Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest możliwe, ale tylko dla osób zdrowych. Ponadto zdiagnozowanie choroby musi wystąpić co najmniej po 90 dniach od zawarcia umowy. Sprawdź, ile zapłacisz oraz co możesz zyskać.

W Polsce jest już dostępne dedykowane ubezpieczenie na wypadek cukrzycy. Polisa przysługuje osobom, które są pełnoletnie i zdrowe. Aby można było skorzystać z ubezpieczenia, diagnostyka, rozpoznanie oraz leczenie cukrzycy muszą rozpocząć się w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

W jaki sposób skorzystać ze świadczeń? Co dokładnie zawiera polisa? Odpowiadamy na te pytania na przykładzie ubezpieczenia na wypadek cukrzycy Nationale-Nederlanden.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co oznacza cukrzyca dla ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy działa w przypadku diagnozy u osoby ubezpieczonej:

 • cukrzycy typu 1 – jest to choroba o etiologii autoimmunologicznej, prowadząca do bezwzględnego niedoboru insuliny, powodująca konieczność stałego jej stosowania,
 • cukrzycy typu 2 – jest to choroba metaboliczna, wymagająca leczenia, charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę lub jej względnym niedoborem i wymagająca leczenia.

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy obejmuje tylko te przypadki, w których diagnostyka, rozpoznanie i leczenie cukrzycy rozpoczęły się w nieprzerwanym okresie ochrony.

Rozpoznanie danego rodzaju cukrzycy musi być wskazane w sposób jednoznaczny przez lekarza w dokumentacji medycznej.

WAŻNE!
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszystkie inne postacie cukrzycy, w tym także te związane z ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, nawet wtedy, gdy wymagają stałego leczenia insuliną.

Co zrobić, aby zyskać ochronę na wypadek choroby? 

W przypadku poszukiwań skutecznej ochrony na wypadek cukrzycy oferta Nationale-Nederlanden staje się godnym uwagi rozwiązaniem. Diagnoza cukrzycy, w ramach tej oferty, stanowi rozszerzenie ochrony podstawowej na życie i jest umową dodatkową. Osoby, które chcą dostosować polisę do swoich indywidualnych potrzeb, mają możliwość rozszerzenia zakresu o umowy dodatkowe obejmujące inne choroby lub nieszczęśliwe wypadki.

Zgodnie z warunkami umowy, ubezpieczenie na wypadek cukrzycy przysługuje osobom pełnoletnim, które ukończyły 18 lat, ale nie przekroczyły 61. roku życia. Umowa jest zawierana na okres 5 lat, po którym istnieje opcja przedłużenia na kolejny okres. Możliwość przedłużania obowiązuje do ukończenia 65 lat. Kluczowym warunkiem obejmującym zakres ochrony jest fakt, że diagnostyka, rozpoznanie lub leczenie cukrzycy muszą zostać rozpoczęte w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Wypowiedź eksperta

Należy również zaznaczyć, że w ofercie Nationale-Nederlanden istnieje specjalne ubezpieczenie przeznaczone dla osób już chorych na cukrzycę. To rozwiązanie uwzględniające konkretne potrzeby pacjentów stanowi istotny krok w kierunku kompleksowej opieki i wsparcia dla osób zmagających się z tym schorzeniem. Warto także podkreślić, że polisę ubezpieczeniową można dostosować do własnych potrzeb poprzez rozszerzenie jej zakresu o umowy dodatkowe na wypadek innych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków. Jest to ważne, aby uzyskać kompleksową ochronę zdrowia i finansową w przypadku różnych sytuacji życiowych, które mogą się zdarzyć.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Pieniądze, konsultacje medyczne i wsparcie leczenia? 

Polisa ubezpieczeniowa na wypadek cukrzycy oferuje szeroki zakres świadczeń, który ma na celu zapewnić kompleksową opiekę osobom dotkniętym tą chorobą. Samodzielnie można zdecydować o sumie ubezpieczenia, czyli kwocie, jaką ubezpieczyciel wypłaci w razie zachorowania na cukrzycę. Może to być kwota z przedziału od 5 000 zł do 40 000 zł, dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W ramach tej polisy osoba otrzymuje szybką wypłatę świadczenia w razie diagnozy cukrzycy. Środki pieniężne zostaną przekazane bezpośrednio na wskazane konto już po postawieniu diagnozy i dopełnieniu wszelkich formalności.

Co więcej, polisa obejmuje pokrycie kosztów zakupu leków przez 2 lata od diagnozy, w tym również leków innowacyjnych i nierefundowanych. Dzięki temu można skorzystać z najnowszych i najbardziej skutecznych metod leczenia, niezależnie od ich dostępności w systemie refundacyjnym. W ramach polisy ubezpieczeniowej otrzymuje się również możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami, w tym z diabetologiem, chirurgiem, okulistą, urologiem i psychologiem, jeśli otrzymasz odpowiednie skierowanie. To zapewnia kompleksową opiekę medyczną i wsparcie w różnych aspektach życia związanych z cukrzycą. 

Dodatkowo beneficjent polisy otrzymuje zestaw do badania poziomu glukozy wraz z dostępem do aplikacji mobilnej, która ułatwia monitorowanie swojego stanu zdrowia, oraz dostęp do portalu dietetycznego z poradami dotyczącymi odżywiania i oceną ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Jak wcześniej wspomniano, ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest umową dodatkową do umowy ubezpieczenia na życie. Polisę da się rozszerzyć o umowy dodatkowe na wypadek innych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, takie jak odszkodowanie po wypadku, leczenie za granicą, ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego albo operacji, choroby dziecka czy zabezpieczenie na wypadek nowotworu.

To musisz wiedzieć o cenie składki 

Wysokość składki ubezpieczeniowej na wypadek cukrzycy zależy od różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy. Istotnymi czynnikami wpływającymi na wysokość składki są m.in.: płeć, wiek, rodzaj wykonywanej pracy, stan zdrowia, suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Płeć i wiek to podstawowe czynniki determinujące wysokość składki. Zazwyczaj mężczyźni i osoby starsze mogą spodziewać się wyższych składek. Rodzaj wykonywanej pracy także ma znaczenie, ponieważ niektóre zawody mogą być uznawane za bardziej ryzykowne, co może wpłynąć na wysokość składki. Stan zdrowia jest jednym z kluczowych czynników oceny ryzyka dla ubezpieczyciela. 

Osoby z istniejącymi problemami zdrowotnymi mogą mieć wyższą składkę lub być objęte ograniczeniami w zakresie ochrony. Suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony to również istotne czynniki, które wpływają na cenę składki. Im wyższa suma ubezpieczenia i szerszy zakres ochrony, tym wyższa składka.

ILE MOŻE KOSZTOWAĆ POLISA W NATIONALE-NEDERLANDEN?

Wiek

Składka miesięczna dla wariantu I

Składka miesięczna dla wariantu II

Składka miesięczna dla III

20 lat

od 50 zł

(SU: 60 000 zł)

od 199 zł

(SU: 300 000 zł)

od 456 zł

(SU: 1 800 000 zł)

40 lat

od 73 zł

(SU: 60 000 zł)

od 199 zł

(SU: 60 000 zł)

od 498 zł

(SU: 60 000 zł)

50 lat

od 110 zł

(SU: 20 000 zł)

od 198 zł

(SU: 20 000 zł)

od 498 zł

(SU: 20 000 zł)

60 lat

od 281 zł

(SU: 20 000 zł)

od 390 zł

(SU: 20 000 zł)

od 543 zł

(SU: 20 000 zł)

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z nn.pl z dnia 11.03.2024 r. 

Kilka najważniejszych faktów o tym, kiedy możesz kupić taką polisę 

Co powinieneś wiedzieć o polisie na wypadek cukrzycy przed jej zakupem? Kilka cennych informacji z pewnością pomoże ci dokonać odpowiedniego wyboru.

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy zakupić możesz między 18. a 61. rokiem życia. Umowa zawierana jest na 5 lat z możliwością kontynuowania ochrony o kolejną umowę.

Jako klient musisz być zdrowy w chwili zakupu polisy na życie. Nie możesz przed podpisaniem umowy mieć postawionej diagnozy o chorobie cukrzycowej. Wówczas ubezpieczyciel może uzyskać prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Diagnoza cukrzycy powinna mieć miejsce nie wcześniej niż po upływie 90 dni od zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Możesz otrzymać zwrot kosztów za leki na cukrzycę 

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy oferuje unikalną korzyść dla ubezpieczonych – zwrot kosztów zakupu leków na cukrzycę. To szczególne świadczenie jest dostępne przez 2 lata od postawienia diagnozy cukrzycy, obejmując również leki innowacyjne i nierefundowane.

Aby skorzystać z tego przywileju, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu diagnozy cukrzycy w ramach umowy dodatkowej. Wniosek powinien zawierać dowód przepisania leku przez lekarza – może to być kserokopia, zdjęcie lub skan recepty papierowej, albo kserokopia, zdjęcie lub PDF zawierający wydruk informacyjny e-recepty w przypadku recepty elektronicznej (e-recepty). Do tego należy dołączyć dowód zakupu leku lub jego zamiennik, taki jak paragon lub faktura.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymuje się Identyfikator Lekowy. Z polisy można skorzystać na dwa sposoby:

 • w formie bezgotówkowej refundacji podczas zakupu leków w jednej ze wskazanych aptek,
 • w formie gotówkowej refundacji, czyli po zakupie leków w aptece Nationale-Nederlanden zwraca  koszty.

Polisa precyzyjnie określa, jakie leki są objęte refundacją, co umożliwia pełną klarowność i kontrolę nad procesem. 

Zanim kupisz, porównaj oferty

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie ubezpieczenia na wypadek cukrzycy, warto poznać różne towarzystwa ubezpieczeniowe, przeanalizować dostępne na rynku oferty i porównać je pod kątem swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jednym z narzędzi, które może Ci w tym pomóc, jest porównywarka ubezpieczeń. Dlaczego warto z niej skorzystać? 

Porównywarki ubezpieczeń oferują łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat różnych polis ubezpieczeniowych. Dzięki nim możesz szybko i sprawnie porównać różne opcje oferowane przez różnych ubezpieczycieli, co pozwoli Ci dokonać świadomego wyboru. 

Korzystanie z porównywarki ubezpieczeń pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby poświęcić na osobiste odwiedzanie biur ubezpieczycieli lub przeglądanie ich stron internetowych w poszukiwaniu informacji. Wszystkie potrzebne dane znajdziesz w jednym miejscu, co znacznie ułatwia proces poszukiwania odpowiedniej oferty.

Kalkulator polis umożliwia personalizację wyszukiwania, dzięki czemu da się określić swoje indywidualne preferencje i potrzeby ubezpieczeniowe. Możesz wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz inne ważne parametry, które będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom. Warto też dodać, że porównywarki ubezpieczeń działają niezależnie i obiektywnie, co oznacza, że prezentowane przez nie oferty nie są stronnicze ani uprzywilejowane. Dzięki temu masz pewność, że otrzymujesz rzetelne informacje i możesz dokonać wyboru na podstawie obiektywnych kryteriów.
 

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest przeznaczone dla osób zdrowych, które nie chorują na cukrzycę typu 1 lub typu 2

2. Polisę na wypadek zdiagnozowania cukrzycy mogą zawrzeć osoby w wieku powyżej 18 lat, które nie ukończyły jeszcze 61 lat, obowiązuje ona przez 5 lat (Nationale Nederlanden)

3. Kwota ubezpieczenia wynosi od 150 złotych miesięcznie (Nationale Nederlanden)

4. Ubezpieczony może liczyć m.in. na zwrot kosztów zakupu leków, dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz narzędzi dla cukrzyków

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

 1. Czy ubezpieczenie na życie obejmuje cukrzycę?

  Sama polisa na życie zapewnia podstawową ochronę. Aby uzyskać wsparcie na wypadek zdiagnozowania cukrzycy, należy wykupić odpowiednią umowę dodatkową. W przypadku Nationale-Nederlanden jest to Diagnoza cukrzycy.

 2. Ile trwa ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

  Polisa na wypadek cukrzycy w przypadku towarzystwa Nationale-Nederlanden trwa 5 lat i może być przedłużona o kolejny okres. 

 3. Co zawiera polisa na wypadek cukrzycy?

  Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania cukrzycy oferuje świadczenie pieniężne, ubezpieczenie lekowe, dodatkowe konsultacje u specjalistów, zestaw do badania poziomu cukru we krwi oraz dostęp d portalu dietetycznego.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

  Koszt polisy na wypadek cukrzycy zależny jest od kilku ważnych czynników. Wpływ ma przede wszystkim wiek, w jakim chcesz przystąpić do zakupu ubezpieczenia na życie. Znaczenie ma również twój aktualny stan zdrowia. Znaczenie ma również to, jaką sumę ubezpieczenia wybierzesz.

 5. Czy cukrzyk może się ubezpieczyć?

  W Nationale-Nederlanden jest dostępne specjalne ubezpieczenie na wypadek cukrzycy, która oferują wsparcie finansowe oraz opiekę medyczną w przypadku tej choroby. Warunki ubezpieczenia mogą się różnić, ale istnieją opcje dostosowane do różnych potrzeb i sytuacji zdrowotnych osób z cukrzycą. Dostępna jest także polisa w razie zachorowania na cukrzycę – dla osób zdrowych.

 6. Co obejmuje ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

  Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania cukrzycy może obejmować różnorodne świadczenia w przypadku zachorowania, takie jak szybka wypłata środków po diagnozie, pokrycie kosztów leków (również innowacyjnych i nierefundowanych), konsultacje z różnymi specjalistami oraz dostęp do narzędzi monitorujących poziom glukozy. Istnieje również możliwość uzyskania zwrotu kosztów zakupu leków przez określony czas od diagnozy. Polisy te są elastyczne i pozwalają dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb oraz preferencji ubezpieczonych.