W czasie pandemii wiele osób narażonych jest na utratę dochodu, a trudności finansowe mogą mocno wpłynąć na nasze życie. Możemy jednak tego uniknąć, jeśli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia za 20-30 złotych miesięcznie. Celem takiej polisy jest ochrona w razie wypadku, ale także zwolnienia z pracy.

Aby dowiedzieć się, na czym polega taki rodzaj ubezpieczenia, ile kosztuje i gdzie można nabyć taką ochronę, przyglądamy się dostępnym ofertom - m.in. Benefia, PZU, Generali, Nationale Nederlanden, Aviva i TU Europa. Dzięki temu zyskamy pewność, że nawet tracąc pracę – nie tracimy środków niezbędnych do naszych zobowiązań finansowych.

Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to produkt, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie finansowe na wypadek utraty pracy.Polisa może być zawarta w ramach umowy dodatkowej, jak i możemy nabyć ją jako samodzielny produkt. Z tą ofertą najczęściej możemy spotkać się w banku, podczas zawierania umowy kredytowej. Nie oznacza to jednak, że bank staje się naszym bezpośrednim ubezpieczycielem. Banki najczęściej oferują produkty towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracują, co dodatkowo zwiększa ich sprzedaż.

Celem ubezpieczenia od utraty pracy jest czasowa pomoc finansowa w sytuacji, gdy stracimy pracę czy źródło utrzymania. Tutaj jednak należy jasno zaznaczyć, jakie przypadki utraty pracy są brane pod uwagę jako podstawa do wypłaty pieniędzy. Może okazać się, że takie rozwiązanie nie jest odpowiednie dla każdego z nas, chociażby z uwagi na rodzaj umowy, jaka łączy nas z pracodawcą.

Taki rodzaj ubezpieczenia charakteryzuje się ściśle określonymi wytycznymi. Sam rodzaj umowy z pracodawcą może wykluczyć nas z gwarantowanego zabezpieczenia. Ochrona obowiązuje, gdy dojdzie do:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Jakie odszkodowanie z polisy za utratę dochodu?

Świadczenie, które wypłaca ubezpieczyciel może stanowić równowartość raty kredytowej lub sumy raty kredytowej, a także kosztów związanych z utrzymaniem kredytowanej nieruchomości. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe oferują takie świadczenie w określonym okresie czasowym – np. przez 6 lub 12 miesięcy. W tym czasie możemy spokojnie skupić się na poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

To, jaką dokładnie pomoc otrzymamy, również zależy od wybranej przez nas oferty. Świadczenie może zostać wypłacone przez okres 3 miesięcy, jak i przez cały rok. Im dłuższa pomoc, tym więcej czasu mamy na to, by znaleźć sobie nowe i dobre miejsce pracy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że rozpoczęcie pracy w nowy miejscu może gwarantować stałego zatrudnienia. Nasze zadłużenie względem banku będzie jednak odpowiednio zabezpieczone.

Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Wiemy już, co może być podstawą do wypłacenia należnego świadczenia. Sprawdźmy zatem jakie sytuacje na pewno nie będą podstawą do otrzymania pomocy finansowej. 

Świadczenie za utracony dochód nie zostanie wypłacone, gdy:

 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • to my rozwiązaliśmy stosunek pracy,
 • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
 • nasza umowa na czas określony wygasła,
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Co to oznacza? Nie każdy z nas może kwalifikować się do otrzymania środków. Jeżeli dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub nasza czasowa umowa wygasa – nie otrzymamy pieniędzy z polisy na życie z tytułu utraty dochodu.

Ochrona polisowa zabezpiecza również przez ściśle określony czas. Jeżeli zatem  z powodu kiepskiej sytuacji firmy, w której pracujemy, spodziewamy się masowych zwolnień z pracy i chcemy zabezpieczyć się w ten sposób – możemy nie otrzymać świadczenia, ponieważ umowę obejmować może okres ochronny ubezpieczyciela czyli karencja. Oznacza to, że od chwili zawarcia umowy do zakończenia czasu karencji – obowiązuje okres, w którym ochrona nie obowiązuje. Karencja może trwać miesiąc, 3 miesiące, jak i dłużej. Warto zatem wcześniej dokładnie sprawdzić ten zapis w umowie.

Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie od utraty dochodu?

Zanim kupimy polisę na życie od utraty dochodu warto sprawdzić, co oferują poszczególne towarzystwa. Większość z nich oferuje taki produkt za pośrednictwem banku, który udziela nam kredytu. Sprawdziliśmy 7 przykładowych ubezpieczeń od utraty dochodu w TU Benefia, PZU, Generali, Nationale Nederlanden, PKO Ubezpieczenia, Aviva i TU Europa.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Benefia

Za pierwszy przykład do porównania weźmy ofertę mBank, gdzie ubezpieczycielem jest Benefia Vienna Insurance Group. Towarzystwo w ramach ubezpieczenia od utraty dochodu, przewiduje okres 90 dni, po których ochrona zaczyna w pełni obowiązywać. 

Maksymalna suma ubezpieczenia, jaką możemy otrzymać to kwota 60 000 zł. Nie jest to jednak kwota jednorazowa, a suma maksymalnych świadczeń otrzymywanych co miesiąc. Oznacza to, że możemy otrzymać do 5000 zł miesięcznie przez rok. Wysokość świadczenia jest uzależniona od wysokości rat kredytowych, jakie posiadamy.

Dodatkowo – jeśli rozpoczniemy nową pracę i utrzymamy ją przez okres 2 lat – nasza ochrona się odnawia i znów jesteśmy zabezpieczeni na tę samą kwotę.

Ubezpieczenie od utraty dochodu PZU

Największy ubezpieczyciel w Polsce spośród wielu rozszerzeń oferuje produkt o nazwie Wsparcie w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Taka polisa jest możliwa do wykupienia w wariancie grupowym, np. za pośrednictwem pracodawcy.

PZU nie chroni bezpośrednio od utraty dochodu, ale pod warunkiem, że stracimy możliwość zarabiania na skutek wypadku czy ciężkiej choroby. Wtedy otrzymujemy środki potrzebne na opiekę, leczenie czy rehabilitację. Musi zatem zaistnieć trwała i całkowita niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Generali 

Generali proponuje polisę na życie Komfort zwierającą ochronę finansową w razie śmierci ubezpieczonego i dodatkowo ochronę zdrowia (NNW, choroba) i ochronę od utraty pracy. W tym ostatnim przypadku świadczenie jest wypłacane gdy ubezpieczony otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku. 

Polisa Generali Komfort zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości 1/12 sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 1 250 zł miesięcznie. Suma wypłaconych świadczeń miesięcznych nie może przekraczać kwoty 15 000 zł.

Ubezpieczyciel stosuje na ryzyko utraty pracy 90-dniową karencję.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden oferuje taką polisę klientom banku ING. Składka wynosi równowartość 0,28% pożyczki. Jeśli wzięliśmy kredyt na sumę 10 000 zł. zapłacimy za ubezpieczenie 28 zł miesięcznie razem z ratą pożyczki.

Świadczenie wynosi maksymalnie 6 rat + dodatek w wysokości 200 zł na wydatki mieszkaniowe. Miesięczne świadczenie nie może przekroczyć kwoty 3000 zł + 200 zł.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Aviva

Klienci banku Santander mogą skorzystać z polisy na życie Aviva Plan B. Ubezpieczenie przewiduje wsparcie finansowe w przypadku 3 zdarzeń: utraty dochodu, utraty zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku i pobytu w szpitalu. Za każde z tych zdarzeń ubezpieczony może liczyć na wypłatę do 5000 zł. Przy czym świadczenie jest wypłacane w ratach po 1000 zł maksymalnie przez 5 miesięcy.

Wsparciem niefinansowym jest pakiet Assistance zawodowy. Ubezpieczony może bez limitu korzystać z infolinii w sprawie prawa pracy oraz skorzystać z 3 wybranych świadczeń typu:

 • sprawdzenie CV,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • pomoc psychologa,
 • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
 • monitoring rynku.

