Rolą ubezpieczenia na życie w jego podstawowej wersji jest wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Oprócz tego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na życie. Może ono zapewnić np. 1 000 000 zł z tytułu poważnego zachorowania. Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dodatkowe?

Dodatkowa ochrona może zapewnić większą szansę na otrzymanie odszkodowania. Powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb i nie obciążać znacząco budżetu, jakim dysponuje ubezpieczony. Zobaczmy, jak znaleźć odpowiednie rozszerzenie ochrony.

Co oferuje podstawowa polisa na życie?

W swoim podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie ma zapewnić wypłatę świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Pieniądze z polisy trafiają do wskazanych w umowie osób (uposażonych). W sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskaże do kogo ma trafić świadczenie, pieniądze są wypłacane najbliższym osobom z zachowaniem kolejności dziedziczenia.

Oprócz zgonu, ubezpieczenie na życie może również chronić na wypadek niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku utraci się możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych, ubezpieczyciel wypłaca ustaloną kwotę. Takie świadczenie pomaga zachować płynność finansową, gdy np. ubezpieczony spłaca kredyt hipoteczny.

W podstawowej polisie na życie ważna jest suma ubezpieczenia. Im wyższa, tym większe świadczenie mogą otrzymać bliscy na wypadek śmierci. Należy jednak pamiętać o tym, że wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na wysokość składki, musi więc być dopasowana do możliwości finansowych ubezpieczonego.

Jaką ochronę oferuje dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Zanim podejmie się decyzję o zakupie rozszerzenia ochrony, warto przyjrzeć się temu produktowi i zastanowić się, jaka ochrona może być niezbędna. Polisa dodatkowa to po prostu umowa dodatkowa, która zwiększa ochronę w wybranym zakresie. Może dotyczyć różnych zdarzeń losowych (nieszczęśliwy wypadek, złamanie kości), ale również takich, na które mamy wpływ (urodzenie dziecka).

Umowa dodatkowa w wybranym zakresie zapewnia świadczenie w sytuacji, gdy dojdzie do określonego zdarzenia polisowego. 

Jakie zdarzenia mogą zostać objęte ochroną:

 • pobyt w szpitalu,
 • operacja chirurgiczna,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • poważne zachorowanie,
 • choroba nowotworowa,
 • śmierć bliskich,
 • urodzenie dziecka.

Co oprócz świadczenia może zapewnić dodatkowa polisa na życie?

Ochrona dodatkowa to nie tylko odszkodowanie pieniężne, ale również wsparcie w innej postaci, które może zagwarantować pakiet assistance. Dla wielu osób może to być bardzo ważna część ubezpieczenia na życie. Assistance to umowa dodatkowa, która może w trudnej sytuacji życiowej zapewnić inne formy pomocy niż tylko finansowe. Przy ciężkim zachorowaniu czy dłuższym pobycie w szpitalu, szczególnie jeśli ubezpieczony na co dzień opiekuje się dziećmi, taki rodzaj wsparcia może się bardzo przydać.

Jaką pomoc oferuje assistance:

 • dowóz leków,
 • transport medyczny,
 • wsparcie psychologiczne,
 • dodatkową opinię medyczną,
 • opiekę nad dziećmi podczas hospitalizacji, 
 • opiekę nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji,
 • wizytę domową lekarza lub pielęgniarki,
 • pomoc w zorganizowaniu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji.

Każdy może mieć zupełnie inne oczekiwania względem polisy na życie. Innej formy wsparcia może potrzebować młoda osoba, która mieszka w dużym mieście, innej z kolei osoba dojrzała, która mieszka z dala od miasta i nie ma możliwości dojazdu w wybrane miejsca.

Assistance to ochrona dodatkowa, którą warto rozważyć. Nikt nie przewiduje w swoim życiu trudnych zdarzeń losowych, ale każda forma wsparcia może być na wagę złota. Dla wielu osób samo świadczenie może być wystarczające, ale spora grupa osób może wymagać również takiej formy pomocy od ubezpieczyciela.

Jak wybrać dodatkową polisę na życie?

Na wybór ubezpieczenia dodatkowego wpływ powinno mieć kilka ważnych czynników. Przede wszystkim należy uwzględnić swoje możliwości finansowe. Kilka umów dodatkowych może znacznie podnieść koszt polisy na życie, warto zatem wiedzieć, ile w celu rozszerzenia ochrony będzie można przeznaczyć.

Oprócz tego warto zastanowić się nad ryzykiem różnych zdarzeń we własnym życiu. Nie każdy będzie potrzebował opieki nad zwierzętami domowymi, ale już transport medyczny może być potrzebny każdemu. Należy wziąć pod uwagę zarówno własną kondycję, stan zdrowia, jak i otoczenie, które również może wymagać pomocy, gdy ubezpieczonemu przytrafi się coś niespodziewanego.

Ile kosztuje dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Koszt dodatkowego ubezpieczenia na życie jest często liczony indywidualnie, podobnie jak jest to w przypadku podstawowej polisy na życie. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiek, wykonywany zawód oraz stan zdrowia, stąd ceny mogą się od siebie różnić. Na cenę wpływa również wybrany wariant cenowy – wyższa suma ubezpieczenia będzie miała wpływ na cenę składki. 

Przykładowa cena polisy na życie z dodatkami

Wariant

SkładkaZgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznymOperacja chirurgicznaPoważne zachorowanieLeczenie specjalistyczne

Podstawowy

od 30 zł100 000 zł---

Podstawowy+

od 65 zł200 000 złdo 2000 zł12 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony

od 85 zł220 000 złdo 2500  zł15 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony+

od 100 zł260 000 złdo 3000 zł17 000 złdo 5000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty ERGO Hestia Grupa Otwarta.

Ceny w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Hestia będą różnić się w zależności od wieku. Ubezpieczyć mogą się również osoby po 54 roku życia, jednak zapłacą one za ochronę nieco wyższą stawkę.

Zanim podejmie się decyzję o wyborze konkretnej polisy dodatkowej, warto dokonać porównania dostępnych ofert. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własną listę umów dodatkowych z konkretnym modelem ochrony.

Zakres umów dodatkowych w polisie na życie

Umowa dodatkowa

Zakres ochronySUWiek

Organizacja leczenia za granicą

Kompleksowa pomoc w organizacji wyjazdu, w trakcie pobytu za granicą oraz tłumaczeniu dokumentacji medycznejDo 2 mln euro18-64 lata

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnej choroby15 000 zł – 1 000 000 zł18-60 lat

Leczenie w szpitalu to różne wydatki

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz specjalistycznego leczenia15 000 zł – 100 000 zł18-60 lat

Tabela 2. Opracowanie własne na przykładzie PZU.

Jak wygląda wypłata świadczenia w dodatkowym ubezpieczeniu na życie?

Aby zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi, należy dobrze przeprowadzić zgłoszenie szkody. Ubezpieczyciel będzie potrzebował pełnej dokumentacji, dotyczącej zdarzenia polisowego.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony złamał nogę, to powinien przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego dokumentację medyczną, która potwierdzi jego aktualny stan.

Co może być potrzebne:

 • dane osobowe,
 • numer polisy,
 • datę przystąpienia do ubezpieczenia,
 • kompletną dokumentację dotyczącą zdarzenia polisowego (odpis aktu zgonu, wypis ze szpitala, notatka policyjna, protokół BHP).

Zdarzenie należy zgłosić jak najszybciej. Ubezpieczony ma na to 30 dni, ale czas ten może się różnić w zależności od wybranej polisy oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto więc dokładnie sprawdzić warunki zgłoszenia zdarzenia w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

Od chwili przesłania zgłoszenia, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę należnych pieniędzy. 

Na co zwrócić uwagę przed zakupem dodatkowej polisy?

Przed zakupem ubezpieczenia dodatkowego, należy zapoznać się dokładnie z treścią umowy. W dokumencie OWU można znaleźć informacje o tym, jakie ograniczenia posiada wybrany produkt.

Jakie punkty w umowie trzeba koniecznie sprawdzić? Są to:

 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • karencja,
 • ograniczenia oraz limity.

Zapis o wyłączeniu odpowiedzialności znajduje się w każdej umowie ubezpieczeniowej. Opisuje on okoliczności zdarzenia polisowego, w którym ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić umówionego świadczenia. Taki zabieg ma zabezpieczyć ubezpieczyciela na wypadek nieuczciwych klientów, którzy mogą planować wyłudzenie odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy najczęściej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu m.in. wskutek:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • prowadzenia pojazdu bez posiadania uprawnień, 
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • działań terrorystycznych.

