Pomoc
Kontakt
Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Doradców.
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 21:00
sob.9:30 - 17:30
Zadzwoń22 270 00 00

Odszkodowanie

Na początku należy wyjaśnić, czym dokładnie jest odszkodowanie. Odszkodowanie to świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu poniesionych strat. Rozmiar krzywdy ma tutaj kluczowe znaczenie. 

Jakie są rodzaje odszkodowań? 

Rodzajów odszkodowania jest sporo w zależności od tego, jakiej sprawy dokładnie one dotyczą. Najczęściej rozróżnić można: 

 • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, 
 • odszkodowanie powypadkowe (dotyczy wypadków komunikacyjnych, w miejscu pracy), 
 • odszkodowanie z NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), 
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, 
 • odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania, 
 • odszkodowanie z tytułu hospitalizacji. 

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia? 

Istnieje różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Drugi termin dotyczy pokrycia kosztów powstałej krzywdy, np. uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Jeśli dojdzie do złamania, w wyniku którego konieczna była rehabilitacja - zadośćuczynienie będzie uwzględniało warunki powrotu do zdrowia oraz sprawności. 

Kto może otrzymać odszkodowanie? 

To, komu przysługuje odszkodowanie zależy od zdarzenia. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zostaje wypłacane osobom wskazanym w umowie jako uposażone. To może być małżonek lub partner osoby zmarłej, jak również rodzice, dzieci czy rodzeństwo. Może to być też osoba niespokrewniona ze zmarłym. 

Odszkodowanie z tytułu innych zdarzeń, jakimi są wypadki, poważne zachorowanie lub hospitalizacja należą się Tobie jako ubezpieczonemu. 

Jak duża kwota odszkodowania Ci się należy? 

To, jak duże odszkodowanie powypadkowe możesz dostać, zależy od tego, jaką posiadasz polisę, zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia. Odszkodowanie może wynosić zarówno 500 zł, jak i 500 000 zł. Inne świadczenie otrzymasz, gdy dojdzie do zwichnięcia kostki, inne z kolei, gdy dojdzie do skomplikowanego złamania nogi, wymagającego operacji chirurgicznej oraz długiej rehabilitacji. Od poniesionej szkody zależna jest kwota odszkodowania. 

Jak uzyskać odszkodowanie? 

Aby otrzymać odszkodowanie, musi dojść do powstania szkody. Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową stanowi podstawę do otrzymania świadczenia. 

W celu ubiegania się o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej należy złożyć ubezpieczycielowi: 

 • wniosek o wypłatę świadczenia (musi zawierać dane ubezpieczonego, numer polisy, numer rachunku bankowego), 
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie (np. akt zgonu, wypis ze szpitala, notatka policyjna). 

Kiedy się ubiegać o odszkodowanie? 

Jeśli doszło do zdarzenia, które obejmuje Twoja ochrona polisowa, a skutki wypadku są dla Ciebie odczuwalne, możesz odezwać się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ważne jest jednak, by zdarzenie było zakończone - np. pobyt w szpitalu lub przebyta operacja chirurgiczna. Jeśli wciąż przebywasz w szpitalu i nie wiesz, jak długo potrwa okres Twojej hospitalizacji - poczekaj z wnioskiem o wypłatę świadczenia pieniężnego. 

Gdzie udać się po świadczenie? 

Uzyskanie odszkodowania nie jest trudne, jednak musisz pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może preferować inną metodę kontaktu. Część firm posiada na swojej stronie internetowej formularz online, za pomocą którego można przesłać niezbędną dokumentację, inne z kolei uznają tradycyjne metody, jak np. wysyłkę pocztą. 

Ile czasu trwa realizacja odszkodowania? 

Najczęściej odszkodowanie jest realizowane w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczycielowi. W zależności od rodzaju odszkodowania, zdarzenia oraz ewentualnych braków formalnych - czas ten może być krótszy, jak i dłuższy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by wniosek zawierał wszystkie niezbędne informacje (numer polisy, dane osobowe i kontaktowe ubezpieczonego, numer rachunku bankowego) oraz dokumenty, które potwierdzają zdarzenie (np. akt zgonu, wypis ze szpitala, notatka policyjna). Brak informacji może spowodować trudności w zidentyfikowaniu płatnika składek oraz wyliczeniu wysokości odszkodowania. 

Rozwiń

Najczęściej zadawane pytania:

 • Co to znaczy odszkodowanie?
  Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej z tytułu zaistniałych szkód lub doznanej krzywdy.
 • Za co przysługuje odszkodowanie?
  Odszkodowanie przysługuje w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, takich jak śmierć ubezpieczonego, ale również poważny wypadek czy ciężka choroba, jeżeli takie ryzyka zostały uwzględnione w polisie.
 • Kto może dostać odszkodowanie?
  Pieniądze z ubezpieczenia na życie przeznaczone są dla beneficjentów wyznaczonych w umowie, którzy w większości przypadków stanowią członków rodziny ubezpieczonego.
 • Za co dostaje się największe odszkodowanie?
  Najwyższe odszkodowanie z polisy na życie TU wypłacają zazwyczaj w przypadku śmierci ubezpieczonego, jeśli suma ubezpieczenia na wypadek tego zdarzenia jest największa.
 • Kiedy nie należy się odszkodowanie?
  Odszkodowanie nie przysługuje w sytuacjach wyłączonych z ochrony przez ubezpieczyciela, takich jak ryzyka ekstremalne lub choroby spowodowane świadomym działaniem ubezpieczonego, a określonych w OWU.
 • Co jest potrzebne do otrzymania odszkodowania?
  Do otrzymania odszkodowania potrzebne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami, które potwierdzają wystąpienie zdarzenia objętego ochroną, zgodnie z procedurami wskazanymi przez ubezpieczyciela.
Najczęściej zadawane pytania:
logo innowacyjna gospodarka
UBEZPIECZENIA RANKOMAT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolska 88 informuje o realizacji projektu "Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2007 - 2013
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego