Ubezpieczenie na życie we Wrocławiu chroni w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe warianty, np. odszkodowanie z tytułu urodzenia dziecka lub ubezpieczenie od poważnego zachorowania na choroby będące konsekwencją smogu.

We Wrocławiu składki za polisę na życie zaczynają się już od 20 złotych miesięcznie, z czego niektóre TU proponują podstawowy wariant polisy, a inne zachęcają do rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe warianty. Co wybrać? Nasza analiza polis na życie dla mieszkańców Wrocławia powinna ułatwić podjęcie decyzji.

SPRAWDŹ CENY POLISY WE WROCŁAWIU

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie we Wrocławiu?

Ubezpieczenie na życie we Wrocławiu można wykupić w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Podstawowe ubezpieczenie na życie chroni na wypadek zgonu ubezpieczonego – wówczas jego bliskim jest wypłacane odszkodowanie w danej kwocie, np. 50 000 zł lub 200 000 zł.

Warianty rozszerzone ubezpieczenia na życie dobiera się w zależności od potrzeb – inne oferty są dostępne dla osób młodych, inne dla dorosłych, a jeszcze inne dla seniorów. Umowy dodatkowe mogą dotyczyć:

 • chorób nowotworowych – taką polisę oferuje np. Nationale-Nederlanden, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania nie tylko w razie zgonu ubezpieczonego, ale także, gdy wykryto u niego nowotwór. Wysokość składki miesięcznej wynosi od 150 złotych, natomiast suma ubezpieczenia dodatkowego może wynieść nawet 500 000 złotych;
   
 • operacji chirurgicznych – podstawowa ochrona w polisie na życie może zostać rozszerzona także o świadczenie z tytułu operacji. Listę przypadków, które stanowią podstawę do otrzymania świadczenia, precyzuje OWU. Taka polisa jest dostępna np. w PZU, umowa jest przeznaczona dla osób w wieku od 18 do 69 lat i trwa rok. Operacje podzielone są na 5 klas, według których PZU wypłaca odszkodowanie w wysokości 100%, 50%, 30%, 10% lub 5% SU;
   
 • pobytu w szpitalu – dzięki rozszerzeniu polisy na życie ubezpieczony może liczyć na wypłatę świadczenia za każdy pobytu w szpitalu, taki produkt oferuje np. Compensa. Wysokość składki miesięcznej jest ustalana indywidualnie (w zależności od wieku oraz stanu zdrowia ubezpieczonego), natomiast odszkodowanie wynosi od 10 do nawet 200 złotych dziennie;
   
 • poważnego zachorowania – ten typ polisy zapewnia dostęp do szybkiej profilaktyki, diagnozy, leczenia oraz rehabilitacji. Ubezpieczony może zapewnić sobie ochronę na wypadek zachorowania np. na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie można przeznaczyć na badania medyczne, leki, rehabilitacje, a nawet dojazdy do szpitala. Taką polisę oferuje swoim klientom Pru. Maksymalna wysokość wypłaconych świadczeń w przypadku kilku zachorowań może wynieść nawet 350% sumy ubezpieczenia, w ramach opłacanej składki ubezpieczony może liczyć także na drugą opinię medyczną;
   
 • wypadków komunikacyjnych – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego jest dostępne np. w ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa. Umowa jest zawierana na minimum 5 lat, wysokość składki dodatkowej zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego;
   
 • urodzenia dziecka – wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje produkt, który chroni także w sytuacji powiększenia się rodziny. Ubezpieczony może liczyć nie tylko na odszkodowanie, ale również na wizyty u lekarza i badania kontrolne w cenie polisy;
   
 • uszkodzenia ciała – dodatkową umowę opiewającą na ochronę na wypadek uszkodzenia ciała można wykupić np. w Nationale-Nederlanden. Polisa działa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie, % należnej SU w zależności od zdarzenia został wyszczególniony w OWU.

Smog w tym mieście to spore zagrożenie

Wykupując ubezpieczenie na życie we Wrocławiu, warto zainteresować się także dodatkowym wariantem chroniącym od następstw smogu. 

Smog może przyczynić się do upośledzenia funkcjonowania układu oddechowego oraz zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. W takiej sytuacji wykupienie polisy, która chroniłaby na wypadek zachorowania na schorzenia będące konsekwencją smogu, jest jak najbardziej uzasadnione.

Badacze od lat alarmują, że małe cząstki zanieczyszczeń mogą szkodzić różnym narządom, nie tylko płucom, ale także sercu i nerkom. Z tego powodu warto wykupić dodatkowy wariant polisy na życie – dzięki niej, w sytuacji, gdy dojdzie do poważnego zachorowania, ubezpieczony nie musi pokrywać kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Jakie masz opcje ubezpieczenia do wyboru?

Ubezpieczenie na życie we Wrocławiu można wykupić indywidualnie lub grupowo (za pośrednictwem pracodawcy lub w ramach tzw. grupy otwartej). Niektóre polisy obowiązują przez rok, inne są bezterminowe, a więc ważne dożywotnio – takie rozwiązanie proponuje swoim klientom np. Nationale-Nederlanden. Dożywotnią umowę może zawrzeć osoba w wieku pomiędzy 55 a 76 lat, obowiązuje ona aż do śmierci.

Poza wariantem podstawowym, czyli ochroną w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej, dostępne są także polisy:

 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oferuje np. towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz;
 • inwestycyjne – ten typ polisy polega na inwestowaniu i pomnażaniu środków. Ubezpieczenie inwestycyjne można znaleźć np. w ofercie Generali;
 • posagowe – polisa ma na celu zabezpieczyć przyszłość dziecka, ubezpieczenie, które polega na odkładaniu środków dla potomnego, oferują Pru, Warta czy PZU.

Polisę na życie we Wrocławiu można rozszerzyć także o ochronę powypadkową oraz opiekę medyczną. Taki pakiet oferuje np. Signal Iduna. Po wykupieniu polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów opieki medycznej – badań, leczenia, pobytu w szpitalu, a także rehabilitacji.

Jaka suma ubezpieczenia będzie dla Ciebie odpowiednia?

Przed zakupem ubezpieczenia na życie we Wrocławiu warto zainteresować się warunkami polisy. Spośród nich najważniejsza jest suma ubezpieczenia, czyli kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową. Suma ubezpieczenia może wynieść od 100 złotych do nawet 400 000 złotych – jej wysokość zależy od wysokości wpłacanej składki. 

WAŻNE!
Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe składki polisy, dlatego przed zakupem ubezpieczenia należy uważnie przeanalizować sytuację rodzinną i finansową oraz własne możliwości. Na sumę ubezpieczenia wpływa także wybrany wariant polisy oraz to, czy została ona rozszerzona.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony wpłacał co miesiąc składkę w wysokości 25 złotych, odszkodowanie z tytułu jego śmierci wyniesie 20 000 złotych. Natomiast gdyby zadeklarował się on do składki wynoszącej 75 złotych, otrzymałby odszkodowanie w wysokości 100 000 złotych.

Przykładowe sumy ubezpieczenia w polisie na życie

ZdarzenieSkładka 25 zł miesięcznieSkładka 55 zł miesięcznie

Składka 75 zł miesięcznie

Zgon

20 000 zł

50 000 zł100 000 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

40 000 zł100 000 zł200 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

60 000 zł150 000 zł300 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

60 000 zł150 000 zł300 000 zł

Zgon w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

30 000 zł75 000 zł150 000 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty Signal Iduna JA moje życie z dnia 02.01.2023 r.

Jakie zarobki we Wrocławiu?

Jeśli ubezpieczony zarabia dużo, zazwyczaj decyduje się na jak najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wiąże się to z wyższą składką miesięczną, ale i wyższym odszkodowaniem w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego polisą.

Jeśli chodzi o bieżące statystyki, zgodnie z danymi portalu Numbeo we Wrocławiu zarabia się średnio 5645,47 zł netto miesięcznie, czyli mniej niż w Warszawie i Krakowie. W dalszym ciągu jednak miasto znajduje się w czołówce polskich miast, w których zarabia się najwięcej. Niżej w rankingu znalazły się: Olsztyn, Łódź oraz Kielce.

Zarobki we Wrocławiu i w innych miastach w Polsce

Miasto

Średnie wynagrodzenie miesięczne netto

WROCŁAW

5645 zł

Warszawa

7024 zł

Kraków

6622 zł

Poznań

5661 zł

Łódź

4642 zł

Olsztyn

3866 zł

Kielce

5154 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie danych numbeo.com z 02.01.2023 r.

