Utrata źródła dochodu, np. wskutek zwolnienia z pracy, może się poważnie odbić na sytuacji finansowej. Na szczęście na rynku są dostępne oferty, które zapewniają ubezpieczenie od utraty dochodu. Koszt wykupienia takiej polisy jest niewielki, bo zaczyna się już od 20 złotych miesięcznie. 

Przy zobowiązaniu finansowym, jaki jest wieloletni kredyt, warto rozważyć zakup polisy od utraty dochodu. Takie rozwiązanie może pozwolić na uniknięcie problemów z płynnością finansową. Polisę można nabyć samodzielnie oraz podczas wizyty w banku. Warto jednak sprawdzić wcześniej, jakie możliwości mamy do wyboru.

Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to produkt, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie finansowe na wypadek czasowej utraty płynności finansowej. Polisa może być zawarta w ramach umowy dodatkowej, jak i możemy nabyć ją jako samodzielny produkt. Z tą ofertą najczęściej możemy spotkać się w banku, podczas zawierania umowy kredytowej. Nie oznacza to jednak, że bank staje się naszym bezpośrednim ubezpieczycielem. Banki najczęściej oferują produkty towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracują, co dodatkowo zwiększa ich sprzedaż.

Taki rodzaj ubezpieczenia charakteryzuje się ściśle określonymi wytycznymi. Sam rodzaj umowy z pracodawcą może wykluczyć nas z gwarantowanego zabezpieczenia. Ochrona obowiązuje, gdy dojdzie do:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu gwarantuje wypłatę środków, gdy wskutek choroby lub wypadku ubezpieczony nie może wykonywać swojego zawodu. Odszkodowanie jest wypłacane najczęściej 1 lub 31 dnia zwolnienia (trwającego minimum 30 dni), a wysokość odszkodowania nie zależy od wysokości dochodów, lecz wybranej przy podpisywaniu umowy sumy ubezpieczenia.

Odszkodowanie w ubezpieczeniu od utraty dochodu jest wypłacane zarówno wtedy, gdy doszło do czasowej niezdolności do pracy, jak i kiedy wystąpiła trwała niezdolność do wykonywania zawodu. Zdarzeniem uprawniającym do skorzystania z odszkodowania mogą być również wypadki podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (zależnie od oferty wybranego TU).

Ten typ polisy cechuje minimum formalności – aby podpisać umowę, nie są konieczne badania medyczne. Ubezpieczyciel zwykle nie stosuje okresu karencji.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia pomoc finansową w sytuacji, gdy ubezpieczony straci pracę lub źródło utrzymania. Uzyskane świadczenie może stanowić równowartość raty kredytowej, sumy rat kredytowych lub kosztów związanych z utrzymaniem kredytowanej nieruchomości. Dzięki polisie chroniącej na wypadek utraty dochodu zadłużenie względem banku jest odpowiednio zabezpieczone.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Zanim kupimy polisę na życie od utraty dochodu, warto sprawdzić, co oferują poszczególne towarzystwa. Większość z nich proponuje taki produkt za pośrednictwem banku, który udziela nam kredytu. Sprawdziliśmy 7 przykładowych ubezpieczeń od utraty dochodu w TU Benefia, PZU, Generali, Nationale Nederlanden, PKO Ubezpieczenia, Aviva i TU Europa.

Cena takiego ubezpieczenia będzie zależna od kilku czynników. Przede wszystkim znaczenie ma wysokość naszego kredytu, ale również wybrany przez nas wariant ubezpieczenia. Znaczenie ma też zakres ochrony oraz wiek, w jakim przystępujemy do zakupu polisy.

Brak porównania ofert również może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie, gdy zbyt pochopnie zdecydujemy się na nabycie pierwszej otrzymanej oferty.

Koszt ubezpieczenia od utraty dochodu

Bank

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Składka miesięczna
mBank

Benefia 

obliczana na podstawie wysokości kredytu
ING Bank Śląski

Nationale Nederlanden 

0,28% udzielonej pożyczki
Santander 

Aviva 

33 zł
PKO BP

PKO Ubezpieczenia 

od 3,25% kwoty przyznanego kredytu
Getin Bank

Europa 

jednorazowa, obliczana na podstawie wysokości kredytu

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU

Cena ubezpieczenia od utraty dochodu zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Właśnie dlatego tak ważne jest porównanie różnych ofert, aby móc wybrać produkt z najkorzystniejszymi warunkami.

Kto może się ubezpieczyć od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu może wykupić każdy, kto jest pełnoletni i nie ukończył 65-80 roku życia (w zależności od danej oferty). Dodatkowo w niektórych przypadkach trzeba spełniać kryterium dotyczące wykonywanego zawodu. W przypadku oferty PZU polisa od utraty dochodu jest dostępna dla osób, które pracują jako:

 • adwokat,
 • architekt,
 • doradca podatkowy,
 • fizjoterapeuta,
 • inżynier budownictwa,
 • księgowy,
 • lekarz / lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • pielęgniarka / położna,
 • pośrednik nieruchomości,
 • psycholog / psychoterapeuta,
 • radca prawny,
 • ratownik medyczny,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • zarządca nieruchomości.

Czy ubezpieczenie utraty dochodu zależy od formy zatrudnienia?

To, czy ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, może zależeć umowy, jaka łączy go z pracodawcą. Przykładowo polisę PZU mogą wykupić zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Tymczasem w Uniqa odszkodowanie przysługuje tylko i wyłącznie, gdy ubezpieczony był zatrudniony na umowę o pracę i został zwolniony przez pracodawcę lub jeśli prowadził działalność gospodarczą i ogłosił upadłość.

Jakie odszkodowanie z polisy za utratę dochodu?

W sytuacji, gdy dojdzie do utraty pracy, należy poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Skontaktować można się zarówno osobiście, telefonicznie, jak i elektronicznie. Jak wysoką kwotę odszkodowania wypłaca ubezpieczyciel? To zależy od wybranej oferty. 

Wydawać by się mogło, że w tak konkretnym zakresie, jakim jest utrata dochodu, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam dokładnie takie same rozwiązania. Tak może wyglądać na pierwszy rzut oka, jednak warto wczytywać się dokładnie w szczegóły konkretnej oferty.

Sporo ofert może zapewnić świadczenie w wysokości raty kredytu, a maksymalny czas ich wypłaty to 12 miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę na te produkty ochronne, które oferują nam nieco więcej - np. dodatkowe środki na uregulowanie rachunków.
 

Wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu od utraty dochodu

Bank

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Wysokość miesięcznego świadczenia za utracony dochódIlość świadczeń
mBank

Benefia 

do 5000 zł do 12 miesięcy
ING Bank Śląski

Nationale Nederlanden 

w wysokości raty kredytu + 200 zł świadczeniado 12 miesięcy
Santander

Aviva

w wysokości raty kredytudo 6 rat kredytu
PKO BP

PKO Ubezpieczenia 

do 6000 zł do 12 miesięcy
Getin Bank

Europa 

w wysokości raty kredytudo 12 miesięcy

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU

Jak kupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu można wykupić w banku, wtedy polisa ma najczęściej charakter grupowy – jest gotowym produktem. Polisę na wypadek utraty pracy można kupić także indywidualnie, bezpośrednio u towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie ubezpieczenie jest bardziej elastyczne i lepiej dopasowane do potrzeb, w wielu przypadkach można liczyć także na lepsze warunki, w tym między innymi wyższą sumę odszkodowania.

Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Wiemy już, co może być podstawą do wypłacenia należnego świadczenia. Sprawdźmy zatem jakie sytuacje na pewno nie będą podstawą do otrzymania pomocy finansowej. 

Świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy:

 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • to my rozwiązaliśmy stosunek pracy,
 • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
 • nasza umowa na czas określony wygasła,
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Co to oznacza? Nie każdy z nas może kwalifikować się do otrzymania środków. Jeżeli dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub nasza czasowa umowa wygasa – ubezpieczyciel nie zabezpiecza takich sytuacji, więc nie otrzymamy pieniędzy na spłatę kredytu. 

Ochrona polisowa zabezpiecza również ściśle określony okres. Jeżeli zatem  z powodu kiepskiej sytuacji firmy, w której pracujemy, spodziewamy się masowych zwolnień z pracy i chcemy zabezpieczyć się w ten sposób – możemy nie otrzymać świadczenia, ponieważ umowę obejmować może okres ochronny ubezpieczyciela czyli karencja. Oznacza to, że od chwili zawarcia umowy do zakończenia czasu karencji – obowiązuje okres, w którym ochrona nie obowiązuje. Karencja może trwać miesiąc, 3 miesiące, jak i dłużej. Warto zatem wcześniej dokładnie sprawdzić ten zapis w umowie.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy ma zapewnić nam wsparcie finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Tego rodzaju ochrona najczęściej oferowana jest przez banki podczas udzielania kredytu

3. Ubezpieczenie od utraty dochodu dotyczy zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Przed zakupem ubezpieczenia ważne jest porównanie ofert, dzięki któremu nie przepłacimy za ubezpieczenie 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od utraty dochodu

 1. W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie na życie od utraty dochodu?

  Polisa na wypadek utraty dochodu przydaje się, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie można dalej podejmować pracy zarobkowej. Ubezpieczenie okazuje się pomocne także wtedy, kiedy pracownik został nagle zwolniony lub zdiagnozowano u niego poważną chorobę.

 2. Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można wykupić, gdy w firmie planowane są masowe zwolnienia?

  Polisa na wypadek utraty dochodu zakłada kilkumiesięczny okres karencji. Jeżeli w firmie są planowane masowe zwolnienia, pracownik może wykupić ubezpieczenie, ale nie ma gwarancji, że otrzyma on świadczenie. 

 3. Jak długo przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy?

  Zazwyczaj świadczenie jest wypłacane w określonym przedziale czasowym – np. przez 6 lub 12 miesięcy. W tym czasie zwolniona osoba nie traci płynności finansowej i może się skupić na poszukiwaniu nowego miejsca pracy.