Niełatwo znaleźć dobre ubezpieczenie na życie dla rodziny. Na rynku funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt produktów ubezpieczeniowych, jednak niewiele z nich to polisy, które obejmują ochroną całą rodzinę. Gdzie szukać dobrego zabezpieczenia dla bliskich? 

Wybór ochrony dla kilku osób o zupełnie różnych potrzebach to spore wyzwanie. Nie musi być jednak trudne, jeśli będziemy wiedzieć jak szukać i na co zwracać uwagę. Takie ubezpieczenie może stanowić pewnego rodzaju podarunek dla bliskich, gdy zależy nam na tym, by zapewnić im jak najlepszą ochronę i wsparcie w trudnych chwilach.

Na czym polega ubezpieczenie na życie dla rodziny?

Ubezpieczenie na życie dla rodziny to rodzaj polisy na życie, rozszerzonej o ochronę dla dodatkowych osób. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przyszłości członków rodziny – małżonka (lub partnera), dzieci, wnuków, rodziców czy nawet teściów. W tradycyjnej polisie na życie, gdy dojdzie do nagłego zgonu osoby ubezpieczonej, wyznaczeni przez niego uposażeni otrzymują odszkodowanie. Tymczasem w polisie rodzinnej to jej właściciel może otrzymać świadczenie z tytułu śmierci członka rodziny objętego ubezpieczeniem.

Polisę dla rodziny można rozszerzyć o dodatkowe warianty, np. pakiet NNW gwarantujący odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dostępne są także rodzinne ubezpieczenia zdrowotne – pozwalają one uzyskać rekompensatę finansową za pobyt w szpitalu, zapewniają również dostęp do świadczeń medycznych.

Ubezpieczenie dla rodziny, czyli dla kogo?

Nawet jeśli ubezpieczyciel posiada w ofercie polisę na życie, przeznaczoną dla rodziny, to nie zawsze pod tym pojęciem rozumie to samo, co klient. Zanim więc zdecydujesz się wybór konkretnej oferty, musisz wiedzieć, czym dla towarzystwa jest rodzina. Z punktu widzenia towarzystwa, w definicji tej mieszczą się rodzice (małżonkowie i partnerzy), dzieci, dziadkowie i teściowie, a także rodziny bezdzietne (małżonkowie i niespokrewnieni partnerzy prowadzący wspólne gospodarstwo domowe).

W wersji ochronnej do wyboru jest sporo umów dodatkowych:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • osierocenie dziecka (w tym w następstwie nieszczęśliwego wypadku),

 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar),

 • pobyt w szpitalu,

 • operacja medyczna,

 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Zakup wspólnej polisy rodzinnej jest bardziej opłacalny niż ubezpieczenie na życie dla każdego z osobna. Warto jednak wybrać taki zakres ochrony, który np. w razie wypadku zapewni realne wsparcie finansowe. W podstawowej wersji polisa rodzinna zapewnia bowiem wypłatę świadczenia tylko w przypadku śmierci członków rodziny.

Podstawową polisę warto rozszerzyć dodatkowo o rodzinny pakiet medyczny – to duża oszczędność w perspektywie czasu. Jeśli budżet na to pozwala, zalecane jest również, by wykupić ochronę na wypadek poważnego zachorowania oraz uszczerbku na zdrowiu, w tego typu trudnych sytuacjach może się okazać nieocenione wsparcie finansowe w postaci odszkodowania od ubezpieczyciela 

– mówi Alicja Orłowska, ekspert Rankomat.

Ile kosztuje rodzinna polisa na życie?

Koszt polisy rodzinnej jest zależny od tego, kogo chcemy włączyć w nasze ubezpieczenie. Jeśli będziemy chcieli objąć ochroną dwójkę dzieci, współmałżonka oraz teściów - zapłacimy więcej, niż w sytuacji, gdy ubezpieczymy wyłącznie swojego partnera oraz jednego z rodziców. 

Na koszt polisy wpływa również zakres ochrony - im bardziej rozbudowana ochrona, tym wyższa składka. Warto zatem porównać kilka różnych ofert, by znaleźć dla siebie odpowiednią, która będzie odpowiadać naszym indywidualnym potrzebom.

Przykładowe możliwości ubezpieczenia dla rodzin

Polisa

Zakres ochrony

Cena ubezpieczenia
UNIQA Ochrona z plusem

Poważne zachorowanie, zabieg chirurgiczny, wizyty u lekarzy, badania ambulatoryjne, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, śmierć

Wysokość składki jest ustalana indywidualnie
Generali Z myślą o życiu PLUS

Poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu, urodzenie dziecka, śmierć

Wysokość składki jest ustalana indywidualnie
PRU Komfort życia

Ochrona dla matki i dziecka

Od 40 zł miesięcznie
Nationale-Nederlanden Na życie

Umowy dodatkowe: Ochrona życia, Podwojona ochrona, Bezpieczne Dziecko Premium

Od 50 zł miesięcznie

Tabela 1. Opracowanie własne.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu polisy?

Najprostszym i najszybszym sposobem zakupu ubezpieczenia dla rodziny jest skorzystanie z internetowej porównywarki ubezpieczeń. Dzięki niej otrzymasz oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i będziesz mógł porównać je ze sobą zarówno pod kątem ceny polisy, jak i jej zakresu.

Jeśli zdecydujesz się na spotkanie lub rozmowę z agentem ubezpieczeniowym, zapytaj o kilka najważniejszych kwestii:

 • wiek ubezpieczonego – o ile dzieci zawsze zostaną uwzględnione w ubezpieczeniu rodzinnym, to w przypadku dziadków warto pamiętać o limicie wieku; wyższy np. 70 lat występuje zazwyczaj w umowach podstawowych, a niższy np. 65 lat dla rozszerzeń;
 • suma ubezpieczenia – może się zmieniać w zależności od wieku ubezpieczonych lub stopnia pokrewieństwa (np. najniższe świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci teścia), a także tego, kto jest ubezpieczającym (np. właściciel polisy otrzyma 100 tys. zł w przypadku inwalidztwa spowodowanego wypadkiem, a jego żona za to samo zdarzenie tylko 30 tys. zł);
 • wyłączenia odpowiedzialności – jednym ze standardowych wyłączeń jest np. śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego z przyczyny, której nie dało się przewidzieć. Zatem samobójstwo, samookaleczenie, udział w zamieszkach i działaniach wojennych nie kwalifikują się do wypłaty odszkodowania;
 • uposażeni – można wskazać jedną lub kilka osób i dla każdej z nich określić procentowy udział w świadczeniu. Jeśli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma uposażonego (np. zmarł wcześniej lub zginął w wypadku równocześnie z ubezpieczonym) świadczenie przysługuje jego spadkobiercom;
 • umowy dodatkowe – świadczenie, np. w razie zdiagnozowania poważnej choroby. Z myślą o młodszych członkach rodziny warto pomyśleć o rozszerzeniu, pozwalającym sfinansować pobyt w szpitalu lub wizyty lekarskie;

Jak zgłosić się po pieniądze z polisy dla rodziny?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje uproszczony sposób zgłaszania roszczeń. Dotyczy to także polisy dla rodziny. Aby otrzymać należne odszkodowanie, należy poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu poprzez przedłożenie stosownego wniosku, tradycyjnie pocztą lub online. Należy do niego dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • dokumentacja medyczna poświadczająca, że doszło do wystąpienia danego zdarzenia;
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu uposażonego bądź innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia;
 • odpis skróconego aktu zgonu osoby, której dotyczy ubezpieczenie.

Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dla rodziny?

Poszukiwania dobrej polisy dla rodziny należy rozpocząć od określenia, ilu osób może dotyczyć ochrona. Nie wszyscy ubezpieczyciele pozwalają bowiem dopisać do umowy wszystkich członków rodziny – z niektórych ofert skorzystają tylko osoba ubezpieczona, jego małżonek (lub partner) oraz dzieci, natomiast inne są dostępne także dla rodziców, wnuków, rodzeństwa oraz teściów.

Kolejne istotne kryterium to wysokość sumy odszkodowania oraz składek miesięcznych. Te dwa parametry są ze sobą powiązane, ponieważ jeden wpływa na drugi. Mogą się one różnić w zależności od wieku ubezpieczonego, rodzaju zdarzenia, a także stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny. Osoba wykupująca polisę jest z reguły objęta wyższą ochroną niż pozostali członkowie rodziny, którzy zostali do niej dopisani.

Ostatnia, lecz nie mniej ważna, kwestia w ubezpieczeniu dla rodziny to jej wyłączenia odpowiedzialności oraz karencje. Pierwszy termin oznacza sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, natomiast drugi to okres, kiedy – pomimo podpisania umowy – świadczenie jeszcze nie przysługuje. Warto zwrócić uwagę na te dwa parametry przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, by później uniknąć przykrych niespodzianek.

