Ubezpieczenie na życie a samobójstwo ubezpieczonego – ten temat interesuje wiele osób, które chcą wykupić polisę na życie.  Statystyki pokazują, że w Polsce z powodu samobójstwa ginie co roku więcej osób niż w wypadkach drogowych. Ile kosztuje ubezpieczenie, które uwzględnia samobójstwo? Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać z tego tytułu? Sprawdzamy.

Przy zakupie polisy na życie myśli się najczęściej o zabezpieczeniu przyszłości dla siebie oraz bliskich. Jednak życie weryfikuje plany i może okazać się, że ubezpieczony targnie się na swoje życie.  Czy w takiej sytuacji można otrzymać pieniądze z polisy?

Jak często dochodzi do samobójstw w Polsce?

Ubezpieczenie na życie a samobójstwo ubezpieczonego to ważny temat. Statystyki dotyczące samobójstw w naszym kraju nie napawają bowiem optymizmem. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w 2020 roku w Polsce miało miejsce:

 • 12 013 prób samobójczych,
 • 5 165 przypadków zakończonych zgonem (43%), w tym 4 386 wśród mężczyzn (85%) i 778 wśród kobiet (15%).

Najwięcej samobójstw miało miejsce w grupie wiekowej 19-44 lat, natomiast najczęstsze powody popełniania samobójstwa wymienione w raporcie to niezmiennie od lat:

 • choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne,
 • nieporozumienia rodzinne/przemoc w rodzinie,
 • zawód miłosny,
 • złe warunki ekonomiczne/długi.

W porównaniu z poprzednimi latami liczba prób samobójstw w Polsce wzrosła – w 2019 roku odnotowano 11 961  prób samobójczych, natomiast w latach poprzednich, 2018 i 2017 r., odpowiednio 11 167 i 11 139. Według statystyk najczęściej do samobójstwa dochodzi w miastach, takich jak Katowice, Kraków, Łódź czy też Wrocław.

Samobójstwo a ubezpieczenie na życie - jak może pomóc polisa?

Samobójstwa wśród bliskich nie sposób przewidzieć, bo jak wynika ze statystyk – oprócz choroby psychicznej, która właściwie również może ukazać się nagle – przyczyny samobójstw pojawiają się niespodziewanie. Posiadanie polisy na życie może pomóc w trudnych życiowych chwilach – przynajmniej pod kątem finansowym.

Główną rolą ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek nagłej śmierci osoby ubezpieczonej. Wówczas osoby uposażone otrzymują określone w umowie świadczenie.

Polisa na życie może również chronić w innych trudnych sytuacjach, np. zdiagnozowanie nowotworu, wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby, uraz ciała, utrata zdolności do pracy. Wymienione zdarzenia mogą uprawniać do otrzymania odszkodowania, jednak aby uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej wykupić odpowiednie rozszerzenie ochrony. Pomoc finansowa w ramach ubezpieczenia może być przeznaczona zarówno na leczenie, rehabilitację, jak i na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Ile kosztuje polisa, która uwzględnia samobójstwo?

Ceny ubezpieczeń na życie, które uwzględniają samobójstwo ubezpieczonego, zaczynają się już od 20 złotych miesięcznie. Najtańszą ofertą na rynku może się pochwalić firma ubezpieczeniowa Generali. Polisa chroni także osoby, które popełniły samobójstwo, pod warunkiem, że do wydarzenia doszło po 2 latach od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej. 

Polisy na życie uwzględniające samobójstwo oferują również: Signal Iduna, Ergo Hestia oraz Uniqa. Podobnie jak w przypadku oferty Generali karencja dla zdarzenia, jakim jest samobójstwo, wynosi 2 lata.

