicji OWU. Z treści można natomiast wywnioskować, że jest to nieruchomość udostępniana ubezpieczonemu i pozostałym członkom gospodarstwa domowego na okres, w którym ich mieszkanie lub dom nie nadaje się do użytkowania. 

Towarzystwo bierze na siebie koszty wynajmu i organizację lokalu zastępczego w określonym czasie i do określonych limitów finansowych. 

PAMIĘTAJ!

Do lokalu zastępczego mają prawo osoby spełniające 2 warunki:
 • posiadają polisę mieszkaniową z pakietem Home Assistance (domowy assistance), który zawiera lokal zastępczy;
 • szkoda jest całkowita lub na tyle poważna, że uniemożliwia czasowe zamieszkiwanie w ubezpieczonej nieruchomości.

Czym jest pakiet Home Assistance w polisie mieszkaniowej?

Domowy assistance jest nie tyle ubezpieczeniem, co zbiorem usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu przy zaistnieniu określonych okoliczności. Jedną z tych usług może być zapewnienie i sfinansowanie lokalu zastępczego po szkodzie. 

Home Assistance może być w zakresie podstawowej wersji polisy, ale może też być jej rozszerzeniem, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Towarzystwa często tworzą dwa lub nawet trzy warianty Home Assistance, które mają różne ceny i zawierają różne usługi oraz limity. Każdy ubezpieczyciel ma nieco inną ofertę w tym zakresie. 

Jak długo przysługuje lokal zastępczy?

Lokal zastępczy przysługuje do momentu, w którym ubezpieczona nieruchomość będzie się nadawała do zamieszkania do wyczerpania limitu wskazanego w dokumencie OWU. 

Niektórzy ubezpieczyciele ustalają jedynie limity kwotowe (np. do 15 000 zł za cały okres najmu), podczas gdy inni wprowadzają również ograniczenia czasowe (np. maksymalnie 60 dni od daty powstania szkody). 

Ograniczenia dla lokalu zastępczego w różnych towarzystwach

Towarzystwo

Limity dla lokalu zastępczego

Link4

 • do 10% SU ubezpieczonej nieruchomości
 • maksymalnie 15 000 zł za cały okres wynajmu

Inter Polska

 • maksymalnie 5000 zł za cały okres wynajmu
 • lokal zastępczy do 60 dni

Proama

 • maksymalnie 15 000 zł za cały okres wynajmu
 • maksymalnie 500 zł za dobę wynajmu

Generali

 • maksymalnie 15 000 zł za cały okres wynajmu
 • maksymalnie 500 zł za dobę wynajmu

Mtu24.pl

 • lokal zastępczy do 30 dni

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Co oprócz lokalu zastępczego zapewnia polisa mieszkaniowa?

Pakiety Home Assistance mogą zawierać bardzo różne rodzaje usług, a towarzystwa co pewien czas wprowadzają nowe rozwiązania, żeby wyróżnić się na tle konkurencji i zainteresować klientów dodatkowymi korzyściami. Można jednak wyróżnić kilka kategorii usług, które standardowo znajdziemy w domowym assistance:

 • interwencje specjalistów (szklarza, hydraulika, murarza, informatyka, specjalisty od urządzeń RTV/AGD, itp.);
   
 • działania organizacyjne po szkodzie: zabezpieczenie mienia, transport dla lokatorów, rezerwacja hotelu, itd.;
   
 • dostęp do infolinii tematycznych: medycznej, remontowo-budowlanej, ogólnoinformacyjnej, itd.;
   
 • usługi medyczne: wizyty specjalistów (lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek) oraz dostawy leków;
   
 • usługi concierge, czyli np. rezerwacja sali konferencyjnej, zorganizowanie opiekunki dla dziecka, rezerwacja hotelu.

Przykładowe usługi z pakietu Home Assistance

Towarzystwo

Usługi

Link4

 • dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego ubezpieczonemu
 • assistance rowerowy – transport roweru po wypadku, naprawa; uszkodzeń
 • infolinia medyczna

Inter Polska

 • naprawa pojazdu mechanicznego w miejscu ubezpieczenia
 • wsparcie w przypadku zagnieżdżenia się w miejscu ubezpieczenia os, szerszeni lub nagłego pojawienie się karaluchów, prusaków, myszy i szczurów
 • organizacja przeglądu instalacji kominowej, gazowej lub elektrycznej

Proama

 • pomoc dentystyczna i psychologiczna
 • odzyskiwanie utraconych danych
 • udostępnienie roweru tymczasowego po szkodzie

Generali

 • pomoc w zastrzeżeniu karty
 • organizacja przeglądu instalacji kominowej, gazowej lub elektrycznej
 • organizacja wizyty projektanta wnętrz

Mtu24.pl

 • transport dzieci do szkoły, przedszkola lub żłobka
 • wizyty lekarzy w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy
 • transport medyczny

Tabela 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Kiedy polisa mieszkaniowa nie zapewnia lokalu zastępczego? 

Przypomnijmy, że nie każda polisa mieszkaniowa zawiera Home Assistance, a więc nie zawsze jej posiadanie jest równoznaczne z prawem do lokalu zastępczego. Ponadto, nie każdy pakiet assistance musi zawierać akurat tę usługę. 

Lokal zastępczy nie zostanie nam też przydzielony, jeśli szkoda powstała w skutek zdarzenia nie wchodzącego w zakres ochrony, czyli jeśli np. nie ubezpieczyliśmy się od powodzi, a dojdzie do podtopienia, musimy na własną rękę zorganizować sobie i opłacić lokal zastępczy. 

Można wskazać jeszcze kilka standardowych sytuacji, które ograniczają dostęp do lokalu zastępczego:

 • w przypadku szkody całkowitej prawo do lokalu zastępczego przysługuje do momentu wypłaty odszkodowania;
 • towarzystwa pokrywają tylko koszt najmu, ewentualnie transportu do lokalu, ale już nie media, Internet, wyżywienie, itd.;
 • lokal zastępczy nie może być w standardzie wyższym, niż ubezpieczona nieruchomość, a koszty wynajmu nie mogą przekraczać stawek rynkowych.

Każde towarzystwo ma też indywidualne ograniczenia dotyczące omawianej usługi. Link4 zastrzega sobie prawo do powołania ekspertów, którzy ocenią, czy zniszczona nieruchomość faktycznie nie nadaje się do zamieszkania. Generali i Proama wyłączają sytuacje, w których ubezpieczony wynajmował zniszczony lokal – usługa dostępna tylko wtedy, kiedy ubezpieczona nieruchomość była naszą własnością lub współwłasnością. Te towarzystwa przyznają też lokale zastępcze dopiero po 3 dniach od szkody i maksymalnie na 8 miesięcy. Inter Polska ma jeszcze dłuższy czas oczekiwania na mieszkanie zastępcze, bo aż 10 dni. Mtu24.pl z kolei stosuje zapis mówiący o tym, że lokal zastępczy ma umożliwiać zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkalnych, co, swoją drogą, wydaje się być zapisem mało precyzyjnym.

Ile kosztuje polisa mieszkaniowa z Home Assistance?

Wyliczyliśmy przykładowe koszty polisy mieszkaniowej (ochrona murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi), która dodatkowo zawiera domowy assistance. Kalkulacje przeprowadziliśmy dla domu o powierzchni 110 mkw i wartości 500 000 zł. 

Z naszych wyliczeń wynika, że średni roczny koszt takiego ubezpieczenia to 337 zł, a stawki zamykają się w przedziale od 176 zł (Link4) do 441 zł (mtu24.pl).

W każdym towarzystwie cena za zbliżony produkt jest inna i nie są to różnice groszowe, bo skrajne oferty dzieli aż 265 zł. Różnice w cenach biorą się z pozornie drobnych różnic w zakresie ochrony, limitach i wyłączeniach, ale są też efektem indywidualnej polityki danego towarzystwa

– tłumaczy Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomat.pl.

Ubezpieczenie nieruchomości z lokalem zastępczym – porównanie ofert

Towarzystwo

Roczna składka

Link4

176 zł

Inter Polska

301 zł

Proama

342 zł

Generali

426 zł

Mtu24.pl

441 zł
średnio

337 zł

Tabela 3. Źródło: rankomat.pl (stan na: 07.04.2021 r.).

Ważne informacje

1. Towarzystwa zapewniają lokale zastępcze po szkodzie całkowitej lub uniemożliwiającej czasowe zamieszkanie w miejscu ubezpieczenia

2. Lokale zastępcze dostępne są tylko dla osób posiadających odpowiedni pakiet Home Assistance

3. Lokale zastępcze przysługują albo do momentu skończenia remontu miejsca ubezpieczenia, albo do wyczerpania limitu czasowego lub określonego pułapu finansowego

4. Przy szkodzie całkowitej lokal zastępczy jest opłacany do chwili wypłaty odszkodowania

FAQ - najczęściej zadawane pytania o lokal zastępczy

 1. Czy można wykupić Home Assistance bez polisy mieszkaniowej?

  Z zasady domowy assistance nie występuje jako samodzielny produkt. Dostępny jest jedynie jako element ubezpieczenia nieruchomości.
 2. Czy jeśli po szkodzie mamy możliwość zamieszkania u rodziny, to przysługuje nam lokal zastępczy?

  Towarzystwo nie będzie weryfikowało tego, czy jesteśmy w stanie zorganizować sobie lokal zastępczy na własną rękę. Prawo do lokalu przysługuje nam bez względu na to, czy możemy wprowadzić się do innej nieruchomości, czy nie mamy takiej możliwości.
 3. Kto decyduje, czy ubezpieczone mieszkanie nadaje się do zamieszkania?

  O tym, czy dany lokal nadaje się do zamieszkania, decyduje straż pożarna, nadzór budowlany lub administracja budynku, od której powinniśmy pobrać stosowne zaświadczenie. Zdarza się też, że towarzystwa zastrzegają sobie prawo do powołania własnego eksperta, aby ten sprawdził aktualny stan techniczny nieruchomości.
 4. W jaki sposób udokumentować wynajmowanie lokalu zastępczego?

  Towarzystwo będzie od nas wymagało przedłożenia dowodu na to, że wynajmowaliśmy daną nieruchomość w określonym czasie i za konkretną stawkę. W zależności od sytuacji powinniśmy więc posiadać umowę najmu, rachunki, faktury czy potwierdzenia przelewów. Ich brak może pozbawić nas rekompensaty za lokal tymczasowy.
 5. Czy korzystanie z lokalu zastępczego może zmniejszyć wysokość odszkodowania?

  Nie ma takiej możliwości, ponieważ na wysokość odszkodowania wpływa tylko wielkość szkody, suma ubezpieczenia oraz ewentualnie zapisane w OWU limity. Usługa pokrycia kosztów lokalu zastępczego jest odrębnym świadczeniem i nie może obniżyć wysokości odszkodowania.