Dobre ubezpieczenie na życie dla rodziny można znaleźć dzięki porównywarce ubezpieczeń. Po wypełnieniu krótkiej ankiety narzędzie online wyselekcjonuje te oferty, które najbardziej odpowiadają potrzebom zainteresowanego. Następnie można się umówić z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, by dowiedzieć się więcej na temat danej polisy i – jeśli oferta jest rzeczywiście atrakcyjna – przypieczętować współpracę podpisaniem umowy.

Ubezpieczenia na życie dla rodziny to najczęściej produkty długoterminowe, dlatego w każdą rocznicę podpisania umowy, możemy modyfikować jej warunki. W zależności od zmieniających się potrzeb, możemy np. zwiększyć lub zmniejszyć sumę ubezpieczenia, liczbę współubezpieczonych czy zakres ochrony.

Ważne informacje

1. Zwróć uwagę, kto może zostać objęty ubezpieczeniem rodzinnym.

2. Polisę rodzinną możesz rozszerzyć o elementy inwestycji i oszczędności.

3. Podstawowy wariant ubezpieczenia możesz kupić za mniej niż 50 zł miesięcznie.

4. Zwróć uwagę na zakres polisy, sumę ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie dla rodziny

 1. Kto może zdecydować się na zakup ubezpieczenia dla rodziny?

  Umowę ubezpieczenia dla rodziny mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia, ale nie przekroczyły 80. W większości przypadków zainteresowany ubezpieczeniem nie musi martwić kryteriami takimi jak stałe źródło dochodu czy też formalny związek małżeński. Natomiast trzeba uważać na to, żeby spełnić wymagania związane ze zdrowiem ubezpieczonego lub z wiekiem członków rodziny. Przykładowo osoba, która ma dużo problemów zdrowotnych, otrzyma gorszą ofertę od głowy rodziny tryskającej zdrowiem. Tymczasem wykupienie polisy i dopisanie do niej rodziców lub dziadków może się okazać niemożliwe ze względu na kryterium wieku.

 2. Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie dla rodziny?

  Ubezpieczenie dla rodziny to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, którym zależy na zabezpieczeniu rodziny na wypadek różnych nieprzewidzianych oraz nierzadko trudnych sytuacji życiowych. Polisę rodzinną warto kupić po to, by zabezpieczyć przyszłość finansową nie tylko bliskich, lecz także i swoją – gwarantuje bowiem ona wypłatę odszkodowania również w przypadku śmierci najbliższych.

 3. Kogo można zgłosić jako członka rodziny w polisie?

  Do polisy rodzinnej można dopisać dziecko (swoje, męża lub żony, a także przysposobione lub adoptowane) oraz małżonka (lub partnera życiowego). Wielu ubezpieczycieli zezwala także na zgłoszenie jako członków rodziny wstępnych (rodziców i dziadków), a nawet teściów. Szczegółowe zasady rejestrowania oraz wyrejestrowania osób objętych ubezpieczeniem są zawsze określone w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

 4. Czy każdy z członków rodziny będzie musiał wypełnić ankietę medyczną?

  Aby podpisać umowę ubezpieczenia rodzinnego, nie są konieczne żadne badania lekarskie. Niektórzy ubezpieczyciele mogą jednak wymagać wypełnienia krótkiej ankiety medycznej. Ubezpieczyciel może w niej zadać pytania na temat przebytych chorób, dotychczasowego leczenia szpitalnego, zwolnień lekarskich czy też odbytych badań diagnostycznych. Ankietę wypełnia główny ubezpieczony.

 5. Co w sytuacji, gdy dziecko lub małżonek mają inne ubezpieczenie?

  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dwa ubezpieczenia, wiąże się to z jednej strony z płaceniem podwójnych składek, ale z drugiej – z podwójnym odszkodowaniem w sytuacji, gdy doszło do zdarzenia objętego umową. 

 6. Czym jest pakiet NNW dla dziecka, o który można rozszerzyć polisę rodzinną?

  Ubezpieczenie NNW dla dzieci to polisa, która chroni przez całą dobę, 7 w dni w tygodniu, nie tylko w szkole, lecz także poza nią. W ramach ochrony gwarantowana jest wypłata świadczenia z tytułu różnych nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak nieszczęśliwy wypadek, poważne zachorowanie bądź pobyt w szpitalu. 

 7. Jakie ubezpieczenie na życie dla rodziny?

  Ubezpieczenie na życie dla rodziny to inaczej polisa rodzinna, która w ramach jednej umowy może ubezpieczyć łącznie do 10 osób. Każdy z ubezpieczonych może posiadać inną formę ochrony. Takie rozwiązanie może sprawić, że koszt polisy będzie tańszy niż osobno zakupione dla każdego ubezpieczenie na życie.