Powody, dla których ktoś decyduje się na zakup polisy na życie, mogą być różne. Może to być chęć zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego, ale i zabezpieczenia dzieci oraz współmałżonka na wypadek nagłej śmierci. Polisa na życie może być również świetnym sposobem na otrzymanie wsparcia w trudnych życiowych momentach, jak np. zdiagnozowanie poważnej choroby. 

Zakup polisy na życie to bardzo dojrzała decyzja, którą z całą pewnością warto rozważyć. Wymaga jednak zastanowienia się nad celem polisy, rodzajem ochrony, jak i budżetem, jakim się na ten cel dysponuje. Jest to dobry pomysł na to, by zmienić swoje życie na lepsze i zatroszczyć się o bezpieczną przyszłość. 

Czym jest ubezpieczenie na życie?  

Polisa na życie to forma zabezpieczenia na przyszłość dla ubezpieczonego oraz najbliższych mu osób. Podstawowa ochrona dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej. W takiej sytuacji osoby wskazane w umowie jako uposażone otrzymają należne im odszkodowanie.  

Ubezpieczenie na życie może oferować również inne korzyści – np. ochronę na wypadek pobytu w szpitalu, złamania kości lub poważnego zachorowania. Takie rozwiązanie jest możliwe, gdy zakupi się odpowiednią umowę dodatkową. Zwiększy ona nieco koszt polisy, jednak warto zainwestować w takie dodatkowe zabezpieczenie. 

Alicja OrłowskaAlicja Orłowska

Na rynku ubezpieczeniowym są różne rodzaje polis na życie. Dostępne są opcje indywidualne oraz grupowe, terminowe oraz bezterminowe, ochronne oraz inwestycyjne, jak również warianty ochrony skierowane wyłącznie do dzieci. Dzięki takiej różnorodności każdy klient może znaleźć ubezpieczenie na miarę swoich potrzeb, jak i możliwości portfela. 

Jakie są powody, dla których warto kupić ubezpieczenie na życie?  

Część osób zainteresowanych osób może kierować się chęcią zabezpieczenia finansowego na przyszłość, innym zależeć może kompleksowej ochronie, a jeszcze innym – na inwestowaniu swoich środków. Bez względu na to, jaka jest motywacja, warto przed wyborem sprawdzić dostępne oferty i porównać je ze sobą. Kilka różnych towarzystw ubezpieczeniowych może oferować zupełnie inne rozwiązania. Ubezpieczenia mogą różnic się od siebie nie tylko ze względu na cenę, ale i zakres ochrony czy formy pomocy w trudnych chwilach. 

Sprawdźmy, jakie są główne powody zakupu ubezpieczenia na życie wśród klientów. 

Powód nr 1: ubezpieczenie na życie może zapewnić Ci wsparcie finansowe w przyszłości  

Korzyści finansowych z posiadania ubezpieczenia na życie może być wiele. Wszystko zależy od tego, na jaką ochronę zdecyduje się ubezpieczony. Umowa może zostać rozbudowana według własnych preferencji i dotyczyć wyłącznie kilku wybranych zdarzeń, jak i zapewniać maksymalną ochronę

Ubezpieczony może otrzymać pomoc finansową w sytuacji m.in.: 

 • leczenia szpitalnego, 
 • poważnego zachorowania, 
 • wykrycia nowotworu złośliwego, 
 • urazu ciała, 
 • operacji chirurgicznej, 
 • śmierci bliskiej osoby, 
 • narodzin dziecka, 
 • konieczności leczenia za granicą. 

Świadczenie obliczane jest na podstawie wybranej wcześniej sumy ubezpieczenia. Od tego więc, jaką wybierze się kwotę, zależeć będzie, jak wysokie odszkodowanie się otrzyma. 

Powód nr 2: ubezpieczenie na życie pomoże w chorobie i leczeniu  

Kolejnym ważnym plusem ubezpieczenia na życie jest to, że może pomóc w sytuacji, gdy otrzyma się poważną diagnozę. Ubezpieczony może liczyć na świadczenie, z którego będzie mógł pokryć koszty prywatnej opieki medycznej, nowoczesnych metod leczenia lub zakup drogich leków.  

Polisa na życie w tym zakresie oferuje kilka bardzo ważnych rozwiązań, może to być ochrona na wypadek: 

 • poważnego zachorowania, 
 • zdiagnozowania nowotworu złośliwego, 
 • leczenia za granicą, 
 • pobytu w szpitalu, 
 • operacji chirurgicznej. 

Oprócz tego, ubezpieczony może zdecydować się również na pakiet assistance, który zapewnia wsparcie w postaci określonych usług. W przypadku choroby ubezpieczyciel może zapewnić transport medyczny, pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji ubezpieczonego, wsparcie psychologiczne czy dowóz leków do miejsca zamieszkania. 

Powód nr 3: polisa gwarantuje wsparcie finansowe dla Twoich bliskich  

Zakup polisy na życie to również zabezpieczenie dla bliskich. Ich przyszłość i stabilność finansowa są bardzo ważne i warto pomyśleć o nich wcześniej. Polisa w swoim podstawowym zakresie zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Kwota wsparcia jest zależna od wybranej polisy – suma ubezpieczenia może wynosić zarówno 5 000 zł, jak i 1 000 000 zł.  

O takim rodzaju pomocy warto pomyśleć w sytuacji, gdy spłaca się wysoki kredyt za mieszkanie lub inne zobowiązania, ale również wtedy, gdy ma się świadomość, że najbliższym z różnych powodów może być ciężko finansowo. Aby mogli zachować płynność finansową lub życie na podobnym poziomie, jakie mieli dotychczas, można pomyśleć o zakupie ubezpieczenia na życie. 

Powód nr 4: pomoc finansowa w sytuacji utraty zdolności do pracy  

Nie wszyscy wiedzą o tym, że ubezpieczenie na życie może zapewniać wsparcie również wtedy, gdy ubezpieczony straci zdolność do wykonywania swojej pracy. Taka sytuacja może doprowadzić do poważnych problemów finansowych, szczególnie, gdy utrzymuje się rodzinę, spłaca kredyt lub inne zobowiązania. 

Utrata zdolności do pracy może zapewnić wysokie odszkodowanie, w zależności oczywiście od tego, jaką sumę ubezpieczenia się wybrało. Brak zdolności do pracy może oznaczać również utratę zdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku można otrzymać rentę socjalną, jednak jest to kwota, z której trudno utrzymać siebie oraz rodzinę czy spłacać pożyczkę. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy na życie będzie więc dobrą decyzją. 

Powód nr 5: zabezpieczenie finansowych zobowiązań – kredyt hipoteczny  

Bardzo ważnym atutem polisy na życie jest zabezpieczenie finansowe kredytu hipotecznego. Posiadanie polisy na życie może zostać uwzględnione przez bank w chwili ubiegania się o kredyt, ale kredytodawca może też wymagać zakupu ubezpieczenia oferowanego przez firmę współpracującą z bankiem. Wówczas zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia będą dopasowane do wysokości zadłużenia. 

Jeśli jednak, kredytobiorca zdecyduje się na indywidualną polisę na życie, to rozbudowana ochrona może zaoferować jeszcze więcej. Uraz ciała, pobyt w szpitalu czy poważna choroba mogą wpłynąć na kondycję finansową, a takie zdarzenia mogą gwarantować odszkodowanie. Może ono pomóc w spłacie kredytu lub zachowaniu stabilności finansowej. 

Powód nr 6: spersonalizowana ochrona   

Bardzo ważnym plusem ubezpieczenia na życie jest to, że dla każdego klienta może ono wyglądać zupełnie inaczej. Ubezpieczyć można się na dowolnie wybraną sumę – może to być 50 000 zł, jak i 500 000 zł. Ograniczeniem w tej kwestii jest zasadniczo wyłącznie posiadany budżet.  

Ochrona może dotyczyć indywidualnie wybranych zdarzeń. Oznacza to, że ktoś, kto czynnie uprawia sport, zdecyduje się na ochronę NNW, z kolei osoba, która obawia się poważnego zachorowania – może wybrać pakiety dotyczące zdrowia. Jeśli klient planuje powiększyć rodzinę – może wybrać rozszerzenie dotyczące narodzin dziecka. Można również zdecydować się na maksymalną ochronę i zyskać poczucie, że w każdej trudnej sytuacji otrzyma się pomoc od ubezpieczyciela.  

Ile kosztuje polisa na życie?  

Cena ubezpieczenia nie musi być wcale wysoka. Wysokość składki może mieścić się w kwocie, którą wydaje się za obiad na mieście lub wyjście do kina. Czy jest to zatem obciążenie finansowe, którego nie jest się w stanie ponieść? Zdecydowanie nie. Oczywiście, kwota składki miesięcznej może wynosić 50 zł, jak i 300 zł, ale na jej wysokość wpływ ma kilka czynników. 