Oto jak prezentują się oferty wspomnianych towarzystw ubezpieczeniowych: 

 • w Signal Iduna składka miesięczna jest bardzo niska, wynosi już od 25 złotych. Do polisy mogą przystąpić osoby w wieku powyżej 16 lat, zakres ochrony obejmuje 35 ryzyk (do wyboru), sumę ubezpieczenia na życie do 100 000 zł, świadczenie z tytułu narodzin dziecka (do 2000 PLN) oraz assistance medyczny;
 • Ergo Hestia proponuje polisę, która zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku bądź choroby. Suma ubezpieczenia jest dość wysoka — w zależności od wybranego wariantu może wynieść nawet 4 000 000 złotych. Beneficjentom przysługuje jednorazowa wypłata;
 • w ofercie Uniqa można znaleźć indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie z sumą ubezpieczenia sięgającą do 300 000 złotych (w zależności od wybranego wariantu). Do polisy mogą przystąpić osoby, które w chwili zawarcia umowy ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Polsce. Ochrona dotyczy także następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Przykładowy koszt ubezpieczenia, które uwzględnia samobójstwo

Polisa

Minimalna wysokość składki miesięcznej

Generali Ubezpieczenie Życie Komfort

od 20 zł

Signal Iduna Ubezpieczenie na życie grupa otwarta SIGO

od 25 zł

Ergo Hestia ERGO 4 Dla Mnie Wariant Podstawowy

od 30 zł

Uniqa Indywidualne ubezpieczenie na życie Prosta Ochrona

od 40 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.

Ile wynosi odszkodowanie za zgon - w tym samobójstwo?

Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od indywidualnych wyborów klientów. Odszkodowanie może zatem wynosić zarówno 1000 zł, jak i 500 000 zł. 

Każdy klient samodzielnie określa, jak wysoką składkę jest w stanie płacić, na jaki czas zawiera umowę, jaki wybiera zakres ochrony oraz na jakiej sumie ubezpieczenia mu zależy. Dla części osób wystarczającym rozwiązaniem może być kwota 10 000 zł, dla innych z kolei 300 000 zł. 

Zgon w przypadku ubezpieczeń na życie może być podstawą do wypłaty z kilku tytułów. Bliscy mogą zatem otrzymać:

 • 100% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego,
 • 200% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • 300% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

Warto zatem zwracać uwagę na to, co dokładnie oferuje konkretna polisa. Ważne jest również porównywanie ofert pod kątem zakresu ochrony oraz możliwości, jakie zapewnia.
 

Przykładowe świadczenia za samobójstwo w polisie na życie

Polisa

Wysokość odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego (w tym także w wyniku samobójstwa) 

Generali Ubezpieczenie Życie Komfort

40 000 zł

Signal Iduna Ubezpieczenie na życie grupa otwarta SIGO

20 000 zł

Ergo Hestia ERGO 4 Dla Mnie Wariant Podstawowy

25 000 zł

Uniqa Indywidualne ubezpieczenie na życie Prosta Ochrona

30 000 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.

Jak zgłosić samobójstwo ubezpieczonego?

Jak skorzystać z ubezpieczenia na życie uwzględniającego samobójstwo? Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, należy poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Zadanie to należy do uposażonych – rodzina zmarłego powinna wypełnić zatem stosowny wniosek i przedłożyć go firmie ubezpieczeniowej. Zgłoszenie zdarzenia można wysłać tradycyjnie pocztą lub online.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie z podaną przyczyną śmierci,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu uposażonego bądź innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,
 • odpis skróconego aktu zgonu ubezpieczonego,
 • pełnomocnictwo (dotyczy sytuacji, gdy wniosek składa ktoś inny niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia),
 • postanowienie z prokuratury o zakończeniu lub umorzeniu dochodzenia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – rodzic; zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem – opiekun prawny.

Ubezpieczenie na życie z odszkodowaniem z tytułu samobójstwa ubezpieczonego – jakie inne okoliczności śmierci mogą spowodować brak świadczenia z polisy?

Warunkiem wypłaty odszkodowania za śmierć w wyniku samobójstwa jest ważna polisa z opłaconymi na bieżąco składkami. W przeciwnej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić świadczenia. Inne okoliczności, które mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania to:

 • konsekwencje dokonywania ataku terrorystycznego,
 • przebywanie na terenie kraju, na którym prowadzone są działania wojenne,
 • zatrucie spowodowane spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków lub innych środków odurzających oraz psychotropowych,
 • zatrucie spowodowane spożyciem środków farmakologicznych, bez względu na zastosowaną dawkę.

Gdzie można znaleźć dobrą polisę na życie?

Dobre ubezpieczenie na życie z ochroną na wypadek samobójstwa można znaleźć dzięki narzędziom takim jak porównywarka ubezpieczeniowa. Obsługa takiego kalkulatora online jest bardzo prosta – na początek wystarczy wypełnić krótką ankietę. Następnie, na podstawie udzielonych informacji, są opracowywane najbardziej dopasowane oferty. Dopiero gdy dokonana zostanie selekcja, z zainteresowanym kontaktuje się przedstawiciel danego towarzystwa ubezpieczeniowego celem szczegółowego omówienia propozycji. Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym można podpisać podczas spotkania face to face lub zdalnie.   

Czym się kierować podczas wyboru polisy na życie? Najważniejsze kwestie, które warto omówić z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, to całkowity koszt polisy, gwarantowana suma odszkodowania, lista wyłączeń i limitów odpowiedzialności oraz karencja. Warto wybierać jak najszerszy zakres ochrony, natomiast suma odszkodowania i co za tym idzie, cena polisy, powinna zostać dopasowana do własnych możliwości finansowych.
 

Ważne informacje

1. Samobójstwo jest jedną z głównych przyczyn zgonu w Polsce

2. Co roku ponad 5 tysięcy osób odbiera sobie życie, a na taki krok decyduje się ok. 10 tysięcy mieszkańców Polski

3. Samobójstwo jest jednym ze zdarzeń, za które ubezpieczyciele wypłacają uposażonym odszkodowanie

4. Uzyskanie świadczenia z tytułu samobójstwa jest ograniczone karencją i innymi wyłączeniami obecnymi w dokumencie OWU polisy

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie i samobójstwo

 1. Czy polisa grupowa również obejmuje ochroną śmierć samobójczą?

  Tak, dostępne na rynku polisy grupowe także chronią na wypadek śmierci w wyniku samobójstwa, pod warunkiem, że został zachowany okres 2-letniej karencji.

 2. Co w sytuacji, gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo, a uposażonym był bank?

  W przypadku, kiedy to bank jest uposażonym z tytułu umowy ubezpieczenia, jego zadaniem jest zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi. Następnie ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie bankowi.

 3. Kto otrzyma świadczenie, jeśli uposażony również nie żyje?

  Jeżeli uposażony nie żyje, świadczenie przysługuje kolejnym wyznaczonym przez ubezpieczonego uposażonym. Najczęściej są to najbliższe osoby – współmałżonek lub partner życiowy, dzieci, rodzeństwo bądź rodzice. Gdy wyznaczeni uposażeni także nie żyją, należne środki dziedziczy się zgodnie z zachowaniem kolejności dziedziczenia.
   

 4. Kto otrzyma świadczenie, jeśli uposażony nie został wyznaczony?

  Gdy w umowie nie zostali wskazani uposażeni, środki z ubezpieczenia otrzymują osoby, które mają prawo do dziedziczenia, w następującej kolejności: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo lub dzieci rodzeństwa.

 5. Czy można otrzymać dwa odszkodowania z tytułu samobójstwa?

  Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że ubezpieczony miał wykupione dwie różne polisy, np. ubezpieczenie grupowe u pracodawcy i indywidualne bądź ubezpieczenie indywidualne i polisę posagową. Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się z płaceniem podwójnych składek za życia. Drugim warunkiem jest zachowany okres karencji — w większości towarzystw ubezpieczeniowych wynosi on dla samobójstwa 2 lata. 

 6. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił przyznania odszkodowania za śmierć ubezpieczonego?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niedotrzymanie terminu karencji lub zaistnienie zdarzenia z listy wyłączeń odpowiedzialności. Gdy powód odmowy jest inny, uposażeni mogą skierować sprawę do rzecznika finansowego lub wystąpić na drogę sądową.