Sposobów na zabezpieczenie mieszkania od kradzieży jest wiele. Prawdopodobnie jednak jeszcze więcej metod na ich ominięcie mają złodzieje. Dlatego oprócz ochrony doraźnej mieszkania, warto pomyśleć o jego ubezpieczeniu.

Według Polskiego Badania Przestępczości 2015 na zlecenie Komendy Głównej Policji, włamania do mieszkania lub piwnicy obawiamy się prawie tak samo, jak niebezpiecznych kierowców na drogach (odpowiednio 29% i 30% ankietowanych). Czy tak samo chętnie jak samochód ubezpieczamy mieszkanie? Niestety na to pytanie nie uda nam się odpowiedzieć, ponieważ zakup polisy komunikacyjnej jest obowiązkowy (a więc każdy właściciel auta posiada co najmniej polisę OC),natomiast mieszkaniowej - dobrowolny.

Z raportu PZU “Spokojnie mieszkaj” wynika, że 60% właścicieli mieszkań ubezpiecza wyposażenie (powodem może być m.in. obawa przed kradzieżą),a tylko 10% wyłącznie mury. Niestety Polacy najczęściej ubezpieczają mieszkanie dopiero po doświadczeniu szkody (25% badanych). Do zakupu polisy zachęca ich często nabycie nowego lokalu. Jednak należy zaznaczyć, że jeśli ma to związek z kredytem hipotecznym, to ubezpieczenie jest wymagane przez bank.

Jak ubezpieczyć mieszkanie od kradzieży?

Ubezpieczenia na wypadek kradzieży nie uda nam się kupić jako oddzielnego produktu. Zazwyczaj jest to rozszerzenie standardowej polisy, obejmującej ochronę na wypadek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia murów i elementów wyposażenia mieszkania. W niektórych towarzystwach, za objęcie ubezpieczeniem mieszkania od kradzieży trzeba dopłacić.

Podczas zawierania umowy deklarujemy całkowitą wartość nieruchomości. Powinniśmy więc najpierw dokładnie oszacować i zsumować ceny poszczególnych elementów, które zgłaszamy do ubezpieczenia. Możemy również sporządzić spis ruchomości, który ułatwi nam uzyskanie odpowiedniego świadczenia po kradzieży. W czasie trwania polisy powinniśmy pamiętać, aby zwiększać sumę ubezpieczenia, np. gdy kupimy nowe przedmioty, które znacznie zwiększają wartość naszego majątku. W przeciwnym wypadku pierwotnie zadeklarowane sumy mogą być niewystarczające do pokrycia szkód po włamaniu.

Lokatorzy mieszkań, którzy posiadają przedmioty uważane za szczególnie cenne, mogą być zobowiązani do stworzenia ich listy z potwierdzeniem rzeczywistej wartości każdego przedmiotu. Niektórzy ubezpieczyciele powołują również w tym celu własnych rzeczoznawców.

Co można ubezpieczyć od kradzieży?

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty praktycznie każdy element mieszkania (chyba, że został wyłączony od odpowiedzialności i wyszczególniony w OWU). Należą do nich m.n.: meble, sprzęt RTV, AGD, PC, sprzęt turystyczny i sportowy, biżuteria, przedmioty osobistego użytku, np. ubrania, książki, kosmetyki.

Jeśli skradziony przedmiot nie znalazł się wcześniej na liście ruchomości (nie było takiego obowiązku),po kradzieży będzie potrzebny dowód jego posiadania. Może to być np. faktura zakupu, paragon czy nawet fotografia potwierdzająca naszą własność. Niektóre przypadki kradzieży są również rozpatrywane indywidualnie.

Ubezpieczenie od kradzieży a wyłączenia od odpowiedzialności

Zakup polisy ubezpieczeniowej nie zwalnia nas z obowiązku zabezpieczenia mieszkania przed kradzieżą i włamaniem. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciel będzie miał prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.

Rozróżnia się głównie dwie sytuacje:

  • do kradzieży w mieszkaniu doszło bez śladów włamania – dla ubezpieczyciela znaczy to, że lokator przez swoją niedbałość nie zabezpieczył odpowiednio drzwi czy okien lub doszło do upozorowanej kradzieży celem wyłudzenia kwoty odszkodowania,
  • skradzione przedmioty znajdują się na liście wyłączeń odpowiedzialności – taką listę zawiera dokument OWU dołączony do polisy, z którym można się zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy dodatkowej.

Często spotykaną praktyką jest stosowanie przez ubezpieczycieli maksymalnych kwot odszkodowawczych za skradziony przedmiot, np. kwota 5 000 zł w przypadku biżuterii.

WAŻNE!

Część wyłączeń, np. kradzież dokumentów osobistych, gotówki, kluczyków do samochodu nie ma zastosowania, jeśli do kradzieży doszło w przypadku rabunku na ubezpieczonym.

Ile kosztuje ubezpieczenie od kradzieży?

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje polisa mieszkaniowa z opcją kradzieży, można wykonać szybką kalkulację za pomocą porównywarki ubezpieczeń. Użytkownik kalkulatora ma do wyboru cztery typy ochrony, w tym trzy z rozszerzeniem od kradzieży. Każda opcja będzie się różniła pod względem zakresu ochrony (tylko ruchomości czy również stałe elementy),jak i wysokości sum ubezpieczenia.

Tańsza polisa za zabezpieczenia własne

Czy na polisie mieszkaniowej można zaoszczędzić? Okazuje się, że tak i to nawet kilkadziesiąt złotych na składce. W przypadku rozszerzenia jakim jest kradzież wystarczy posiadać zabezpieczania własne, do których zalicza się m.in.:

  • alarm,
  • monitoring,
  • drzwi antywłamaniowe.

Wszystkie te opcje można zaznaczyć w kalkulatorze i będą one brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości składki. Oczywiście posiadanie tych zabezpieczeń nie jest konieczne do wykupienia polisy mieszkaniowej.

Oceń stronę
4,06