Zakup ubezpieczenia na życie może być w naszym życiu planem, który okaże się z różnych przyczyn nietrafionym. Możemy dokonać zbyt pochopnego zakupu i przepłacić, ale również okoliczności w naszym życiu mogą ulec zmianie i będziemy potrzebowali zmienić status swojej polisy.

Sprawdzamy, jak możemy odzyskać pieniądze z polisy na życie, czy jest to rozwiązanie korzystne oraz jakie dokładnie dokumenty oraz wnioski w tym celu będą nam potrzebne. 

  

Czy można odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?  

W naszym życiu mogą pojawić się okoliczności, w których będziemy chcieli odzyskać pieniądze z opłaconych dotąd składek ubezpieczeniowych. Jest to możliwe. Dobrze jest jednak wiedzieć, jak powinna przebiegać taka procedura, na co możemy liczyć oraz na jaką kwotę możemy liczyć. 

Podpowiadamy, jak przejść przez proces odzyskiwania środków finansowych z ubezpieczenia na życie oraz jakie mamy inne możliwości, zamiast likwidowania swojej polisy. 

Nowo zakupione ubezpieczenie na życie – jak odzyskać pieniądze?  

Z różnych powodów możemy zadecydować o tym, że kończymy umowę z ubezpieczycielem. Motywacja może być związana ze znalezieniem bardziej korzystnej oferty, ale również nagłymi trudnościami finansowymi. Bez względu na okoliczności, możemy rozwiązać naszą umowę. 

Przed upływem 30 dni od podpisania umowy możemy odstąpić od warunków umowy. Świadczą o tym przepisy, które jasno określają, że mamy możliwość w ciągu miesiąca zerwać umowę z ubezpieczycielem.  

Jednak czy taka decyzja może oznaczać brak konsekwencji? Okres, w którym korzystaliśmy z ochrony ubezpieczeniowej, musi być opłacony. W przypadku, gdy zapłaciliśmy za rok z góry – możemy ubiegać się o wypłatę pozostałych składek. 

Wypłata odszkodowania – jak odzyskać pieniądze?  

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie może być złamanie kości, pobyt w szpitalu czy zdiagnozowanie poważnej choroby. Każda z tych sytuacji może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową. Jeśli posiadana przez nas polisa uwzględnia zdarzenie, które nas spotkało, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania. Obowiązują wówczas dwa terminy: 

 • do 30 dni w przypadku świadczenia bezspornego, 
 • do 15 kolejnych dni w przypadku wyjaśnienia okoliczności dodatkowych. 

Jeśli wypłata pieniędzy z jakiegoś powodu się opóźnia, warto skontaktować się z ubezpieczycielem, ale również z prawnikiem. Możemy również napisać odwołanie, a wzór takiego pisma powinniśmy znaleźć na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym mamy wykupioną polisę. 

Brak wypłaty świadczenia może być spowodowany okolicznościami, które traktowane są jako podstawa do wyłączenia odpowiedzialności. Taki punkt powinien znajdować się w naszej umowie polisowej. Jeśli do zdarzenia lub wypadku doszło wskutek spożytego alkoholu lub w trakcie popełniania czynu uznawanego za prawnie zabroniony – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy.

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Pamiętajmy o tym, że wniosek wypowiedzenia umowy musi zostać poprawnie wypełniony i podpisany przez nas. Wydawać się to może oczywiste, ale jeśli zawarliśmy umowę w wieku np. 25 lat, a chcemy wypowiedzieć ją po 10 latach – wiele naszych danych mogło się w tym czasie zmienić, np. nazwisko, miejsce zamieszkania, numer kontaktowy. Musimy wskazać ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dane dotyczące polisy, nas oraz preferowanego sposobu kontaktu i wypłaty środków. 

  

Jak odzyskać pieniądze z ochronnej polisy na życie?  

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy możemy od niej odstąpić. Po upływie tego czasu rozwiązanie umowy będzie nieco bardziej skomplikowane. 

W sytuacji, gdy podjęliśmy decyzję o tym, by rozwiązać umowę, musimy liczyć się z okresem wypowiedzenia, jaki obowiązuje w naszej umowie. Jest on najczęściej liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeśli nasza umowa z ubezpieczycielem nie określa jasno czasu wypowiedzenia – umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. 

Umowę ubezpieczenia na życie możemy wypowiedzieć za pośrednictwem agenta, z którym dokonaliśmy wcześniej zakupu, jak i w siedzibie ubezpieczyciela. Przy rezygnacji z umowy nie jesteśmy zobowiązani do podawania powodu rozwiązania umowy. 

Przy zerwaniu umowy możemy ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu wpłaconych przez nas składek. W dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) powinna znajdować się informacja o kwocie, jakie powinna w takiej sytuacji zostać wypłacona. W OWU znajdziemy również instrukcje dotyczące rezygnacji z ubezpieczenia.  

Warto jednak przy rezygnacji pamiętaj o jednej ważnej sprawie – wraz z rozwiązaniem umowy utracimy posiadaną ochronę. Ważny jest powód rezygnacji. Jeśli zakupiona polisa była dla nas za droga lub nie oferowała tyle, ile inne znalezione przez nas oferty, dobrze będzie pomyśleć o innym rozwiązaniu, by nie tracić ochrony. Zbyt pochopna decyzja o wypowiedzeniu umowy może nie być dla nas korzystna. Należy zatem dobrze przemyśleć ten krok oraz zastanowić się nad tym, co dalej.  

Jak odzyskać pieniądze z mieszanej polisy na życie?  

Ubezpieczenie mieszane to takie rozwiązanie, które łączy w sobie funkcję ochronną z oszczędnościową lub inwestycyjną. Składka jest zatem dzielona na dwie części i jedna część kierowana jest na konto związane z oszczędzaniem lub inwestowaniem środków, druga z kolei ma wpływ na naszą ochronę.  

W przypadku tej polisy rozwiązanie umowy będzie wiązało się z wypłatą tzw. wartości polisy. Mowa tutaj o sumie wpłaconych dotychczas składek, powiększonej o wypracowane zyski. W polisie mieszanej podatek dotyczy wyłącznie zysków z ubezpieczenia (jest to 19% podatku dochodowego) i o taką kwotę może zostać pomniejszona nasza wypłata. 

W ubezpieczeniu mieszanym rezygnacja również wymaga złożenia wypowiedzenia, które może mieć miejsce osobiście w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i za pośrednictwem agenta. Kroki dotyczące rozwiązania umowy powinny zostać opisane w dokumencie OWU.

  

Kiedy opłaca się odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?  

Przy zawieraniu umowy polisowej powinniśmy zostać poinformowani o możliwości rozwiązania umowy oraz kwocie, jaką możemy otrzymać podczas wypowiedzenia umowy. Warto zapytać o tzw. opłatę likwidacyjną, która może mieć wpływ na wysokość wypłaconej nam sumy. 

Z umowy warto zrezygnować wówczas, gdy jesteśmy pewni swojej decyzji. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy mamy możliwość zakupienia znacznie lepszego ubezpieczenia na życie. W sytuacji, gdy nasza umowa trwała już kilka lat, a na koncie polisowym uzbierała się większa suma – wypłacenie środków może mieć dla nas bardzo ważne znaczenie. Jeśli nasza decyzja jest podyktowana trudnościami finansowymi, pieniądze z ubezpieczenia będą dla nas w takich okolicznościach niezbędne. 

Zanim więc zdecydujemy się na rezygnację z polisy, warto rozważyć inne kroki. Przed wypowiedzeniem umowy możemy zmniejszyć koszt składki, rezygnując np. z umów dodatkowych lub zmieniając częstotliwość płatności. Płatność w systemie rocznym może przynieść nam nieduże zniżki, a poza tym może zostać ustawiona w czasie, gdy zwykle otrzymujemy zastrzyk większej gotówki (np. wypłata zwrotu z podatku lub premia roczna). 

  

Jakie dokumenty są potrzebne do odzyskania pieniędzy z ubezpieczenia na życie?  

Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, warto sprawdzić w dokumencie OWU, jak powinien przebiegać proces rozwiązywania umowy. To na przyszłość znacznie ułatwi nam procedurę. W niektórych przypadkach oprócz wniosku mogą być potrzebne inne dokumenty.  
  
 Podpowiadamy, jak możemy odzyskać pieniądze z polisy na życie w dwóch konkretnych sytuacjach: 
   

ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ JESZCZE SKŁADKI 


W przypadku polisy na życie i dożycie środki zbierane są na specjalnym rachunku polisowym. Pieniądze zostają wypłacone na zakończenie umowy. Jeśli ubezpieczony nie dożyje końca umowy, do wypłaty środków osobom upoważnionym potrzebne będą: 

 • kopia dowodu tożsamości uposażonego, 
 • skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego, 
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu ubezpieczonego. 

W tych okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić pieniądze w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Taki wniosek można złożyć osobiście, ale również za pośrednictwem agenta, jak również drogą internetową. 


ODSZKODOWANIE Z POLISY NA ŻYCIE 

  
Pieniądze mogą również zostać wypłacone w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Może to być na przykład wypadek komunikacyjny, uraz ciała lub operacja chirurgiczna. Po zdarzeniu ubezpieczony powinien zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. W zależności od polisy i towarzystwa ubezpieczeniowego – taką sytuację można zgłosić osobiście, telefonicznie, za pomocą SMS-a lub e-maila. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają na swoich stronach internetowych formularze online, które mają ułatwić proces zgłoszenia wypadku. 

Bardzo ważne jest, by pamiętać o kilku kluczowych informacjach, które przyśpieszą proces wypłaty świadczenia. Są to

 • numer oraz rodzaj polisy,
 • data przystąpienia do ubezpieczenia,
 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia.   

Ważne jest również, by podać dane kontaktowe oraz wskazać sposób przekazania pieniędzy – np. numer rachunku bankowego. Świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. 

  

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie  

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być dobrze przemyślany – dzięki temu unikniemy rezygnacji z umowy polisowej. W tym celu dobrze jest porównać różne oferty, by wybrać dla siebie tę najbardziej korzystną. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele różnych rodzajów polis na życie, jak również firm ubezpieczeniowych. Łatwo możemy się pogubić w poszukiwaniu odpowiedniej oferty.  

Pomóc znaleźć nam najbardziej korzystną opcję może porównywarka ubezpieczeniowa. Jest to narzędzie, którego zadaniem jest dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych preferencji klienta. Porównywarka wymaga wypełnienia krótkiej ankiety. Na podstawie udzielonych informacji przeprowadzana jest selekcja dostępnych rozwiązań i finalnie otrzymujemy kilka najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych dla nas ofert. Z pomocą porównywarki możemy szybko i bezproblemowo znaleźć odpowiednie dla nas ubezpieczenie.   

Ważne informacje

1.    W ciągu 30 dni od zawarcia umowy polisowej możemy zrezygnować z ubezpieczenia bez żadnych konsekwencji

2.    Zwrot pieniędzy z ubezpieczenia na życie jest możliwy po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku

3.     Kwota wypłaconych środków może zostać pomniejszona o tzw. opłatę likwidacyjną

4.    Wypłata środków powinna mieć miejsce 30 dni od otrzymania zgłoszenia
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odzyskanie pieniędzy z polisy na życie

 1. Czym jest wykupienie polisy na życie?

  Wykupienie ubezpieczenia to inaczej odzyskanie wpłaconych dotychczas składek. Wartość wykupu, jak i jej procedura powinny zostać szczegółowo opisane w dokumencie OWU.

 2. Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie?

  Po zakupie polisy mamy 30 dni na odstąpienie od umowy bez żadnych konsekwencji. Po upływie tego czasu nasza rezygnacja oznacza złożenia wniosku wypowiedzenia umowy. 

 3. Czy można wskazać kilka osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej?

  Tak, w umowie polisowej możemy wskazać zarówno jedną, jak i kilka osób uposażonych. To nasza indywidualna decyzja o tym, kogo i w jakim stopniu uposażymy. Możemy procentowo określić, jaką kwotę otrzyma każda z osób uposażonych. 

 4. Czy można zmienić podpisaną już umowę polisy na życie?

  Tak, w trakcie trwania umowy możemy ją modyfikować. Wymaga to jednak kontaktu z ubezpieczycielem. Możemy zrezygnować z ochrony dodatkowej lub zwiększyć jej zakres,  czy też zmienić częstotliwość płacenia składek.

 5. Czy można zrezygnować z polisy na życie?

  Tak, można zrezygnować z polisy na życie. Warto jednak dobrze przemyśleć taką decyzją i zastanowić się nad tym, co zrobić, by nie stracić ochrony. 

 6. Czy zwrot składek to jedyne rozwiązanie?

  Niekoniecznie zwrot składek będzie jedynym dobrym rozwiązaniem. W chwilach, gdy napotykamy trudności finansowe, rozwiązanie umowy może wydawać nam się jedyną korzystną opcją. Warto jednak rozważyć rezygnację jedynie z umów dodatkowych lub zmienić częstotliwość płacenia składki.