Czy ubezpieczenie na życie kupione za pośrednictwem banku może być trafną decyzją? Warto przyjrzeć się temu tematowi bliżej na przykładzie ubezpieczenia, które oferuje bank Credit Agricole.

Zadaniem polisy  jest finansowe zabezpieczenie ubezpieczonego na wypadek śmierci oraz zdarzeń ubezpieczeniowych, które ubezpieczony sam wybierze. Dodatkowo można liczyć na wsparcie finansowe, assistance, jak również – ubezpieczenie bliskich oraz gromadzenie oszczędności na przyszłość. Wybór oraz porównanie ofert są zatem kluczowe w podjęciu dobrej decyzji. Sprawdzamy poniżej czy tak też jest w przypadku Credit Agricole.

Credit Agricole – bank czy ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń na życie oferowanych przez banki – klient ma właściwie pewność, że to nie bank jest bezpośrednim ubezpieczycielem, lecz działa na zasadzie współpracy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Oznacza to: ułatwienie formalności, krótką, konkretną ofertę, ale i brak możliwości porównania.

Ubezpieczycielem w przypadku banku Credit Agricole jest CALI Europe S.A. oddział w Polsce. To spółka, która jest podległa bankowi Credit Agricole. Dzięki temu współpraca jest bardziej przejrzysta niż w przypadku współpracy dwóch niezależnych podmiotów – firmy ubezpieczeniowej i banku.

Analiza oferty ubezpieczeniowej Credit Agricole jest ważna z kilku powodów, jednak najważniejszym jest fakt, że ten francuski bank jest jednym ze światowych liderów w zakresie bankowości. Credit Agricole działa w 49 państwach i obsługuje ponad 50 milionów klientów.

Co oferuje Credit Agricole z polis na życie?

Bank Credit Agricole oferuje kilka możliwości zabezpieczenia. Należą do nich pakiety: Pakiet Życie, Pakiet na Wypadki, Z myślą o bliskich, Ubezpieczenie na życie. Są to warianty, które mogą zapewnić zarówno podstawową ochronę, jak również rozszerzyć ją w zakresie zdrowia, wypadków czy ochrony bliskich. 

Credit Agricole Pakiet Życie ma przede wszystkim chronić ubezpieczonego na wypadek śmierci. Wówczas rodzina ubezpieczonego otrzymuje kwotę w wysokości ustalonego świadczenia – od 10 000 do 200 000 zł. Mniej wynosi odszkodowanie za poważną chorobę (10 000 zł – 100 000 zł), a więcej za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Łączna składka dla całego pakietu wyniesie 70 zł miesięcznie.

Pakiet Życie – ile kosztuje i co obejmuje?

wariantzakressuma ubezpieczeniaskładka miesięczna
Ubezpieczenie na życieśmierć

od 10 000 do 200 000 zł

32 zł
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadkuod 20 000 do 400 000 zł
Poważne zachorowaniezdiagnozowanie 1 z chorób:
nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekła niewydolność nerek,
przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu,
utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała, paraliż
od 10 000 do 100 000 zł27 zł
Hospitalizacjapobyt w szpitalu75 zł 
za każdy dzień hospitalizacji
13 zł

Tabela 1. Źródło credit-agricole.pl

Pakiet na Wypadki to z kolei rozwiązanie dla tych osób, które obawiają się nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencje mogą ważyć na losie ich oraz ich najbliższych. Oferta posiada bogaty pakiet assistance – sprzęt ortopedyczny czy konieczna rehabilitacja, które pomogą szybciej wrócić do pełni zdrowia. Polisa obowiązuje na terenie całej Polski oraz za granicą przez 365 dni w roku przez całą dobę.

Assistance jest inny dla ubezpieczonych dorosłych i dla dzieci. Dorośli mogą liczyć na 3000 zł za rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku i tyle samo na zakup sprzętu ortopedycznego. Dodatkowo na 2 bezpłatne wizyty u psychologa lub pomoc domową w przypadku hospitalizacji na skutek NW. Bez limitu jest za to telefoniczna konsultacja lekarska, organizacja drugiej opinii lekarskiej, infolinia medyczna. W wersji dla dzieci infolinia medyczna jest również nielimitowana, a dodatkowo Credit Agricole zapewnia 5 godzin korepetycji (organizacja i opłacenie), 1000 zł na rehabilitację i tyle samo na zakup sprzętu ortopedycznego, 400 zł na wizytę pielęgniarki i 500 zł na sfinansowanie prywatnej wizyty lekarza pierwszego kontaktu.

Pakiet na Wypadki – ile kosztuje i co obejmuje?

zakres

Wariant PodstwowyWariant RozszerzonyWariant Szkolny

Uszczerbek na zdrowiu

25 000 zł50 000 zł25 000 zł

Całkowite, trwałe inwalidztwo

25 000 zł50 000 zł25 000 zł

Złamanie – kat. A:
czaszka, miednica, staw biodrowy, kręgosłup, udo

1000 zł2000 zł500 zł

Złamanie – kat. B:
pięta, ramię lub przedramię, podudzie, rzepka

500 zł1000 zł250 zł

Złamanie – kat. C:
wszystkie pozostałe złamania kości

250 zł500 zł125 zł

składka miesięczna
1 ubezpieczony

11 zł23 zł9 zł

składka miesięczna
2 i więcej ubezpieczonych

13 zł27 zł10 zł

Tabela 2. Źródło credit-agricole.pl

Z myślą o bliskich to ubezpieczenie, którego zadaniem jest wsparcie finansowe po śmierci osoby ubezpieczonej. Jest to oferta dla osób starszych, które nie chcą zostawiać bliskich z przymusem poniesienia np. kosztów pogrzebowych.

Ubezpieczonym może zostać osoba fizyczna, która w dniu zawarcia umowy skończyła 55 lat i nie ukończyła 86 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku tej polisy jest 2-letnia karencja. Polega ona na tym, że w pierwszych 2 latach od podpisania umowy ewentualny zgon ubezpieczonego musi nastąpić z powodu nieszczęśliwego wypadku, aby doszło do wypłaty świadczenia: 3000 zł, 5000 zł, 7000 zł lub 10 000 zł.

Z myślą o bliskich – składka zależna od wieku

Wiek ubezpieczonego

Suma ubezpieczenia

3000 zł

5000 zł

7000 zł

10000 zł

55-59 lat

18 zł30 zł43 zł61 zł

60-64 lata

23 zł38 zł53 zł76 zł

65-69 lat

29 zł48 zł67 zł96 zł

70-74 lata

37 zł62 zł87 zł125 zł

75-79 lat

50 zł83 zł116 zł165 zł

80-85 lat

65 zł109 zł152 zł217 zł

Tabela 3. Źródło credit-agricole.pl

W ostatnim pakiecie Ubezpieczanie na życie przedmiotem jest całkowita niezdolności do pracy, utrata zdolności do samodzielnej egzystencji, a  Credit Agricole w razie śmierci ubezpieczonego i kredytobiorcy spłaca całe zadłużenie w razie śmierci, całkowitej niezdolności do pracy lub utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. 

Tu opłata ubezpieczeniowa maleje wraz ze spłatą kredytu - jest obliczana co miesiąc od aktualnego zadłużenia. Za jedną opłata ubezpieczeniową mogą być objęci ubezpieczeniem wszyscy Kredytobiorcy, gdyż jest liczona od kwoty kredytu, a nie za każdą osobę. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Kredytobiorca kredytu hipotecznego Banku Crédit Agricole do 65. roku życia.

Z myślą o bliskich – składka zależna od kredytu

Wysokość kredytu

Składka miesięczna

100 000 zł

30 zł

150 000 zł

45 zł

250 000 zł

75 zł

500 000 zł

150 zł

700 000 zł

209 zł

Tabela 4. Składka ubezpieczeniowej za miesiąc ochrony ubezpieczeniowej wynosi 0,0299% posiadanego kredytu. Źródło credit-agricole.pl

Jak kupić polisę w Credit Agricole?

Zakup ubezpieczenia na życie w banku Credit Agricole jest zarezerwowany dla osób, które są klientami banku. Tutaj jednak sprawa nie oznacza jedynie posiadania kredytu, a może sprowadzać się do posiadania wyłącznie rachunku bankowego. 

Tak działają banki – bycie klientem umożliwia skorzystanie z oferty, która jest z założenia ubezpieczeniem o zasadach zbliżonych do ubezpieczeń grupowych. Ubezpieczenia grupowe charakteryzują się niską ceną składki, przy czym otrzymuje się szeroki zakres ochrony – jednak ta jest wyceniana na podstawie niskiej sumy ubezpieczenia. Nie należy zatem oczekiwać od ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem banku – ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia oraz spersonalizowanej ochrony. 

Jak zgłosić roszczenie w Credit Agricole?

Zgłoszenie wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego nie należy do trudnych. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem – potrzebne będą nasze dane osobowe oraz numer posiadanej polisy.

W przypadku, gdy trzeba zgłosić szkodę np. zdrowotną, na którą zostają zebrane dokumenty – należy skontaktować się z ubezpieczycielem, a następnie przesłać niezbędne dokumenty potwierdzające wypadek lub stan zdrowia.

Nasz typ 

zapewnia jakąkolwiek ochronę – oczywiście według wybranego wariantu. Jednak w sytuacji, gdy klientowi zależy na konkretnej, spersonalizowanej ochronie oraz wysokiej sumie ubezpieczenia – lepszym rozwiązaniem będzie porównanie oferty z innymi ubezpieczeniami.
Warto zastanowić się – czego dokładnie oczekuje się od polisy na życie – jak długa ma to być ochrona, w jakim zakresie, na jaką kwotę, a następnie poszukać takiej oferty, która dokładnie to zapewni.
Ofertę w Credit Agricole wyróżnia na pewno niska cena i brak problematycznych formalności – ubezpieczyciel jako podmiot bankowy sam pobiera składkę poprzez ustalenie stałego przelewu. Nie jest to jednak udogodnienie, które warte jest niskiej ceny – jeśli istotna jest wysoka suma ubezpieczenia na np. 300 000 zł – lepiej poświęcić chwilę swojego czasu na znalezienie odpowiedniej oferty.

Ważne informacje

1. Ubezpieczycielem dla polis na życie w Credit Agricole jest CALI Europe S.A. – spółka podległa Credit Agricole

2. Bank Credit Agricole jest międzynarodowym liderem bankowym i działa w 49 krajach

3. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów banku

4. Brak porównania może spowodować, że oferta będzie przepłacona i źle dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta