Rolą ubezpieczenia na życie w jego podstawowej wersji jest wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Oprócz tego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na życie. Może ono zapewnić np. 1 000 000 zł z tytułu poważnego zachorowania. Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dodatkowe?

Umowa dodatkowa w polisie na życie zwiększa zakres ochrony oraz szansę na otrzymanie świadczenia. Odszkodowanie może dotyczyć pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy śmierci współmałżonka. To, jak rozbudujemy ochronę, zależy wyłącznie od nas samych.

Co do zaoferowania ma podstawowa polisa na życie?

W swoim podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie ma zapewnić wypłatę świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Pieniądze z polisy trafiają do wskazanych w umowie osób (uposażonych). W sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskaże do kogo ma trafić świadczenie, pieniądze są wypłacane najbliższym osobom z zachowaniem kolejności dziedziczenia.

Oprócz zgonu, ubezpieczenie na życie może również chronić na wypadek niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku utraci się możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych, ubezpieczyciel wypłaca ustaloną kwotę. Takie świadczenie pomaga zachować płynność finansową, gdy np. ubezpieczony spłaca kredyt hipoteczny.

W podstawowej polisie na życie ważna jest suma ubezpieczenia. Im wyższa, tym większe świadczenie mogą otrzymać bliscy na wypadek śmierci. Należy jednak pamiętać o tym, że wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na wysokość składki, musi więc być dopasowana do możliwości finansowych ubezpieczonego.

Jaką ochronę może zapewnić dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Umowa dodatkowa w polisie na życie może obejmować wiele różnych obszarów. Ubezpieczenie może chronić na wypadek:

 • utraty zdolności do pracy, 
 • zdiagnozowania nowotworu lub innej poważnej choroby, 
 • operacji chirurgicznej, 
 • leczenia szpitalnego, 
 • uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
 • złamania kości wskutek NW,
 • organizacji leczenia za granicą.

Ochrona dodatkowa może również obejmować swoim zakresem naszych bliskich, np. współmałżonka lub dzieci. To, ile umów dodatkowych oferuje nam ubezpieczyciel, zależy wyłącznie od wybranej przez nas firmy ubezpieczeniowej.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również oferować pakiety ochrony według różnych modeli – np. ubezpieczenie dla par lub dla pary z dzieckiem. 

Umowy dodatkowe mogą również oferować ochronę na wypadek wielu różnych chorób, które spisane są na liście chorób, ale mogą również bardziej precyzować kierunek ochrony, jak np. ochrona na wypadek nowotworu lub cukrzycy.

Polisa może również oferować ochronę w ramach pakietu assistance, który zapewnia pomoc w formie konkretnych usług, np. dodatkowej konsultacji u specjalisty, transportu medycznego czy dowozu leków do miejsca zamieszkania. 

Przeczytaj koniecznie: Badania profilaktyczne - o czym warto pamiętać?
 

Co można zyskać oprócz świadczenia?

Oprócz odszkodowania w postaci określonej kwoty pieniędzy, ubezpieczony może liczyć również na pomoc w innej formie – usługowej.

Takie wsparcie zapewnia pakiet assistance. Jest to rozwiązanie, które może zagwarantować m.in.:

 • infolinię medyczną,
 • wsparcie psychologiczne,
 • dowóz leków,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji,
 • pomoc w opiece nad dzieckiem w czasie hospitalizacji,
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji,
 • transport medyczny,
 • dodatkowe konsultacje medyczne,
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów medycznych oraz organizacji leczenia za granicą,
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które warto rozważyć przy wyborze ochrony dotyczącej zdrowia.
 

Jak wybrać dodatkową polisę na życie?

Na wybór ubezpieczenia dodatkowego wpływ powinno mieć kilka ważnych czynników. Przede wszystkim należy uwzględnić swoje możliwości finansowe. Kilka umów dodatkowych może znacznie podnieść koszt polisy na życie, warto zatem wiedzieć, ile w celu rozszerzenia ochrony będzie można przeznaczyć.

Oprócz tego warto zastanowić się nad ryzykiem różnych zdarzeń we własnym życiu. Nie każdy będzie potrzebował opieki nad zwierzętami domowymi, ale już transport medyczny może być potrzebny każdemu. Należy wziąć pod uwagę zarówno własną kondycję, stan zdrowia, jak i otoczenie, które również może wymagać pomocy, gdy ubezpieczonemu przytrafi się coś niespodziewanego.

Ile kosztuje dodatkowa umowa?

Koszt umowy dodatkowej jest zależny od kilku ważnych czynników. Są to przede wszystkim:

 • wybrane TU oraz porównanie ofert,
 • wybrana suma ubezpieczenia,
 • wiek oraz stan zdrowia, w jakich przystępujemy do zakupu,
 • ilość umów dodatkowych.

Przede wszystkim przed zakupem polisy warto porównać kilka lub kilkanaście różnych ofert, by mieć świadomość, jakie inne możliwości mamy do wyboru. Następnie warto zastanowić się nad tym, na jakiej ochronie najbardziej nam zależy i dopasować ją do budżetu, jakim dysponujemy na cel zakupu ubezpieczenia. Cena zależna jest też od tego, kiedy kupujemy ubezpieczenie – czy mając 25 lat, czy w wieku 55 lat. 

ERGO Hestia Grupa Otwarta

Wariant

Składka

Zgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Operacja chirurgiczna

Poważne zachorowanie

Leczenie specjalistyczne

Podstawowy

od 40 zł

100 000 zł

-

-

-

Podstawowy+

od 91 zł

200 000 zł

Do 2000 zł

12 000 zł

Do 3000 zł

Rozszerzony

od 109 zł

220 000 zł

Do 2500 zł

15 000 zł

Do 3000 zł

Rozszerzony+

od 125 zł

260 000 zł

Do 3000 zł

17 000 zł

Do 5000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne (na podstawie danych z dnia 26.02.2024 r.)

Ile wynosi świadczenie z dodatkowego ubezpieczenia na życie?

Wysokość odszkodowania, jakie można dostać od ubezpieczyciela w określonych okolicznościach, jest zależna od wybranej przez nas oferty i sumy ubezpieczenia. W przypadku leczenia zagranicznego, suma ubezpieczenia dotyczy najczęściej kilku milionów euro, z kolei zdiagnozowanie nowotworu lub innej poważnej choroby, która będzie leczona w Polsce, może zagwarantować do 1 000 000 zł odszkodowania. Z kolei rozpoznanie cukrzycy może zapewnić maksymalnie 40 000 zł. 

Przed zakupem warto sprawdzać dokładnie, jaką sumę ubezpieczenia oferuje firma.

PRZYKŁADOWE OFERTY OCHRONY DODATKOWEJ ORAZ SU

TU

Polisa

Umowy dodatkowe

SU

PZU

Ochrona Każdego Dnia

Organizacja leczenia za granicą

do 2 000 000 euro

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

do 1 000 000 zł

Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym

do 1 000 000 zł

Nationale-Nederlanden

Ochrona Jutra

Na wypadek cukrzycy

do 40 000 zł

Leczenie za granicą

do 2 000 000 euro

Na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

do 50 000 zł

Generali

Z myślą o życiu PLUS

Generali, z myślą o całym Twoim życiu

do 1 000 000 zł

Generali, z myślą o dziecku

Kwota ustalana indywidualnie

Generali, z myślą o Twoim psie

do 50 000 zł

Tabela 2. Opracowanie własne (na podstawie danych z dnia 26.02.2024 r.).

Jak wygląda wypłata świadczenia?

Aby zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi, należy dobrze przeprowadzić zgłoszenie szkody. Ubezpieczyciel będzie potrzebował pełnej dokumentacji, dotyczącej zdarzenia polisowego.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony złamał nogę, to powinien przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego dokumentację medyczną, która potwierdzi jego aktualny stan.

Co może być potrzebne:

 • dane osobowe,
 • numer polisy,
 • datę przystąpienia do ubezpieczenia,
 • kompletną dokumentację dotyczącą zdarzenia polisowego (odpis aktu zgonu, wypis ze szpitala, notatka policyjna, protokół BHP).

Zdarzenie należy zgłosić jak najszybciej. Ubezpieczony ma na to 30 dni, ale czas ten może się różnić w zależności od wybranej polisy oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto więc dokładnie sprawdzić warunki zgłoszenia zdarzenia w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

Od chwili przesłania zgłoszenia, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę należnych pieniędzy. 

Na co zwrócić uwagę przed zakupem dodatkowej polisy?

Przed zakupem ubezpieczenia dodatkowego, należy zapoznać się dokładnie z treścią umowy. W dokumencie OWU można znaleźć informacje o tym, jakie ograniczenia posiada wybrany produkt.

Jakie punkty w umowie trzeba koniecznie sprawdzić? Są to:

 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • karencja,
 • ograniczenia oraz limity.

Zapis o wyłączeniu odpowiedzialności znajduje się w każdej umowie ubezpieczeniowej. Opisuje on okoliczności zdarzenia polisowego, w którym ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić umówionego świadczenia. Taki zabieg ma zabezpieczyć ubezpieczyciela na wypadek nieuczciwych klientów, którzy mogą planować wyłudzenie odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy najczęściej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu m.in. wskutek:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • prowadzenia pojazdu bez posiadania uprawnień, 
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • działań terrorystycznych.

Kolejną formą zabezpieczenia dla ubezpieczyciela jest karencja, która jest okresem pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Ubezpieczenie powinno chronić od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, o których jeszcze się nie wie. Jeśli zatem ubezpieczony przed zakupem polisy dodatkowej już od dawna miał planowaną poważną operację, może nie otrzymać świadczenia z tytułu przebytej operacji. Karencja może trwać od 1 do 24 miesięcy. 

Oprócz wyłączenia odpowiedzialności i karencji, przed zawarciem umowy warto również zwrócić uwagę na ograniczenia oraz limity. Taki zapis dotyczy często tych zdarzeń, które mogą się powtarzać częściej, jak np. pobyt w szpitalu. Ograniczenia i limity określają jak często w danym roku polisowym ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie. Przykładowo – polisa dodatkowa, która obejmuje ochroną pobyt w szpitalu może wypłacić świadczenie z tego tytułu tylko raz w roku. W przypadku assistance limity mogą dotyczyć określonej kwoty, na jaką może zostać wykonana usługa.

Gdzie kupić dobre dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Nasza decyzja o zakupie ubezpieczenia to pierwszy krok, ale bardzo ważny jest wybór odpowiedniej oferty. To jednak już może nie być takie proste, ponieważ na rynku ubezpieczeniowym mamy naprawdę spory wybór. Trudność może sprawić wybór tego, jaka suma ubezpieczenia czy zakres ochrony będzie odpowiedni, podobnie jak to, które towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dla nas najlepsze?

Wypowiedź eksperta

Umowa dodatkowa powinna zostać maksymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Ponadto należy również podkreślić, że rynek ubezpieczeniowy ma naprawdę sporo do zaoferowania i w związku z tym samodzielne poszukiwanie odpowiedniej polisy może nie być łatwe.
Adrianna Chruściel, RedaktorAdrianna Chruściel, Redaktor

Jeśli mamy wątpliwości co do tego, na jaką polisę się zdecydować, skorzystajmy z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Jest to narzędzie, które przy pomocy krótkiej ankiety zbiera informacje o poszukiwanym przez nas produkcie, a następnie dokonuje selekcji wśród dostępnych ofert. Dzięki temu oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze, ponieważ z pomocą porównywarki mamy szansę dotrzeć do najbardziej korzystnych finansowo ofert.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej wersji zapewnia świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego lub jego utraty zdolności do pracy

2. Umowy dodatkowe zwiększają szanse na otrzymanie odszkodowania

3. Polisa dodatkowa powinna dotyczyć wyłącznie indywidualnych potrzeb

4. Porównanie ofert umożliwia dotarcie zarówno do najlepszej, jak i najtańszej oferty

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatkowe ubezpieczenie na życie

 1. Czy można zakupić tylko umowę dodatkową?

  Nie, nie możemy zakupić wyłącznie umowy dodatkowej w ubezpieczeniu na życie. Umowa dodatkowa jest opcją, która rozszerza zakres umowy podstawowej, zatem musimy posiadać podstawową polisę na życie.

 2. Co obejmuje dodatkowe ubezpieczenie na życie?

  Dodatkowa ochrona w polisie na życie może dotyczyć ochrony życia, zdrowia oraz ochrony naszych najbliższych. Dodatkowe ubezpieczenie może zabezpieczyć nas na wypadek pobytu w szpitalu, leczenia poza terenem Polski lub zdiagnozowania cukrzycy. Wybór ochrony należy wyłącznie do nas samych.

 3. Czy można mieć kilka dodatkowych polis na życie?

  Tak, możemy wybrać jedną, dwie lub więcej umów dodatkowych, jeśli uznamy takie rozwiązanie za najbardziej dla nas korzystne. 

 4. Czy w ubezpieczeniu grupowym można zakupić umowę dodatkową?

  Tak, w ubezpieczeniu grupowym można zakupić umowę dodatkową. Jest to jednak możliwe w takich produktach, które taką możliwość mają w swojej ofercie. Na ogół polisa grupowa to ubezpieczenie o kompleksowej ochronie, ale zdarzają się też takie oferty, które można samodzielnie rozbudować.

 5. Czy warto ubezpieczyć się dodatkowo?

  Tak, umowa dodatkowa zwiększa szansę na otrzymanie świadczenia. Poza tym, ubezpieczenie dodatkowe można nabyć zgodnie z własnymi preferencjami, by ochronę rozbudować tak, by zapewniła jak najlepsze wsparcie w przyszłości. Koszt umowy dodatkowej nie jest duży, a zyskać można naprawdę sporo, gdy dojdzie do poważnego zachorowania lub uszczerbku na zdrowiu.

 6. Jaka jest najlepsza polisa na życie?

  Najlepsze ubezpieczenie na życie to takie, które uwzględnia wszystkie Twoje potrzeby. Jeśli obawiasz się zachorowania na nowotwór złośliwy - uwzględnij swoje obawy i zabezpiecz się na taki wypadek, a w sytuacji, gdy dużo czasu spędzasz za kierownicą - pomyśl o takim rozszerzeniu, które uwzględni wypadki komunikacyjne. Możesz również zdecydować się na kilka umów dodatkowych, by maksymalnie zwiększyć swoją ochronę.