Zawał serca, udar mózgu czy nowotwór złośliwy to choroby, które najczęściej przyczyniają się do zgonów. Dlatego ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania może być dobrym rozwiązaniem na przyszłość. Zdiagnozowanie choroby może zapewnić nam świadczenie, dzięki któremu będziemy mogli opłacić prywatne leczenie lub kosztowną rehabilitację.

Nie sposób przewidzieć, co spotka nas w przyszłości, a poważna choroba może bardzo skomplikować nasze życie. Dobrze rozbudowana polisa na życie może jednak zabezpieczyć nas na taką ewentualność. Sprawdzamy, jakie choroby mogą zostać objęte ochroną oraz ile może kosztować taka ochrona. 

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Co według ubezpieczyciela jest określane jako poważne zachorowanie? 

Aby ubezpieczyć się na wypadek ciężkiej choroby, należy dokupić odpowiednie rozszerzenie ochrony do umowy podstawowej. Takie rozwiązanie może obejmować kilka lub kilkadziesiąt przypadków medycznych w ramach jednej umowy lub może oferować bardzo zróżnicowany system wsparcia w kilku różnych umowach dodatkowych. W takiej sytuacji można wybrać tylko te rozwiązania, które najbardziej nas interesują.

Ochrona na wypadek poważnego zachorowania obejmuje najczęściej nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar mózgu, zawał serca, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek czy stwardnienie rozsiane.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali oferuje ochronę łącznie 40 różnych chorób. Dzięki temu możemy zyskać spokój na przyszłość.

Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc na wypadek zdiagnozowania m.in.:

 • anemii aplastycznej, 
 • bakteryjnego zapalenia opon mózgowo—rdzeniowych,
 • choroby Alzeimera,
 • choroby Creutzfeldta-Jakoba,
 • choroby Parkinsona,
 • ciężkiego oparzenia, 
 • dystrofii mięśniowej,
 • kardiomiopatii,
 • leczenia operacyjne choroby wieńcowej,
 • łagodnego nowotworu wewnątrzczaszkowego,
 • nowotworu złośliwego inwazyjnego,
 • operacji zastawek serca,
 • paraliżu,
 • poważnego urazu głowy,
 • przeszczepienia narządu,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • stwardnienia rozsianego,
 • toczenia rumieniowatego układowego,
 • udaru mózgu,
 • utraty kończyn,
 • utraty mowy, 
 • utraty słuchu,
 • utraty wzroku,
 • zakażenia wirusem HIV,
 • zawału serca.

Dla każdej z tych chorób ubezpieczyciel stosuje wytyczne zamieszczone w dokumencie OWU. Przykładowo, utrata kończyn musi być spowodowana urazem, utrata mowy to trwała i nieodwracalna całkowita utrata zdolności mówienia w wyniku choroby lub wypadku, powodujących uszkodzenie strun głosowych, utrzymująca się przez co najmniej 12 miesięcy, a utrata wzroku oznacza całkowitą i nieodwracalną utratę funkcji widzenia w obu oczach, rozumianą jako osłabienie ostrości wzroku poniżej 5/50 (0,01) lub ograniczenie pola widzenia poniżej 20%, spowodowana zachorowaniem lub urazem.


Co może zawierać ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania? 

Polisa na wypadek poważnej choroby może zapewnić nam wypłatę odszkodowania z tytułu diagnozy, ale może również zagwarantować nam dodatkowe wsparcie. 

Ubezpieczyciel może zapewnić również dostęp do infolinii medycznej, która pozwoli nam wcześniej ustalić ryzyko zachorowania oraz dowiedzieć się, jak zapobiegać konkretnym chorobom, ale również może pomóc, gdy problemy zdrowotne już się zaczynają.

Ubezpieczony może liczyć również na możliwość wizyty u specjalisty, np. kardiologa czy neurologa, co jest szczególnie ważne – w przypadku zawału serca lub udaru mózgu bardzo ważne mogą okazać się dodatkowe konsultacje oraz szybkie terminy wizyt

Warto również sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje inne formy ochrony, jak np. assistance medyczny lub pakiety ochronne na wypadek innych okoliczności np. zdiagnozowania cukrzycy lub pobytu w szpitalu.

Dlaczego ochrona od poważnego zachorowania jest tak ważna? 

Nie możemy przewidzieć ani choroby, która nas spotka, ani tego, w jakiej sytuacji życiowej, finansowej i rodzinnej będziemy w chwili, gdy zostanie u nas ta choroba zdiagnozowana. To oznacza, że możemy potrzebować zarówno pomocy finansowej, jak i każdej innej formy wsparcia, jaką może zaoferować nam ubezpieczyciel. 

Plusy takiego rozwiązania są znaczące. Samo świadczenie wypłacone z tytułu pojawienia się choroby może pomóc nam na wiele sposobów. Dzięki temu będziemy mogli opłacić m.in.:

 • leczenie w prywatnej placówce,
 • kosztowne leczenie,
 • rehabilitację,
 • zatrudnienie opiekuna,
 • niezbędny sprzęt medyczny.

Bardzo ważne jest również to, co ubezpieczyciel może nam jeszcze zaoferować oprócz pieniędzy. Taka forma pomocy również może okazać się bardzo ważna.

Ubezpieczony może liczyć m.in. na:

 • dodatkowe konsultacje medyczne,
 • wizytę domową lekarza lub pielęgniarki,
 • dowóz leków,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa, 
 • pomoc domową po hospitalizacji,
 • pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji,
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji.

Przykład

Pani Barbara zdecydowała się na zakup ubezpieczenia na życie z ochroną na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu wraz z pakietem medycznym Assistance. Gdy doszło u niej do udaru niedokrwiennego, w wyniku którego musiała spędzić w szpitalu kilka tygodni - otrzymała wysokie odszkodowanie, a po zakończonej hospitalizacji mogła liczyć na dowóz leków do miejsca zamieszkania oraz pomoc w organizacji zabiegów rehabilitacyjnych.
 


Kiedy dostaniemy świadczenie za poważne zachorowanie? 

Wysokość świadczenia, jakie wypłaci nam ubezpieczyciel jest zależne od wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką będziemy ubezpieczeni. W przypadku, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu – każdy przypadek powinien być również precyzyjnie określony w tabeli procentowej w dokumencie OWU. Inne świadczenie zatem otrzymamy za usunięcie płuca, jak i za utratę kończyny. 

Przy wyborze ubezpieczenia na życie warto zwrócić uwagę na to, jak szybko ubezpieczyciel planuje wypłacić nam pieniądze z polisy z tytułu zachorowania. Najczęściej czas ten nie powinien przekraczać 30 dni po przesłaniu zgłoszenia z dokumentacją medyczną, która potwierdza stan zdrowia ubezpieczonego


Ile kosztuje ubezpieczenie od poważnego zachorowania?  

Cena polisy, która ma nas zabezpieczyć w sytuacji poważnego zachorowania, jest zależna od tego, w jakim stanie jest nasze zdrowie, ile mamy lat oraz jak wysoką sumę ubezpieczenia wybierzemy. Również brak porównania ofert może mieć wpływ na cenę ubezpieczenia. Jeśli dokonamy porównania - możemy dotrzeć do podobnych i znacznie tańszych ofert ubezpieczeniowych.
 

Ile kosztuje polisa na życie

UNIQA

Ustalana indywidualnie

Cena składki miesięcznej

Nationale-Nederlanden

Ustalana indywidualnie

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

35 000 zł

Ustalana indywidualnie

Generali

100 000 zł

Od 60 zł

Allianz

Ustalana indywidualnie

Od 56 zł

ERGO Hestia

50 000 zł

Ustalana indywidualnie

Generali

200 000 zł

Od 70 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

Od 139 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 05.03.2024 r.

Powyższa tabela przedstawia, że polisy mogą znacząco się od siebie różnić. Dlatego warto poświęcić chwilę na porównanie dostępnych możliwości i wybranie najlepszej ochrony dla siebie.

Jak wysokie odszkodowanie w razie zawału, nowotworu czy udaru? 

Wysokość świadczenia, jakie możemy otrzymać w razie poważnego zachorowania, będzie różnić się w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej, oferty oraz sumy ubezpieczenia. 

Jaki zakres ochrony z polisy na życie?

TU

SU

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Cena składki miesięcznej

UNIQA

ustalana indywidualnie

tak

tak

tak

ustalana indywidualnie

Nationale-Nederlanden

do 1 mln zł

tak

tak

tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

35 000 zł

8 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

od 69 zł

Generali

150 000 zł

15 000 zł

50 zł/dzień

30 000 zł

od 64zł

Allianz

ustalana indywidualnie

tak

tak

tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

12 000 zł

70 zł/dzień

50 000 zł

od 70 zł

Generali

200 000 zł

25 000 zł

50 zł/dzień

30 000 zł

od 73 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

20 000 zł

100 zł/dzień

75 000 zł

od 130 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 05.03.2024 r.