Wysokość składki podstawowej wynosi już od 25 złotych miesięcznie. Mieszkańcy Wrocławia mogą pozwolić sobie na wyższy wariant ubezpieczenia ze względu na wysokie zarobki w skali kraju.

– mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ubezpieczeń na życie.

Czy wiesz wszystko o kosztach życia w stolicy Dolnego Śląska?

Wybierając wariant ubezpieczenia na życie we Wrocławiu, warto wziąć pod także koszty życia w tym mieście. To prawda, że najem mieszkania, artykuły spożywcze czy też inne koszty są niższe niż w Warszawie, jednak życie we Wrocławiu kosztuje więcej niż w Krakowie oraz innych polskich miastach. Ile kosztuje życie we Wrocławiu? W tabeli poniżej zebrano dane, które to obrazują. Jak widać, zakup polisy jest najtańszym z wydatków.  

Koszty życia oraz ceny polis na życie we Wrocławiu

Składka miesięczna – polisa na życie Ergo Hestia

od 40 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Signal Iduna

od 25 zł

Internet

56 zł

Transport publiczny – bilet miesięczny

110 zł

Trzydaniowy posiłek dla 2 osób w restauracji średniej klasy

155 zł

Wydatki podstawowe związane z wynajmem mieszkania (opłata za prąd, ogrzewanie, wodę, śmieci)

1 071 zł

Opłata miesięczna za przedszkole dla dziecka

1 545 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania poza centrum miasta

10 810 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania w centrum miasta

15 066 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych numbeo.com z 02.01.2023 r. oraz ofert wybranych TU.

SPRAWDŹ CENY POLISY WE WROCŁAWIU

Przeczytaj koniecznie: Najpiękniejsze miejsca w Polsce

Ile zapłacisz za polisę jako mieszkaniec Wrocławia?

Poniżej przyglądamy się cenom w towarzystwach ubezpieczeniowych ERGO Hestia, Generali oraz Signal Iduna. W niektórych towarzystwach, np. ERGO Hestia, można wykupić polisę grupową na zasadach indywidualnych, w ramach tzw. grupy otwartej. Minimalna składka miesięczna ubezpieczenia to 40 złotych, natomiast suma ubezpieczenia może wynieść od 300 do 100 000 złotych (w zależności od zdarzenia).

Warto zwrócić uwagę na to, że całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników, takich jak: 

 • częstotliwość opłacania składki – najczęściej składkę opłaca się w cyklu miesięcznym. Niektóre towarzystwa umożliwiają również dokonywanie wpłat co kwartał, co pół roku lub nawet raz na rok, opłacenie składki z góry, np. za cały rok, wiąże się ze zniżkami – warto o to dopytać ubezpieczyciela;
   
 • liczba ubezpieczonych – polisę można wykupić samodzielnie lub włączyć w zakres ochrony także bliskich (maksymalnie do 10 osób). Z jednej strony rośnie wtedy wysokość składki, ale z drugiej, cena polisy jest korzystniejsza niż gdyby każda z tych osób kupowała ubezpieczenie indywidualnie;
   
 • okres ubezpieczenia – polisa może obejmować ochroną przez rok lub dłużej. Im dłuższa umowa, tym większa szansa na otrzymanie zniżki;
   
 • rodzaj polisy i zakres ubezpieczenia – wysokość składki zależy od liczby umów dodatkowych, dokupienie dodatkowych wariantów (np. polisy chroniącej na wypadek zachorowania na nowotwór lub ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka) podnosi nieznacznie cenę, ale zapewnia szerszą ochronę;
   
 • wiek ubezpieczonego – im młodszy jest ubezpieczony, tym niższa składka. Wynika to z niskiego ryzyka wystąpienia zdarzenia objętego umową. Górna granica wieku, w którym można przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej wynosi zwykle 60-70 lat;
   
 • stan zdrowia ubezpieczonego – podczas wykupywania polisy na życie ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie ankiety medycznej. Pytania mogą dotyczyć nie tylko przebytych chorób czy operacji, ale także palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Mają one na celu określenie stopnia ryzyka podejmowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli zainteresowany posiada bogatą historię chorób, obliczona przez ubezpieczyciela składka może się okazać wyższa. Niemożliwe będzie wtedy także wykupienie części rozszerzeń. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele mają możliwość wglądu w historię medyczną i gdy po podpisaniu umowy okaże się, że jakaś informacja została zatajona, mogą oni odmówić wypłaty odszkodowania. 

