Polisa na wypadek śmierci może przydać się każdemu, kto planuje zabezpieczyć swoich bliskich. W Polsce w 2023 roku zmarło 407 610 osób, jak podają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Liczby dotyczące zgonów w ostatnich latach są zatem naprawdę wysokie. Warto więc rozważyć taki rodzaj ochrony, szczególnie jeśli wychowujemy dzieci, spłacamy kredyt lub wspieramy finansowo swoich bliskich.

Posiadanie ubezpieczenia na życie nie zagwarantuje nam długiego życia, ale może wspomóc naszych bliskich poprzez wypłacenie im odszkodowania. Sprawdzamy, na czym dokładnie polega ochrona na wypadek śmierci, jakie są rodzaje pomocy po śmierci ubezpieczonego oraz ile można otrzymać z tytułu takiego zdarzenia. Warto pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie, by bliskim po naszej śmierci nie zostały wyłącznie nasze zobowiązania finansowe.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek śmierci? 

Ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego to główne zadanie polisy na życie. Wchodzi ono w podstawowy zakres ochrony i nie wymaga dodatkowego rozszerzenia. Do polisy na życie przystąpić można najczęściej w wieku 18-65 lat, jednak jest to również zależne od rodzaju ubezpieczenia. 

Od rodzaju polisy zależy również wysokość odszkodowania za śmierć – otrzymać można 5 000 zł, 50 000 zł, jak i znacznie więcej – np. 1 000 000 zł.  

Towarzystwo ubezpieczeniowe określa z klientem wysokość odszkodowania, gdy dojdzie do jego zgonu oraz zakres ochrony (ile wynosi odszkodowanie, gdy do śmierci dojdzie w nieszczęśliwym wypadku) jakie są limity świadczeń, jakie formalności należy dopełnić, aby uzyskać wypłatę odszkodowania. Taka polisa to zabezpieczenie finansowe dla bliskich. Ochronę można rozszerzyć w wybranym kierunku zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami finansowymi.

SPRAWDŹ: Najważniejsze formalności po śmierci bliskiej osoby

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na wypadek śmierci? 

Każdy rodzaj ubezpieczenia na życie ma nieco inne zadanie, przez co oferty te różnią się od siebie zarówno wysokością świadczeń, jak i tym, kto może otrzymać pieniądze oraz w jakiej formie. Ubezpieczenie na wypadek śmierci to podstawowa rola polisy, ale może ona przybierać różne kształty w związku z naszymi potrzebami.

Polisa terminowa – ubezpieczony decyduje o czasie trwania umowy oraz wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci lub innych zdarzeń. Kwota jest wypłacana w chwili zakończenia umowy lub wcześniej – jeśli ubezpieczony umrze. Wypłata świadczenia z powodu zgonu może wynosić 50 000 zł, jak i 500 000 zł. 

Polisa bezterminowa – jest to ubezpieczenie dożywotnie, którego głównym celem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Polisę mogą nabyć również osoby starsze – po 65 roku życia. Kwota świadczenia jest niższa niż w przypadku polisy terminowej i często oscyluje w granicach kosztów związanych z pochówkiem tj. 5 000 zł lub 10 000 zł.  

Polisa inwestycyjna – jest to ubezpieczenie, w którym część składki kierowana jest na inwestycje. Oznacza to również ryzyko polisowe. Ochrona również zapewnia wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Polisa posagowa – jest to ubezpieczenie, którego celem jest zgromadzenie środków na start w dorosłe życie naszego dziecka. Odszkodowanie z tytułu śmierci dotyczy rodziców i jeśli w czasie trwania umowy dziecko straci rodzica, otrzyma regularne świadczenie w postaci renty. 

Polisa grupowa – ubezpieczenie jest nabywane w miejscu zatrudnienia, oferuje szeroki zakres ochrony oraz niewysoką SU. Kwota z tytułu śmierci ubezpieczonego zwykle nie przekracza kwoty 100 000 zł.  

Polisa na życie pod kredyt – jest to ubezpieczenie oferowane przez bank w chwili ubiegania się o kredyt. W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, polisa spłaca resztę zadłużenia kredytobiorcy. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek śmierci? 

Ubezpieczenie na wypadek śmierci może kosztować niewiele, a jest to związane z brakiem konieczności rozszerzania ochrony. Jest to zabezpieczenie, które polisa zapewnia w swojej podstawowej funkcji. 

Jednak należy wiedzieć o tym, że koszt polisy na życie jest zależny od kilku ważnych czynników i to one przede wszystkim decydują o wysokości składki miesięcznej. 

Cena ubezpieczenia na życie zależy od: 

 • wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, 
 • ilości umów dodatkowych, 
 • wieku, w jakim przystępujemy do zakupu polisy, 
 • stanu zdrowia, w jakim przystępujemy do zakupu polisy, 
 • rodzaju wybranej polisy, 
 • braku porównania ofert. 

Jeśli zastanawiamy się nad wyborem polisy, gdzie suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł lub 100 000 zł, to w drugim przypadku składka zawsze będzie wyższa. Dopasujmy zatem kwotę SU do swoich możliwości finansowych.  

Możemy wybrać zakres ochrony, który będzie nas chronić w maksymalnym stopniu, ale nie zawsze takie rozwiązanie może nam być potrzebne, np. osoba, która nie posiada prawa jazdy i rzadko korzysta z innych form transportu może nie potrzebować ochrony od wypadków komunikacyjnych.  

Na cenę wpływa również nasz wiek oraz stan zdrowia, w jakim się znajdujemy. Nie ma zatem sensu odkładać decyzji o zakupie na później. Wymówki w rodzaju „jak skończymy budowę domu” albo „jak dzieci pójdą do szkoły” mogą niestety zadziałać na naszą niekorzyść, ponieważ nawet rok różnicy może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela. 

Wpływ ma również rodzaj polisy. Najtańszym rozwiązaniem na przyszłość będzie polisa grupowa, jednak ona zapewnia nam niższe świadczenia i SU. Jeśli zależy nam na ochronie na wyższą kwotę, warto zastanowić się nad indywidualną polisą. Droższym rozwiązaniem będzie polisa inwestycyjna, w której część składki będzie kierowana na fundusze inwestycyjne. 

O cenie może zadecydować również sposób naszego poszukiwania polisy na życie – jeśli nie porównamy dostępnych ofert, możemy przepłacić za ubezpieczenie. Warto poświęcić trochę czasu na to, by dokonać solidnej analizy możliwości, jakie mamy.

Ile może wynosić odszkodowanie z tytułu śmierci? 

Kwota świadczenia z tytułu śmierci jest podyktowana wybraną sumą ubezpieczenia, czasem, w jakim doszło do zgonu oraz okolicznościami śmierci. Co to oznacza? 

Zgon ubezpieczonego może gwarantować niskie, jak i wysokie odszkodowanie. To zależy od tego, czy suma ubezpieczenia w zakupionej polisie wynosiła 5 000 zł, czy 500 000 zł.  

Świadczenie może różnić się wysokością w zależności od chwili, kiedy doszło do śmierci. Jeśli taka sytuacja ma miejsce 3 lata po zawarciu umowy – uposażeni mogą otrzymać inną kwotę odszkodowania, niż miałoby to miejsce 6 miesięcy po zawarciu umowy z ubezpieczycielem.  

Znaczenie mają również okoliczności zdarzenia, ponieważ mogą one zarówno zwiększyć kwotę odszkodowania, jak i całkiem wyzerować świadczenie. W przypadku, gdy ubezpieczony posiadał ochronę na wypadek śmierci w wyniku wypadku przy pracy oraz wypadku komunikacyjnego, a do zgonu doszło w wyniku wypadku drogowego w czasie pracy lub w drodze z pracy do domu – bliskie osoby mogą nie otrzymać 100% SU, a 200% lub 300% SU. Z kolei, jeśli zgon miał miejsce podczas okoliczności, które podlegają wyłączeniu odpowiedzialności – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Tak się dzieje, gdy np. ubezpieczony zginął podczas wypadku samochodowego, w którym prowadził auto bez posiadania wymaganych uprawnień lub pod wpływem alkoholu.  

Sprawdźmy, jak wysokie kwoty świadczenia można otrzymać z tytułu zgonu ubezpieczonego. 

KOSZT POLISY NA ŻYCIE

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Składka miesięczna od

Generali

20 000 zł

30 000 zł

45 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

45 000 zł

60 zł

Nationale-Nederlanden

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

50 000 zł

70 zł

Generali

150 000 zł

30 000 zł

63 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

75 000 zł

130 zł

Allianz

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

Generali

250 000 zł

40 000 zł

102 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 15.04.2024 r.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Kto może otrzymać świadczenie z ubezpieczenia na wypadek śmierci? 

To, kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia na życie po zmarłym, zależy głównie od samego ubezpieczonego i jego decyzji w trakcie zawierania umowy polisowej. Świadczenie może otrzymać współmałżonek, dzieci, ale również znajomy lub instytucja, jaką jest bank. 

Podczas zakupu ubezpieczenia na życie możemy wskazać konkretne osoby, które chcemy zabezpieczyć finansowo na wypadek naszej śmierci. To mogą być nasi krewni, ale nie muszą – uposażoną osobą może zostać zaprzyjaźniona sąsiadka lub jej dzieci, przyjaciel, kolega z pracy lub chrześniak. Taka możliwość jest szczególnie ważna wtedy, gdy np. nie mamy zbyt wielu krewnych lub nasze relacje z najbliższą rodziną są dla nas skomplikowane. Możemy wskazać dowolne osoby, które chcemy uposażyć oraz określić procentowo, jak duża część odszkodowania powinna do nich trafić. 

W sytuacji, gdy nie wskazaliśmy w umowie, kto jest uposażony do otrzymania świadczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze osobom, które posiadają prawo do dziedziczenia po zmarłym. Będą to zatem współmałżonek, dzieci oraz pozostali krewni, w zależności od tego, jakich bliskich posiadał zmarły. 

Środki z ubezpieczenia mogą również trafić do banku. Dotyczy to polisy, która była wykupiona pod kredyt. W takim wypadku uposażonym jest podmiot, który udzielał pożyczki.  

PAMIĘTAJ!
Suma ubezpieczenia w umowie polisowej może zostać podzielona procentowo na kilka osób uposażonych, np. 70% SU dla małżonka, a po 10% dla każdego z trójki dzieci. Sam ustalasz, jak wysoka jest suma ubezpieczenia oraz jaka kwota trafi do konkretnych osób. 

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na wypadek śmierci? 

Zakup ubezpieczenia na życie nie jest trudny, ani skomplikowany, ale wymaga dokładnego zapoznania się z treścią umowy ubezpieczenia. W dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) powinniśmy sprawdzić: 

 • wysokość sumy ubezpieczenia – czy zgadza się z naszym planem względem ubezpieczenia, 
 • zakres ochrony - porównajmy, czy zgadza się z tym, czego faktycznie potrzebujemy,
 • jak zgłosić śmierć ubezpieczonego – należy sprawdzić jak zgłosić zdarzenia ubezpieczycielowi oraz jakie dokumenty w tym celu mogą być niezbędne, 
 • wyłączenia odpowiedzialności – są to okoliczności wypadku lub zdarzenia polisowego, które dają ubezpieczycielowi prawo do odmowy wypłaty świadczenia, 
 • karencję – to czas pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia, a rozpoczęciem ochrony w konkretnym zakresie; pełna ochrona ubezpieczeniowa nie zaczyna się z dniem zakupu polisy. 

Kiedy nie będzie świadczenia z tytułu śmierci?

Warto zaznaczyć, że istnieją okoliczności, które mogą wpłynąć na brak wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel w pewnych sytuacjach może odstąpić od warunków umowy. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego ważną rolę odgrywają okoliczności zdarzenia oraz czas, w jakim doszło do zgonu.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, która miała miejsce w wyniku nieszczęśliwego wypadku - gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień lub pod wpływem substancji odurzających, okoliczności mogą stanowić podstawę do odstąpienia od warunków umowy. Ubezpieczenie na wypadek śmierci nie obejmuje również śmierci wynikającej z wszczęcia bójki, przebywania na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne lub próby popełnienia czynu prawnie zabronionego. Szczegóły można znaleźć w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Wypowiedź eksperta

