Szukasz dobrego i taniego sposobu na finansowe wsparcie dziecka? Ubezpieczyciele proponują polisę posagową już od ok. 100 zł miesięcznie. Dzięki uzbieranym środkom dziecko w 18 urodziny lub później będzie miało własny kapitał na start w dorosłość.

Głównym celem polisy jest przede wszystkim zaoszczędzenie kwoty pieniężnej. Odłożone środki zostaną wypłacone osobie ubezpieczonej na koniec umowy. Wysokość składki najczęściej to minimum 100 zł miesięcznie, a maksymalna kwota zależy od możliwości finansowych fundatora (rodzica, opiekuna prawnego, krewnego czy nawet znajomego rodziny).

Co powinieneś wiedzieć o polisie posagowej? 

Ubezpieczenie posagowe to dobry sposób, by materialnie zabezpieczyć  dziecko w dorosłym życiu. Umowa może zostać zawarta nie tylko przez rodzica lub opiekuna pranego, ale również zakupu ubezpieczenia posagowego może dokonać babcia, dziadek, wujostwo, starsze rodzeństwo, chrzestny lub przyjaciel rodziny. Polisa służy zapewnieniu ochrony i oszczędzaniu pieniędzy – zostają one wypłacone ubezpieczonemu dziecku, gdy osiągnie ono co najmniej pełnoletność. Środki mogą być gromadzone na polisie nawet do 25 roku życia. 

To świetne rozwiązanie na przyszłość - nie wiemy, w jakiej sytuacji finansowej będziemy za 10 czy 20 lat. Kiedy nasze dziecko będzie wchodzić w dorosłość, możemy nie być w stanie pomóc mu w takim stopniu, w jakim byśmy tego chcieli. Dodatkowo - taką polisę może nabyć nie tylko rodzic, ale i inni bliscy dziecka. Dzięki temu polisa posagowa może być prezentem z okazji narodzin, Chrztu Świętego czy I Komunii Świętej i jest to rzecz, która z całą pewnością się przyda.

Jak działa ubezpieczenie posagowe?

Zasada działania jest prosta. Fundator wpłaca składkę w wybranej przez siebie częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku co rok). Składka jest dzielona na część ochronną i część oszczędnościową.

Na koniec umowy trwającej zwykle od 5 do 25 lat pieniądze z polisy posagowej trafiają do ubezpieczonego. A jeśli w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do śmierci rodzica, ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowo comiesięczną rentę z tytułu śmierci ubezpieczającego. 

Jak długo trwa polisa posagowa?

Minimalny okres, na jaki można podpisać umowę ubezpieczenia posagowego, wynosi 5-10 lat. Natomiast maksymalny czas trwania umowy jest ustalany podczas zawierania formalności. 

Limit wieku dotyczy ubezpieczonego (część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia ochronę nie później niż po 15 roku życia dziecka), jak i ubezpieczającego (TU może zastrzec w swojej umowie, że może wykupić osoba w wieku np. do 55 lat). 

WAŻNE!
Polisa posagowa to produkt długoterminowy, więc towarzystwo będzie proponować indeksację składki. To oznacza wzrost składki o wskaźnik inflacji. W przeciwnym razie wpłacana składka, np. 150 zł miesięcznie, będzie o wiele mniej warta za 5 czy 10 lat.

Oszczędności na start i renta po stracie rodzica?

Polisa posagowa gwarantuje wypłatę określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. Jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczający umrze, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje po nim obowiązek opłacania składki aż do końca umowy.

Dodatkowo zakres ochrony w ubezpieczeniu posagowym można rozszerzyć o umowy dodatkowe, takie jak np.:  

 • odszkodowanie z powodu powstania uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku,
 • odszkodowanie z powodu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego,
 • renta posagowa,
 • świadczenie z tytułu wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu,
 • poważne zachorowanie, 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Płacisz, ile chcesz, czyli ile kosztuje takie rozwiązanie?

Koszt polisy posagowej jest zależny od różnych czynników, w tym:

 • częstotliwości opłacania składek,
 • czasu trwania umowy ubezpieczeniowej,
 • poziomu ryzyka ubezpieczeniowego,
 • wiek osoby ubezpieczającej,
 • wysokości sumy ubezpieczenia.

Polisa posagowa – oferta różnych TU

TU

Polisa

Czas trwania umowy

Składka

Warta

Bezpieczna Przyszłość

10-25 lat

ustalana indywidualnie

Generali

Z myślą o dziecku

5-25 lat

Pru

Start w życie

10-25 lat

PZU

Na Dobry Początek

8-25 lat

Tabela 1. Opracowanie własne.

Wysokość składki jest ustalana indywidualnie na podstawie powyższych czynników oraz liczby dodatkowych umów. Oprócz tego na koszt plisy wpływa również wiek osoby ubezpieczającej. W związku z tym nie istnieje jedna konkretna kwota, którą każdy klient musi zapłacić za polisę posagową. Ta sama polisa może mieć różną wysokość składek dla dwóch różnych osób.

Pamiętaj, żeby sprawdzić przed zakupem!

Przed zakupem polisy posagowej warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać warunki umowy, zwracając szczególną uwagę na karencję, wyłączenia i ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej.

Karencja to okres, w którym nie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. Może on wynosić od 1 do kilku miesięcy, w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju ochrony. Przed podpisaniem umowy koniecznie sprawdź, czy wybrana przez Ciebie oferta objęta została karencją, ile ona wynosi oraz czy ubezpieczyciel oferuje jakąkolwiek ochronę w tym okresie.

Wyłączenia odpowiedzialności są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie wypłacał świadczeń ubezpieczeniowych. Mogą one dotyczyć na przykład chorób spowodowanych nadużywaniem alkoholu lub narkotyków, samobójstw, wypadków spowodowanych brakiem ostrożności itp. Przed zakupem polisy zapoznaj się z listą wyłączeń i upewnij się, że nie dotyczą one ważnych dla Ciebie aspektów.

Należy również zwrócić uwagę na inne ważne kwestie, takie jak wysokość składki ubezpieczeniowej, okres trwania umowy, wysokość sumy ubezpieczenia, a także liczba umów dodatkowych. Przed podpisaniem umowy warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń, a następnie skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże wybrać odpowiednią polisę posagową oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z ochroną ubezpieczeniową.

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Powody, dla których warto zdecydować się na polisę posagową

Polisa posagowa to dobry wybór dla osób, które chcą zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka, wnuczka czy też podopiecznego. Warto zdecydować się na ten rodzaj ubezpieczenia ze względu na wiele korzyści, które oferuje. Przede wszystkim polisa posagowa zapewnia oszczędności w postaci konkretnej kwoty, które mogą zostać wykorzystane na różne cele w przyszłości. Dzięki temu dziecko ma zapewnione bezpieczeństwo finansowe na start w dorosłość.

Ponadto polisa posagowa gwarantuje ochronę w sytuacjach, gdy zabraknie jednego z rodziców, a także w przypadku, gdy rodzic będzie niezdolny do pracy. W takiej sytuacji uzbierana kwota z polisy pomoże dziecku pokryć koszty związane np. z edukacją wyższą bądź wynajmem mieszkania.

Jednym z powodów, dla których warto zdecydować się na polisę posagową, jest również fakt, że nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć swoją sytuację finansową za kilka lub kilkanaście lat. Dlatego takie ubezpieczenie daje pewną stabilizację i gwarancję, że dziecko będzie miało pewną kwotę na start w dorosłość.

Ważne informacje

1. Polisa posagowa to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę określonej kwoty, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość

2. Z polisy posagowej mogą skorzystać rodzice, dziadkowe czy opiekunowie prawni

3. Jeśli w czasie trwania umowy doszło do śmierci ubezpieczającego, TU zobowiązuje się do opłacenia pozostałych składek

4. Podstawowy wariant ochrony można rozszerzyć o dodatkowe umowy, np. na wypadek pobytu w szpitalu lub trwałej niezdolności do pracy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie posagowe

 1. Jakie są ograniczenia wiekowe w polisie posagowej?

  W większości towarzystw ubezpieczeniowych polisę posagową może wykupić rodzic, dziadek lub opiekun prawny, który ma mniej niż 55 lat. Jeśli chodzi o limity związane z wiekiem dziecka, powinno ono mieć mniej niż 15 lat.

 2. Czy trzeba wykonać badania medyczne, aby wykupić polisę posagową?

  W większości przypadków wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. Dopiero gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa TU. UWAGA: podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania wypłaty odszkodowania, a nawet odmowy.

 3. Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe w polisie posagowej?

  Przed zakupem polisy warto zapoznać się dokładnie z OWU. Niektóre umowy dodatkowe (np. odnośnie do renty posagowej) można zawrzeć jedynie podczas podpisywania umowy głównej. Z reguły rozszerzenie zakresu jest możliwe w każdą rocznicę umowy.

 4. Co to są ubezpieczenia posagowe?

  Ubezpieczenie posagowe to rozwiązanie ochronne dla dziecka, które ma na celu zgromadzenie określonej kwoty. Uzbierana suma zostaje wypłacona dziecku w chwili, gdy osiągnie ono pełnoletność. Oprócz pieniędzy dziecko zyskuje również ochronę na wypadek utraty rodzica.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie posagowe?

  Wysokość składki ubezpieczenia posagowego zależy od wielu czynników, takich jak częstotliwość opłacania składek, czas trwania ubezpieczenia, poziom ryzyka ubezpieczeniowego, wiek rodzica/opiekuna prawnego oraz wybrana suma ubezpieczenia. Składka jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta i różni się w zależności od liczby umów dodatkowych, a także wieku osoby ubezpieczającej. Z tego powodu dwie różne osoby, które wykupią tę samą polisę, mogą mieć różną wysokość składki.

 6. Czym jest polisa posagowa?

  Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia, które służy do oszczędzania na przyszłość. Produkt ten można nabyć jako rodzic dziecka, ale również jako bliski. Gromadzenie oszczędności stanowi główne zadanie tego typu polisy. Ubezpieczenie to pozwala na gromadzenie oszczędności w ustalonym okresie, po czym zgromadzone środki zostaną wypłacone dziecku lub osobie, na której korzyść została ubezpieczona polisa.