Zastanówmy się nad tym, jaka kwota świadczenia z tytułu poważnego zachorowania będzie dla nas satysfakcjonująca. Część osób wybierze wsparcie w wysokości 12 000 zł, inni z kolei postawią na świadczenie w wysokości 100 000 zł. Tutaj należy dopasować rozwiązanie do swoich możliwości finansowych.

Warto zwrócić również uwagę na to, czy ubezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania może pomóc nam z innych powodów, np. pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej - jeśli ubezpieczyciel oferuje takie rozwiązanie, warto je przemyśleć. Może ono gwarantować dodatkowe świadczenie. W sytuacji, gdy ciężka choroba będzie wymagała dłuższej hospitalizacji lub zabiegu chirurgicznego - możemy z tego tytułu otrzymać odszkodowanie.

Czy można się ubezpieczyć mimo wcześniejszej poważnej choroby? 

Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem możemy spodziewać się, że zostaniemy poproszeni o wypełnienie ankiety medycznej, która ma na celu ustalić nasz aktualny stan zdrowia. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę nasz wiek, nawyki żywieniowe, nałogi, ale i choroby przebyte w ostatnich latach. 

Jeśli wcześniej zdarzyło nam się poważniej zachorować, mamy obowiązek poinformować o tym ubezpieczyciela w ankiecie medycznej. Zatajenie takiej informacji może w przyszłości skutkować brakiem wypłaty świadczenia. Część towarzystw ubezpieczeniowych bierze pod uwagę naszą historię zdrowia np. z ostatnich 10 lat, co oznacza, że poważne choroby przebyte w dzieciństwie mogą nie być brane pod uwagę.

Wypowiedź eksperta

Zatajenie informacji o przebytych chorobach może być potraktowane jako wyłączenie odpowiedzialności. Może to spowodować, że ubezpieczyciel odmówi należnego świadczenia lub naliczy znacznie niższą kwotę. Pamiętaj zatem o tym, by w ankiecie medycznej lub podczas wywiadu z lekarzem udzielić szczerych odpowiedzi w tym zakresie.
Adrianna Chruściel, RedaktorAdrianna Chruściel, Redaktor

Jak zgłosić ubezpieczycielowi zdiagnozowanie poważnej choroby? 

O poważnym zachorowaniu powinniśmy ubezpieczyciela poinformować jak najszybciej. W takiej sytuacji musimy pamiętać o tym, jakie są etapy w zgłaszaniu zdarzenia polisowego. 

 • diagnoza,
 • zebranie dokumentacji,
 • zgłoszenie,
 • wypłata świadczenia.

Przede wszystkim na początku musi zostać postawiona diagnoza. Musi to być rozpoznanie dokonane przez specjalistę oraz poparte odpowiednimi badaniami. 

Następnie kopię zebranej dokumentacji wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia przesyłamy ubezpieczycielowi. Możemy zrobić to za pomocą e-maila, poczty tradycyjnej, jak i zgłosić przy użyciu formularza online.  Przed wysłaniem zgłoszenia warto sprawdzić na stronie internetowej swojego ubezpieczyciela, jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia zdarzenia. Brak części informacji może wydłużyć proces wypłaty odszkodowania.

Od chwili zgłoszenia do wypłaty pieniędzy nie powinno minąć więcej niż 30 dni. 

Kiedy nie będzie odszkodowania za poważne zachorowanie? 

Istnieją okoliczności, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty należnego świadczenia. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel ma podstawy, by uznać, że działaliśmy świadomie na własną szkodę lub próbowaliśmy wyłudzić odszkodowanie. Mowa tu o wyłączeniu odpowiedzialności, o których możemy przeczytać w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). 

Ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy, jeśli do uszczerbku na zdrowiu, choroby lub śmierci doszło wskutek:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, 
 • spożycia alkoholu (rozumianego jako stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg w 1 dm sześciennym), 
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa, 
 • próby samobójczej, 
 • świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności,
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego, 
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 • wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem,
 • choroby AIDS,
 • jeśli poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane lub było leczone przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową,
 • zatajenia ważnych informacji na temat swojego stanu zdrowia,
 • uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału w niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych. 
PAMIĘTAJ!
Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej koniecznie zapoznaj się z treścią OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Taki dokument możesz znaleźć na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu wcześniej dowiesz się, jakie okoliczności zdarzenia mogą wpłynąć na brak odszkodowania w przyszłości. 


Gdzie można kupić polisę na wypadek poważnego zachorowania? 

Umowę dodatkową, jaką jest polisa na wypadek poważnego zachorowania, oferuje nam większość towarzystw ubezpieczeniowych. Dokładne sprawdzenie dostępnych ofert może być zatem trochę kłopotliwe. Jeśli nie posiadamy podstawowej polisy na życie, warto rozejrzeć się za takim rozwiązaniem.

W celu znalezienia korzystnej oferty warto skorzystać z pomocy porównywarki polis. W tym celu wystarczy poświęcić kilka minut na uzupełnienie ankiety, w której podajemy swoje dane kontaktowe oraz wytyczne dotyczące poszukiwanego produktu. Dzięki temu zostanie przygotowana oferta, która uwzględni nasze indywidualne oczekiwania i możliwości, a wyeliminowane zostaną produkty, które nie będą odpowiadać naszym potrzebom

W ten sposób możemy zaoszczędzić wiele cennego czasu oraz pieniędzy. W szybki i prosty sposób zarówno znajdziemy odpowiednie ubezpieczenie, jak i sfinalizujemy zawarcie umowy.

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania obejmuje najczęściej nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, udar mózgu oraz zawał serca

2. Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym większe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

3. Wysokość składki za ubezpieczenie od poważnego zachorowaniu zależy m.in. od wieku, w jakim zawieramy umową

4. Pełna lista poważnych chorób znajduje sie w dokumencie OWU polisy

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

 1. Czy można kupić tylko ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

  Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania jest rozszerzeniem umowy podstawowej, zatem nie możemy zakupić takiej polisy jako samodzielny produkt w formie indywidualnej polisy na życie. Takie rozwiązanie może zaoferować nam bank lub operator sieci komórkowej, jedna warto zwrócić uwagę na to, co dokładnie oferuje nam takie rozwiązanie.

 2. Gdzie i kiedy działa ochrona z polisy?

  Ochrona dotycząca poważnego zachorowania różni się od ochrony wynikającej z umowy podstawowej. Jeśli zawieramy umowę podstawową na 10 lat, to ochrona na wypadek poważnego zachorowania nie będzie dotyczyć tego samego okresu. Takie rozwiązanie może być zawarte na 12 miesięcy, jak i 5 lat, dlatego warto sprawdzić dokładnie przed podpisaniem umowy.

 3. Ile może kosztować polisa na wypadek poważnego zachorowania?

  Polisa na wypadek poważnego zachorowania jest dodatkiem do umowy podstawowej, może zatem zwiększyć koszt naszej składki od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. Wszystko zależy od tego, na jaką sumę ubezpieczenia się zdecydujemy, jaki wariant ochrony wybierzemy oraz czy wybierzemy jeszcze inne umowy dodatkowe np. na wypadek pobytu w szpitalu lub leczenia za granicą.

 4. Czy mogę kupić ubezpieczenie, jeśli wcześniej poważnie chorowaliśmy?

  Tak, można zakupić polisę pomimo wcześniejszych poważnych chorób. Należy jednak pamiętać o tym, by poinformować o tym ubezpieczyciela. Na tej podstawie ubezpieczyciel oceni nasze ryzyko i dopasuje wysokość składki do naszej sytuacji.

 5. Na co możemy przeznaczyć pieniądze z odszkodowania?

  Pieniądze z polisy możemy przeznaczyć na dowolny cel – leczenie prywatne lub za granicą, kosztowną i długotrwałą rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, leki nierefundowane czy wynajęcie opiekuna. 

 6. W jakim wieku mogę ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania?

  Próg wiekowy ustala ubezpieczyciel. Część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zakup osobom między 18 a 60 rokiem życia, inne pozwalają ubezpieczyć osoby do 65 roku życia. Jest to zatem wewnętrza decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego. Próg wiekowy może różnić się od tego, jaki obowiązuje w podstawowej umowie polisy na życie, zatem warto sprawdzić wcześniej, czy kwalifikujemy się do zakupu wybranej polisy. 

 7. Co obejmuje ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

  Zakres ochrony może się od siebie różnić w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Polisa może obejmować kilka, kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt różnych przypadków medycznych. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje ochronę na wypadek zawału serca, udaru mózgu oraz nowotworów złośliwych.