Ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego oferowanego przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości do nawet 1 000 000 złotych. Dzięki temu ubezpieczony nie traci płynności finansowej.

Polisa na życie w swojej standardowej ofercie zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zakres ochrony można jednak rozszerzyć, np. o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy nawet utraty pracy. Na czym polega i jak działa takie ubezpieczenie? Przyjrzyjmy się tej formie ochrony i sprawdźmy, jakie korzyści może przynieść.

Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy? 

Zabezpieczenie na wypadek utraty pracy to forma ochrony, którą można nabyć na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie na życie, które oferuje bank. Dzieje się to najczęściej przy okazji brania kredytu. Jest to zabezpieczenie dla banku, na wypadek gdyby kredytobiorca utracił źródło swojego dochodu i tym samym tracił płynność finansową. 

Polisę na wypadek utraty pracy można również nabyć samodzielnie poprzez zakup odpowiedniej umowy dodatkowej przy ubezpieczeniu podstawowym. Jest to rozszerzenie zakresu ochrony, które zapewni nam świadczenie w sytuacji, gdy dojdzie do utraty pracy. 

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Produkt, jakim jest ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego najczęściej oferowana przez banki, w których ubiegamy się o kredyt. Taka polisa ma często charakter grupowy. To znaczy, że w tym samym zakresie jest oferowana innym kredytobiorcom. Różnica polega na sumie ubezpieczenia, która jest równa wysokości pożyczki. Środki finansowe za utraconą pracę otrzymamy w mniejszym wymiarze, zwykle z góry ustalonym przez dane towarzystwo.

Taką polisę możemy też kupić indywidualnie, jednak często występuje w niej podobne, choć nie to samo rozszerzenie – na wypadek niezdolności do pracy. To nic innego jak renta z polisy na życie za nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego nie możemy trwale lub przez dłuższy okres podjąć pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala uzyskać ciągłość finansową przez określony czas w sytuacji, gdy stracimy pracę. Takie ubezpieczenie dotyczy:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Polisa na życie z ochroną od utraty pracy gwarantuje określoną system pomocy finansowej, np. maksymalnie 12 świadczeń w wysokości raty kredytowej. Dzięki temu, pomimo utraty źródła dochodu, łatwiej będzie nam utrzymać dotychczasowy poziom życia oraz spłacać posiadane zobowiązania. 

WAŻNE!
Polisa na życie od utraty pracy nie jest tym samym, co polisa od niezdolności do pracy. To dwa różne ubezpieczenia, które czasem mogą występować w ramach jednego rozszerzenia. Z reguły ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną. W przypadku niezdolności do pracy np. w ywniku choroby czy wypadku – trwałą.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia wsparcie w sytuacji, gdy pracownik został zwolniony przez pracodawcę. Polisa gwarantuje pomoc finansową, dzięki czemu pozwala zachować ciągłość finansową przez określony czas oraz spłacić zobowiązania.

Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewni nam wsparcie w sytuacji, gdy świadczyliśmy pracę w ramach umowy o pracę i zostaliśmy zwolnieni przez pracodawcę. W przypadku działalności – musimy ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji.

Wspomniane wcześniej zdarzenia – jak rozwiązanie stosunku pracy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa – są oczywiście podstawą do wypłacenia ubezpieczonemu środków. Musimy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku do wypłacenia odszkodowania.

Ale nie każdy przypadek utraty pracy będzie podstawą do wypłaty świadczenia. Mimo utraty pracy polisa nie zadziała, jeśli:

 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • pracownik sam zakończył stosunek pracy,
 • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
 • umowa na czas określony wygasła,
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Bardzo ważną rolę odgrywa również czas od chwili zawarcia umowy, ponieważ do zwolnienia nie może dojść tuż po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej. Ochrona rozpoczyna się zazwyczaj kilka miesięcy po nabyciu ubezpieczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Jeśli mamy kredyt czy inne zobowiązania, a obawiamy się o utratę pracy, to polisę z odpowiednim rozszerzeniem możemy kupić bezpośrednio w banku, w którym zaciągamy kredyt. Banki w większości nie oferują autorskich polis, ale produkty towarzystw, z którymi współpracują.

Sprawdziliśmy pod tym kątem 3 oferty: TU Benefia, Aviva i Nationale-Nederlanden.

Polisa od utraty pracy w Benefia (mBank)

Ubezpieczenie od utraty dochodu oferowane przez mBank oraz świadczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia przewiduje okres 90 dni, po których ochrona zaczyna w pełni obowiązywać. 

Maksymalna suma ubezpieczenia w tej ofercie to 60 000 zł, świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy w kwocie raty kredytowej (nieprzekraczającej 5000 zł). 

Jeżeli ubezpieczony otrzyma świadczenie, po czym rozpocznie nową pracę i utrzyma ją przez 24 miesiące – ma prawo do świadczeń w tym samym wymiarze. 

Ubezpieczenie od utraty pracy może pokrywać wyłącznie koszty związane z kredytem, ale część ofert zapewnia również pokrycie kosztów związanych z kosztem eksploatacji kredytowanej nieruchomości. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskamy regularnie opłacone media, jak prąd czy gaz i unikniemy ewentualnych zadłużeń spowodowanych brakiem płynności finansowej. Pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości jest zwykle ograniczone do pewnej kwoty, jeżeli zatem nasze rachunki są dość wysokie – polisa może nie pokrywać wszystkich kosztów.

Polisa od utraty pracy w Aviva (Santander)

Inny przykładem jest polisa Plan B oferowana przez bank Santander. To ubezpieczenie stworzone przez TU Aviva. Polisa składa się z 4 składników i zapewnia m.in.:

 • pomoc finansową w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy,
 • zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem,
 • świadczenie już za 5 dni pobytu w szpitalu,
 • assistance zawodowy, który może ułatwić znalezienie nowej pracy.

Ubezpieczony może liczyć na wypłatę 5000 zł w razie utraty pracy. Tyle samo otrzyma za niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem i kolejne za pobyt w szpitalu. A także skorzysta z wybranych usług w ramach assistance, jak:

 • sprawdzenie CV,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • pomoc psychologa,
 • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
 • monitoring rynku pracy.

Polisa od utraty pracy w Santander

ZdarzenieWysokość pojedynczego odszkodowaniaLimit świadczeń w ciągu roku
Utrata pracy1000 zł5
Utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku1000 zł5
Pobyt w szpitalu1000 zł5
Assistance zawodowybezgotówkowo3

Tabela 1. Na podstawie oferty Aviva Plan B dla banku Santander.

Polisa od utraty pracy w Nationale Nederlanden (ING)

Nationale Nederlanden przygotował produkt Spłata na Bank Plus dla posiadaczy konta w ING. Ubezpieczenie składa się z 3 ryzyk:

 • utrata pracy,
 • niezdolność do pracy,
 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Pierwsze dwa ryzyka oznaczają wypłatę maksymalnie sześciu świadczeń miesięcznych w każdych kolejnych 12 miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Z kolei za pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne równe wysokości minimalnej wymaganej spłaty zadłużenia na rachunku karty w dniu ostatniego miesięcznego rozliczenia karty poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W praktyce to nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 5% salda zadłużenia i nie więcej niż 5000 złotych.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Cena polisy od utraty dochodu zależy od oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Składka miesięczna może wynieść mniej niż 40 złotych miesięcznie (tak jest w Generali i Aviva). Niektórzy ubezpieczyciele (np. PKO lub TU Europa) nie podają ściśle określonej ceny. Wynika to z faktu, że składki są naliczane procentowo, w zależności od wysokości kredytu.

Część podmiotów oferuje konkretną cenę składki miesięcznej, inne z kolei naliczają składkę procentowo. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno kredytów hipotecznych, gotówkowych, jak i kart kredytowych. 

Koszt ubezpieczenia na życie od utraty pracy

Polisa

Składka miesięczna

Generali Życie Komfort

od 20 zł

Nationale Nederlanden Ochrona spłaty pożyczki

0,28% kwoty udzielonej pożyczki

Aviva Plan B

33 zł

PKO Ubezpieczenia Ubezpieczenie Kredytu Hipotecznego

od 3,25% kwoty przyznanego kredytu

TU Europa Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych

jednorazowa, przyznawana na podstawie wysokości kredytu

INTER Bezpieczny Kredyt Ochrona Spłaty Pożyczki

kwota udzielonej pożyczki

Tabela 2. Opracowanie na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Kto może się ubezpieczyć?

W przypadku polisy, którą można nabyć w banku – ubezpieczyć się może kredytobiorca. Osoba, która ubiega się o kredyt, może otrzymać taką propozycję od banku. Ubezpieczycielem nie jest jednak bank, a wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym bak współpracuje. W związku z tym to towarzystwo ubezpieczeniowe ostatecznie decyduje o tym, kto może przystąpić do zakupu polisy. Najczęściej będą to osoby, które nie ukończyły 60 roku życia, jednak widełki wiekowe zależne są już od konkretnego ubezpieczyciela i mogą się znacznie od siebie różnić.

Z kolei w sytuacji, gdy decydujemy się na ubezpieczenie indywidualne z rozszerzeniem ochrony w kierunku utraty pracy, o przystąpieniu do polisy decyduje wyłącznie ubezpieczyciel. Należy zatem zwrócić uwagę na to, czy mieścimy się w granicy wieku, jaką przewiduje towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Dla kogo ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest opłacalne dla osób, które myślą o dużym kredycie. Zobowiązania tego typu sięgają kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, w związku z czym trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja finansowa przez cały okres spłacania. Polisy od utraty pracy są przydatne także dla osób, które chcą wziąć coś na raty – dzięki ubezpieczeniu udaje się pokryć zobowiązania finansowe mimo utraty dochodu, ubezpieczony zyskuje również cenny czas na znalezienie nowego miejsca pracy.

Jakie świadczenie z polisy za utratę pracy?

Odszkodowanie w ramach polisy na wypadek utraty pracy jest wypłacane przez określony czas, np. w ciągu 12 miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o kwotę świadczenia, może to być wysokość kredytu lub określona w umowie suma.

Ubezpieczenie od utraty pracy w Generali

Generali oferuje swoim klientom polisę, która zapewnia odszkodowanie w wysokości od 20 000 złotych do nawet 1 000 000 złotych. Świadczenie jest wypłacane w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy, a także, gdy doszło do trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Polisa jest dostępna dla każdego, nie tylko osób, które wzięły kredyt.

Ubezpieczenie od utraty pracy w Nationale Nederlanden

W przypadku Nationale Nederlanden maksymalna suma ubezpieczenia jest równa kwocie kredytu. Świadczenie jest wypłacane przez 12 miesięcy w ramach Pakietu srebrnego dostępnego dla klientów ING Banku Śląskiego S.A. Poza odszkodowaniem Nationale Nederlanden oferuje także dodatek w wysokości 200 złotych miesięcznie. Przysługuje on osobom w wieku do 65 lat, które są aktywne zawodowo. 

Ubezpieczenie od utraty pracy w Aviva

Jeśli chodzi o ubezpieczenie Aviva, w ramach polisy przysługuje maksymalnie 5000 złotych. Wypłata odszkodowania została podzielona na 5 rat. Dodatkowo można skorzystać ze świadczeń, takich jak np. sprawdzenie CV, przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą czy też tłumaczenie dokumentów rekrutacyjnych. Dla ubezpieczonych dostępna jest infolinia prawa pracy oraz pakiet informacyjno-organizacyjny.

Ubezpieczenie od utraty pracy w PKO BP

Klienci PKO BP mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w wysokości kwoty kredytu. Procedura zgłoszenia roszczenia jest szybka i prosta. Ubezpieczenie jest dedykowane osobom, które podpisują umowę kredytu lub pożyczki w PKO Banku Polskim albo PKO Banku Hipotecznym. Polisa chroni nie tylko na wypadek utraty źródła dochodu, ale także, gdy doszło do poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie od utraty pracy w Generali w TU Europa

Ubezpieczeni w TU Europa mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości równej 48 000 złotych, świadczenie da się rozłożyć na maksymalnie 12 rat. Poza utratą pracy polisa chroni także przed utratą płynności finansowej w wyniku hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy lub zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu na życie od utraty pracy

Polisa

Suma ubezpieczenia
Generali
Życie Komfort
 
od 20 000 zł do 1 000 000 zł
Nationale Nederlanden
Ochrona spłaty pożyczki
 
kwota kredytu
Aviva
Plan B
 
5 000 zł
(5 świadczeń po 1000 zł w ciągu roku)
 
PKO Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Kredytu Hipotecznego
 
kwota kredytu
TU Europa
Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych
 
48 000 zł
(maksymalnie 12 rat)
 
INTER Bezpieczny Kredyt
Ochrona spłaty pożyczki
 
kwota udzielonej pożyczki

Tabela 3. Opracowanie na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Jak wygląda wypłata świadczenia z ubezpieczenia?

Wypłata świadczenia odbywa się po zgłoszeniu u ubezpieczyciela lub w banku zaistniałej sytuacji, jaką jest utrata pracy. Aby złożyć wniosek, należy przedłożyć dokumenty takie jak:

 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, jeśli okres pobierania zasiłku się skończył;
 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie o nadaniu ubezpieczonemu statusu bezrobotnego.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo są wymagane także:

 • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie polisy, prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Świadczenie jest z reguły realizowane w okresie do 30 dni od zgłoszenia roszczenia.

Jak kupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy można zamówić w banku, wtedy polisa ma często charakter grupowy – jest oferowana w tym samym zakresie innym kredytobiorcom. Można je kupić także indywidualnie, bezpośrednio u towarzystwa ubezpieczeniowego. W porównaniu z ubezpieczeniem z banku rozwiązanie to jest bardziej elastyczne i dopasowane do potrzeb, w wielu przypadkach można liczyć także na wyższą sumę odszkodowania.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza nasze zobowiązania finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana najczęściej przez banki

3. Ubezpieczenie od utraty pracy może dotyczyć zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Brak porównania ofert może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od utraty pracy

 1. Kiedy warto kupić ubezpieczenie na życie od utraty pracy?

  Polisa na życie przy kredycie przydaje się, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie można dalej podejmować pracy zarobkowej. Ubezpieczenie okazuje się pomocne także, jeśli doszło do zwolnienia z pracy lub zdiagnozowano poważne zachorowanie i konieczna jest hospitalizacja, uniemożliwiająca uczęszczanie do pracy.

 2. Czy niezdolność do pracy i utrata pracy to jedno ryzyko?

  Polisa na życie od utraty pracy to nie to samo, co polisa od niezdolności do pracy. Ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną, natomiast ochrona na wypadek niezdolności do pracy to zabezpieczenie o charakterze długotrwałym.

 3. Jak szybko zadziała ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy?

  Ubezpieczenie od utraty pracy jest objęte zwykle kilkumiesięczną karencją – jeśli przewidywane są masowe zwolnienia w firmie, nie przysługuje odszkodowanie. Do zwolnienia nie może dojść także tuż po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.