Czy twoja ochrona z polisy na życie zadziała już po miesiącu, czy raczej po roku? Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej zwróć uwagę na czas karencji, ponieważ dla każdego zdarzenia może on być inny. W zależności od sytuacji może on wynosić od 2 miesięcy do 2, a nawet 3 lat.

Brak karencji powinien powodować, że w twojej głowie zapala się czerwona lampka. Jej brak może sugerować, że oferta nie jest zbyt korzystna. Nawet polisy grupowe, których umowa zawierana jest na 12 miesięcy, przewidują karencję do określonych zdarzeń. Sprawdź, dlaczego w ogóle stosowana jest karencja oraz w jakim wymiarze możesz się jej spodziewać. 

Dziś polisa, jutro odszkodowanie, czyli jak działa karencja w ubezpieczeniu na życie? 

Ubezpieczenie na życie ma na celu ochronę twojego życia. W przypadku, gdy dojdzie do śmierci, wypłaca bliskim odszkodowanie. Oczywiście, zakres ochrony może być szerszy i dotyczyć również innych zdarzeń: wypadków, urazów ciała, niezdolności do pracy, poważnej choroby czy pobytu w szpitalu. Każda z tych sytuacji może stanowić podstawę do tego, żebyś otrzymał odszkodowanie. Jeśli jednak założymy, że masz wyjątkowego pecha i dzień po podpisaniu umowy trafisz do szpitala, to czy masz prawo otrzymać odszkodowanie? 

Takie prawo reguluje w umowie ubezpieczeniowej karencja. Jest to zabezpieczenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego przed próbą wyłudzenia odszkodowania. Karencja może trwać miesiąc, ale również i 36 miesięcy. Dla różnych zdarzeń zwykle stosowana jest inna karencja. Jej długość jest indywidualną decyzją ubezpieczyciela w różnych firmach ubezpieczeniowych to samo zdarzenie może być przypisane innej karencji.  

Prostym przykładem na zasadność karencji może być sytuacja, w której osoba dowiaduje się o zachorowaniu na poważną i śmiertelną chorobę, w związku z czym postanawia szybko nabyć polisę na życie z wysokim odszkodowaniem z tytułu zachorowania oraz śmierci. W takiej sytuacji karencja uniemożliwia otrzymanie świadczenia, ponieważ takie działanie jest nieuczciwe. Chęć zabezpieczenia bliskich w trudnych sytuacjach jest zrozumiała. Jednak pamiętaj o tym, że ubezpieczenie na życie powinno być zaplanowane z wyprzedzeniem. To nie powinna być deska ratunkowa, której możesz złapać się w ostatniej chwili. 

Jakich zdarzeń dotyczy karencja w ubezpieczeniu na życie? 

Karencji w polisie na życie podlegają wszystkie zdarzenia, jakie obejmiesz ochroną. Jest to zatem śmierć ubezpieczonego, ale również sposób, w jaki do niej doszło (poważna choroba, samobójstwo, wypadek komunikacyjny). Karencją objęte zostają również poważne choroby, urazy ciała, niezdolność do pracy, utrata pracy, urodzenie dziecka czy pobyt w szpitalu.  

Karencja stosowana jest we wszystkich rodzajach ubezpieczeń na życie: w polisach indywidualnych, grupowych, ochronnych i inwestycyjnych. Ze względu na rodzaj ubezpieczenia, karencja może być dłuższa lub krótsza – w przypadku ubezpieczenia grupowego umowa zawierana jest na 12 miesięcy, przez co karencja musi być stosunkowo krótsza, niż w przypadku polisy terminowej, w której umowa zostaje zawarta np. na 20 lat. 

Bez ochrony od 2 do 36 miesięcy w polisie na życie?

Jeśli zdecydujesz się na podstawową ochronę w polisie na życie, twoja karencja może dotyczyć głównie śmierci oraz jej okoliczności. Może być ona wówczas ustalona na okres 6 miesięcy, jak w przypadku polisy PZU P Plus. Może być również krótsza lub dłuższa, w zależności od wybranej oferty. 

Pamiętaj jednak o tym, że karencja nie jest jednakowa dla wszystkich zdarzeń i wypadków. Dlatego warto sprawdzić w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) punkt, który precyzuje czas trwania karencji dla poszczególnych zdarzeń. 

