Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Pobyt w szpitalu w roli chorego nie jest przyjemnym doświadczeniem, ale na osłodę możemy otrzymać 100, 200 czy nawet 500 zł za każdy dzień leczenia. Trzeba tylko spełnić określone warunki stawiane przez ubezpieczycieli.

kobieta leży na łóżku w szpitalu
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/ubezpieczenie-na-wypadek-pobytu-w-szpitalu

Polisa na życie powinna przewidywać jak najwięcej zdarzeń. Dlatego warto rozszerzyć ochronę o kluczowe ryzyka, w tym pobyt w szpitalu w razie choroby czy wypadku. Przyda się także pomoc po okresie hospitalizacji, jak zabiegi rehabilitacyjne czy domowa wizyta lekarza.

Jednak przed zakupem ubezpieczenia od pobytu w szpitalu powinniśmy wiedzieć na czym dokładnie polega taki rodzaj ochrony, co gwarantuje i w jaki sposób znaleźć odpowiednią ofertę. Poszczególne oferty mogą znacząco się od siebie różnić.

Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?

Ubezpieczenie szpitalne to bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki niemu możemy wiele zyskać - nawet kilkaset złotych za każdy dzień spędzony w szpitalu na leczeniu. Ale nie każdy pobyt w szpitalu będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia za pobyt w szpitalu dokładnie definiują, jaki rodzaj hospitalizacji będzie oznaczał wypłatę świadczenia. 

Dodatkowo ubezpieczenia szpitalne obejmują najczęściej wyłącznie szpitale znajdujące się na terytorium Polski. W sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie podczas wakacji za granicą – polisa na życie nie działa. Chyba że mamy polisę turystyczną.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za każdy pobytu w szpitalu. Hospitalizacja musi być skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub choroby oraz musi trwać minimum 3 lub 4 dni. W przypadku krótszego pobytu – ubezpieczony musi przebywać na oddziale intensywnej terapii. Świadczenie można uzyskać również z tytułu leczenia chemioterapią lub radioterapią.

Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitalu?

Większość polis na życie dostępnych w Polsce ma w swojej ofercie ubezpieczenie od pobytu w szpitalu. Przyglądamy się bliżej polisie PZU Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu musi trwać co najmniej 4 dni. Świadczenie będzie wypłacony także za krótszy pobyt, ale pod warunkiem, że przyczyną jest leczenie chemioterapią lub radioterapią oraz minimum 48-godzinny pobyt na oddziale intensywnej terapii po nieszczęśliwym wypadku. 

PZU wyznacza też maksymalny czas leczenia szpitalnego, za który wypłaci świadczenie. Górna granica to 90 dni.

Aby otrzymać świadczenie za pobyt powyżej 4 dni, powodem musi być nieszczęśliwy wypadek, choroba, udar lub zawał serca. Polisa Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie nie działa  w przypadku ciąży.

Wykupienie tego rozszerzenia w PZU nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich. Ubezpieczony wybiera 3 zaproponowane sumy odszkodowania – 10 000 zł, 20 000 zł i 50 000 zł. Jeśli w ciągu roku wyczerpie ten limit finansowy, polisa przestaje działać.

Dodatkowo PZU wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu poza granicami Polski. Jest jednak warunek – operacja w związku z leczeniem szpitalnym. Taka opcja dostępna jest w 38 krajach, w tym w USA, Kanadzie, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Nietrudno zauważyć, że choć z pozoru oferty polis na życie są do siebie zbliżone, to koszt takiej polisy może się różnić. Znacząca część ubezpieczeń szpitalnych będzie stosowała indywidualne naliczanie składki, podyktowane naszym wiekiem, stanem zdrowia oraz ryzykiem zachorowania. W tym celu wykonywana będzie ankieta medyczna.

Każdy ubezpieczyciel może inaczej naliczać zarówno składki, jak wysokość odszkodowania za pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

Aegon proponuje niskie składki miesięczne (od 10 zł) i nawet do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Nationale Nederlanden to także niska składka miesięczna zaczynające się od 11 zł. Jednak tu ubezpieczony może liczyć na jednorazowe, choć wysokie wsparcie – do 40 000 zł.

