Ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego oferowanego przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości do nawet 1 000 000 złotych. Dzięki temu ubezpieczony nie traci płynności finansowej.

Polisa na życie w swojej standardowej ofercie zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zakres ochrony można jednak rozszerzyć, np. o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy nawet utraty pracy. Na czym polega i jak działa takie ubezpieczenie? Przyjrzyjmy się tej formie ochrony i sprawdźmy, jakie korzyści może przynieść.

Na wypadek utraty pracy - co to oznacza?

Ubezpieczenie od utraty pracy to polisa oferowana podczas podpisywania umowy kredytowej. Jej zadaniem jest zabezpieczenie kredytobiorcy na wypadek utraty stałego źródła dochodu. Warto skorzystać z tego rozwiązania, aby w trudnej sytuacji nie stracić płynności finansowej i móc np. nadal spłacać kredyt. Polisa na wypadek utraty pracy daje również czas na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia, otrzymane odszkodowanie można bowiem przeznaczyć również na utrzymanie siebie oraz rodziny. 

O co chodzi w takiej polisie?

Produkt, jakim jest ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego najczęściej oferowana przez banki, w których ubiegamy się o kredyt. Taka polisa ma często charakter grupowy. To znaczy, że w tym samym zakresie jest oferowana innym kredytobiorcom. Różnica polega na sumie ubezpieczenia, która jest równa wysokości pożyczki. Środki finansowe za utraconą pracę otrzymamy w mniejszym wymiarze, zwykle z góry ustalonym przez dane towarzystwo.

Taką polisę możemy też kupić indywidualnie, jednak często występuje w niej podobne, choć nie to samo rozszerzenie – na wypadek niezdolności do pracy. To nic innego jak renta z polisy na życie za nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego nie możemy trwale lub przez dłuższy okres podjąć pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala uzyskać ciągłość finansową przez określony czas w sytuacji, gdy stracimy pracę. Takie ubezpieczenie dotyczy:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Polisa na życie z ochroną od utraty pracy gwarantuje określoną system pomocy finansowej, np. maksymalnie 12 świadczeń w wysokości raty kredytowej. Dzięki temu, pomimo utraty źródła dochodu, łatwiej będzie nam utrzymać dotychczasowy poziom życia oraz spłacać posiadane zobowiązania. 

WAŻNE!
Polisa na życie od utraty pracy nie jest tym samym, co polisa od niezdolności do pracy. To dwa różne ubezpieczenia, które czasem mogą występować w ramach jednego rozszerzenia. Z reguły ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną. W przypadku niezdolności do pracy np. w wyniku choroby czy wypadku – trwałą.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia wsparcie w sytuacji, gdy pracownik został zwolniony przez pracodawcę. Polisa gwarantuje pomoc finansową, dzięki czemu pozwala zachować ciągłość finansową przez określony czas oraz spłacić zobowiązania.

To rozwiązanie, które jest bardzo ważne w sytuacji, gdy spłacasz wysoki kredyt, a dodatkowo masz na utrzymaniu bliskich. Znalezienie nowej pracy, szczególnie takiej, która będzie odpowiadać posiadanym kwalifikacjom, może zająć trochę czasu, a w tym okresie należy spłacać zobowiązania finansowe.

Ile zapłacisz za takie rozwiązanie?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne w kilku bankach. Bank pełni w tej sytuacji funkcję pośrednika, ponieważ oferuje produkt firmy ubezpieczeniowej i de facto to towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia kredytobiorcy ochronę. Ile kosztuje taka polisa? Wysokość składki miesięcznej najczęściej ustala się podczas podpisywania umowy kredytowej i zależy ona od tego, jak dużą pożyczkę czy kredyt otrzymano. Oczywiście w różnych firmach ubezpieczeniowych może to wyglądać inaczej. 
 

Ubezpieczenie od utraty pracy – przykładowe oferty

Towarzystwo ubezpieczeniowe (bank)

Nazwa polisy

Składka miesięczna

Nationale-Nederlanden (ING Bank Śląski S.A)

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

wysokość składki to 0,28% kwoty udzielonej pożyczki

Allianz (Santander)

Spokojny Kredyt

składka zależna jest od wysokości zobowiązania w banku

PKO Ubezpieczenia (PKO Bank Polski)

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

składka zależna jest od wysokości zobowiązania w banku

TU Europa (Bank Millenium)

Ubezpieczenie „Pożyczka pod ochroną”

0,31% przyznanej kwoty pożyczki wraz z prowizją (jeżeli jest kredytowana) miesięcznie

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Credit Agricole)Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia0,0299% przyznanej kwoty kredytu, składka malejąca wraz ze stanem zadłużenia

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 03.01.2024 r.

Twoja ochrona może nie zadziałać w tych przypadkach!

Z polisą na wypadek utraty pracy wiążą się wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, których zaistnienie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Należy do nich m.in.: 

 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, z winy osoby ubezpieczonej,
 • utrata pracy wskutek upływu czasu określonego w umowie o pracę,
 • zapowiedź masowych zwolnień w firmie, 
 • zatrudnienie u osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, która znajduje się w kręgu znajomych ubezpieczonego. 

Wypowiedź eksperta

Odszkodowanie w ubezpieczeniu od utraty pracy nie przysługuje, gdy utrata zatrudnienia wynika z naszego wypowiedzenia umowy lub zwolnienia dyscyplinarnego. Nie można z niej skorzystać również wtedy, gdy do 6 miesięcy przed podpisaniem umowy zostało wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości pracodawcy.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Odszkodowanie z ubezpieczenia od utraty pracy przestaje być wypłacane od dnia następującego po dacie nabycia świadczeń przedemerytalnych, emerytalnych lub rentowych, a także jeśli dojdzie do utraty statusu bezrobotnego. Świadczenie nie przysługuje również wówczas, gdy dojdzie do rozwiązania umowy kredytu lub rozwiązania umowy ubezpieczenia. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zawsze w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?

Polisa od utraty pracy może stanowić dobre rozwiązanie dla każdego, kto myśli o pożyczce gotówkowej lub kredycie. Dzięki jej wykupieniu można liczyć na bezpieczeństwo finansowe i – nawet jeżeli dojdzie do wystąpienia trudnej sytuacji – nie zadłużać się, tylko nadal spłacać zobowiązania. 

Warto jednak zastanowić się nad tym, jakie okoliczności mogą jeszcze wpłynąć na naszą kondycję finansową i jak je zabezpieczyć. Wówczas może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie indywidualna polisa na życie z dopasowaną do nas ochroną, która uwzględni długi czas hospitalizacji, niezdolność do pracy czy poważną chorobę.

Gdzie możesz kupić polisę dla siebie?

Polisę od utraty pracy można kupić w banku, podczas podpisywania umowy kredytu. Instytucja finansowa jest pośrednikiem pomiędzy kredytobiorcą i zakładem ubezpieczeń. Poza ochroną na wypadek utraty pracy warto pomyśleć także o klasycznej polisie na życie o szerokim zakresie ochrony. Dzięki temu kredytobiorca zabezpieczy się również na wypadek wielu innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

W wyborze najlepszej oferty na rynku pomoże kalkulator polis, który działa online, bez instalacji. Porównywarka ubezpieczeń pomoże w odnalezieniu takiego produktu, które będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami, a jednocześnie nie nadwyręży domowego budżetu. Aby uniknąć przepłacania za ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, warto przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z treścią OWU. Dokument ten zawiera informacje na temat czasu trwania umowy, karencji, sposobu zgłaszania roszczeń, sumy ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności, wysokości składki oraz zakresu ochrony.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza nasze zobowiązania finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana najczęściej przez banki

3. Ubezpieczenie od utraty pracy może dotyczyć zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Brak porównania ofert może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od utraty pracy

 1. Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

  Polisę od utraty pracy kupuje się podczas podpisywania umowy kredytowej. Ubezpieczenie chroni na wypadek, gdyby utracono stałe źródło dochodu. Wsparcie finansowe jest zapewnione na określony czas, odszkodowanie można przeznaczyć na pokrycie zobowiązań takich jak kredyt czy pożyczka, a także utrzymanie siebie i rodziny. Aby otrzymać świadczenie, trzeba zgłosić zdarzenie u ubezpieczyciela, złożyć odpowiedni wniosek oraz następujące dokumenty: kopię dowodu osobistego, potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę (lub potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa ubezpieczonego z CEiDG), zaświadczenie o statusie bezrobotnego i/lub prawie do zasiłku dla bezrobotnych. 

 2. Jak długo ubezpieczyciel wypłaca świadczenie po utracie pracy?

  W ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy odszkodowanie jest zwykle wypłacane przez 12 miesięcy (w zależności od warunków określonych w umowie). Świadczenie może zostać przyznane jednorazowo lub w ratach.  

 3. Gdzie można kupić polisę na wypadek utraty pracy?

  Polisę od utraty pracy da się kupić w banku, który jest pośrednikiem pomiędzy kredytobiorcą i towarzystwem ubezpieczeniowym. Przykładowo, klienci ING mogą skorzystać z ubezpieczenia Nationale Nederlanden „Bezpieczna Pożyczka”, w Santander jest dostępna polisa „Plan B” Allianz, PKO Bank Polski oferuje Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego od PKO Ubezpieczenia, tymczasem w Banku Millenium można nabyć produkt TU Europa – Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka”.

 4. Czy każde wypowiedzenie umowy jest uwzględniane przez polisę na wypadek utraty pracy?

  Nie, nie każdy przypadek utraty pracy stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Świadczenie nie przysługuje np. wtedy, gdy do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron. 

 5. Czy można zakupić wyłącznie ochronę na wypadek utraty pracy?

  Ochrona na wypadek utraty pracy jest oferowana podczas zawierania umowy kredytowej. Można zakupić ubezpieczenie wyłącznie z takim zakresem lub nabyć polisę, która zabezpiecza również na wypadek innych zdarzeń (np. śmierci lub poważnego zachorowania). Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dwie różne polisy, np. wykupioną w banku oraz nabytą bez pośredników w towarzystwie ubezpieczeniowym. Minus tego rozwiązania stanowi konieczność opłacania podwójnych składek, natomiast jego zalety to m.in. szeroki zakres ochrony oraz wysokie odszkodowanie. 

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

  Składka takiej polisy nie musi być wysoka i może zaczynać się od 20-30 zł miesięcznie. Wysokość składki zależna jest jednak od wysokości zaciąganego kredytu. Wyższą składkę zapłacimy, gdy nasze zadłużenie będzie wynosiło 500 000 zł, niż w przypadku kredytu wynoszącego 150 000 zł.