Do uszczerbku na zdrowiu przyczynić się może wiele różnych zdarzeń. Możesz śpieszyć się na autobus do pracy i złamać nogę, poślizgnąć się na mokrych schodach, ale możesz również poparzyć się w czasie gotowania. Ochrona z ubezpieczenia na życie może ci w takiej sytuacji pomóc na wiele sposobów. Sprawdź.

Polisa na życie może zapewnić ci wysokie odszkodowanie, ale i zaoferować pomoc innego rodzaju – np. dowóz leków do miejsca zamieszkania. Wszystko zależy od tego, na jakie rozwiązania w swojej polisie się zdecydujesz. Wyjaśniamy, co oznacza uszczerbek na zdrowiu i podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie, które w przyszłości zagwarantuje ci jak najlepszą pomoc.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co dla ubezpieczyciela oznacza uszczerbek na zdrowiu?

Ochrona na wypadek uszczerbku na zdrowiu jest możliwa poprzez zakup odpowiedniej umowy dodatkowej do polisy podstawowej. Takie rozwiązanie to koszt zazwyczaj kilku lub kilkunastu złotych więcej.

Definicję uszczerbku na zdrowiu możesz znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), który dostępny jest na stronie internetowej ubezpieczyciela. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne definicje, z którymi warto, żebyś zapoznał się wcześniej.

Przykładowo: w polisie NNW, którą oferuje Nationale-Nederlanden, możesz dowiedzieć się, że uszczerbek na zdrowiu to:

uszkodzenie organu, narządu lub układu, powodujące trwałe upośledzenie czynności organizmu, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Z kolei nieszczęśliwy wypadek oznacza:

nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od twojej woli zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszkodzenia ciała. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała za przyczynę zewnętrzną, która wywołała nieszczęśliwy wypadek nie uważa się choroby i choroby psychicznej.

Bardzo ważne jest to, że do zdarzenia musi dojść w sposób nagły, który nie jest zależny od twojej woli. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że działałeś świadomie na własną niekorzyść, może uznać, że próbujesz wyłudzić odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia na życie, o jakie możesz się ubiegać, jest zależne od tego, jak wysoka jest suma ubezpieczenia oraz do jak wysokiego procentu uszczerbku doszło.

Przykładowo: za złamanie lewej ręki możesz dostać niższe świadczenie, niż w przypadku identycznego złamania ręki prawej, jeśli to prawa jest twoją ręką dominującą. Również rodzaj złamania może mieć znaczenie – za złamanie otwarte, z przemieszczeniem otrzymasz wyższe odszkodowanie z ubezpieczenia na życie niż w przypadku prostego złamania zamkniętego. 

Ile możesz dostać odszkodowania i gdzie to sprawdzić?

Pamiętaj o tym, że wysokość świadczenia, podobnie jak suma ubezpieczenia, to kwestia indywidualna. Dokładne kwoty odszkodowania, wsparcia czy pokrycia kosztów leczenia możesz poznać dopiero podczas spotkania z agentem. To, ile będzie wynosić twoja składka ubezpieczeniowa, zależy od twojego wieku, stanu zdrowia oraz wybranej sumy ubezpieczenia.

Tabelę z kwotami świadczeń powinieneś otrzymać podczas zawierania umowy, znajduje się ona w dokumencie OWU (Ogólnie Warunki Ubezpieczenia). Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają informacje o różnych pakietach oraz wysokości odszkodowania na swojej stronie internetowej, jednak nie jest to zasada.
 

Przykłady danych procentowych za uszczerbek na zdrowiu w PZU

Zdarzenie

% doznanego uszczerbku na zdrowiu

Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu bez utraty przytomności

1-10

Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu bez utraty przytomności – z bardzo częstymi napadami (3 razy w tygodniu i więcej)

50-60

Uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania

1-5

Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania oraz znacznym stopniem deformacji

5-15

Całkowita utrata zęba

2-3

Złamanie żeber – bez zniekształceń

1

Złamanie żeber z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej

5-10

Utrata kciuka – utrata obu paliczków z kością śródręcza

Prawy: 28-35

Lewy: 25-33

Utrata palca wskazującego – utrata wskaziciela w obrębie lub z kością śródręcza

Prawy: 25-30

Lewy: 23-27

Palec wskazujący – złamanie (niewielkie zmiany)

Prawy: 1-5

Lewy: 1-4

Palec wskazujący – złamanie (zmiany dużego stopnia)

Prawy: 10-15

Lewy: 8-13

Złamanie jednej kości śródstopia

1-5

Złamanie trzech lub więcej kości śródstopia

5-20

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na pzu.pl

Ile zapłacisz za ubezpieczenie na życie?

Każda firma ubezpieczeniowa może oferować wysokie świadczenie w trudnych chwilach, jednak warto zwrócić uwagę na szczegóły oferty. Sprawdź koniecznie, czy ochroną możesz objąć osoby trzecie, czy dostępna jest polisa NNW, jakie świadczenia przysługiwać Ci będą z tytułu uszczerbku.

W sytuacji, gdy uszkodzenie ciała jest bardziej rozwlekłe, poniesione koszty mogą być naprawdę wysokie. W zależności od czasu leczenia, taka sytuacja może mieć wpływ na Twoje codzienne funkcjonowanie oraz możliwości zawodowe.

Ubezpieczenie na życie, które uwzględnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu nie musi być wcale drogie. Poniżej sprawdzisz przykładowe koszty związane ze składką miesięczną. Pamiętaj, że na cenę składki wpływ ma wysokość sumy ubezpieczenia. To ona decyduje o tym, jak duże odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu otrzymasz.

KOSZT POLISY NA ŻYCIE

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Składka miesięczna od

ERGO Hestia

22 000 zł

25 000 zł

59 zł

Generali 

200 000 zł

30 000 zł

73 zł

Nationale-Nederlanden

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

55 000 zł

60 000 zł

85 zł

Generali

150 000 zł

30 000 zł

64 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

75 000 zł

130 zł

Allianz

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 06.05.2024 r.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

To, ile odszkodowania z polisy na życie otrzymasz, zależy od tego, jakiego urazu doznałeś. Uszczerbek na zdrowiu może oznaczać rozległe poparzenie ciała, utratę wzroku czy tymczasową utratę sprawności. Efekty wypadku mogą być bardzo różne oraz różnych procesów leczenia mogą następnie wymagać.

Za doznany uraz ciała możesz otrzymać od 1 do 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli więc suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, a ty złamałeś nogę, której uszczerbek na zdrowiu został wyliczony na 5% - powinieneś otrzymać 5 000 zł. Możesz również otrzymać znacznie więcej, jeśli złamanie wymagało hospitalizacji oraz operacji chirurgicznej, a na taką ochronę również się zdecydowałeś.

W celu ustalenia doznanego uszczerbku na zdrowiu, niezbędne jest orzeczenie lekarskie. Aby zgłosić uszczerbek na zdrowiu ubezpieczycielowi, zobowiązany jesteś przesłać kompletną dokumentację medyczną, która przedstawia charakter doznanej szkody. Ustaleń co do odszkodowania dokonują pracownicy, którzy są do tego uprawnieni przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz współpracujący z nimi konsultanci medyczni.

Może okazać się konieczna dodatkowa konsultacja, o którą poprosi ubezpieczyciel. Od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego możesz się odwołać. Jeśli uznasz, że kwota odszkodowania jest niewspółmierna z doznaną przez ciebie krzywdą, możesz złożyć wniosek odwoławczy.

Co będzie potrzebne do uzyskania pieniędzy?

Należy podkreślić, że do otrzymania odszkodowania niezbędna jest kompletna dokumentacja, która potwierdzi przebyty uraz lub inne zdarzenie.

O czym powinieneś pamiętać? Towarzystwo ubezpieczeniowe przy zgłoszeniu roszczenia potrzebować może:

 • numeru polisy na życie,
 • dowodu osobistego,
 • dokumentów potwierdzających wypadek (notatka policyjna, wypis ze szpitala, protokół BHP, zaświadczenie od lekarza).

Brak niektórych  informacji w dokumentach może skutkować wydłużeniem procesu wypłaty odszkodowania. Pamiętaj więc o tym, by skompletować wszystkie najważniejsze dokumenty i całość prześlij ubezpieczycielowi. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody.

Ważna jest również metoda, jaką możesz kontaktować się w tej sprawie z ubezpieczycielem. W zależności od firmy ubezpieczeniowej, kanały kontaktu mogą być różne. Szkodę możesz zgłosić zarówno za pośrednictwem formularza online, SMS-a, e-maila, jak i telefonicznie, pocztą tradycyjną czy osobiście w placówce firmy.

Co oprócz trwałego uszczerbku?

Oprócz odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu możesz otrzymać również inne świadczenia oraz formy pomocy.  Pomyśl o tym wcześniej, a zyskać możesz znacznie więcej, jeśli wybierzesz odpowiednie umowy dodatkowe. Przydać ci się może ochrona na wypadek:

 • pobytu w szpitalu,
 • operacji chirurgicznej,
 • niezdolności do pracy.

Dodatkowo, możesz zyskać pomoc ze strony ubezpieczyciela w ramach pakietu assistance. Dzięki niemu możesz liczyć na:

 • dowóz leków do miejsca zamieszkania,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologiczną,
 • opiekę nad dziećmi oraz zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji,
 • pomoc domową,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu do rehabilitacji,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • dostęp do infolinii medycznej.

Przykład

Pani Monika, wracając z pracy przewróciła się i złamała rękę. Trafiła do szpitala, gdzie czekała ją operacja. W szpitalu spędziła 5 dni. Otrzymała odszkodowanie, które należało jej się z tytułu trzech zdarzeń: uszczerbku na zdrowiu, zabiegu chirurgicznego oraz hospitalizacji. Po wyjściu ze szpitala ubezpieczyciel pokrył koszty związane z rehabilitacją oraz zapewnił dowóz leków zapisanych przez lekarza na receptę.

Rozwiązaniem, które również może przynieść ci sporo korzyści, jest polisa zdrowotna. Dzięki niej możesz skorzystać w szybki i prosty sposób z wizyt u różnych specjalistów oraz wykonać darmowe badania diagnostyczne. Takie ubezpieczenie sprawi, że proces powrotu do zdrowia przebiegnie znacznie sprawniej i szybciej, a ty nie będziesz musiał czekać w kolejce na kolejną wizytę u specjalisty.

Wypowiedź eksperta

Pamiętaj, że dodatkowe ubezpieczenie możesz kupić, ale nie musisz. Zastanów się zatem dobrze nad tym, jakiej konkretnie ochrony potrzebujesz i wykup te rozwiązanie, które uznasz za najbardziej potrzebne. Pomyśl o tym, jakie zagrożenia dotyczą Twojej pracy, codziennych obowiązków lub niedalekiej przyszłości, a także o tym, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Dzięki temu zyskasz więcej.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Zanim podpiszesz umowę, przeczytaj koniecznie!

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być przez ciebie dobrze przemyślany. Sprawdź wszystkie dostępne oferty, porównaj ceny, przeanalizuj rozwiązania, jakie oferuje ci ubezpieczyciel. Pomóc ci w tym może porównywarka ubezpieczeniowa, która usprawni selekcję różnych polis.

Gdy wybierzesz już polisę na życie,  która będzie w twoim odczuciu najlepsza, zapoznaj się dokładnie z OWU. W dokumencie sprawdź koniecznie zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności, karencji oraz limitach świadczeń. Dzięki temu zyskasz wiedzę o tym, kiedy możesz nie otrzymać odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce w określonych przez ubezpieczyciela okolicznościach. Zakres ochrony nie dotyczy zachowań uznanych za ryzykowne, nieodpowiedzialne, niezgodne z zasadami BHP czy związanych z łamaniem przepisów prawa. Jeśli więc podczas jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu dojdzie do upadku i złamania – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy. 

Karencja z kolei określa czas pomiędzy zawarciem umowy, a ochroną w danym zakresie. Oznacza to, że pobyt w szpitalu trzy dni po zakupie ubezpieczenia na życie może nie gwarantować odszkodowania z tytułu hospitalizacji. 

Limity świadczeń określają ilość wypłat w ciągu roku polisowego z tytułu konkretnego zdarzenia. Może okazać się, że masz ogromnego pecha i w ciągu kilku miesięcy kilkukrotnie trafisz do szpitala. Przy kolejnej hospitalizacji ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy, ponieważ wyczerpałeś limit świadczeń. 

Gdzie znajdziesz dobre ubezpieczenie?

Przy wyborze ubezpieczenia na życie najważniejsze jest porównanie ofert i doprecyzowanie tego, jakiego produktu szukasz. Składka może kosztować zarówno 50, jak i 500 zł miesięcznie, więc warto zakreślić również jakieś preferencje względem ceny.

Pomocnym rozwiązaniem będzie porównywarka ubezpieczeniowa. To narzędzie, które przeprowadza Cię przez proces porównania w szybki i prosty sposób. Wystarczy, że udzielisz kilku odpowiedzi na pytania, a następnie na podstawie Twoich odpowiedzi porównywarka ubezpieczeń przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich oczekiwań.

Dobre ubezpieczenie na życie dla każdego może oznaczać nieco inny zakres ochrony. Zastanów się nad tym, czego najbardziej potrzebujesz. Być może wypadek komunikacyjny nie jest dla Ciebie dużym zagrożeniem, ponieważ pracujesz zdalnie? A może ważny będzie dla Ciebie oprócz ochrony dodatkowej dostęp do konkretnych placówek medycznych lub domowe wizyty lekarskie?

W celu uzyskania odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków potrzebna będzie Ci odpowiednio dopasowana indywidualna polisa na życie. Takie rozwiązanie zapewni Ci świadczenie finansowe, ale może również pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej czy zakupu leków. Jeśli np. na skutek wypadku dojdzie u Ciebie do uszkodzenia ciała, polisa może pomóc Ci w tej trudnej sytuacji. 

Będziesz potrzebował dokumentacji medycznej, która doprecyzuje, w jakim stopniu pojawił się rozstrój zdrowia, co z jego leczeniem oraz jakie poszkodowany poniósł szkody.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1.    Trwały uszczerbek na zdrowiu to obrażenie, które powstało wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, na które ubezpieczony nie miał wpływu

2.    Wysokość odszkodowania zależy od tego, jak wysoki procent uszczerbku powstał oraz jak wysoka jest suma ubezpieczenia w polisie

3.    Aby uzyskać odszkodowanie, należy przesłać ubezpieczycielowi wypełniony wniosek wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wypadek

4.    Przed zakupem ubezpieczenia na życie zapoznaj się dokładnie z treścią umowy i porównaj dostępne opcje, by nie przepłacić i wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 1. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz złożyć za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie ubezpieczyciela, SMS-em, e-mailem, pocztą tradycyjną, telefonicznie, jak i osobiście w siedzibie biura. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa metody kontaktu z ubezpieczonym, jaki preferuje, dlatego warto sprawdzić taką informację na stronie internetowej ubezpieczyciela.

 2. Kiedy mogę się starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  O odszkodowanie ubiegać się możesz wówczas, gdy skompletujesz pełną dokumentację potwierdzającą uszczerbek na zdrowiu. Może to być zatem po wizycie u specjalisty, po wypisie ze szpitala lub po zakończeniu leczenia. Wszystko zależy od tego, jakiego uszczerbku doznałeś.

 3. Co trzeba zrobić żeby dostać odszkodowanie?

  Aby otrzymać odszkodowanie z polisy na życie musi dojść do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz skompletowania dokumentacji, która potwierdzi zaistniałe zdarzenie. W tym celu należy wypełnić i przesłać do ubezpieczyciela wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 4. Komu przysługuje uszczerbek na zdrowiu?

  Odszkodowanie za uszczerbek przysługuje każdej osobie, która została objęta ochroną ubezpieczeniową i doznała uszczerbku na zdrowiu. Warunkiem jest, by nie działała w tym czasie karencja, ani wyłączenia odpowiedzialności. 

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu?

  Koszt ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu to wydatek kilku lub kilkunastu złotych od kwoty składki w polisie podstawowej. Dodatkowa ochrona nie zwiększy zatem znacznie wysokości składki.

 6. Ile mam czasu na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu?

  Im szybciej zgłosisz ubezpieczycielowi wypadek, tym szybciej możesz otrzymać świadczenie. Masz jednak czas na zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej w ciągu 3 lat. Jeśli wypadek miał charakter przestępstwa – możesz wówczas zgłosić się w ciągu 20 lat.