Od czego zależy wysokość składki? Wpływ na nią mają

 • wysokość sumy ubezpieczenia – niższą składkę zapłacą osoby, które wybiorą SU w wysokości 50 000 zł, a wyższą te osoby, które wybiorą SU w wysokości np. 300 000 zł, 
 • zakres ochrony – można zdecydować się na podstawową ochronę, na kilka najważniejszych umów dodatkowych, ale również i na wszystkie dostępne opcje rozszerzenia ochrony, im więcej rozszerzeń, tym wyższa składka, 
 • wiek ubezpieczonego – decyzji o zakupie polisy nie warto odkładać na później, z każdym rokiem wzrasta ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci, za tę samą polisę inna składkę zapłaci 30-latek, a inną osoba po 55 roku życia, 
 • stan zdrowia ubezpieczonego – podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej, agent może wymagać wypełnienia ankiety medycznej, ma ona na celu ustalenie aktualnego stanu zdrowia i ma wykluczyć próbę wyłudzenia odszkodowania, 
 • porównanie ofert – przez zaniedbanie w tej sprawie można sporo przepłacić, zanim dojdzie do zakupu ubezpieczenia, zawsze warto wcześniej dokonać analizy dostępnych opcji i wybrać takie ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada indywidualnym potrzebom.  

Jak widać, składka może być niska, jeśli wie się, jak można wpłynąć na jej cenę. Świadomy wybór pozwoli uniknąć rozczarowania, przepłacenia i umożliwi znalezienie odpowiedniej oferty.  

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

TU

SU

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Cena składki miesięcznej

Generali

20 000 zł

2 500 zł

50 zł/dzień

30 000 zł

Od 45 zł

UNIQA

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Generali

25 000 zł

2 000 zł

40 zł/dzień

25 000 zł

Od 53 zł

Nationale-Nederlanden

40 000 zł

40 000 zł

100 zł/dzień

20 000 zł

Od 52 zł

Generali

30 000 zł

2 500 zł

45 zł/dzień

28 000 zł

Od 69 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

8 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

Od 60 zł

Allianz

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

12 000 zł

70 zł/dzień

50 000 zł

Od 70 zł

Nationale-Nederlanden

70 000 zł

50 000 zł

100 zł/dzień

50 000 zł

Od 79 zł

Generali

55 000 zł

4 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

Od 104 zł

Nationale-Nederlanden

100 000 zł

100 000 zł

100 zł/dzień

50 000 zł

Od 100 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 27.12.2022 r.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie?  

Zakup ubezpieczenia na życie nie jest trudny, ale warto wcześniej wiedzieć o kilku istotnych szczegółach w umowie, które mają spore znaczenie np. przy ubieganiu się o odszkodowanie. 

Są to przede wszystkim punkty dotyczące: 

 • wyłączeń odpowiedzialności, 
 • karencji, 
 • limitu świadczeń. 

Wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce wtedy, gdy do zdarzenia doszło w określonych okolicznościach. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty należnego świadczenia. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku samochodowego, który spowodował ubezpieczony w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub bez posiadania wymaganych uprawnień.  

Karencja z kolei określa okres między zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w konkretnym zakresie. Takie zabezpieczenie ma uchronić ubezpieczyciela przed próbą wyłudzenia odszkodowania. Karencja dotycząca narodzin dziecka wynosi zazwyczaj 10 miesięcy, z kolei karencja dotycząca śmierci wskutek samobójstwa wynosi 24 miesiące. 

Limit świadczeń to punkt w umowie, który opisuje, jak często w ciągu roku polisowego można otrzymać świadczenie z tytułu konkretnego zdarzenia. Przykładowo – ubezpieczyciel może uwzględnić dwie hospitalizacje w ciągu roku lub dwie operacje chirurgiczne. Jest to oczywiście indywidualna decyzja ubezpieczyciela i liczby te mogą różnić się w zależności od wybranej polisy. Dlatego warto wcześniej prześledzić warunki umowy w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i dla różnych ofert. 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?  

Dla tych osób, które chcą zaoszczędzić czasu na wnikliwym analizowaniu poszczególnych ofert ubezpieczeniowych, rozwiązaniem godnym polecenia jest porównywarka ubezpieczeniowa. Jest to narzędzie, które w oparciu o udzielone informacje ma za zadanie znaleźć najbardziej dopasowane ubezpieczenia. Jeśli zatem ktoś szuka kompleksowej ochrony, polisy dla dziecka lub sposobu na zabezpieczenie kredytu – łatwiej będzie dotrzeć do tych konkretnych produktów.  

Porównywarka wymaga uzupełnienia krótkiej ankiety, w której zainteresowany powinien podać informacje o poszukiwanym produkcie oraz o własnej osobie – jaki zawód wykonuje, ile mniej więcej zarabia oraz gdzie mieszka. Dzięki temu będzie można wyeliminować niektóre oferty, które nie będą wpisywały się w potrzeby tego konkretnego klienta. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie może chronić na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale może również oferować rozszerzoną ochronę, dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta 

2. Polisa na życie może być sposobem na zabezpieczenie kredytu hipotecznego 

3. O zakresie ochrony w polisie na życie decyduje klient, zgodnie z własnymi preferencjami oraz możliwościami finansowymi 

4. Przed zakupem ubezpieczenia dobrze jest dokonać porównania wielu różnych ofert, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie i nie przepłacać