Ubezpieczenie na życie dla par jest zwykle korzystniejsze cenowo niż gdyby każdy z małżonków chciał wykupić indywidualną polisę. W ramach jednej składki możemy zapewnić ochronę dwóm osobom.

Co wyróżnia ten produkt? Czy mogą z niego skorzystać partnerzy pozostający w nieformalnym związku? Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej oferty, warto dowiedzieć się jak najwięcej o takim rozwiązaniu. Postanowiliśmy to sprawdzić.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Na czym polega ubezpieczenie na życie dla małżeństw?

Ubezpieczenie na życie dla par to polisa ochronna, która obejmuje ochroną dwie osoby. Gwarantuje ona odszkodowanie z tytułu śmierci płatnika składek oraz jego małżonka. Produkt ten jest dostępny jako polisa indywidualna, rodzinna lub grupowa. Możemy zatem wybrać rodzaj ubezpieczenia, jaki najbardziej nas interesuje

Ubezpieczyć możemy również partnera, jeśli pozostajemy w związku nieformalnym. Należy jednak zwrócić uwagę, czy wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia taką opcję.

Polisa dla dwojga jest rozwiązaniem, w którym obowiązuje nas mniej formalności. Podpisujemy jeden dokument, a dodatkowo możemy liczyć na atrakcyjną zniżkę.

Ile kosztuje polisa na życie dla małżeństw?

Polisa dla par jest zwykle tańsza niż gdyby każdy z małżonków chciał nabyć ubezpieczenie osobno. Dzięki korzystnym rabatom produkt może kosztować mniej niż 100 złotych miesięcznie. Gdzie go kupić? Co ciekawego mają do zaoferowania towarzystwa ubezpieczeniowe? Sprawdźmy.

Ubezpieczenie na życie dla par ERGO Hestia

Polisa grupa otwarta ERGO Hestia zapewnia szeroką ochronę zarówno głównemu ubezpieczonemu, jak i jego małżonkowi lub partnerowi. Ochrona dla par w wariancie podstawowym kosztuje już od 60 złotych miesięcznie, natomiast pakiet rozszerzony to wydatek rzędu 80 złotych miesięcznie. Ubezpieczyciel oferuje także wariant standard dedykowany dla osób po 54 roku życia – jego cena wynosi od 50 złotych miesięcznie.

Maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać w ramach ubezpieczenia dla par ERGO Hestia, wynosi 160 000 złotych w przypadku zgonu głównego ubezpieczonego oraz 30 000 złotych z tytułu zgonu współubezpieczonego. Ochronie podlegają także wydarzenia takie jak:

 • poważne zachorowanie,
 • trwale inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo można wykupić także świadczenia assistance – pakiet Medi Plan (konsultacje ze specjalistami, badania i zabiegi ambulatoryjne, rehabilitacja) jest dostępny w cenie 9 złotych miesięcznie, natomiast Medical Assistance (pokrycie kosztów wizyty lekarza, opieka nad dziećmi, transport medyczny) kosztuje 6 złotych miesięcznie.

Ubezpieczenie na życie dla par Signal Iduna

Ubezpieczenie na życie dla par Signal Iduna obejmuje ochroną życie i zdrowie małżonków oraz narodziny dziecka. Wysokość składki miesięcznej wynosi już od 39 złotych miesięcznie, natomiast maksymalne odszkodowanie, jakie można otrzymać, to 100 000 złotych. Do wyboru jest 35 różnych ryzyk, a także 4 warianty, w tym także łączące ochronę życia z pakietami zdrowotnymi.

Polisa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia, przystąpienie do niej jest możliwe po ocenie ryzyka medycznego.

