Na rynku ubezpieczeń istnieje co najmniej kilkadziesiąt produktów zabezpieczających życie. Niestety niewiele z nich obejmuje ochroną całą rodzinę. Jeśli więc chcesz zabezpieczyć swoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, musisz wiedzieć, gdzie i jakiej polisy szukać.

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo zróżnicowana. Nationale Nederlanden proponuje np. objęcie ochroną ubezpieczeniową nawet 10 osób i zniżkę w wysokości 10%, jeśli do polisy rodzinnej przystąpią min. dwie osoby. Aviva Nowa Perspektywa dodaje natomiast darmowe ubezpieczenie NNW dla każdego dziecka powyżej 2 lat. Jak więc wybrać najlepszą ofertę?

Ubezpieczenie dla rodziny, czyli dla kogo?

Nawet jeśli ubezpieczyciel posiada w ofercie polisę na życie, przeznaczoną dla rodziny, to nie zawsze pod tym pojęciem rozumie to samo, co klient. Zanim więc zdecydujesz się wybór konkretnej oferty, musisz wiedzieć, czym dla towarzystwa jest rodzina. Z punktu widzenia towarzystwa, w definicji tej mieszczą się rodzice (małżonkowie i partnerzy),dzieci, dziadkowie i teściowie, a także rodziny bezdzietne (małżonkowie i niespokrewnieni partnerzy prowadzący wspólne gospodarstwo domowe).

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie rodzinne poza standardową ochroną, może również zawierać elementy oszczędzania i inwestycji. Takie rozwiązanie proponuje m.in. polisa AXA Plan Elastyczny. Klient, który zdecyduje się na wariant mieszany tej polisy, będzie mógł część wpłacanej składki przeznaczać na gromadzenie kapitału (dla współubezpieczonych dzieci) lub inwestować w fundusze ubezpieczeniowe. Z kolei w wersji ochronnej do wyboru jest sporo umów dodatkowych:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • osierocenie dziecka (w tym w następstwie nieszczęśliwego wypadku),

 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar),

 • pobyt w szpitalu,

 • operacja medyczna,

 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Zakup wspólnej polisy rodzinnej jest bardziej opłacalny niż ubezpieczenie na życie dla każdego z osobna. Warto jednak wybrać taki zakres ochrony, który np. w razie wypadku zapewni realne wsparcie finansowe. W podstawowej wersji polisa rodzinna zapewnia bowiem wypłatę świadczenia tylko w przypadku śmierci członków rodziny.  

Ile kosztuje rodzinna polisa na życie?

Ubezpieczenie rodzinne nie jest drogie. Miesięczna wysokość składki może kosztować mniej niż 50 zł. Oczywiście, ostateczna cena polisy zależy od jej zakresu oraz wysokości sum ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny kupimy już za 33 zł miesięcznie. Ubezpieczyciel zapewnia, że cena jest stała i nie zależy ani od wieku, ani od płci ubezpieczonego. Cena może wzrosnąć w przypadku rozszerzenia podstawowej ochrony o dodatkowe świadczenia. Najszerszy wariant, zapewniający kompleksową ochronę dla całej rodziny (łącznie ponad 50 zdarzeń objętych ochroną) kosztuje od 64 do 132 zł miesięcznie. Wersję VIP (z kwotami świadczeń nawet do 480 000 zł) można kupić od 190 zł do 350 zł miesięcznie.

Na rynku dostępne są również atrakcyjne oferty innych towarzystw:

 • Prudential Komfort Życia - od 40 zł miesięcznie,

 • Nationale Nederlanden - cena polisy zależy od wieku ubezpieczonego,

        - do 30 roku życia - 40-100 zł miesięcznie,

        - 31 lat i więcej - 70-220 zł miesięcznie,

 • AXA Plan Ochrony - od 50 zł miesięcznie,

 • Generali ProFamilia - od 70 zł miesięcznie.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu polisy?

Najprostszym i najszybszym sposobem zakupu ubezpieczenia dla rodziny jest skorzystanie z internetowej porównywarki ubezpieczeń. Dzięki niej otrzymasz oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i będziesz mógł porównać je ze sobą zarówno pod kątem ceny polisy, jak i jej zakresu.

Jeśli zdecydujesz się na spotkanie lub rozmowę z agentem ubezpieczeniowym, zapytaj o kilka najważniejszych kwestii:

 • wiek ubezpieczonego – o ile dzieci zawsze zostaną uwzględnione w ubezpieczeniu rodzinnym, to w przypadku dziadków warto pamiętać o limicie wieku; wyższy np. 70 lat występuje zazwyczaj w umowach podstawowych, a niższy np. 65 lat dla rozszerzeń;

 • suma ubezpieczenia – może się zmieniać w zależności od wieku ubezpieczonych lub stopnia pokrewieństwa (np. najniższe świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci teścia),a także tego, kto jest ubezpieczającym (np. właściciel polisy otrzyma 100 tys. zł w przypadku inwalidztwa spowodowanego wypadkiem, a jego żona za to samo zdarzenie tylko 30 tys. zł);

 • wyłączenia odpowiedzialności – jednym ze standardowych wyłączeń jest np. śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego z przyczyny, której nie dało się przewidzieć. Zatem samobójstwo, samookaleczenie, udział w zamieszkach i działaniach wojennych nie kwalifikują się do wypłaty odszkodowania;

 • uposażeni – można wskazać jedną lub kilka osób i dla każdej z nich określić procentowy udział w świadczeniu. Jeśli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma uposażonego (np. zmarł wcześniej lub zginął w wypadku równocześnie z ubezpieczonym) świadczenie przysługuje jego spadkobiercom;

 • umowy dodatkowe – świadczenie, np. w razie zdiagnozowania poważnej choroby. Z myślą o młodszych członkach rodziny warto pomyśleć o rozszerzeniu, pozwalającym sfinansować pobyt w szpitalu lub wizyty lekarskie;

Ubezpieczenia na życie dla rodziny to najczęściej produkty długoterminowe, dlatego w każdą rocznicę podpisania umowy, możemy modyfikować jej warunki. W zależności od zmieniających się potrzeb, możemy np. zwiększyć lub zmniejszyć sumę ubezpieczenia, liczbę współubezpieczonych czy zakres ochrony.

Ważne informacje

1. Zwróć uwagę, kto może zostać objęty ubezpieczeniem rodzinnym.

2. Polisę rodzinną możesz rozszerzyć o elementy inwestycji i oszczędności.

3. Podstawowy wariant ubezpieczenia możesz kupić za mniej niż 50 zł miesięcznie.

4. Zwróć uwagę na zakres polisy, sumę ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności.