Skontaktuj się!200+ Doradców czeka na twój telefon!
Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Doradców.
Komunikacja
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 21:00
sob.9:30 - 17:30
Zadzwoń22 270 00 00
Nieruchomości
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 20:00
Zadzwoń22 270 00 00
Podróż
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 19:00
Zadzwoń22 270 00 00
Życie, Zdrowie, NNW
Pracujemy:
pon. - pt.09:00 - 20:00
Zadzwoń22 270 00 00
GSM
Pracujemy:
pon. - pt.08:00 - 16:00
Zadzwoń22 270 00 00

Sprawdź zakres ochrony
związanej z pandemią Covid-19

Covid-19

Zakres 7/7

 • 1.

  Leczenie chorego

 • 2.

  Pokrycie kosztów testu

 • 3.

  Przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka

 • 4.

  Izolacja - Przedłużony pobyt z powodu pozytywnego wyniku testu:
  Zakwaterowanie i wyżywienie

 • 5.

  Izolacja - Przedłużony pobyt z powodu pozytywnego wyniku testu:
  Transport powrotny

 • 6.

  Kwarantanna - Przedłużony pobyt z powodu odosobnienia wynikającego z kontaktu z osobą chorą:
  Zakwaterowanie i wyżywienie

 • 7.

  Kwarantanna - Przedłużony pobyt z powodu odosobnienia wynikającego z kontaktu z osobą chorą:
  Transport powrotny

Sprawdź
AvivaCompensaGeneraliProama
Signal IdunaTUZ TUWUniqaWiener
AvivaCompensaGenerali
ProamaSignal IdunaTUZ TUW
UniqaWiener
Towarzystwo ubezpieczeniowe
Suma ubezpieczenia
Trwały uszczerbek (1%)
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
Koszty leczenia / rehabilitacji
Cena składki
oferta dostępna po przejściu na stronę
Sprawdź
Składka od
Suma ubezpieczenia
15 000 - 55 000
Trwały uszczerbek – 1%
100 - 500
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
40 - 100
ochrona COVID19
Koszty leczenia/rehabilitacji
2 000 - 10 000
Składka od
Suma ubezpieczenia
50 000 - 100 000
Trwały uszczerbek – 1%
300 - 1 000
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
10 - 35
Koszty leczenia/rehabilitacji
4 000 - 8 000
Składka od
Suma ubezpieczenia
12 000 - 60 000
Trwały uszczerbek – 1%
120 - 600
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
0 - 30
Koszty leczenia/rehabilitacji
1 200 - 4 000
Składka od
Suma ubezpieczenia
10 000 - 50 000
Trwały uszczerbek – 1%
100 - 500
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
80 - 80
Koszty leczenia/rehabilitacji
0 - 15 000
Składka od
Suma ubezpieczenia
10 000 - 50 000
Trwały uszczerbek – 1%
100 - 500
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
10 - 50
ochrona COVID19
Koszty leczenia/rehabilitacji
500 - 3 500
Składka od
Suma ubezpieczenia
25 000 - 100 000
Trwały uszczerbek – 1%
150 - 700
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
30 - 130
ochrona COVID19
Koszty leczenia/rehabilitacji
2 000 - 7 000
Składka od
Suma ubezpieczenia
19 000 - 70 000
Trwały uszczerbek – 1%
150 - 700
Pobyt w szpitalu za każdy dzień
50 - 100
ochrona COVID19
Koszty leczenia/rehabilitacji
2 500 - 10 000

Ranking i porównanie produktów ubezpieczeniowych opracowuje Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k oraz Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., będące agentem.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych określone są szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dlaczego warto kupować NNW dla dziecka indywidualnie?

Rodzice często decydują się na ubezpieczenie NNW oferowane w szkole. Jest to polisa grupowa oferowana w trakcie zebrania klasowego na początku roku szkolnego. Koszt takiej „grupówki” to ok. 50 zł rocznie. Uwaga, zakup takiego ubezpieczenia oznacza zazwyczaj niskie sumy ubezpieczenia i wąski zakres ochrony.

ubezpieczenie szkolne dla dziecka

W skrajnych przypadkach dochodzi do nadużyć przy dystrybucji tego typu ubezpieczeń – chodzi m.in. o faworyzowanie jednego towarzystwa, które niekoniecznie posiada najlepszą ofertę. Problemem jest też powierzchowne zainteresowanie tematem szkolnego NNW. Niewielu z nas analizuje warunki umowy, a często też zwracamy uwagę wyłącznie na cenę ubezpieczenia, która mimo że wydaje się przystępna, może oznaczać bardzo niskie odszkodowania (rzędu 100 zł) w razie uszczerbku na zdrowiu.

PAMIĘTAJ! Decyzja o zakupie ubezpieczenia NNW dla dziecka należy wyłącznie do rodzica. Szkoła nie ma prawa zmuszać do zakupu tego produktu ani żądać oświadczeń w razie odmowy.

Dlatego, zamiast przystępować na propozycję szkoły, można samodzielnie wybrać indywidualne ubezpieczenie NNW, które będzie ważne już następnego dnia po opłaceniu składki.

Polisa NNW dla dziecka - co brać pod uwagę?

Indywidualne ubezpieczenie dla dziecka w wieku szkolnym może być wartościowym produktem za równie niewielką cenę, nieprzekraczającą 100 zł rocznie. Aby tak się stało, warto sprawdzić warunki polisy NNW. Na to trzeba zwrócić uwagę przed opłacaniem składki:


 1. Z czego składa się ubezpieczenie?

  Szkolna polisa NNW obejmuje ochroną nawet kilkanaście zdarzeń dotyczących życia i zdrowia dziecka.
  Oprócz tytułowych następstw nieszczęśliwych wypadków (np. złamanie ręki) polisa ubezpiecza także śmierć ubezpieczonego, pobyt w szpitalu czy koszty leczenia i rehabilitacji.

 2. Ile wynosi odszkodowanie?

  Kwota odszkodowania to tyle, ile wynosi suma ubezpieczenia.
  Przykładowo, jeśli SU za śmierć wynosi 20 000 zł, tyle zostanie wypłacone najbliższym. Odszkodowanie za wypadek stanowi określony w warunkach ubezpieczenia procent od sumy ubezpieczenia.   

 3. Czy polisa NNW obejmuje wypadki w trakcie uprawiania sportu?

  Tak, ale w niektórych towarzystwach będzie się to wiązało z wykupieniem dodatkowej ochrony.
  Ze względu na udział dziecka w zajęciach sportowych (np. w ramach sekcji i zajęć pozalekcyjnych), warto kupić NNW lub rozszerzenie, które chroni przed takimi kontuzjami.   

 4. Za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

  Za każde zdarzenie, które nie znajduje się w zakresie wykupionej polisy NNW.
  Każda polisa na życie zawiera limity i wyłączenia odpowiedzialności opisane w dokumencie OWU. Warto się z nim zapoznać, aby świadomie wybrać polisę.  

 5. Czy możliwa jest zmiana warunków w trakcie umowy?

  Tak, o ile taką ewentualność dopuszcza ubezpieczyciel.
  Warto zapytać agenta danego towarzystwa, czy dopuszcza rozszerzenie umowy w trakcie jej trwania lub podwyższenie sumy ubezpieczenia.

W polisach zawieranych indywidualnie towarzystwo może zapytać o szczegóły dotyczące zdrowia dziecka. Wszystkie pytania są zebrane w formie ankiety medycznej. To dobra okazja, by wspomnieć o ewentualnych zabiegach w przeszłości czy wskazać, że dziecko intensywnie uprawia którąś z dyscyplin sportowych. W ten sposób ubezpieczyciel lepiej dopasuje ofertę polisy NNW.

Czy ubezpieczenie NNW szkolne chroni dziecko przed skutkami zachorowania na koronawirusa?

Nie wszystkie ubezpieczenia NNW szkolne gwarantują zwrot kosztów na wypadek zakażenia koronawirusem. W naszym kalkulatorze obecnie taki zapis posiadają polisy Generali i Proama. Zakres ochrony obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terenie RP, który:

 • trwał minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania COVID-19 oraz którego pobyt w szpitalu rozpoczął po upływie nie wcześniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • gdy wskutek zdiagnozowania choroby COVID-19 Ubezpieczony będzie przebywał na OIOM, Generali wypłaci jednorazowo dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby, obowiązującej w dniu rozpoczęcia pobytu Ubezpieczonego na OIOM.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla rodziców może być zakup polisy na życie, które można porównywać za naszym pośrednictwem. W razie najgorszego, śmierci rodzica – najbliższa rodzina (dziecko) otrzyma wsparcie finansowe, które pozwoli uregulować zobowiązania, utrzymać standard życia przez wybrany przez nas okres, zapewnić może także środki na start dziecka w dorosłe życie.

W indywidualnej polisie na życie suma ubezpieczenia, czyli wysokość wypłaty, zależy od indywidualnych potrzeb i środków jakie możemy przeznaczyć na zakup polisy. W przypadku wybrania ubezpieczenia grupowego (na kształt polis jakie zawiera się w zakładach pracy), suma ubezpieczenia zależeć będzie od wybranego wariantu, który jest przygotowany z myślą o potrzebach różnych klientów i ma szeroki zakres ochrony w standardzie, ale dokładne określenie kwoty wypłaty nie jest możliwe.

Dodatkowo przy polisach indywidualnych na życie można wykupić dodatek na wypadek pobytu w szpitalu z powodu choroby (gdzie otrzymamy stosowny zwrot za każdy dzień pobytu w szpitalu) czy skorzystać z pakietu assistance, który na wypadek choroby oferuje teleporady, wizyty domowe lekarzy dla nas lub innych osób objętych ochroną, a nawet pokrywa koszty korepetycji dla dziecka.

Czym jest NNW szkolne?

Polisa dla dziecka w wieku szkolnym, a więc od 6 do 18 lat (rzeczywisty zasięg może wynosić od kilku miesięcy do 26 lat), to niedrogi produkt ochronny, w ramach którego niepełnoletni ubezpieczony otrzyma świadczenie za doznane wypadki czy uszkodzenia ciała.

Tytułowe NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, to w praktyce ochrona finansowa w razie złamania ręki, zwichnięcia nadgarstka czy wstrząsu mózgu. Za każdy wypadek, o ile znajduje się on w zakresie polisy, towarzystwo wypłaci rodzicom ubezpieczonego dziecka sumę odszkodowania. Jest ona liczona procentowo od całej sumy ubezpieczenia.

Przykład: jeśli wybierzemy polisę NNW z sumą ubezpieczenia 10 000 zł, a wysokość świadczenia za każdy 1% uszczerbku wynosi 100 zł, wtedy za złamanie ręki (z reguły 3-5% uszczerbku zdrowia) otrzymamy maksymalnie 500 zł.

Zakres ochrony w polisie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie dziecka, a w szczególności:

 • śmierć - w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu, rodzica lub opiekuna prawnego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu - w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu,
 • złamanie kości,
 • oparzenie lub odmrożenie,
 • pobyt w szpitalu,
 • interwencja lekarska (medyczne assistance),
 • zatrucie – gazem, oparami, substancjami chemicznymi,
 • porażenie prądem,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • amputacja kończyny – w wyniku nowotworu złośliwego,
 • pogryzienie przez zwierzęta,
 • czasowa niezdolność do nauki.

Zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia zależą od oferty danego towarzystwa. Część wymienionych zdarzeń znajduje się w wariancie podstawowym. Inne wymagają dokupienia rozszerzeń. Te informacje można znaleźć w dokumencie OWU jeszcze przed zawarciem umowy.

Ile kosztuje polisa NNW dla dziecka?
Przykładowe składki

Ubezpieczenie dziecka NNW jest produktem dostępnym zazwyczaj w kilku wariantach cenowych – od 30 zł do ponad 100 złotych rocznie. Różnica w cenie wynika m.in.z zakresu ochrony, wysokości odszkodowania (sum ubezpieczenia) i wariantu polisy. Wersja indywidualna będzie z reguły nieco droższa niż grupowa, ale rodzic może wybierać te składniki, które będą jego zdaniem najbardziej przydatne dla dziecka.

Dla lepszej orientacji w ofertach polis NNW dla dziecka porównujemy ubezpieczenia 7 towarzystw: Wiener, Generali, Compensa, Proama, Signal Iduna, Uniqa i Nationale-Nederlanden. Każda oferta zawiera 6 typowych zdarzeń (zakres ochrony nie zawsze jest identyczny). Dla każdego wariantu przypisane są zgromadzone w tej samej kolumnie sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne kwoty odszkodowania. Za niektóre zdarzenia (np. trwały uszczerbek) wypłacana jest procentowa wartość sumy ubezpieczenia – na podstawie tabeli ubezpieczyciela dołączonej do OWU.

SIGNAL IDUNA Bezpieczne Dziecko

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji1 000 zl2 000 zł3 000 zł
trwały uszczerbek – wartość 1%100 zł200 zł300 zł
pobyt w szpitalu30 zł30 zł30 zł
interwencja lekarska - wartość 1%100 zł200 zł300 zł
pokrycie kosztów przedmiotów ortopedycznych2 000 zł4 000 zł4 000 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek10 000 zł20 000 zł30 000 zł

    Sprawdź ofertę SIGNAL IDUNA

WIENER Oświata

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji3 000 zl6 000 zł12 000 zł
pobyt w szpitalu - za każdy dzień40 zł40 zł40 zł
trwały uszczerbek - wartość 1%100 zł200 zł400 zł
operacja chirurgiczna1 000 zł1 000 zł1 000 zł
śmierć – wypadek komunikacyjny5 000 zł10 000 zł20 000 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek10 000 zł20 000 zł40 000 zł

    Sprawdź ofertę WIENER

UNIQA Indywidualne ubezpieczenie szkolne NNW

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów leczenia3 000 zl2 000 zł5 000 zł
niezdolność do nauki - za każdy dzień30 zł30 zł30 zł
sepsa - zdiagnozowanie1 000 zł2 000 zł5 000 zł
śmierć - samobójstwo1 000 zł2 000 zł5 000 zł
śmierć – wypadek komunikacyjny10 000 zł20 000 zł50 000 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek10 000 zł20 000 zł50 000 zł

PROAMA Ubezpieczenie NNW

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów rehabilitacji2 000 zl2 500 zł10 000 zł
pobyt w szpitalu – za każdy dzień10 zł15 zł30 zł
oparzenie/odmrożenie ciała5 000 zł6 000 zł10 000 zł
sepsa - zdiagnozowanie1 000 zł2 000 zł3 000 zł
śmierć – wypadek komunikacyjny15 000 zł25 000 zł75 000 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek10 000 zł20 000 zł50 000 zł

    Sprawdź ofertę PROAMA

COMPENSA NNW Dziecka

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji4 000 zl4 800 zł6 000 zł
poważne zachorowanie1 000 zł1 000 zł1 500 zł
trwały uszczerbek - wartość 1%140 zł200 zł450 zł
pobyt w szpitalu – za każdy dzień10 zł10 zł10 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek25 000 zł40 000 zł70 000 zł
śmierć – wypadek komunikacyjny10 000 zł12 000 zł16 000 zł

    Sprawdź ofertę COMPENSA

GENERALI bezpieczny.pl

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
pokrycie kosztów rehabilitacji1 000 zl3 000 zł7 500 zł
pobyt w szpitalu – za każdy dzień20 zł30 zł100 zł
trwały uszczerbek - wartość 1%120 zł250 zł500 zł
poważne zachorowanie1 000 zł1 000 zł2 000 zł
śmierć – wypadek komunikacyjny21 000 zł35 000 zł80 000 zł
śmierć - nieszczęśliwy wypadek12 000 zł25 000 zł50 000 zł

    Sprawdź ofertę GENERALI

NATIONALE-NEDERLANDEN Ubezpieczenie dziecka bez przerwy

świadczeniewariant ochrony/suma ubezpieczenia
złamanie600 zł700 zł1000 zł
skręcenie-500 zł500 zł
zwichnięcie-700 zł1000 zł
oparzenie-3 000 zł6 000 zł
rana wymagająca szycia-700 zł1000 zł
uraz-700 zł1000 zł
groźny uraz--10 000 zł

   

Sprawdź ofertę NATIONALE-NEDERLANDEN

KOMENTARZ: Każda z ofert pozwala kupić polisę NNW za ok. 50 zł rocznie. Za niewiele więcej można podwoić czy nawet potroić sumę ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń. Jeśli składki i sumy ubezpieczenia w różnych towarzystwach są na podobnym poziomie, warto sprawdzić, co dodatkowo oferują polisy NNW. Signal Iduna proponuje zniżkę na rodzeństwo (składka na drugie i kolejne dziecko wynosi 75% składki podstawowej), Generali rozszerza ochronę o sporty wysokiego ryzyka. W Wiener przy wyborze rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu składka wzrasta o 50%. Alternatywą dla rodziców szukających polisy szkolnej NNW może być też produkt Nationale-Nederlanden. Tu zakres ochrony skupia się na typowych urazach, na jakie narażone jest dziecko. Wypłacana jest stała kwota odszkodowania bez względu na rozmiar urazu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci stałą kwotę w przypadku złamania, ale również drobnego zwichnięcia.

Polisa NNW dla dziecka – na to trzeba uważać

Zanim zdecydujemy się na zakup polisy NNW dla dziecka, warto pamiętać, że każde ubezpieczenie posiada swoje ograniczenia, nawet jeśli zakres ochrony jest bardzo szeroki. Wyłączenia odpowiedzialności można podzielić na ogólne i dot. każdego z wykupywanych ryzyk.

Najczęściej spotkamy się z odmową odszkodowania w przypadku:

 • umyślnego działania ubezpieczonego,
 • samookaleczenia, 
 • próby lub popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • zdiagnozowania choroby psychicznej,
 • doznania wypadku pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • uprawiania sportu ekstremalnego lub zawodowego (o ile nie zostało dokupione odpowiednie rozszerzenie),
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • użycia broni,
 • aktywnego uczestnictwa w bójkach i zamieszkach (za wyjątkiem obrony koniecznej),
 • uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zabiegiem kosmetycznym.

Innym ograniczeniem może być brak refundacji poniżej określonej kwoty, np. dla przedmiotów ortopedycznych do 50 zł.

Limitem w polisie NNW jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Aby ułatwić proces wypłaty świadczeń ubezpieczyciele stosują tabele, w których każde z wymienionych uszkodzeń ciała odpowiada procentowi uszczerbku na zdrowiu. Jeśli suma ubezpieczenia z powodu uszczerbku wynosi 10 000 zł, tyle maksymalnie zapłaci nam towarzystwo. W pozostałych przypadkach decyduje wartość procentowa – przy założeniu, że 1%=100 zł.