Kolejną formą zabezpieczenia dla ubezpieczyciela jest karencja, która jest okresem pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Ubezpieczenie powinno chronić od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, o których jeszcze się nie wie. Jeśli zatem ubezpieczony przed zakupem polisy dodatkowej już od dawna miał planowaną poważną operację, może nie otrzymać świadczenia z tytułu przebytej operacji. Karencja może trwać od 1 do 24 miesięcy. 

Oprócz wyłączenia odpowiedzialności i karencji, przed zawarciem umowy warto również zwrócić uwagę na ograniczenia oraz limity. Taki zapis dotyczy często tych zdarzeń, które mogą się powtarzać częściej, jak np. pobyt w szpitalu. Ograniczenia i limity określają jak często w danym roku polisowym ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie. Przykładowo – polisa dodatkowa, która obejmuje ochroną pobyt w szpitalu może wypłacić świadczenie z tego tytułu tylko raz w roku. W przypadku assistance limity mogą dotyczyć określonej kwoty, na jaką może zostać wykonana usługa.

Gdzie kupić dobre dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia na życie warto szukać w miejscach sprawdzonych, które w pełni poświęcone są branży ubezpieczeniowej. Polecenie polisy przez znajomego z pracy może mijać się z celem – warto zastanowić się nad tym, jaki kredyt spłaca ta osoba, jakie posiada obciążenie genetyczne poważnymi chorobami, kogo ma na utrzymaniu, jak wysokie ma zarobki oraz jak spędza wolny czas. 

Umowa dodatkowa powinna zostać maksymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Ponadto należy również podkreślić, że rynek ubezpieczeniowy ma naprawdę sporo do zaoferowania i w związku z tym samodzielne poszukiwanie odpowiedniej polisy może nie być łatwe

Alicja Orłowska, ekspert Rankomat

Zdecydowanie łatwiej będzie skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Jest to narzędzie, które na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu, dopasowuje ofertę ubezpieczeniową do wskazanych potrzeb. Dzięki temu można zaoszczędzić wiele cennego czasu, który zostałby poświęcony na samodzielne porównywanie różnych produktów, ale i jest to oszczędność pieniędzy – porównywarka umożliwia również dotarcie do najlepszej i najtańszej oferty.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej wersji zapewnia świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego lub jego utraty zdolności do pracy

2. Umowy dodatkowe zwiększają szanse na otrzymanie odszkodowania

3. Polisa dodatkowa powinna dotyczyć wyłącznie indywidualnych potrzeb

4. Porównanie ofert umożliwia dotarcie zarówno do najlepszej, jak i najtańszej oferty

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatkowe ubezpieczenie na życie

 1. Czy można zmieniać umowy dodatkowe w czasie trwania umowy?

  Tak, umowę można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami. Jeśli zatem z powodu problemów finansowych będziemy chcieli zrezygnować z jakieś umowy dodatkowej, mamy taką możliwość. Również, jeśli uznamy, że potrzebujemy większego zakresu ochrony, w dowolnym momencie umowy możemy dokupić odpowiednie rozszerzenie ochrony.

 2. Czy umowa dodatkowa ma te same ograniczenia wiekowe czy umowa podstawowa?

  Nie, umowa dodatkowa może mieć własne widełki wiekowe. Jeśli zatem umowa podstawowa jest dostępna dla osób w przedziale wiekowym 18-70 lat, umowa dodatkowa dotycząca np. poważnego zachorowania może objąć ochroną maksymalnie osoby np. do 55 roku życia. Warto zatem przed zakupem umowy dodatkowej sprawdzić tę informację w umowie.

 3. Czy w polisie grupowej można dokupić umowy dodatkowe?

  jest jeden z kilku wariantów cenowych. Najdroższy wariant cenowy nie oznacza większego zakresu ochrony, a jedynie większe świadczenie z tytułu tych samych zdarzeń objętych ochroną. W celu dopasowania odpowiedniej ochrony, najlepszym rozwiązaniem będzie zakup indywidualnej polisy na życie.

 4. Czy mając polisę indywidualną i grupową można dostać dwa odszkodowania?

  Tak, posiadanie dwóch ubezpieczeń może być podstawą do otrzymania dwóch świadczeń. Warunkiem jest jednak wystąpienie zdarzenia polisowego, które obejmują ochroną oba ubezpieczenia. W sytuacji, gdy ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku trafi do szpitala i posiada ochronę w tym zakresie, powinien zgłosić ten fakt obu ubezpieczycielom, by otrzymać odszkodowanie z każdej z posiadanych polis.