Ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji jest z reguły niedrogim rozwiązaniem, a może zagwarantować Ci wiele korzyści. Na co możesz liczyć w sytuacji, gdy istnieje konieczność zabiegu chirurgicznego? Na co powinieneś uważać, kupując ubezpieczenie gwarantujące świadczenie operacyjne? Sprawdzamy, kto oferuje tak korzystne rozwiązanie i na jakich warunkach. 

Oczywiście, jest to opcja dodatkowa, ale powinieneś wiedzieć, że masz taką możliwość. Rozszerzenie ochrony, jakie możesz nabyć do umowy podstawowej w ubezpieczeniu na życie, może zapewnić Ci dodatkowe profity.

Pieniądze z polisy zawsze możesz przeznaczyć na dowolny cel - zarówno rehabilitację, leczenie, jak i wyjazd za granicę czy zakup sprzętu. Takie środki mogą być wyjściem z sytuacji, gdy na przykład kontuzja uniemożliwi Ci zarobkowanie na dotychczasowym poziomie. 

Wypowiedź eksperta

Gdy pojawiają się problemy ze zdrowiem, ubezpieczenie na życie może Ci pomóc na wiele sposobów. Jednym z nich jest ochrona na wypadek operacji, która zapewni Ci solidne odszkodowanie. Pamiętaj jednak, że rozbudowanie ochrony o inne warianty, w takich okolicznościach może również pomóc zapewniając m.in. transport medyczny lub świadczenie szpitalne.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Co w polisie rozumiane jest jako operacja?

Przed zakupem polisy na wypadek zabiegu chirurgicznego na pewno powinieneś dowiedzieć się, jak towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją słowo „operacja”. W przykładowym dokumencie OWU, np. w Nationale-Nederlanden operacja chirurgiczna jest definiowana jako zabieg, który:

 • przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, w obecności anestezjologa,
 • wykonuje się w szpitalu, przez lekarza uprawnionego do jego wykonania,
 • wymaga nacięcia skóry lub innych tkanek.

Dodatkowo ubezpieczyciel wspomina, że operacja musi być niezbędna, aby zmniejszyć objawy choroby lub urazu (zdarzeniem ubezpieczeniowym nie jest operacja przeprowadzona jedynie w celach diagnostycznych). W OWU napisano również, że odpowiedzialność TU dotyczy naturalnie tylko tych zabiegów, które zostały wymienione w załączniku do umowy.

PORÓWNAJ CENY

Przeczytaj też: Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu - ile wynosi i jak uzyskać?

Jakie zabiegi zapewnią Ci odszkodowanie? 

Zanim zdecydujesz się dokupić operacje chirurgiczne do podstawy, zorientuj się, kiedy przyda Ci się taki dodatek i co on właściwie oznacza.

W przykładowym dokumencie OWU operacja chirurgiczna to:

 • układ nerwowy – np. drenaż krwiaka śródmózgowego, wycięcie guza móżdżku, rekonstrukcja opon mózgowych;
 • układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy – np. całkowite wycięcie tarczycy, operacja szyszynki, rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej;
 • oko – np. rekonstrukcja spojówki z przeszczepem, wycięcie skrzydlika rogówki, przeszczep rogówki;
 • ucho – np. całkowite wycięcie ucha zewnętrznego, rekonstrukcja kosteczek słuchowych, operacja naprawcza błony bębenkowej;
 • układ oddechowy – np. operacyjne tamowanie krwotoku z nosa, wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa, wycięcie nosa;
 • jama ustna – np. wycięcie zmiany języka, zamknięcie przetoki ślinowej, wycięcie zmiany podniebienia twardego;
 • przewód pokarmowy – np. częściowe wycięcie przełyku, operacja przetoki żołądkowej, podwiązanie żylaków wpustu żołądka;
 • serce – np. zamknięta walwulotomia, otwarta walwuloplastyka, wszczepienie zastawki aortalnej.

Osobną kategorią mogą być także naczynia tętnicze oraz żylne, skóra, układ moczowy, żeński układ rozrodczy, męskie narządy płciowe, tkanki miękkie, kości, stawy i amputacje kończyn.

