Według statystyk GUS w Polsce co roku więcej osób ginie w wyniku samobójstwa, niż w wypadkach drogowych. Z prawie 10 tysięcy prób, niestety większość kończy się śmiercią, z czego przeważającą część ofiar stanowią mężczyźni. Do samobójstw częściej dochodzi w miastach, rzadziej na wsiach.

Śmierć w wyniku samobójstwa osoby ubezpieczonej może, ale nie musi być podstawą do wypłacenia należnego świadczenia dla bliskich. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy należy się bliskim wsparcie finansowe, a kiedy samobójstwo będzie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Jak często dochodzi do samobójstw w Polsce?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają optymizmem:

 • 9861 prób samobójczych,
 • 5405 przypadków zakończonych zgonem (55%)
 • 4638 samobójstw wśród mężczyzn (86%)
 • 767 samobójstw wśród kobiet,
 • 56% samobójstw w miastach
 • 44% samobójstw na wsiach.

Powyższe liczby GUS-u pochodzą z ostatniego dostępnego zestawienia w 2016 r. sporządzonego przez Komendę Główną Policji. 

W kolejnych latach liczba samobójstw w Polsce nieco spadła, ale utrzymuje się na dość stałym poziomie – 5276 prób zakończonych zgonem w 2017 r., 5182 w 2018 r. i 5255 w 2019 r.

Kto i kiedy popełnia samobójstwo?

Według policyjnych statystyk „Zamachy samobójcze zakończone zgonem 2017-2019” najmniej liczną grupą wiekową dotkniętą zgonami wskutek samobójstwa są nastolatki w wieku13-18 lat. W roku 2019 było to 94 osoby.

Najczęściej odbierają sobie życie osoby w wieku przedemerytalnym – 55-59 lat – aż 533 zginęły w ten sposób w 2019 r. Z wiekiem odsetek osób, które targnęły się na własne życie wyraźnie się zmniejsza – do 144 w przedziale wieku 80-84 lata.

W jakim wieku dochodzi do samobójstw w Polsce?

Przedział wiekowy w latach

Liczba samobójstw w 2019 r.
0-60
7-124
13-1894
19-24360
25-29402
30-34474
35-39520
40-44453
45-49453
50-54391
55-59451
60-64533
65-69403
70-74280
75-79150
80-84133
powyżej 85144
wiek nieustalony10
OGÓŁEM5255

Tabela 1. Na podstawie raportu Komendy Głównej Policji Zamachy samobójcze zakończone zgonem 2017-2019.

Nie tylko wiek ma znaczenie w przypadku samobójstw, ale również dzień tygodnia. W 2019 r. największa liczba samobójstw przypadała na poniedziałek – to aż 858 zgonów. Najmniej z kolei w sobotę – 671 przypadków.

W jaki dzień tygodnia dochodzi do samobójstw w Polsce?

Dzień tygodnia

Liczba samobójstw w 2019 r.
poniedziałek858
wtorek797
środa804
czwartek724
piątek704
sobota671
niedziela697

Tabela 2. Na podstawie raportu Komendy Głównej Policji Zamachy samobójcze zakończone zgonem 2017-2019.

W którym mieście dochodzi najczęściej do samobójstwa?

Liczba zgonów ma również przełożenie na miejsce zamieszkania i wbrew pozorom w statystykach nie przoduje Warszawa, w której odnotowano 349 samobójstw. W 2019 r. najwięcej samobójstw odnotowała Komenda Policji w Katowicach – aż 548 zgonów. Z kolei najmniej przypadków odebrania sobie życia zanotowała Komenda Policji w Opolu – 129 zgonów.  

Poniższe dane dotyczą 17 Komend Wojewódzkich Policji, a więc obszaru danych miast i województw. Wyjątkiem jest Radom, reszta jednostek pokrywa się z mapą administracyjną Polski.

Gdzie dochodzi do samobójstw w Polsce?

Obszar KWP

Liczba samobójstw w 2019 r.
Katowice548
Wrocław453
Poznań438
Kraków432
Radom401
Warszawa349
Łódź345
Gdańsk313
Lublin306
Szczecin266
Bydgoszcz260
Olsztyn242
Rzeszów235
Kielce190
Gorzów Wlkp.176
Białystok172
Opole129

Tabela 3. Na podstawie raportu Komendy Głównej Policji Zamachy samobójcze zakończone zgonem 2017-2019.

Jaki jest powód popełnienia samobójstwa?

Warto również zwrócić uwagę na powody, które kierują ludźmi do tak radykalnego kroku. 

W 963 przypadkach powodem była choroba psychiczna. Kolejnym powodem jest konflikt lub przemoc w rodzinie (259) i nieszczęśliwa miłość (208). 

Wśród głównych powodów najczęściej powtarzają się choroba fizyczna, pogorszenie lub nagła utrata zdrowia i śmierć bliskiej osoby. Na 5255 samobójstw w 2019 r. w większości przypadków nie udało się ustalić powodu (3096).

Z jakiego powodu dochodzi do samobójstw w Polsce?

Powód

Liczba samobójstw w 2019 r.
choroba psychiczna963
konflikt/przemoc w rodzinie259
zawód miłosny208
choroba fizyczna192
pogorszenie/nagła utrata zdrowia145
śmierć bliskiej osoby84
przestępstwo/wykroczenie26
inny282
nieustalony3096

Tabela 4. Na podstawie raportu Komendy Głównej Policji Zamachy samobójcze zakończone zgonem 2017-2019.

Samobójstwo a ubezpieczenie na życie

Samobójstwa wśród bliskich nie sposób przewidzieć, bo jak wynika ze statystyk – oprócz choroby psychicznej, która właściwie również może pojawić się nagle – przyczyny samobójstw pojawiają się w życiu nagle i niespodziewanie. Posiadanie polisy na życie może pomóc w trudnych życiowych chwilach - przynajmniej pod kątem finansowym.

Główną rolą ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek nagłej śmierci osoby ubezpieczonej. Wówczas osoby uposażone otrzymują określone w umowie świadczenie.

polisa na życie może również chronić w innych trudnych sytuacjach, np. zdiagnozowanie nowotworu, wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby, uraz ciała, utrata zdolności do pracy. Wymienione zdarzenia mogą uprawniać do otrzymania odszkodowania, jednak aby uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej wykupić odpowiednie rozszerzenie ochrony. Pomoc finansowa w ramach ubezpieczenia może być przeznaczona zarówno na leczenie, rehabilitację, jak i na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Ile wynosi odszkodowanie za zgon - w tym samobójstwo?

Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od indywidualnych wyborów klientów. Odszkodowanie może zatem wynosić zarówno 1000 zł, jak i 500 000 zł. 

Każdy klient samodzielnie określa, jak wysoką składkę jest w stanie płacić, na jaki czas zawiera umową, jaki wybiera zakres ochrony oraz na jakiej sumie ubezpieczenia mu zależy. Dla części osób wystarczającym rozwiązaniem może być kwota 10 000 zł, dla innych z kolei 300 000 zł. 

Zgon w przypadku ubezpieczeń na życie może być podstawą do wypłaty z kilku tytułów. Bliscy mogą zatem otrzymać:

 • 100% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego,
 • 200% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • 300% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

Warto zatem zwracać uwagę na to, co dokładnie oferuje konkretna polisa. Ważne jest również porównywanie ofert pod kątem zakresu ochrony oraz możliwości, jakie zapewnia.

Kiedy z polisy nie będzie odszkodowania za samobójstwo?

W przypadku śmierci w wyniku samobójstwa ubezpieczyciel nie zawsze ma obowiązek wypłacić świadczenie. Jest to regulowane tzw. karencją, czyli czasem pomiędzy zawarciem umowy a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie.

Samobójstwa są najczęściej objęte 24-miesięczną karencją. Oznacza to, że przez 2 lata samobójstwo podlega wyłączeniu odpowiedzialności. Ma to na celu wykluczenie planowania samobójstwa przed zakupem ubezpieczenia na życie. Osoby, które z różnych przyczyn rozważają odebranie sobie życia – mogą chcieć zabezpieczyć finansowo swoich bliskich poprzez wysokie odszkodowanie. Jest to jednak niesłuszne podejście, ponieważ karencja je kategorycznie wyklucza.

Część firm ubezpieczeniowych może zachęcać do zakupu reklamą, która mówi o tym, że ich oferta ubezpieczeniowa nie posiada karencji. Można znaleźć takie produkty, jednak jakość takiej polisy znacznie spada – suma ubezpieczenia jest znacznie niższa, podobnie jak i zakres ochrony. Należy zatem zwracać uwagę na to, co gwarantuje taka polisa. Karencja jest zabezpieczeniem dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami, jednak dzięki temu posiada kapitał, który umożliwia później wypłacić wysokie odszkodowanie.

Nie tylko zgon wskutek samobójstwa może podlegać wyłączeniu odpowiedzialności. Są również inne powody zgonu, które mogą nie być podstawą do wypłaty świadczenia. Tak może się stać, gdy do zgonu dojdzie wskutek:

 • aktywnego i dobrowolnego brania udziału w działaniach wojennych, aktach terroru oraz przemocy,
 • popełnienia przestępstwa,
 • spożycia alkoholu, narkotyków lub substancji psychotropowych bez zalecenia lekarza,
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka np. wspinaczka wysokogórska, spadochroniarstwo czy paralotniarstwo,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających lub bez wymaganych uprawnień.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć również innych sytuacji, zatem zawsze przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z treścią tego konkretnego zapisu.

Ważne informacje

1. Samobójstwo jest jedną z głównych przyczyn zgonu w Polsce

2. Co roku ponad 5 tysięcy osób odbiera sobie życie, a na taki krok decyduje się ok. 10 tysięcy mieszkańców Polski

3. Samobójstwo jest jednym ze zdarzeń, za które ubezpieczyciele wypłacają uposażonym odszkodowanie

4. Uzyskanie świadczenia z tytułu samobójstwa jest ograniczone karencją i innymi wyłączeniami obecnymi w dokumencie OWU polisy