Pobyt w szpitalu może stanowić podstawę do tego, żebyś otrzymał odszkodowanie. W zależności od czasu trwania hospitalizacji oraz jej przyczyn – świadczenie może wynosić inną kwotę. Sprawdźmy, ile możesz otrzymać i co zrobić, żeby dostać takie odszkodowanie.

Sprawdź, co dla ubezpieczyciela oznacza pobyt w szpitalu

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu stanowi najczęściej dodatek do umowy podstawowej. Oznacza to, że należy wykupić odpowiednie rozszerzenie, które na przyszłość zapewni odszkodowanie z tytułu hospitalizacji. Wyjątek w tej sytuacji stanowi polisa grupowa, która może zapewnić kompleksową ochronę w ramach jednej umowy. To jednak również nie jest reguła, ponieważ część towarzystw ubezpieczeniowych przy tak zwanych „grupówkach” umożliwia rozszerzenie ochrony wedle własnego uznania.

Masz polisę na życie z rozszerzeniem dotyczącym hospitalizacji. Czy to oznacza, że za pobyt w szpitalu na pewno otrzymasz pieniądze? Nie zawsze. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Towarzystwo ubezpieczeniowe w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) powinno określać, jaki rodzaj hospitalizacji jest brany pod uwagę. Bardzo często podkreślany jest fakt, że pobyt w szpitalu musi się wiązać z następstwami nieszczęśliwego wypadku lub chorobą. Może to oznaczać, że skierowanie celem obserwacji i wykonania badań diagnostycznych może nie zostać uwzględnione, podobnie jak pobyt w szpitalu spowodowany leczeniem odwykowym.

Adrianna ChruścielAdrianna Chruściel

W OWU można znaleźć również informację dotyczącą tego, jak długi pobyt w szpitalu jest brany pod uwagę. Mogą to być np. minimum dwa lub cztery dni i dopiero powyżej tej liczby ubezpieczyciel zapewnia świadczenie za każdy dzień. W sytuacji, gdy zasłabniesz i ktoś wezwie pogotowie, a następnie zostaniesz umieszczony w szpitalu na jedną dobę w celu obserwacji – świadczenie może wówczas nie przysługiwać.

Co zrobić, aby zabezpieczyć się na wypadek hospitalizacji?

Aby zapewnić sobie ochronę na wypadek pobytu w szpitalu, musisz rozbudować swoją ochronę podstawową i zakupić odpowiednie rozszerzenie. Za niewielki koszt (taki dodatek może kosztować kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych) możesz nabyć umowę dodatkową.

Możesz również zdecydować się na ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy lub indywidualnie zakupić polisę w ramach otwartej polisy grupowej, do której możesz przystąpić bez względu na to, gdzie jesteś zatrudniony. Takie rozwiązania zwykle oferują ochronę na wypadek pobytu w szpitalu w ramach jednej umowy.

Ile możesz dostać za leczenie szpitalne?

To, ile otrzymasz od ubezpieczyciela, za pobyt w szpitalu, zależy od kilku ważnych czynników. Przede wszystkim, wpływ na odszkodowanie ma wybrana suma ubezpieczenia – im jest ona wyższa, tym analogicznie większe będzie świadczenie. Ważny jest również czas hospitalizacji. Im dłużej spędzisz w szpitalu, tym większej kwoty odszkodowania możesz się spodziewać.

Wysokość kwoty za pobyt w szpitalu jest również zależna od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest wcześniejsze porównanie kilku różnych ofert. Dzięki temu przekonasz się, jak duży masz wybór i co bardziej ci się opłaca.

Kwota świadczenia za dzień pobytu w szpitalu może wynosić zarówno 50 zł, jak i 100 zł. Wszystko zależy od wybranej polisy. 
 

Ile wynosi świadczenie za pobyt w szpitalu w różnych polisach na życie

TU

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Cena składki miesięcznej

UNIQA

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Nationale-Nederlanden

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

8 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

Od 60 zł

Generali

10 000 zł

50 zł/dzień

30 000 zł

Od 56 zł

Allianz

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

12 000 zł

70 zł/dzień

50 000 zł

Od 70 zł

Generali

25 000 zł

50 zł/dzień

30 000 zł

Od 70 zł

ERGO Hestia

20 000 zł

100 zł/dzień

75 000 zł

Od 139 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 27.12.2023 r.

Korzystnym rozwiązaniem może być również prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Taka polisa ułatwi ci cały proces leczenia - dzięki polisie możesz zyskać bardzo szybki dostęp do specjalisty, badań diagnostycznych oraz innych usług medycznych. Dzięki temu możesz zaoszczędzić zarówno sporo czasu, jak i pieniędzy, jeśli zdecydowałbyś się na korzystanie z prywatnej opieki medycznej. Diagnostyka oraz leczenie z pomocą prywatnych świadczeń może stanowić bardzo duże koszty. Jeśli spodziewasz się leczenia w niedalekiej przyszłości, oprócz ochrony na wypadek hospitalizacji, możesz pomyśleć również o takiej formie wsparcia.

Jak starać się o odszkodowanie? 

Odszkodowanie należy ci się po zakończonym leczeniu szpitalnym. Jeśli zostałeś wypisany ze szpitala do domu, pamiętaj o zachowaniu wszystkich dokumentów od lekarza, ponieważ mogą one być niezbędne do otrzymania świadczenia.

Ubieganie się o pieniądze z ubezpieczenia nie jest trudne. Musisz zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiłeś polisę i przesłać im odpowiedni wniosek (wzór powinieneś znaleźć na stronie swojego ubezpieczyciela). Do wniosku potrzebne mogą być konkretne załączniku (np. kopia wypisu ze szpitala, kopia karty pacjenta/choroby).

Jeśli przeszedłeś leczenie specjalistyczne, operację chirurgiczną lub wymagasz rehabilitacji – wszystkie te informacje przekaż ubezpieczycielowi. Mogą one być niezbędne do wyliczenia wysokości świadczenia.

Jak jeszcze możesz zabezpieczyć się na wypadek problemów zdrowotnych?

Pamiętaj o tym, że twoja polisa może zapewnić ci ochronę na wielu różnych płaszczyznach. Możesz zyskać wsparcie zarówno z powodu hospitalizacji, ale również zabiegu chirurgicznego, poważnej diagnozy lub uszczerbku na zdrowiu. 

Przy zakupie ubezpieczenia na życie pomyśl również o pakiecie Assistance medycznym. Dzięki niemu możesz otrzymać różne formy pomocy w trudnych sytuacjach. Należą do nich m.in.:

 • dowóz leków do miejsca zamieszkania,
 • transport medyczny,
 • pomoc domową po hospitalizacji,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
 • dostęp do infolinii medycznej. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również umowę dodatkową dotyczącą leczenia za granicą. Jest to zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby – wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, transportu, noclegu osoby towarzyszącej oraz tłumaczenia dokumentacji medycznej.

Pamiętaj, by sprawdzić to przed podpisaniem umowy!

Ubezpieczenie na życie posiada w swojej umowie zapis o tym, kiedy towarzystwo ma prawo odstąpić od warunków umowy. Dzieje się tak np. w sytuacji wyłączenia odpowiedzialności, limitu świadczeń oraz karencji. O czym musisz wiedzieć?

Wyłączenia odpowiedzialności – określają okoliczności zdarzenia, w których ubezpieczyciel ma prawo dopatrywać się twojej winy lub działania na własną niekorzyść. Dotyczy m.in. zatajania informacji o swoich stanie zdrowia w chwili zawierania umowy, działań pod wpływem alkoholu lub uszczerbku na zdrowiu wynikającego z prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień. Lista wyłączeń jest oczywiście dłuższa i w każdym ubezpieczeniu może dotyczyć innych okoliczności, dlatego warto się z nimi zapoznać wcześniej.

Limity świadczeń – określają ile razy możesz otrzymać odszkodowanie z tytułu jednego zdarzenia. Jeśli w ciągu 12 miesięcy po raz kolejny trafiłeś do szpitala, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy, jeśli limit świadczeń dotyczył np. dwukrotnego pobytu w szpitalu w ciągu roku.

Karencja – to czas pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Oznacza to, że jeśli dzień po podpisaniu umowy trafisz do szpitala, możesz nie dostać odszkodowania lub dostać je znacznie mniejsze. Karencja jest formą zabezpieczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego przed próbą wyłudzenia odszkodowania.
 

Zanim więc podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, koniecznie zapoznaj się z jej treścią. Sprawdź wszystkie ważne punkty, porównaj, czy dane dotyczące ochrony i sumy ubezpieczenia pokrywają się z tym, na co się decydowałeś. Świadoma decyzja pozwoli ci cieszyć się w przyszłości wieloma profitami.

Ważne informacje

1.    Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu stanowi rozszerzenie ochrony podstawowej i wymaga zakupu odpowiedniej umowy w indywidualnej polisie na życie

2.    Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu może wchodzić w skład umowy w grupowym ubezpieczeniu na życie

3.    Wysokość odszkodowania zależy od wybranej polisy, sumy ubezpieczenia oraz czasu hospitalizacji

4.    Przed zakupem polisy na życie warto dokonać analizy różnych dostępnych ofert, by wybrać dla siebie najbardziej korzystną opcję
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za pobyt w szpitalu

 1. Czy należy mi się odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

  To zależy od czasu hospitalizacji, powodu pobytu w szpitalu oraz wybranej polisy. Jeśli spędziłeś jeden dzień na obserwacji szpitalnej – możesz nie otrzymać odszkodowania. Jeśli jednak w wyniku wypadku leżałeś w szpitalu powyżej np. 4 dni – może to stanowić podstawę do otrzymania pieniędzy.

 2. Ile dni w szpitalu, by otrzymać świadczenie?

  Liczba dni, które są wymagane jest zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego. Część ubezpieczeń chroni od pierwszego dnia hospitalizacji, inne podkreślają, że odszkodowanie dotyczy pobytu powyżej 4 dni. Wszystko zależy zatem od wybranej polisy.

 3. Czy za pobyt w sanatorium należy się odszkodowanie?

  Pobyt w sanatorium nie jest równoznaczny z pobytem w szpitalu. Odszkodowanie będzie zatem zależne od tego, czy w umowie sanatorium zostało uwzględnione czy nie.

 4. Jakie dokumenty do odszkodowania za pobyt w szpitalu?

  Potrzebny może być wypis ze szpitala oraz dokumenty potwierdzające leczenie. Ubezpieczyciel może poprosić również o uzupełnienie dokumentacji medycznej, jeśli będzie mieć wątpliwości co do leczenia lub ustalenia czasu trwania leczenia.