Czy są stosowane jakieś limity?

W ramach ubezpieczenia na wypadek operacji przysługuje określona liczba świadczeń. Limity określa tzw. suma ubezpieczenia. Jeśli wynosi ona 30 000 złotych, oznacza to, że łączna wartość odszkodowania otrzymanego z tytułu przebytego zabiegu chirurgicznego nie może przekroczyć tej kwoty.

Ubezpieczyciel wypłaca od 5% do 100% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju zabiegu. Przykładowa polisa na wypadek operacji, np. w PZU gwarantuje wypłatę:

 • 100% sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np. przeszczep całej twarzy lub narządu),
 • 50% sumy ubezpieczenia – kiedy konieczna była operacja II klasy (np. wycięcie zmiany w tkankach lub operacje na rdzeniu kręgowym),
 • 30% sumy ubezpieczenia – gdy przebyto zabieg chirurgiczny III klasy (np. częściowe wycięcie pęcherza moczowego),
 • 10% sumy ubezpieczenia – gdy ubezpieczony miał operację IV klasy (np. częściowe wycięcie tarczycy),
 • 5% sumy ubezpieczenia – gdy wykonano operację V klasy (np. wycięcie zmiany migdałka, operacja przepukliny pępkowej lub operacja jajnika lub jajowodu).

Suma ubezpieczenia w ramach polisy PZU może wynosić od 15 000 zł do 100 000 zł. Wysokość świadczenia z tytułu operacji będzie więc ustalana w oparciu o wybraną kwotę SU.

Ile zapłacisz za taki rodzaj ochrony?

Koszt zakupu polisy na wypadek operacji wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych, a na jej cenę wpływają czynniki takie jak np.: wiek ubezpieczonego, suma odszkodowania czy też zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 

ERGO Hestia – Grupa Otwarta

Zdarzenia

Wariant podstawowy+

Wariant rozszerzony+

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie NW

500 zł

700 zł

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego

do 2 000 zł

do 3 000 zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego – zakres maksymalny

12 000 zł

17 000 zł

Leczenie szpitalne ubezpieczonego

Od 140 zł

Od 250 zł

Składka miesięczna

Od 70 zł

Od 105 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Co powinieneś zrobić, żeby dostać odszkodowanie?

Podstawą do wypłaty świadczenia operacyjnego jest oczywiście przedstawienie ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów. Naturalnie potrzebne Ci będą: wniosek o wypłatę świadczenia, kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu, a także dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji.  

Jak otrzymać odszkodowanie z tytułu operacji chirurgicznej? Najszybszy sposób to wypełnienie formularza online – wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość. Jest to łatwy sposób na szybki kontakt z ubezpieczycielem.  

W celu zgłoszenia roszczenia musisz:  

 • wypełnić prawidłowo i w terminie wniosek – podać dane osobowe, informacje niezbędne do identyfikacji Twojej osoby, a także szczegółowo opisać zajście zdarzenia i jego okoliczności,
 • zeskanować wszystkie swoje dokumenty i dołączyć je do formularza online,
 • zaznaczyć wybraną formę wypłaty świadczenia,
 • wysłać komplet dokumentów do TU.

Decyzja ubezpieczyciela dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia wniosku o świadczenie jest dostarczana zwykle drogą e-mailową, do 30 dni od daty zgłoszenia.

W tych okolicznościach możesz nie otrzymać pieniędzy!

Każdy ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności, czyli wyklucza pewne sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia mogą być różne w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale kilka zapisów powtarza się w dokumentach OWU.

Nie masz co liczyć na odszkodowanie za operację chirurgiczną, jeśli jej przeprowadzenie zostało wymuszone:

 • wojną,
 • skażeniem promieniotwórczym,
 • czynnym uczestnictwem w zamieszkach społecznych,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • wypadkiem komunikacyjnym (gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych),
 • samookaleczeniem,
 • usiłowaniem popełnienia samobójstwa,
 • zatruciem (alkohol, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe) 
 • leczeniem innym niż leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • uprawianiem sportu w celach zarobkowych,
 • rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie.

Powyższe wyłączenia dotyczą sytuacji losowych. Jednak ograniczenia mają też zastosowanie w konkretnych przypadkach medycznych. Chodzi o niektóre operacji czy zabiegi chirurgiczne, po wykonaniu których nie przysługuje Ci odszkodowanie.

To przykładowo:

 • operacja, co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania,
 • przeszczep organów lub narządów,
 • operacja wykonana w celu kosmetycznym lub estetycznym (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celu antykoncepcyjnym,
 • zmniejszenie lub powiększenie piersi,
 • zmiana płci,
 • operacja stomatologiczna (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celach diagnostycznych,
 • operacja związana z usunięciem ciała obcego metodą endoskopową,
 • operacja związana z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia,

Ubezpieczyciele mogą odmówić też finansowania tzw. reoperacji. To kolejna operacja chirurgiczna tego samego narządu, pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku.

Przeczytaj też:  Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

Jak jeszcze może pomóc Ci ubezpieczenie?

Poza odszkodowaniem z tytułu przebytej operacji polisa może gwarantować Ci także inne rodzaje pomocy, np. sfinansowanie każdego dnia pobytu w szpitalu. Takie rozwiązanie może Tobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa i spokój w wielu trudnych sytuacjach. Jeśli umowa ubezpieczenia została rozszerzona o wybrane warianty, możesz wnioskować również o odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania (co mogło być przyczyną operacji) lub świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w okresie rekonwalescencji. Ochrona działa oczywiście na całym świecie i obowiązuje niezależnie od tego, czy zabieg był wykonany w kraju, czy za granicą.

Gdzie znajdziesz takie rozwiązania?

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jest dostępne zazwyczaj w ramach polisy zdrowotnej lub na życie. Takie rozwiązanie występuje zarówno w produktach indywidualnych, jak i grupowych, np. zakupionych za pośrednictwem pracodawcy. W tym drugim przypadku powinieneś się jednak liczyć z niższymi sumami ubezpieczenia oraz ograniczonym wykazem operacji chirurgicznych, za które przysługuje Ci odszkodowanie.

Polisę na wypadek operacji możesz wykupić w takich towarzystwach ubezpieczeniowych, jak:

 • PZU – TU zapewnia wsparcie finansowe, gdy doszło do jednego z 600 zabiegów chirurgicznych wymienionych w OWU. Świadczenie można przeznaczyć zarówno na bieżące wydatki, jak i rehabilitację po zabiegu. Umowa jest podpisywana na rok z opcją odnowienia; do polisy mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat,
 • Inter Polska – TU oferuje rozszerzenie polisy zdrowotnej, które chroni na wypadek konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Ochrona obejmuje kilkadziesiąt rodzajów operacji, a odszkodowanie wyniesie od 15% do 100% sumy ubezpieczenia. Karencja trwa 3 miesiące, a umowę może podpisać każdy, kto jest pełnoletni, ale nie ukończył 60 lat.
 • Nationale-Nederlanden – ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w wariancie podstawowym, rozszerzonym albo premium. W ramach najszerszego zakresu ochrony można liczyć na wypłatę odszkodowania z tytułu zdarzeń takich jak: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze oraz operacja spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Umowę ubezpieczenia może zostać podpisana na 5 lat przez osoby, które nie przekroczyły 61 roku życia, natomiast odszkodowanie wynosi od 10% do 100% SU.
 • Compensa – TU oferuje ubezpieczenie na wypadek operacji nie tylko w ramach polisy zdrowotnej, ale również jako samodzielny produkt. Maksymalne odszkodowanie, które można uzyskać, wynosi 20 000 zł, a prawo do ubiegania się o nie przysługuje osobom do 65 roku życia. Wysokość składki, czy zakres ochrony zależy od wybranego wariantu.
 • Uniqa– TU zapewnia wsparcie nie tylko na wypadek konieczności poddania się operacji, ale także wtedy, gdy konieczna jest hospitalizacja po wykonanym zabiegu. Odszkodowanie może wynieść od 10% do 50% SU; umowę podpisuje się z osobami w wieku pomiędzy 13 a 51 lat.

 Ubezpieczenie na wypadek operacji – przegląd ofert wybranych TU

TU

Wiek ubezpieczonego

Zakres ochronyGwarantowane odszkodowanie
PZU
(Wsparcie po operacji chirurgicznej)
 
18-69 lat

ponad 600 operacji wymienionych w OWU

od 5% do 100% SU

Inter Polska (dodatek do polisy zdrowotnej)

18-60 latkilkadziesiąt rodzajów operacji wymienionych w OWUod 15% do 100% SU

Nationale-Nederlanden (umowa dodatkowa do polisy zdrowotnej)

1-61 latzależy od wybranego wariantuod 10% do 100% SU

Compensa (Świadczenie operacyjne)

0-65 latzależy od wybranego wariantuod 10% do 100% SU
Uniqa
(umowa dodatkowa do polisy zdrowotnej)
 
13-51 lat

wybrane operacje + hospitalizacja po wykonanym zabiegu

od 10% do 50% SU

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 15.09.2023 r.

Jak przedstawia powyższa tabela - towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne możliwości w zakresie ochrony, również dotyczącej operacji. Mogą różnić się od siebie ilością operacji, rodzajem zabiegów, ale także wysokością odszkodowania. 

PORÓWNAJ CENY

Przed zakupem ubezpieczenia na życie warto porównać dostępne możliwości. W ten sposób łatwiej będzie Ci znaleźć rozwiązanie, które będzie Cię w pełni satysfakcjonować. Wystarczy, że poświęcisz 2 minuty na wypełnienie krótkiej ankiety, w której zaznaczysz, jaka ochrona Cię interesuje. Na podstawie udzielonych informacji specjaliści przygotują dla Ciebie ofertę na miarę Twoich indywidualnych potrzeb.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek operacji można kupić najczęściej jako polisę dodatkową

2. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia i klasy operacji

3. Nie wszystkie operacje są refundowane z polisy na życie

4. Umowa na polisę operacyjną trwa zazwyczaj 12 miesięcy lub 5 lat

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej

 1. Co to jest świadczenie operacyjne?

  Świadczenie operacyjne – inaczej odszkodowanie na wypadek operacji. To zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy ubezpieczony zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu (w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku). Wysokość należnego świadczenia zależy od grupy, do której ubezpieczyciel zakwalifikował dany zabieg, może ono wynieść od 5% do 100% sumy odszkodowania.

 2. Czy można kupić samo ubezpieczenie na wypadek operacji?

  Ubezpieczenie na wypadek operacji stanowi najczęściej dodatkową umowę w standardowej polisie zdrowotnej lub na życie. Aby uzyskać ochronę, trzeba zatem podpisać umowę podstawową (wyjątek stanowi oferta TU Compensa).  

 3. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze za operację?

  Podstawą do roszczeń jest przedstawienie u ubezpieczyciela odpowiedniego wniosku oraz obowiązkowych dokumentów. Natomiast na wypłatę świadczenia z tytułu operacji TU ma 30 dni.

 4. Jakie zabiegi traktowane są jako operacja, która upoważnia do odszkodowania?

  Zabiegi stanowiące podstawę do wypłaty świadczenia, są zawsze wymienione w dokumencie OWU każdej polisy. Przykładowe operacje upoważniające do przyznania odszkodowania to m.in. amputacja kończyny, operacja przetoki żołądkowej, rekonstrukcja twarzy po wypadku, wszczepienie zastawki aortalnej, wycięcie guza móżdżku czy wycięcie tarczycy.

   

 5. Co oprócz operacji może być podstawą do otrzymania odszkodowania?

  Poza operacjami chirurgicznymi podstawą do otrzymania świadczenia może być także hospitalizacja, poważne zachorowanie lub niezdolność do pracy po przebytym zabiegu. Wiele zależy jednak od wybranego wariantu polisy – nie wszystkie TU oferują tak szeroki zakres ochrony.

 6. Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na wypadek operacji?

  Karencja w polisie na wypadek operacji trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od OWU. Jest to rodzaj zabezpieczenia do TU, które uniemożliwia ubieganie się o wypłatę świadczenia z tytułu operacji, jeśli ubezpieczony wiedział o niej jeszcze przed zakupem polisy.