PZU proponuje 3 wysokości sumy ubezpieczenia i od tego uzależnia wysokość składki. Z kolei odszkodowanie, na jakie można liczyć, to przedział między 0,5% a 1% wybranej sumy: 10 000 zł, 20 000 zł lub 50 000 zł.

Compensa wypłaca za każdy dzień pobytu w szpitalu do 200 zł.

Wysokość składki i odszkodowania za pobyt w szpitalu

TUSkładka miesięczna

Odszkodowanie

Aegonod 10 do 30 zł

do 500 zł
za dzień pobytu w szpitalu

Nationale Nederlandenod 11 do 13 zł

jednorazowa wypłata
do 40 000 zł

PZU

zależna od wybranej sumy ubezpieczenia
10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł

0,5 -1 % SU
za dzień
Compensaustalana indywidualnie

50-200 zł
za dzień

Tabela 1. Opracowanie własne.

Ile odszkodowania za leczenie szpitalne z polisy NNW dla dziecka? 

Pobyt w szpitalu może dotyczyć zarówno osobę dorosłej, jak i dziecka. Nieszczęśliwe wypadki przytrafiają się wszystkim bez względu na wiek. I na taką okoliczność można też chronić nieletnich z indywidualnej polisy NNW.

NNW dla dziecka to jedno z najtańszych ubezpieczeń na rynku. Składka jest naliczana nie miesięcznie, a rocznie i zaczyna się od kwoty ok. 30 zł.

Polisy NNW dla dziecka w Generali i Proama to wydatek od 34 zł rocznie.Za każdy dzień pobytu w szpitalu ci dwaj ubezpieczyciele płacą 20 lub 40 zł. Compensa wypłaca minimum 10 zł za każdy dzień przy minimalnej stawce rocznej 33 zł. Za 32 zł rocznie Wiener wypłaca 20 zł z tytułu dziennego leczenia szpitalnego. 

Górny limit odszkodowań też jest różny – po 100 zł w Generali i Proama, 40 zł w Wiener i 35 zł w Compensa. Ale wtedy rosną też składki – do ponad 200 zł za 12 miesięcy ochrony. 

Compensa wypłaca za każdy dzień pobytu w szpitalu do 200 zł.

Wysokość składki i odszkodowania za pobyt dziecka w szpitalu

TU

Składka roczna

Odszkodowanie

Generali34 - 169 zł

20 - 100 zł

Compensa33 - 95 zł

10 - 35 zł

Proama

34 - 169 zł

40 - 100 zł
Wiener32 - 211 zł

20 - 40 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Co oprócz ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Nieszczęśliwy wypadek może nam mocno skomplikować życie, także pod względem finansowym. Dobrze jest mieć wtedy ubezpieczenie, ale jeśli posiadamy tylko dodatek w postaci leczenia szpitalnego, odszkodowanie z takiej polisy może okazać się niewystarczające.

Dlatego warto pomyśleć wcześniej o innych przydatnych rozszerzeniach, jak:

 • uraz ciała (NNW),
 • operacja chirurgiczna,
 • rehabilitacja,
 • assistance medyczny.

Każde z tych rozszerzeń wpływa na cenę polisy, ale w zamian jesteśmy chronieni w razie kosztownych konsekwencji wypadku. 

Za uraz ciała otrzymamy nawet kilka tysięcy złotych – decyduje skala i miejsce urazu według tabeli. Przykładowo, jeśli mamy polisę z sumą 50 000 zł, a uraz głowy stanowi 2% uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci jednorazowo 1000 zł.

Podobnie będzie w przypadku operacji, gdzie wysokość świadczenia zależy od tzw. klasy operacji. 

Po wyjściu ze szpitala konieczna może być rehabilitacja. Z tego tytułu ubezpieczyciel wypłaci do 10 000 zł jednorazowego świadczenia.

Assistance medyczny nie zapewnia pomocy finansowej, ale realizację konkretnych usług typu:

 • transport medyczny,
 • dowóz leków,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji,
 • wsparcie psychologiczne.

W jakim wieku można kupić polisę na pobyt w szpitalu?

To, co również bardzo ważne, to wiek w jakim chcemy przystąpić do zakupu polisy. Im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko zachorowania. W przypadku polis, które naliczają składkę indywidualnie, może skutkować to właśnie wyższą składką.