Ubezpieczenie na życie dla par Warta

Polisa na życie dla par jest dostępna także w firmie Warta. Ubezpieczyciel proponuje dwa warianty – dla osób w wieku do 50 roku życia oraz dla seniorów. Cena za pakiet podstawowy wynosi 61 złotych miesięcznie, natomiast wariant rozszerzony kosztuje 104 złote miesięcznie. Najwyższe odszkodowanie, jakie można uzyskać z tytułu zgonu głównego ubezpieczonego (w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy), wynosi 574 000 złotych.

Ochroną można objąć także rodziców ubezpieczonego i jego małżonka. Okres korzystania z polisy zależy od klienta i może trwać maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia lub w wariancie dla seniora – aż do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu 80 lat.
 

Ubezpieczenie na życie dla par – przegląd ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych

Polisa

Składka

SU
ERGO Hestia
„Razem dla nas”
 

wariant podstawowy – od 60 zł miesięcznie
wariant rozszerzony – od 80 zł miesięcznie

160 000 zł
Signal Iduna
„Grupa otwarta SIGO”
 

od 39 złotych miesięcznie

do 100 000 zł, do 400 000 zł z tytułu zgonu głównego ubezpieczonego, w wyniku wypadku w pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
Warta
„Dla Ciebie i Rodziny – Pakiet dla Dwojga”
 

od 61 zł miesięcznie
 

574 000 zł z tytułu zgonu głównego ubezpieczonego, w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU z dnia 19.06.2024 r.

Na jaką ochronę mogą liczyć małżonkowie?

Poza standardową ochroną na wypadek śmierci głównego ubezpieczonego polisa dla par zabezpiecza także na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, a także zawału serca lub udaru mózgu. Ochronie mogą podlegać również wydarzenia takie jak:

 • niepełnosprawność w wyniku wypadku,
 • pobyt w szpitalu,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolność do pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • wystąpienie poważnego zachorowania.

Wypowiedź eksperta

Małżonkowie mogą się ubezpieczyć także na wypadek, gdyby doszło do śmierci rodzica któregoś z nich oraz w sytuacji, gdy rodzina się powiększy. Przy zakupie ubezpieczenia zawsze warto zapytać o możliwość dodatkowej ochrony, należy jednak pamiętać, że im szerszy zakres ochrony, tym polisa dla dwojga będzie droższa.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Kogo jeszcze można ubezpieczyć w ramach polisy na życie?

To, kogo możemy ubezpieczyć, zależy od rodzaju ubezpieczenia. W przypadku polisy rodzinnej będziemy mogli ubezpieczyć łącznie do 10 osób, a ochroną mogą zostać objęci: małżonek, dzieci, rodzice oraz teściowie. Sami zatem decydujemy o tym, kogo chcemy zabezpieczyć oraz w jakim stopniu. Każda z tych osób może otrzymać spersonalizowaną ochronę.

W sytuacji, gdy decydujemy się na indywidualną polisę na życie, możemy ochronę rozszerzyć również dla współmałżonka oraz dzieci. Podobnie sprawa wygląda, gdy wybieramy polisę grupową – ubezpieczenie w miejscu pracy może chronić również naszego małżonka lub partnera oraz nasze pociechy.

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia dla małżeństw?

Podczas zakupu polisy dla dwojga warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres ochrony oraz ostateczną cenę ubezpieczenia. Produkt powinien być zgodny z potrzebami małżonków, ale jednocześnie nie może on nadmiernie obciążać domowego budżetu. Inne istotne kryteria wyboru ubezpieczenia dla par to:

 • czas trwania ochrony,
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem życiowego partnera, z którym łączy związek nieformalny,
 • możliwość ubezpieczenia się na wypadek powiększenia rodziny i modyfikacji warunków polisy tak, aby objąć ochroną także dziecko,
 • pakiet medyczny w cenie polisy,
 • sposób przeprowadzania indeksacji składki i sumy ubezpieczenia,
 • suma ubezpieczenia – wysokość odszkodowania zależy od rodzaju zdarzenia i wpływa bezpośrednio na cenę polisy, 
 • wiek osób ubezpieczonych – niektóre produkty ubezpieczeniowe są przeznaczone dla osób w konkretnych przedziale wiekowym,
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których mimo zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę także na karencję – jest to czasowe wyłączenie odpowiedzialności, chroniące TU przed nadużyciami ze strony klientów. Warto mieć świadomość, że na samym początku w trakcie trwania umowy, ochrona nie działa w pełnym wymiarze. Szczegóły dotyczące karencji dostępne są w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

Dla takich wydarzeń jak śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć małżonka lub partnera, powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału serca lub udaru mózgu, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego lub wystąpienie poważnego zachorowania ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zwykle dopiero po upływie 6 miesięcy. 

Natomiast w polisach dla par i rodzinnych zdarzenia takie jak urodzenie się dziecka albo narodziny wnuka skutkują karencją wynoszącą przynajmniej 10 miesięcy. Wszystkie zasady są dokładnie opisane w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Czy lepiej wybrać ubezpieczenie razem czy osobno?

Część osób zainteresowanych zakupem produktu, jakim jest ubezpieczenie na życie dla małżeństw może mieć nieco inne oczekiwania względem umowy ubezpieczenia. Przy wyborze polisy na życie kluczowa jest suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony, dzięki któremu wypłaty świadczenia będą realizowane z tytułu wielu różnych zdarzeń. Ubezpieczenie na życie dla małżeństw nie zawsze oferuje jednakowo rozbudowaną ochronę finansową dla obu stron. Wybrana suma ubezpieczenia może być mniejsza, niż w przypadku indywidualnej polisy na życie.

Jakie są plusy indywidualnej ochrony? Ubezpieczony może skorzystać z szerokich możliwości ochrony, które dopasuje do swoich potrzeb. Wówczas ochrona ubezpieczeniowa nie zabezpiecza wyłącznie bliskich w przypadku Twojej śmierci, ale gwarantuje ochronę Tobie w różnych trudnych chwilach.

Przykładowe umowy dodatkowe:

 • na wypadek chorób nowotworowych - pakiet dodatkowy onkologiczny obejmuje wsparcie finansowe z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego, ale może również obejmować pokrycie kosztów leczenia specjalistycznego za granicą,
 • na wypadek ciężkich chorób - pakiet dodatkowy kardiologiczny lub na wypadek wystąpienia poważnego zachorowania obejmuje listę chorób objętych ochroną ubezpieczeniową, np. zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Alzheimera, wówczas ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe,
 • na wypadek hospitalizacji - pobyt w szpitalu może zostać objęty ochroną, podobnie jak operacje chirurgiczne, za każdy dzień spędzony w szpitalu możesz otrzymać określoną kwotę świadczenia,
 • wsparcie finansowe na wypadek powiększenia rodziny - pakiet zapewnia świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
 • ochrona dla dziecka - pakiet dodatkowy dziecko obejmuje ochronę dla dziecka w określonym zakresie, np. na wypadek pobytu w szpitalu.

Umów dodatkowych możesz znaleźć jeszcze więcej - każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nieco inny plan ochrony, dlatego warto porównywać oferty ze sobą. Oprócz sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony warto zwrócić uwagę na składkę ubezpieczeniową. Pamiętaj o tym, że im więcej umów dodatkowych wybierzesz, tym wyższa będzie Twoja składka ubezpieczeniowa. Nie oznacza to jednak, że musisz przepłacać. Porównując oferty, możesz trafić na bardziej korzystne finansowo rozwiązania.

Składka miesięczna może wynosić od 30-50 zł i rosnąc w zależności od Twoich preferencji.

Gdzie znaleźć dobrą polisę na życie dla dwojga?

Ubezpieczenie na życie dla par może być korzystnym finansowo rozwiązaniem ze względu na zniżkę przy zakupie. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy, warto sprawdzić dokładnie warunki ubezpieczenia. Dodatkowo można się wspomóc sprytnym narzędziem, jakim jest porównywarka polis. Kalkulatory ubezpieczeń zbierają informacje na temat preferencji zainteresowanego i następnie dopasowują do nich oferty dostępne na rynku. Finalnie otrzymuje on tylko najlepsze z propozycji, dzięki czemu można uniknąć przepłacania za dany produkt ubezpieczeniowy. 

Dzięki porównywarce można zatem dotrzeć do najlepszej i najtańszej oferty oraz zaoszczędzić wiele cennego czasu, który musielibyśmy poświęcić na wnikliwe wczytywanie się w warunki umowy każdej poszczególnej oferty.
 

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co warto wiedzieć?

1. Ubezpieczenie dla małżeństw może być również dostępne dla osób, które pozostają w związkach nieformalnych

2. Polisa dla małżeństwa może być zakupiona jako ubezpieczenie indywidualne, grupowe lub rodzinne

3. Polisa dla dwojga może kosztować mniej niż 100 zł miesięcznie

4. Przed zakupem polisy dla małżeństw warto dokonać analizy dostępnych na rynku ofert

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla małżeństw

 1. Czy osoby w związku nieformalnym również mogą się ubezpieczyć?

  Tak, większość towarzystw ubezpieczeniowych pozwala objąć ochroną nie tylko małżonka, lecz także partnera życiowego, z którymi nie łączą więzy małżeńskie. Polisę dla dwojga mogą wykupić zarówno pary bezdzietne, jak i te posiadające dzieci.

 2. W jakim wieku można przystąpić do zakupu ubezpieczenia na życie dla małżeństw?

  Polisę dla par może wykupić każdy, kto spełnia kryterium wiekowe określone przez ubezpieczyciela. Zwykle jest ona dostępna dla osób, które ukończyły 18 lat, natomiast górna granica wiekowa może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo w towarzystwie Warta dostępne są warianty przeznaczone dla par do 56 roku życia (obie osoby muszą spełniać ten warunek), a także dla małżonków w wieku starszym. Tymczasem w ERGO Hestia polisa jest dostępna dla osób pomiędzy 18 a 66 lat.

 3. Kiedy polisa na życie dla małżeństwa nie zapewni odszkodowania?

  Istnieją okoliczności, w których ubezpieczenie nie gwarantuje wypłaty odszkodowania. Są one dokładnie opisane w umowie z ubezpieczycielem, w punkcie o nazwie Wyłączenia odpowiedzialności. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty pieniędzy, jeśli do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek m.in. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia lub brania udziału w bójce.

 4. Czy współmałżonek otrzyma taką samą ochronę?

  Zakres ochrony dla głównego ubezpieczonego i jego małżonka lub partnera może się różnić. Przykładowo w towarzystwie Warta zgon głównego ubezpieczonego (w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy) skutkuje otrzymaniem odszkodowania w wysokości do 210 000 złotych, natomiast w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci małżonka lub partnera, suma ubezpieczenia wynosi 27 000 złotych. W dalszym ciągu jest to jednak rozwiązanie korzystne cenowo.

 5. Na jaki okres można się ubezpieczyć w polisie dla pary?

  Czas trwania ochrony zależy od warunków polisy. Niektóre ubezpieczenia obowiązują przez rok, inne są ważne dłużej. W TU Warta okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia. Natomiast w wariancie dla seniorów ochrona ubezpieczeniowa kończy się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 80 lat.

 6. Czy ubezpieczenie na życie dla par wymaga wypełnienia ankiety medycznej?

  Tak, większość polis dla par wymaga wypełnienia krótkiej ankiety medycznej. Formularz może zawierać pytania na temat wyników badań lekarskich, przebytych chorób i hospitalizacji, a także zwolnień lekarskich w pracy. Zatajenie pewnych informacji lub skłamanie na temat zdrowia może poskutkować w przyszłości odmową odszkodowania.