Oferta ERGO Hestia we Wrocławiu

Cena ubezpieczenia na życie we Wrocławiu ERGO Hestia (umowa podstawowa + dodatkowe umowy na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu i uszczerbku na zdrowiu) wynosi od 40 złotych miesięcznie w górę. Najniższa składka gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci w wysokości 10 000 złotych, natomiast najwyższa (80 złotych) zapewnia odszkodowanie w wysokości 40 000 złotych. Umowa obowiązuje do 70. roku życia.

Oferta Signal Iduna we Wrocławiu

Jeśli chodzi o Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna, składka miesięczna zaczyna się już od 25 złotych, a suma ubezpieczenia z tytułu śmierci może wynieść od 20 000 do 100 000 złotych. Poza polisą Ja moje życie dostępne są także inne warianty, np. Ja+moje zdrowie, My nasze życie czy też My+nasze zdrowie. Umowę z niską sumą ubezpieczeniową mogą podpisać osoby w wieku od 16 do 69 lat, natomiast o wyższe kwoty odszkodowania mogą się ubiegać osoby, które w dniu podpisania umowy miały pomiędzy 16 i 59 lub 16 i 49 lat (w zależności od wybranego wariantu). Umowa główna jest zawierana na minimum 5 lat.

Na co powinieneś uważać przy zawieraniu umowy?

Przed zakupem każdej polisy warto zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. W szczególności ważnym dokumentem jest OWU – zostały tam zawarte wszystkie wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje.

Standardowo do wyłączeń odpowiedzialności w umowach polis na życie zalicza się sytuacje, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku:

 • niestosowania się do zaleceń lekarza;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
 • zdarzenia wywołanego przez ubezpieczającego w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

Inne wyłączenia odpowiedzialności, o których warto pamiętać przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na  życie: 

 • operacja plastyczna (poza przypadkami koniecznymi, po wypadku); 
 • poddanie się eksperymentowi medycznemu;
 • popełnienie samobójstwa w okresie 2 lat od podpisania umowy;
 • śmierć wskutek uczestnictwa w wojnie i ataków terrorystycznych;
 • umyślne nadużycie środków farmakologicznych;
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

Bardzo ważna jest także karencja, czyli okres od podpisania umowy do udzielenia ochrony, w którym nie zostanie jeszcze wypłacone świadczenie. Karencja zabezpiecza TU przed nadużyciami ze strony klientów. Przykładowo, towarzystwo ubezpieczeniowe Generali oferuje polisę na życie z 6-miesięcznym okresem karencji oraz ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka z 9-miesięczną karencją. Dopiero po tym czasie ubezpieczony jest objęty pełną ochroną i może liczyć na wypłatę odszkodowania. 

SPRAWDŹ CENY POLISY WE WROCŁAWIU

Ważne informacje

1. Wrocław znajduje się w czołówce polskich miast, w których zarabia się najwięcej, ale koszty życia w stolicy Dolnego Śląska są wysokie

2. Wrocław znalazł się w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata IQAir

3. Ubezpieczenie na życie we Wrocławiu może chronić na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, wypadku, a nawet powiększenia rodziny

4. Przed zakupem polisy warto porównać oferty różnych TU, przede wszystkim pod kątem składki miesięcznej oraz SU

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie we Wrocławiu

 1. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie we Wrocławiu?

  Aby wybrać najlepszą ofertę, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń – kalkulator ubezpieczeń online wskaże najważniejsze różnice w składce, sumie ubezpieczenia i warunkach polisy.

 2. Gdzie można wykupić ubezpieczenie na życie we Wrocławiu z dodatkową polisą chroniącą przed konsekwencjami smogu?

  Taki produkt posiada w swojej ofercie np. Nationale-Nederlanden. Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania obejmuje między innymi schyłkową niewydolność oddechową, niewydolność nerek oraz zawał serca. Wysokość składki za ubezpieczenie zależy od wieku, okresu i sumy ubezpieczenia, a także szczególnych warunków umowy podstawowej. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba w wieku pomiędzy 17 lat i 61 lat.

 3. Gdzie we Wrocławiu kupić polisę na życie z rozszerzeniem o narodziny dziecka?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak PZU czy też Uniqa, oferują wsparcie, gdy rodzina się powiększy. Wypłatę można przeznaczyć np. na wyprawkę.