Poważne zachorowanie  

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania zazwyczaj nie będzie krótsza niż 3 miesiące. Jest to minimalne zabezpieczenie, na wypadek, gdybyś o chorobie wiedział wcześniej, a chciał od firmy ubezpieczeniowej pozyskać wysokie odszkodowanie.  

Będąc osobą poważnie chorą z pewnością w ciągu 3 miesięcy będziesz musiał odbyć wizyty lekarskie, badania diagnostyczne lub specjalistyczne, a nawet udać się do szpitala. Takie informacje będą zapisane w twojej karcie historii choroby, a ubezpieczyciel może mieć wgląd w taką dokumentację medyczną. Jeśli data badań, leczenia lub postawienia diagnozy będzie wskazywać na to, że o chorobie wiedziałeś wcześniej – nie otrzymasz odszkodowania. 

3 miesiące to karencja, którą stosuje np. Signal Iduna w polisie Grupa Otwarta SIGO. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w polisie P Plus określa karencję dotyczącą poważnego zachorowania na 90 dni, licząc od dnia następnego od zawarcia umowy. 

Pobyt w szpitalu 

Hospitalizacja może być już inaczej traktowana niż poważne zachorowanie, ponieważ jej przyczyny mogą nie być związane z chorobą, a nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem przy pracy. Dlatego warto dokładnie wczytywać się w warunki umowy, jak również dopytać agenta o szczegóły podczas spotkania. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz w polisie Plan pełnej ochrony stosuje karencję wynoszącą 3 miesiące. Z kolei firma ERGO Hestia w produkcie Grupa otwarta przewiduje karencję dotyczącą pobytu w szpitalu na 2 miesiące od zawarcia umowy. 

Utrata pracy 

Ochrona na wypadek utraty pracy to zabezpieczenie, które najczęściej spotkać możesz w polisie zakupionej do kredytu. Dzięki temu możesz skorzystać z pomocy finansowej, gdy stracisz pracę. Ubezpieczyciel wypłaci ci przez kilka miesięcy świadczenie w wysokości raty kredytowej, dzięki czemu nie będziesz mieć problemów ze spłatą swoich zobowiązań. 

W przypadku polisy Spokojny Kredyt oferowanej w Santander Bank przez towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz – karencja na wypadek utraty pracy wynosi 90 dni. Tutaj jednak warto wspomnieć o tym, że utrata pracy musi przebiegać w określonych warunkach i np. nie dotyczy zwolnienia dyscyplinarnego lub porzucenia miejsca pracy. 

Urodzenie dziecka 

Towarzystwa ubezpieczeniowe wolałyby uniknąć sytuacji, w której na zakup polisy z ochroną na wypadek urodzenia dziecka decydowały się głównie kobiety będące już w ciąży. Dlatego formą zabezpieczenia jest karencja – dzięki niej do ubezpieczenia przystąpić mogą te kobiety, które planują powiększenie rodziny, ale jeszcze nie spodziewają się dziecka. 

Tutaj można spotkać delikatne różnice w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Karencja trwa najczęściej minimum 9 miesięcy i tak jest w przypadku polisy Grupa otwarta w ERGO Hestia. Z kolei polisa Grupa Otwarta SIGO w Signal Iduna przewiduje karencję wynoszącą 10 miesięcy. 

Samobójstwo 

W przypadku śmierci w wyniku samobójstwa stosuje się najczęściej najdłuższą karencję. Dzieje się tak nie bez powodu – osoba, która np. miała problemy finansowe wynikające z uzależnienia od hazardu, mogłaby planować samobójstwo, by uchronić bliskich przed poważnymi kłopotami ze spłatą zadłużenia. Teoretycznie rozwiązaniem mogłaby być polisa na bardzo wysoką sumę ubezpieczenia. 

To jednak nie ma prawa się wydarzyć, a powyższa sytuacja byłaby próbą wyłudzenia pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego właśnie firmy stosują karencję, która zwykle nie jest niższa niż 24 miesiące. Przykładem tego może być polisa Grupa Otwarta SIGO w Signal Iduna (24 miesiące), polisa Allianz – Plan pełnej ochrony (24 miesiące) oraz ubezpieczenie Warta Ekstrabiznes Plus (24 miesiące). Jeśli suma ubezpieczenia w polisie na życie będzie naprawdę wysoką kwotą, ubezpieczyciel może zastosować jeszcze dłuższą karencję, która wynosić będzie 36 miesięcy. 

Czy można znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji? 

Przeglądając oferty w internecie, możesz natknąć się na ogłoszenia, które „zapewnią ci ochronę bez zbędnej karencji”. Wydawać by się mogło, że jest to oferta doskonała – w końcu ochrona będzie działać natychmiast. Nic bardziej mylnego. Takie oferty mogą być nie do końca uczciwe. Część z nich posiada karencję, ale w przypadku jednego tylko zdarzenia jej nie stosują. Pozostałe z kolei faktycznie nie posiadają karencji, ale oferują bardzo niewiele (niska suma ubezpieczenia, wąski zakres ochrony, wysokie ceny składek). 

Zakup polisy na życie to poważny krok w twoim życiu i warto, żeby był dobrze przemyślany i zaplanowany. Powinien mieć miejsce wtedy, zanim jeszcze spotka cię coś trudnego, jak np. poważna choroba. To nie nowotwór ani planowana poważna operacja powinny skłonić cię do zakupu ubezpieczenia, a chęć zabezpieczenia swojej przyszłości na takie właśnie zdarzenia. 

Wybierz dla siebie jak najlepiej 

Pamiętaj o tym, że umowa ubezpieczeniowa może związać cię z ubezpieczycielem na długie lata. Warto więc, by była to dobrze przemyślana decyzja. Dokonaj analizy ofert, przeprowadź selekcję, ustal, na czym najbardziej ci zależy oraz oblicz, jakim budżetem na ten cel dysponujesz. 

Skorzystaj z pomocy fachowców – poczytaj poradniki na stronach, które w całości poświęcone są tematyce ubezpieczeniowej. Tam znaleźć możesz również rankingi z ocenami poszczególnych ofert. Dużym ułatwieniem dla ciebie może być również porównywarka ubezpieczeniowa, która pomoże dotrzeć do najbardziej korzystnych ofert oraz ułatwi kontakt z agentem.  

Przed zawarciem umowy pamiętaj o tym, by dokładnie zapoznać się z jej treścią. Zwróć uwagę na to, jak długa karencja jest przewidywana przy różnych zdarzeniach, ale sprawdź też punkt dotyczący wyłączeń odpowiedzialności. Ważne będą też limity świadczeń.  

Decyzja o zakupie oraz zawarcie umowy ubezpieczeniowej nie powinny być pochopne. Daj sobie czas na zastanowienie i wybierz ofertę, która odpowiada ci w największym stopniu. Dzięki temu zyskasz solidną ochronę na przyszłość i spokój, ponieważ będziesz mieć pewność, że w trudnych chwilach będziesz mógł liczyć na wsparcie. 

Ważne informacje

1.    Karencja jest stosowana w różnych rodzajach ubezpieczeń na życie

2.    W zależności od zdarzenia, karencja może się różnić i wynosić od 1 do nawet 24 miesięcy

3.    To samo zdarzenia może mieć różne karencje w dwóch innych towarzystwach ubezpieczeniowych

4.    Przed zakupem dokonaj porównania ofert, by wybrać dobrze i świadomie
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o karencję w ubezpieczeniu na życie

 1. Ile trwa karencja w ubezpieczeniu na życie?

  Karencja różni się w zależności od zdarzeń. Dla hospitalizacji może ona wynosić 3 miesiące, dla urodzenia dziecka 10 miesięcy, a dla śmierci wskutek samobójstwa 24 miesiące.

 2. Ile wynosi najkrótsza karencja w polisie na życie?

  To, jak krótka jest karencja, zależy od polisy oraz jej rodzaju. Najkrótsze karencje stosują często polisy grupowe, mogą wynosić od 30 do 90 dni, w zależności od tego, o jakie zdarzenie chodzi.

 3. Czy istnieją ubezpieczenia na życie bez karencji?

  Tak, istnieją ubezpieczenia na życie bez karencji, jednak bardzo często są to nie do końca uczciwe oferty. Mogą one stosować karencję oprócz jednego lub kilku zdarzeń, ale również oferować bardzo mało. Z całą pewnością nie warto decydować się na takie rozwiązanie, ponieważ w podobnej cenie można znaleźć ochronę, która na przyszłość zapewni solidną pomoc w trudnych chwilach.

 4. Po co towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?

  Dla towarzystwa ubezpieczeniowego karencja jest sposobem zabezpieczenia. Jest to ochrona na wypadek próby wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczenia. Wśród klientów zdarzają się również tacy, którzy są nie do końca uczciwi i mogliby zdecydować się na zakup polisy w celu uzyskania wysokiego odszkodowania jak najszybciej.