Górna granica wiekowa jest uzależniona od wytycznych towarzystwa ubezpieczeniowego, zatem również to warto wcześniej porównać przy wyborze ubezpieczenia. Najczęściej do ubezpieczenia zawierającego pobytw w szpitalu przystąpimy w wieku ponad 60 lat. Jeśli taka polisa jest 5-letnia, to rozszerenie na leczenie szpitalne wygasa po analogicznym czasie 5 lat.

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia szpitalnego

TU

Maksymalny wiek

Nationale Nederlanden

61 lat

PZU

64 lata
MetLife

62 lata

Compensa

65 lat
Aegon

61 lat

Tabela 3. Opracowanie własne.

Kiedy za pobyt w szpitalu nie będzie odszkodowania?

Przed zakupem zwróćmy uwagę na zapis w umowie, który opisuje wyłączenia odpowiedzialności. To punkt w umowie, który definiuje okoliczności zdarzenia polisowego, które daje ubezpieczycielowi prawo do niewypłacenia odszkodowania. 

Z reguły dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczony działał na własną szkodę. Jeżeli zatem nasz pobyt w szpitalu będzie skutkiem brania udziału w bójce, protestach, rozruchach, prowadzenia pojazdu bez posiadania wymaganych uprawnień lub pod wpływem substancji odurzających – nie otrzymamy odszkodowania. 

Dodatkowo, ubezpieczyciel może wymienić przypadku hospitalizacji całkowicie niepodlegające wypłaceniu świadczenia. Będą to np. pobyty w szpitalu związane z:

 • korektą płci,
 • operacją plastyczną,
 • choróbą psychiczną,
 • ciążą,
 • masowym skażeniem radioaktywnym.

Jak kupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Zanim przejdziemy do zakupu ubezpieczenia szpitalnego powinniśmy zastanowić się dokładnie nad ryzykiem, jakie nas dotyczy. Weźmy pod uwagę nasz wiek, stan zdrowia, towarzyszące nam problemy zdrowotne, możliwość dziedziczenia po naszych bliskich określonych predyspozycji chorobowych czy sposób spędzania wolnego czasu. 

Część z nas może często sięgać po używki, co będzie stanowiło określone zagrożenie na przyszłość, inni większość dnia spędzają w pracy w pozycji siedzącej, bez większej aktywności fizycznej, co również źle wpływa na funkcjonowanie organizmu. W sytuacji, gdy dbamy o zdrowie i odpowiednią ilość ruchu – ryzykiem może być kontuzja podczas pływania lub jazdy na rowerze. Zwróćmy również uwagę na to, ile czasu każdego dnia spędzamy za kierownicą samochodu – codzienne dojazdy do pracy mogą stanowić ryzyko wypadku samochodowego.

Przed zakupem warto sprawdzić, jakie dokładnie sytuacje uwzględnia ubezpieczyciel – czy będzie to każdy pobyt w szpitalu czy wyłącznie te spowodowane NW lub chorobą.

Następnie porównajmy dostępne oferty. Sporym błędem może być nieznajomość firm ubezpieczeniowych, jakie funkcjonują na polskim rynku, ale porównanie ofert z pomocą np. rankingu ubezpieczeniowego, uświadomi nas jak wiele ofert mamy do wyboru. W ten sposób zarówno znajdziemy najbardziej dopasowane do nas ubezpieczenie, ale również najtańszą ofertę.

Decydując się na zakup ubezpieczenia od pobytu w szpitalu, powinniśmy mieć świadomość, że ubezpieczyciel będzie wymagał wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań w celu ustalenia naszego stanu zdrowia. W takiej sytuacji nie warto zatajać informacji o swoim zdrowiu o dotychczasowych chorobach, ponieważ w przyszłości może to być podstawa do niewypłacenia świadczenia. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu może być rozszerzeniem ochrony do podstawowej umowy ubezpieczeniowej, ale może być również samodzielnym produktem

2. Świadczenie finansowe z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu dłuższy niż 3-4 dni

3. Hospitalizacja, która uprawnia do świadczenia, musi być spowodowana NW lub chorobą

4. Bez porównania ofert możemy dokonać zbyt pochopnego zakupu polisy, która zapewni nam niewielkie wsparcie