Jeśli starałeś się o świadczenie z powodu śmierci bliskiej osoby, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, sprawdź, jaką karencją objęte było zdarzenie oraz czy nie wpisywało się w wyłączenie odpowiedzialności. W sytuacji, gdy zgon był wynikiem samobójstwa, które miało miejsce miesiąc po zawarciu umowy polisowej, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Polisa na życie czyli zabezpieczenie finansowe dla bliskich obejmować może różne zdarzenia, a te z kolei podlegają karencji. Każde ze zdarzeń może przewidywać inny okres karencji. Przykładowo - śmierć w wyniku samobójstwa przewiduje 2-letnią karencję. Ma to chronić ubezpieczyciela na wypadek próby wyłudzenia odszkodowania.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Można uważać, że znalezienie odpowiedniej polisy na życie nie stanowi większego problemu. Ten jednak pojawia się, gdy sprawdzamy ofertę kilku różnych ubezpieczycieli: do wyboru mamy polisy terminowe i bezterminowe, inwestycyjne czy rodzinne. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować inną sumę ubezpieczenia i zakres ochrony.  

W poszukiwaniu najbardziej dopasowanej oferty pomóc nam może porównywarka ubezpieczeń na życie, która przygotuje darmowe wyliczenie składek online. Polega ona na wypełnieniu krótkiej ankiety, w której należy zaznaczyć swoje preferencje względem polisy. W ankiecie podajemy numer kontaktowy, pod którym będzie mógł się skontaktować z nami konsultant w celu zapoznania z ofertą. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze oraz cenny czas, który musielibyśmy poświęcić na wczytywanie się w szczegóły wielu różnych ofert. 

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wchodzi w podstawowy zakres ochrony w polisie na życie

2. Odszkodowanie z tytułu zgonu ubezpieczonego może wynosić 5 000 zł, jak i 1 000 000 zł

3. Wysokość odszkodowania jest zależna od wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, rodzaju polisy oraz wieku ubezpieczonego

4. Przed zakupem warto porównać dostępne oferty, by nie przepłacić za wybrane ubezpieczenie na życie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek śmierci

 1. Ile kosztuje polisa na wypadek śmierci?

  Cena składki ubezpieczeniowej jest zależna od sumy ubezpieczenia, rodzaju polisy, zakresu ochrony, ale również wieku oraz stanu zdrowia, jaki się posiada w chwili podpisywania umowy. Miesięczna składka może zatem wynosić zarówno 30, jak i 300 zł. 

 2. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu śmierci?

  Jeśli do zdarzenia doszło wskutek okoliczności opisanych w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy. Taka sytuacja może mieć miejsce również wtedy, gdy do śmierci doszło w okresie karencji i np. ubezpieczony zmarł miesiąc po zakupie ubezpieczenia, a przyczyną zgonu było samobójstwo.

 3. Czy można otrzymać dwa świadczenie z tytułu śmierci bliskiej osoby?

  Tak, taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli w chwili śmierci bliskiej osoby posiadaliśmy polisę na życie uwzględniającą śmierć kogoś bliskiego i dodatkowo byliśmy dla tej osoby uposażonymi w jej umowie ubezpieczeniowej. Podwójne odszkodowanie jest również możliwe, jeśli posiadamy dwie polisy, które zapewniają świadczenie z tytułu śmierci bliskiej osoby, np. polisę indywidualną i grupową.

 4. Kto może otrzymać odszkodowanie po śmierci ubezpieczonego?

  Świadczenie po osobie zmarłej może otrzymać osoba uposażona, czyli wskazana w umowie jako uprawniona do otrzymania pieniędzy z polisy. W tym wypadku osoba nie musi być spokrewniona z ubezpieczonym. Jeśli w umowie taka osoba nie zostanie wskazana, wówczas ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobom uprawnionym do dziedziczenia po zmarłym. Pieniądze z polisy może również otrzymać instytucja i jest nią najczęściej bank.

 5. Co obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci?

  Polisa na życie w swoim podstawowym zakresie chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego i wówczas wypłaca bliskim określoną w umowie sumę pieniędzy. Zakres ochrony może być szerszy i dopasowany do potrzeb klienta (np. ochrona na wypadek poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu).

 6. Jak duże świadczenie z tytułu śmierci?

  Kwotę świadczenia wybiera się podczas zawierania umowy polisowej. Może to być zarówno 10 tys. zł, jak i 1 mln zł. Kwota może się sumować, jeśli do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego i jest to ujęte w umowie.