Ubezpieczenie od utraty dochodu PKO BP

Bank PKO BP oferuje swoim klientom polisę o długiej nazwie Ubezpieczenie na wypadek uraty źródła dochodu, inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz leczenia szpitalnego do kredytu hipotecznego.

Świadczenie mona otrzymać za utratę pracy, utratę dochodu z działalności gospodarczej lub za utratę dochodu z innej pracy zarobkowej – w zależności od charakteru, w jakim pracujemy. W przypadku utraty źródła dochodu świadczenie jest wypłacane co miesiąc miesięcznie w oparciu o wysokość raty kredytu. 

PKO BP wypłaca świadczenie w wysokości:

 • 72 000 zł – utrata pracy lub dochodu z działalności gospodarczej; spłata maksymalnie 12 rat kredytu; 1 rata to maks. 6 000 zł;
 • 6 000 zł - utrata dochodu z innej pracy zarobkowej wynosi 6 000 zł; spłata maksymalnie 1 raty kredytu.

Składka jest opłacana jednorazowo za cały okres ochrony (4 lata) z góry.

Ubezpieczenie od utraty dochodu TU Europa

Osoby, które w Getin Banku wzięły kredyt na kwotę maksymalnie 300 000 zł, mogą skorzystać z polisy TU Europa Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych. Towarzystwo wypłaca przez 12 miesięcy świadczenie w wysokości do 4000 zł za utratę źródeł dochodów albo złamanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W polisie występuje 30-niowa karencja. Przez pierwszy miesiąc świadczenie za utracony dochód wyniesie tylko 10% wysokości raty kredytu.

Koszt ubezpieczenia od utraty dochodu

Polisa 
na życie
Składka
miesięczna
Wysokość świadczenia
za utracony dochód

Benefia
(mBank)

obliczana na podstawie wysokości kredytudo 5000 zł miesięcznie

Generali
Życie Komfort

od 20 złdo 1250 zł miesięcznie

Nationale Nederlanden
(ING)

0,28% kwoty udzielonej pożyczkido 3200 zł miesięcznie

Aviva
(Santander)

33 złdo 1000 zł miesięcznie

PKO Ubezpieczenia
(PKO BP)

od 3,25% kwoty przyznanego kredytudo 6000 zł miesięcznie

Europa
(Getin Bank)

jednorazowa, obliczana na podstawie wysokości kredytudo 4000 zł miesięcznie

Tabela: opracowanie własne.

Cena ubezpieczenia od utraty dochodu zazwyczaj nie jest wysoka, jednak zależy od oferty, którą wybierzemy. Dlatego tak ważne jest porównanie różnych ofert, by móc wybrać produkt w najbardziej korzystnej dla nas cenie. Ofertą warto zainteresować się jeszcze przed nabyciem kredytu, by móc wybrać odpowiednią ochronę. Bardzo często oferta konkretnej firmy ubezpieczeniowej posiada również kilka wariantów cenowych do wyboru.

Jak wygląda wypłata świadczenia z tytułu utraty dochodu?

W sytuacji, gdy dojdzie do utraty pracy, musimy poinformować o tym fakcie naszego ubezpieczyciela. Skontaktować możemy się osobiście, telefonicznie, jak i elektronicznie. Jesteśmy zobowiązani do wysłania odpowiednich dokumentów, które poświadczą naszą sytuację. 

Spis potrzebnych dokumentów znajdziemy zawsze na stronie swojego ubezpieczyciela. Podstawą do wypłaty świadczenia w razie utraty dochodu może być złożenie, poza dokumentami wskazanymi w OWU, również:

 • wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • kopii świadectwa pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy;
 • kopii umowy o pracę;
 • kopii dokumentu potwierdzającego, że ubezpieczony został zarejestrowany jako bezrobotny i posiada prawo do zasiłku.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy ma zapewnić nam wsparcie finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Tego rodzaju ochrona najczęściej oferowana jest przez banki podczas udzielania kredytu

3. Ubezpieczenie od utraty dochodu dotyczy zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Przed zakupem ubezpieczenia ważne jest porównanie ofert, dzięki któremu nie przepłacimy za ubezpieczenie