Ile jest wart uszczerbek na zdrowiu?

zdarzenie% uszczerbku na zdrowiu
GŁOWA
pourazowe bóle głowy1-4%
zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie80%
padaczka z zaburzeniami psychicznymi100%
TWARZ
utrata zęba1%
uszkodzenia nosa
           (bez zaburzeń oddychania i powonienia)
1-5%
całkowita utrata języka100%
WZROK
przewlekłe zapalenie spojówek1-10%
utrata oka38%
wytrzeszcz tętnicy50-100%
SZYJA
uszkodzenie tchawicy
           (bez niewydolności oddechowej)
1-15%
uszkodzenie przełyku10-50%
uszkodzenie krtani
           (bezgłos)
100%
KLATKA PIERSIOWA
złamanie żebra1-7%
złamanie mostka z formacją1-8%
uszkodzenie płuc
           (z niewydolnością oddechową)
8-40%

Oprac. własne na podstawie OWU TU Uniqa. Procent od wybranej sumy ubezpieczenia.

Szczegółowy wykaz wyłączeń odpowiedzialności oraz procentowy wskaźnik tabel znajduje się w dokumencie OWU każdej polisy NNW.

Zabezpiecz przyszłość swoich bliskich
Wypełnij formularz
i poznaj oferty ubezpieczeń na życie.
Wypełnij formularz

Co warto wiedzieć
o szkolnym ubezpieczeniu NNW?

 • Co wpływa na wysokość składki?

  O cenie szkolnej polisy NNW decyduje kilka czynników. Przede wszystkim zakres ochrony, czyli liczba rozszerzeń dokupionych do podstawy, jak i wysokość sumy ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaka zostanie wypłacona za nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego dziecka. Składka jest zależna także od stanu zdrowia czy ryzyka wypadku podczas wyczynowego uprawiania sportu. Wpływu na cenę nie mają za to płeć ani wiek dziecka.

 • Na jaką sumę maksymalnie można ubezpieczyć dziecko?

  Suma ubezpieczenia oznacza górną granicę odszkodowania w razie śmierci dziecka (na skutek nieszczęśliwego wypadku). Maksymalna suma ubezpieczenia NNW dla dziecka wynosi najczęściej 50 000 złotych w przypadku składki standardowej. Niektóre z towarzystw oferują świadczenia nawet dwukrotne wyższe, ale wiąże się to z inną składką.

 • Czy mogę  ubezpieczyć kilkoro dzieci w ramach jednej polisy?

  Tak, o ile towarzystwo ubezpieczeń przewiduje taką możliwość. Wówczas z jednej polisy NNW mogą skorzystać wszystkie dzieci wpisane do umowy. Niektórzy ubezpieczyciele oferują zniżki dla rodzeństwa, dzięki czemu chronione jest życie i zdrowie pozostałych dzieci nawet za połowę wartości składki.

 • W jakim wieku dziecko może mieć ubezpieczenie NNW?

  Chociaż adresatem polisy NNW jest zazwyczaj dziecko w wieku szkolnym, zasięg ochrony sięga dalej. Ubezpieczonym może być już noworodek, jak i student (aż do ukończenia 26 lat). Warunkiem jest jednak brak pełnoletności w chwili zawierania umowy polisowej. Towarzystwa ubezpieczeń oferują też produkty dopasowane do kategorii wiekowej i stopnia edukacji – dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

 • Jakie ubezpieczenie  dodatkowe wybrać dla dziecka?

  Polisę NNW można rozszerzyć o przynajmniej kilka dodatków. W zależności od oferty to samo zdarzenie (np. operacja chirurgiczna) będzie w podstawie lub w dostępnych rozszerzeniach. Ważnym dodatkiem w ubezpieczeniu szkolnym dla dziecka jest uprawianie sportu. Dzięki temu można liczyć na pomoc finansową w razie kontuzji czy wypadku w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Co warto wiedzieć o szkolnym ubezpieczeniu NNW?
logo innowacyjna gospodarka
UBEZPIECZENIA RANKOMAT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolska 88 informuje o realizacji projektu "Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2007 - 2013
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego