Pobyt w szpitalu w roli chorego nie jest przyjemnym doświadczeniem, ale na osłodę możemy otrzymać 100, 200 czy nawet 500 zł za każdy dzień leczenia. Trzeba tylko spełnić określone warunki stawiane przez ubezpieczycieli.

Polisa na życie powinna przewidywać jak najwięcej zdarzeń. Dlatego warto rozszerzyć ochronę o kluczowe ryzyka, w tym pobyt w szpitalu w razie choroby czy wypadku. Przyda się także pomoc po okresie hospitalizacji, jak zabiegi rehabilitacyjne czy domowa wizyta lekarza.

Jednak przed zakupem ubezpieczenia od pobytu w szpitalu powinniśmy wiedzieć na czym dokładnie polega taki rodzaj ochrony, co gwarantuje i w jaki sposób znaleźć odpowiednią ofertę. Poszczególne oferty mogą znacząco się od siebie różnić.

Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?

Ubezpieczenie szpitalne to bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki niemu możemy wiele zyskać - nawet kilkaset złotych za każdy dzień spędzony w szpitalu na leczeniu. Ale nie każdy pobyt w szpitalu będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia za pobyt w szpitalu dokładnie definiują, jaki rodzaj hospitalizacji będzie oznaczał wypłatę świadczenia. 

Dodatkowo ubezpieczenia szpitalne obejmują najczęściej wyłącznie szpitale znajdujące się na terytorium Polski. W sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas wakacji za granicą – polisa na życie nie działa. Chyba że mamy polisę turystyczną.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za każdy pobytu w szpitalu. Hospitalizacja musi być skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub choroby oraz musi trwać minimum 3 lub 4 dni. W przypadku krótszego pobytu – ubezpieczony musi przebywać na oddziale intensywnej terapii. Świadczenie można uzyskać również z tytułu leczenia chemioterapią lub radioterapią.

Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitalu?

Większość polis na życie dostępnych w Polsce ma w swojej ofercie ubezpieczenie od pobytu w szpitalu. Przyglądamy się bliżej polisie PZU Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu musi trwać co najmniej 4 dni. Świadczenie będzie wypłacony także za krótszy pobyt, ale pod warunkiem, że przyczyną jest leczenie chemioterapią lub radioterapią oraz minimum 48-godzinny pobyt na oddziale intensywnej terapii po nieszczęśliwym wypadku. 

PZU wyznacza też maksymalny czas leczenia szpitalnego, za który wypłaci świadczenie. Górna granica to 90 dni.

Aby otrzymać świadczenie za pobyt powyżej 4 dni, powodem musi być nieszczęśliwy wypadek, choroba, udar lub zawał serca. Polisa Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie nie działa  w przypadku ciąży.

Wykupienie tego rozszerzenia w PZU nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich. Ubezpieczony wybiera 3 zaproponowane sumy odszkodowania – 10 000 zł, 20 000 zł i 50 000 zł. Jeśli w ciągu roku wyczerpie ten limit finansowy, polisa przestaje działać.

Dodatkowo PZU wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu poza granicami Polski. Jest jednak warunek – operacja w związku z leczeniem szpitalnym. Taka opcja dostępna jest w 38 krajach, w tym w USA, Kanadzie, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Nietrudno zauważyć, że choć oferty polis na życie są do siebie zbliżone, to koszt takiej polisy może się różnić. Znaczna część towarzystw będzie stosowała indywidualne naliczanie składki, podyktowane naszym wiekiem, stanem zdrowia oraz ryzykiem zachorowania. W tym celu wykonywana będzie ankieta medyczna.

PAMIĘTAJ!
Każdy ubezpieczyciel może inaczej naliczać zarówno składki, jak wysokość odszkodowania za pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

Aegon za sam pobyt w szpitalu proponuje niskie składki miesięczne (od 10 zł) i nawet do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. 10 zł miesięcznie to cena minmalna doliczana do podstawy. W zalezności od kondycji zdrowotnej ubezpieczonego wysokość skłądki może być inna. Suma ubezpieczenia może wynosić 100 złotych, 300 złotych lub 500 złotych za dzień pobytu w szpitalu.

Nationale Nederlanden to także niska składka miesięczna zaczynająca się od 11 zł. Taką kwotę należy doliczyć do podstawy (zgon ubezpieczonego). W Nationale Nederlanden ubezpieczony może liczyć na jednorazowe, choć wysokie wsparcie – nawet do 40 000 zł.

PZU proponuje 3 wysokości sumy ubezpieczenia i od tego uzależnia wysokość składki. Z kolei odszkodowanie, na jakie można liczyć, to przedział między 0,5% a 1% wybranej sumy: 10 000 zł, 20 000 zł lub 50 000 zł.

Compensa wypłaca za każdy dzień pobytu w szpitalu do 200 zł.

Wysokość składki i odszkodowania za pobyt w szpitalu

TUSkładka miesięczna

Odszkodowanie

Aegonod 10 do 30 zł doliczane do podstawy

100, 300 lub 500 zł
za dzień pobytu w szpitalu

Nationale Nederlandenod 11 do 13 zł doliczane do podstawy

jednorazowa wypłata
do 40 000 zł

PZU

zależna od wybranej sumy ubezpieczenia
10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł

0,5 -1 % SU
za dzień
Compensaustalana indywidualnie

50-200 zł
za dzień

Tabela 1. Opracowanie własne.

Ile odszkodowania za leczenie szpitalne z polisy na życie? 

Pobyt w szpitalu może dotyczyć zarówno osobę dorosłej, jak i dziecka. Nieszczęśliwe wypadki przytrafiają się wszystkim bez względu na wiek. I na taką okoliczność można też chronić nieletnich z indywidualnej polisy NNW. Samo odszkodowanie może być jednak naliczane nieco inaczej, co sprawdziliśmy na przykładzie kilku TU -  Compensa, Proama, Generali, Wiener i Uniqa.

NNW dla dziecka to jedno z najtańszych ubezpieczeń na rynku. Składka jest naliczana nie miesięcznie, a rocznie i zaczyna się od kwoty ok. 30 zł.

Polisy NNW dla dziecka w Generali i Proama to wydatek od 34 zł rocznie.Za każdy dzień pobytu w szpitalu ci dwaj ubezpieczyciele płacą 20 lub 40 zł. Compensa wypłaca minimum 10 zł za każdy dzień przy minimalnej stawce rocznej 33 zł. Za 32 zł rocznie Wiener wypłaca 20 zł z tytułu dziennego leczenia szpitalnego. 

Górny limit odszkodowań też jest różny – po 100 zł w Generali i Proama, 40 zł w Wiener i 35 zł w Compensa. Ale wtedy rosną też składki – do ponad 200 zł za 12 miesięcy ochrony. 

Compensa wypłaca za każdy dzień pobytu w szpitalu do 200 zł.

Wysokość składki i odszkodowania za pobyt dziecka w szpitalu

TU

Składka roczna

Odszkodowanie stałe za każdy dzień w szpitalu

Generali34 - 169 zł

20 - 100 zł

Compensa33 - 95 zł

10 - 35 zł

Proama

34 - 169 zł

40 - 100 zł
Wiener32 - 211 zł

20 - 40 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Inne zasady naliczania odszkodowania dotyczą polisy NNW w Uniqa. Składkę za ubezpieczenie ustala ubezpieczyciel zgodnie z obowiązującą w dniu zawierania umowy taryfą, jej wysokość zależy od takich czynników jak długość okresu ubezpieczenia, SU, częstotliwość opłacania składki czy też liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu w ramach polisy Uniqa? Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający, ubezpieczony może otrzymać od 0,5 do 1% SU, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu. Polisa działa, gdy pobyt w szpitalu jest związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych i trwa nieprzerwanie co najmniej 24 godziny (licząc od momentu przyjęcia do szpitala), z zastrzeżeniem, że w jednym roku polisy można otrzymać świadczenie za maksymalnie 100 dni pobytu w szpitalu. 

Odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu w ramach ubezpieczenia NNW Uniqa

Pobyt w szpitalu ma na celu leczeniee obrażeń ciałaPobyt w szpitalu ma na celu leczenie chorobyPobyt w szpitalu jest spowodowany zarówno chorobą, jak i obrażeniami ciała

1% SU za każdy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu

0,5% SU za każdy dzień pobytu w szpitalu1% SU za każdy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu

0,5% SU za 15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu

0,5% SU za 15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa z 08.06.2021 r.

Jaki koszt polisy na życie z pobytem w szpitalu?

Sprawdziliśmy kilka przykładowych ubezpieczeń życiowych, które zawierają pobyt w szpitalu. Wszystkie z nich to polisy grupowe otwarte - to oznacza, że umowę może zawrzeć osob indywidualna, ale sam produkt ma cechy polisy grupowej ze stałą sumą ubezpieczenia i zakresem ochrony. Do wyboru są jedynie warianty. Składki i sumy ubezpieczenia dal pobytu w szpitalu dotyczą ofert dla osób pełnoleetnich w Generali, Ergo Hestia i Signal Iduna.

Miesięczny koszt ubezpieczenia z pobytem w szpitalu Generali 

W Generali jest dostępnych kilka wariantów polisy grupowej na wypadek pobytu w szpitalu, wysokość świadczeń zależy od wysokości składki miesięcznej. W przypadku najniższej składki ubezpieczony może liczyć na wypłatę 45 złotych dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu i odszkodowanie w wysokości 35 000 złotych, natomiast przy najwyższej składce ubezpieczyciel gwarantuje 60 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu i aż 70 000 złotych odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego. W każdym z tych wariantów polisa na wypadek pobytu w szpitalu jest ważna do 67 roku życia.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu Generali

Składka miesięczna

Odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitaluOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego

59 zł

45 zł35 000 zł

66 zł

40 zł40 000 zł

85 zł

45 zł40 000 zł

128 zł

60 zł70 000 zł

Tabela 4. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Generali z 08.06.2021 r.

Miesięczny koszt ubezpieczenia z pobytem w szpitalu Ergo Hestia

Ergo Hestia także proponuje swoim klientom grupówkę z rozszerzeniem na wypadek pobytu w szpitalu. Dostępnych jest kilka wariantów i, tak jak w Generali, wysokość świadczeń zależy od wysokości składki miesięcznej. Przy najniższej składce odszkodowanie z tytułu pobytu szpitalu wynosi 40 złotych dziennie, natomiast SU to 10 000 złotych. Tymczasem najwyższa składka upoważnia do świadczenia w wysokości 65 złotych dziennie oraz odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego wynoszącego aż 40 000 złotych. Polisa obowiązuje do osiągnięcia 70 roku życia.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu Ergo Hestia

Składka miesięczna

Odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitaluOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego

50 zł

40 zł10 000 zł

55 zł

40 zł22 000 zł

75 zł

45 zł30 000 zł

80 zł

65 zł40 000 zł

Tabela 5. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Ergo Hestia z 08.06.2021 r.

Miesięczny koszt ubezpieczenia z pobytem w szpitalu Signal Iduna

Ciekawym produktem ubezpieczeniowym jest również polisa MY + nasze zdrowie Signal Iduna. Ubezpieczyciel oferuje kilka wariantów ubezpieczenia, różniących się wysokością SU, składka może wynieść od 69 do 210 złotych, przy czym umowę z najwyższą sumą ubezpieczenia może podpisać jedynie osoba, która nie przekroczyła 49 lat. Ile wynosi świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu? W zależności od wybranego wariantu i zdarzenia, które przyczyniło się do hospitalizacji, może to być od 20 do nawet 500 złotych.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu Signal Iduna

Składka miesięczna

Odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitaluOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego

69 zł

20-100 zł20 000 zł

99 zł

35-175 zł35 000 zł

150 zł

50-250 zł50 000 zł

190 zł

75-250 zł75 000 zł

210 zł

100-500 zł100 000 zł

Tabela 6. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Signal Iduna z 08.06.2021 r.

Co oprócz ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Nieszczęśliwy wypadek może nam mocno skomplikować życie, także pod względem finansowym. Dobrze jest mieć wtedy ubezpieczenie, ale jeśli posiadamy tylko dodatek w postaci leczenia szpitalnego, odszkodowanie z takiej polisy może okazać się niewystarczające.

Dlatego warto pomyśleć wcześniej o innych przydatnych rozszerzeniach, jak:

 • uraz ciała (NNW),
 • operacja chirurgiczna,
 • rehabilitacja,
 • assistance medyczny.

Każde z tych rozszerzeń wpływa na cenę polisy, ale w zamian jesteśmy chronieni w razie kosztownych konsekwencji wypadku. 

Za uraz ciała otrzymamy nawet kilka tysięcy złotych – decyduje skala i miejsce urazu według tabeli. Przykładowo, jeśli mamy polisę z sumą 50 000 zł, a uraz głowy stanowi 2% uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci jednorazowo 1000 zł.

Podobnie będzie w przypadku operacji, gdzie wysokość świadczenia zależy od tzw. klasy operacji. 

Po wyjściu ze szpitala konieczna może być rehabilitacja. Z tego tytułu ubezpieczyciel wypłaci do 10 000 zł jednorazowego świadczenia.

Assistance medyczny nie zapewnia pomocy finansowej, ale realizację konkretnych usług typu:

 • transport medyczny,
 • dowóz leków,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji,
 • wsparcie psychologiczne.

W jakim wieku można kupić polisę na pobyt w szpitalu?

To, co również bardzo ważne, to wiek w jakim chcemy przystąpić do zakupu polisy. Im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko zachorowania. W przypadku polis, które naliczają składkę indywidualnie, może skutkować to właśnie wyższą składką.

Górna granica wiekowa jest uzależniona od wytycznych towarzystwa ubezpieczeniowego, zatem również to warto wcześniej porównać przy wyborze ubezpieczenia. Najczęściej do ubezpieczenia zawierającego pobytw w szpitalu przystąpimy w wieku ponad 60 lat. Jeśli taka polisa jest 5-letnia, to rozszerenie na leczenie szpitalne wygasa po analogicznym czasie 5 lat.

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia szpitalnego

TU

Maksymalny wiek

Nationale Nederlanden

61 lat

PZU

64 lata
MetLife

62 lata

Compensa

65 lat
Aegon

61 lat

Tabela 3. Opracowanie własne.

Kiedy za pobyt w szpitalu nie będzie odszkodowania?

Przed zakupem zwróćmy uwagę na zapis w umowie, który opisuje wyłączenia odpowiedzialności. To punkt w umowie, który definiuje okoliczności zdarzenia polisowego, które daje ubezpieczycielowi prawo do niewypłacenia odszkodowania. 

Z reguły dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczony działał na własną szkodę. Jeżeli zatem nasz pobyt w szpitalu będzie skutkiem brania udziału w bójce, protestach, rozruchach, prowadzenia pojazdu bez posiadania wymaganych uprawnień lub pod wpływem substancji odurzających – nie otrzymamy odszkodowania. 

Dodatkowo, ubezpieczyciel może wymienić przypadku hospitalizacji całkowicie niepodlegające wypłaceniu świadczenia. Będą to np. pobyty w szpitalu związane z:

 • korektą płci,
 • operacją plastyczną,
 • choróbą psychiczną,
 • ciążą,
 • masowym skażeniem radioaktywnym.

Jak kupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Zanim przejdziemy do zakupu ubezpieczenia szpitalnego powinniśmy zastanowić się dokładnie nad ryzykiem, jakie nas dotyczy. Weźmy pod uwagę nasz wiek, stan zdrowia, towarzyszące nam problemy zdrowotne, możliwość dziedziczenia po naszych bliskich określonych predyspozycji chorobowych czy sposób spędzania wolnego czasu. 

Część z nas może często sięgać po używki, co będzie stanowiło określone zagrożenie na przyszłość, inni większość dnia spędzają w pracy w pozycji siedzącej, bez większej aktywności fizycznej, co również źle wpływa na funkcjonowanie organizmu. W sytuacji, gdy dbamy o zdrowie i odpowiednią ilość ruchu – ryzykiem może być kontuzja podczas pływania lub jazdy na rowerze. Zwróćmy również uwagę na to, ile czasu każdego dnia spędzamy za kierownicą samochodu – codzienne dojazdy do pracy mogą stanowić ryzyko wypadku samochodowego.

Przed zakupem warto sprawdzić, jakie dokładnie sytuacje uwzględnia ubezpieczyciel – czy będzie to każdy pobyt w szpitalu czy wyłącznie te spowodowane NW lub chorobą.

Następnie porównajmy dostępne oferty. Sporym błędem może być nieznajomość firm ubezpieczeniowych, jakie funkcjonują na polskim rynku, ale porównanie ofert z pomocą np. rankingu ubezpieczeniowego, uświadomi nas jak wiele ofert mamy do wyboru. W ten sposób zarówno znajdziemy najbardziej dopasowane do nas ubezpieczenie, ale również najtańszą ofertę.

Decydując się na zakup ubezpieczenia od pobytu w szpitalu, powinniśmy mieć świadomość, że ubezpieczyciel będzie wymagał wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań w celu ustalenia naszego stanu zdrowia. W takiej sytuacji nie warto zatajać informacji o swoim zdrowiu o dotychczasowych chorobach, ponieważ w przyszłości może to być podstawa do niewypłacenia świadczenia. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu może być rozszerzeniem ochrony do podstawowej umowy ubezpieczeniowej, ale może być również samodzielnym produktem

2. Świadczenie finansowe z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu dłuższy niż 3-4 dni

3. Hospitalizacja, która uprawnia do świadczenia, musi być spowodowana NW lub chorobą

4. Bez porównania ofert możemy dokonać zbyt pochopnego zakupu polisy, która zapewni nam niewielkie wsparcie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

 1. W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Z ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu można skorzystać, gdy ubezpieczony lub jego dziecko wymagają hospitalizacji. Polisa obejmuje różne sytuacje (w zależności od danego produktu ubezpieczeniowego) – od poważnego zachorowania, przez nieszczęśliwy wypadek, po konieczność pobytu w szpitalu w związku z porodem.
 2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia od pobytu w szpitalu?

  Do ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu może przystąpić każdy, kto spełnia kryteria określone przez ubezpieczyciela. Jednym z nich jest wiek ubezpieczonego. Ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia zdarzenia objętego umową, nie wszystkie polisy będą dostępne dla seniorów. Im starszy wiek, tym większa jest również cena ubezpieczenia.
 3. Na co uważać podczas zakupu ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu?

  Przed zakupem dowolnego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na okres karencji oraz OWU. Karencja to czas po podpisaniu umowy, kiedy ubezpieczyciel nie jest jeszcze zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Ma to na pozwolić na uniknięcie nadużyć ze strony ubezpieczonych. Tymczasem OWU to dokument traktujący o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących ubezpieczenia. Można tam znaleźć np. wykaz wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.
 4. Czy ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu zapewnia wsparcie w razie zachorowania na COVID-19?

  Tak, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzyły swoją ofertę w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną i oferują polisę, która chroni także w sytuacji, gdy doszło do zachorowania na COVID-19. Dobrym przykładem jest Uniqa – polisa chroni przed skutkami zachorowania na COVID-19, takimi jak pobyt w szpitalu czy nawet śmierć. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba pełnoletnia i nie starsza niż 55 lat.