Ubezpieczenie ze zwrotem składki to propozycja dla osób, którym zależy na oszczędzaniu. Po zawarciu umowy ubezpieczony otrzymuje gwarancję zwrotu wpłaconych składek, zarówno wtedy, gdy uda mu się dożyć do końca czasu jej trwania, jak i w przypadku śmierci.

Jakie są ograniczenia tego typu polis? Ile wynosi składka? Na co uważać podczas zawierania umowy? Sprawdzamy.

Co oznacza ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki?

Ubezpieczenie ze zwrotem składki łączy w sobie właściwości polisy ochronnej i oszczędnościowej. 

Taka polisa wyróżnia się możliwością otrzymania zwrotu zgromadzonej kwoty na koniec umowy, np. w wieku 60 lat (lub innym terminie wskazanym w umowie).

PAMIĘTAJ!
Wartość wpłaconych składek wypłacona na koniec umowy jest gwarantowana i nie zależy od sytuacji na rynku.

Jak działa ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki? Dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie ze zwrotem składki chroni finansowo uposażonych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy w wyniku wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub jest konieczny pobyt w szpitalu, chyba że zostały wykupione odpowiednie rozszerzenia.

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki można wykupić dla innych osób, np. członków rodziny. Wiek osoby ubezpieczonej określa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupywana jest polisa. U większości ubezpieczycieli warunkiem jest wiek od 15-16 do 70 lat. 

Umowa jest zawierana na długi okres, a ubezpieczony zobowiązuje się, by w tym czasie regularnie wpłacać składkę. Po zakończeniu okresu trwania umowy można odzyskać wpłacone środki.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki?

Polisa ze zwrotem składek to produkt ubezpieczeniowy oferowany między innymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak Allianz, PZU, WartaorazPrudential. Poniżej szczegóły takiej polisy u każdego z towarzystw ubezpieczeniowych.

PZU ubezpieczenie za zwrotem składki

Polisę na życie ze zwrotem składki może wykupić osoba w wieku pomiędzy 13 a 70 lat. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat lub 10 lat dla osób, które zdecydowały się na umowę ze składką jednorazową. Maksymalny okres ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 30 lat. W trakcie trwania umowy można dokonać zmiany częstotliwości opłacania składek, a nawet zawiesić opłacanie składek lub zamienić polisę na ubezpieczenie bezskładkowe. Dostępnych jest także kilka rozszerzeń.

Warta ubezpieczenie za zwrotem składki

Polisa na życie i dożycie jest zawierana na okres wynoszący przynajmniej 10 lat, maksymalny czas ochrony wynosi 30 lat. Wiek ubezpieczonego może wynieść od 15 do 60 lat, ma on prawo do tego, by złożyć wniosek o podwyższenie składki lub w przypadku problemów finansowych – wnieść o przekształcenie polisy w ubezpieczenie bezskładkowe. Dodatkowo dostępne są liczne rozszerzenia na kształt ubezpieczenia zdrowotnego.

Allianz ubezpieczenie za zwrotem składki

Ubezpieczenie na życie i dożycie może być zawarte na czas od 5 lat do roku, w którym ubezpieczony ukończy 71 lat. Wiek ubezpieczonego musi wynosić od 18 do 61 lat. Raz na 4 lata ubezpieczonemu przysługuje zawieszenie opłacania składek, dodatkowo dostępna jest polisa dodatkowa obejmująca śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Prudential ubezpieczenie za zwrotem składki

Ubezpieczenie ze zwrotem składek może być zawarte na okres od 10 lat do 75 urodzin ubezpieczonego. Wartość składek określa towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential. Minimalna wysokość składki wynosi 165 złotych miesięcznie, natomiast maksymalna – 40 000 złotych rocznie. Jeśli ubezpieczony dożyje do końca umowy, Prudential wypłaca mu wszystkie wpłacone dotąd składki oraz dodatkowo – premie.

Ubezpieczenie ze zwrotem składki w wybranych TU

Towarzystwo ubezpieczenioweSzczegóły oferty
PZU
 • wymagany wiek: od 13 do 70 lat, 
 • minimalny okres ubezpieczenia: 5 lat lub 10 lat,
 • maksymalny okres ubezpieczenia: nie więcej niż 30 lat.
 • dostępne rozszerzenia: ochrona na wypadek ciężkiej choroby i w jej konsekwencji – leczenia szpitalnego
Warta
 • wymagany wiek: od 15 do 60 lat, 
 • minimalny okres ubezpieczenia: 10 lat, 
 • maksymalny okres ubezpieczenia: nie więcej niż 30 lat,
 • dostępne rozszerzenia: assistance medyczny lub wypłata odszkodowania, gdy wskutek wypadku doszło do inwalidztwa
Allianz
 • wymagany wiek: od 18 do 61 lat, 
 • minimalny okres ubezpieczenia: 5 lat dla osób,
 • maksymalny okres ubezpieczenia: do roku, w którym ubezpieczony ukończy 71 lat,
 • dostępne rozszerzenia: ochrona na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku skutkuje ochroną na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Prudential
 • minimalny okres ubezpieczenia: od 10 lat do 75 lat,
 • dostępne premie wypłacane zarówno w przypadku dożycia do końca okresu umowy, jak i wtedy, gdy doszło do śmierci ubezpieczonego


Tabela 1. Opracowanie na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 17.03.2021 r.

Jakie są ograniczenia w ubezpieczeniu na życie ze zwrotem?

Jeśli chodzi o polisę na życie ze zwrotem składki, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, gdy w ankiecie medycznej zamieszczono informacje niezgodne z prawdą. Ubezpieczenie nie ma zastosowania także wtedy, gdy:

 • śmierć ubezpieczonego miała związek z działaniami wojennymi lub terroryzmem,
 • ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach lub działaniach przestępczych,
 • ubezpieczony popełnił samobójstwo.

Ubezpieczony może dokupić do polisy ze zwrotem składki dodatkową ochronę na wypadek ciężkiej choroby, operacji chirurgicznych, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, ale w każdym z tych dodatków również będą znajdowały się przypadki, które oznaczają brak odszkodowania. Lista wyłączeń dostępna jest w dokumencie OWU 

– wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.

Od czego zależy wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu ze zwrotem?

Suma ubezpieczenia dla polisy na życie ze zwrotem składki jest ustalana podczas zawierania umowy. To, ile środków odzyska ubezpieczony, zależy od okresu ubezpieczenia. Im krótsza była umowa, tym mniejsza część zwrotu składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie ze zwrotem składki?

Wysokość składki zależy od kilku czynników, takich jak np. wiek ubezpieczonego. Bardzo istotne są także wyniki ankiety medycznej, która jest przeprowadzona przed podpisaniem umowy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga również badań lekarskich, jeśli zdaniem ubezpieczyciela ryzyko śmierci ubezpieczonego jest zbyt duże, może on odmówić sprzedaży polisy.

Inne ważne kwestie to wykonywany przez ubezpieczonego zawód, częstotliwość wpłat, suma ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia. W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential wysokość miesięcznej składki minimalnej wynosi 165 złotych, tymczasem minimalna składka roczna to 1980 złotych, a maksymalna – nawet 40 000 złotych.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie ze zwrotem składki łączy w sobie właściwości dwóch polis – na życie i na dożycie

2. Ubezpieczenie ze zwrotem składki można wykupić dla siebie lub dla bliskich osób

3. Polisa ze zwrotem składki chroni zarówno ubezpieczonego, jak i jego bliskich – w sytuacji śmierci ubezpieczonego uposażeni otrzymują należne odszkodowanie

4. Przed zakupieniem polisy na życie i dożycie warto dokładnie sprawdzić OWU i poznać ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności danego produktu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ze zwrotem składki

 1. Czy w ubezpieczeniu ze zwrotem składki można wskazać kilku uposażonych?

  Tak, ubezpieczony może wskazać kilku uposażonych, wtedy należy jednak określić dla każdej osoby procentowy udział w świadczeniu.
 2. Czy umowę ubezpieczenia można zmienić po jej podpisaniu?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie daje takiej możliwości. Raz podpisana umowa nie podlega zmianom.
 3. Czy polisę na życie i dożycie można rozszerzyć?

  Przy zakupie polisy na życie ze zwrotem zazwyczaj nie ma możliwości, by dokupić dodatkowe ubezpieczenie, np. na wypadek zachorowania na nowotwór lub pokrywającego koszty leczenia.
 4. Czy wartość wpłaconych składek zależy od sytuacji na rynku?

  Nie, wpłacony kapitał jest gwarantowany. Jedynie składka ubezpieczeniowa jest indeksowana co roku, ma to na celu ochronę przed skutkami inflacji. Z indeksacji składki można zrezygnować, jednak wtedy trzeba się liczyć z tym, że zwrot składki po X latach może być mniej korzystny dla ubezpieczonego.
 5. Czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie przyczyny śmierci?

  Tak, polisa na życie i dożycie obejmuje wszystkie przyczyny śmierci, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i wskutek długotrwałej choroby, nieszczęśliwego wypadku, nieudanej operacji, udaru mózgu czy zawału serca.