Szukasz dobrego i taniego sposobu na finansowe wsparcie dziecka? Ubezpieczyciele proponują polisę posagową już od ok. 100 zł miesięcznie. Dzięki uzbieranym środkom dziecko w 18 urodziny lub później będzie miało własny kapitał na start w dorosłość.

Głównym celem polisy jest przede wszystkim zaoszczędzenie kwoty pieniężnej. Odłożone środki zostaną wypłacone osobie ubezpieczonej na koniec umowy. Wysokość składki to minimum 100 zł miesięcznie, a maksymalna kwota zależy od możliwości finansowych fundatora (rodzica, opiekuna prawnego, krewnego czy nawet znajomego rodziny).

Czym jest polisa posagowa?

Ubezpieczenie posagowe to dobry sposób, by materialnie zabezpieczyć  dziecko w dorosłym życiu. Umowa jest zawierana najczęściej przez jednego z rodziców (lub opiekuna prawnego). Polisa służy zapewnieniu ochrony i oszczędzaniu pieniędzy – zostają one wypłacone ubezpieczonemu dziecku, gdy osiągnie ono co najmniej pełnoletność. Środki mogą być gromadzone na polisie nawet do 25 roku życia. 

Jak działa ubezpieczenie posagowe?

Zasada działania jest prosta. Fundator wpłaca składkę w wybranej przez siebie częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku co rok). Składka jest dzielona na część ochronną i część oszczędnościową.

Na koniec umowy trwającej zwykle od 5 do 20 lat pieniądze z polisy posagowej trafiają do ubezpieczonego. A jeśli w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do śmierci rodzica, ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowo comiesięczną rentę z tytułu śmierci ubezpieczającego. 

Jak długo trwa polisa posagowa?

Minimalny okres, na jaki można podpisać umowę ubezpieczenia posagowego, wynosi zazwyczaj 10 lat. Natomiast maksymalny czas trwania umowy jest ustalany podczas zawierania formalności. 

Limit wieku dotyczy ubezpieczonego (najpóźniej polisę posagową można zawrzeć dla 15-letniego dziecka),jak i ubezpieczającego (wiele towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega w umowie, że polisę może wykupić osoba w wieku do 60 lat). 

WAŻNE!
Polisa posagowa to produkt długoterminowy, więc towarzystwo będzie proponować indeksację składki. To oznacza wzrost składki o wskaźnik inflacji. W przeciwnym razie wpłacana składka, np. 150 zł miesięcznie, będzie o wiele mniej warta za 5 czy 10 lat.

Co zawiera polisa posagowa dla dziecka?

Polisa posagowa gwarantuje wypłatę określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. Jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczający umrze, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje po nim obowiązek opłacania składki aż do końca umowy.

Dodatkowo zakres ochrony w ubezpieczeniu posagowym można rozszerzyć o umowy dodatkowe, takie jak np.:  

 • odszkodowanie z powodu powstania uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku,
 • odszkodowanie z powodu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego,
 • renta posagowa,
 • świadczenie z tytułu wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu,
 • poważne zachorowanie, 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Kto oferuje polisę posagową na życie?

Ubezpieczenie posagowe można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych takich jak Warta, Generali, Prudential czy też PZU.

Polisa posagowa Warta

Warta proponuje swoim klientom polisę posagową dla dziecka w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej. Wariant podstawowy gwarantuje wypłatę określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w umowie ubezpieczenia. Zakres ochrony można rozszerzyć. Jeśli w tym czasie doszło do śmierci rodzica, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do opłacania składki w jego imieniu (aż do końca umowy).

Wysokość minimalna składki wynosi od 100 do 1 111 złotych (w zależności od częstotliwości opłacania). Aby podpisać umowę, wystarczy wypełnienie ankiety medycznej, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. Ubezpieczenie posagowe mogą wykupić rodzice, dziadkowie lub inni opiekunowie prawni, którzy nie ukończyli 55. roku życia. Natomiast osoba, która podlega ubezpieczeniu, czyli dziecko musi mieć nie więcej niż 15 lat.

Polisa posagowa Generali

Generali oferuje swoim klientom rozbudowane ubezpieczenie posagowe. W opcji podstawowej gwarantuje ono wypłatę określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie, a także w przypadku śmierci ubezpieczonego – rentę. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na przejęcie przez TU obowiązku opłacania składek.

Wysokość minimalna opłaty za ubezpieczenie wynosi od 80 do 960 złotych (w zależności od częstotliwości opłacania),mogą je wykupić rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w wieku poniżej 61 lat. Umowa jest zawierana na minimum 5 lat, przy czym okres ubezpieczenia nie może zakończyć się wcześniej niż po osiągnięciu przez ubezpieczonego pełnoletności.

Polisa posagowa Prudential

Polisę posagową można znaleźć także w ofercie Prudential. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę określonej kwoty – jednorazowo lub w 4 równych ratach wraz z premiami rocznymi i premią końcową, jeśli zostały przyznane przez ubezpieczyciela. Wysokość minimalna składki wynosi od 125 złotych miesięcznie.

Polisę mogą wykupić pełnoletni rodzice lub opiekunowie prawni, umowa jest zawierana na minimum 10 lat. Dostępne są różne warianty, np. ochrona na wypadek poważnego zachorowania dziecka i pobytu w szpitalu czy też ubezpieczenie chroniące na wypadek niezdolności do pracy lub śmierci rodzica.

Polisa posagowa PZU

PZU proponuje swoim klientom polisę posagową Start w Dorosłość. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę określonej kwoty po osiągnięciu przez ubezpieczonego pełnoletności. Wysokość minimalna składki wynosi od 120 złotych miesięcznie, polisę mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 56 lat.

Umowa jest zawierana na okres od 5 do 25 lat, dostępne są także dodatkowe warianty, np. renta z tytułu śmierci ubezpieczonego lub opieka medyczna w ciężkiej chorobie.

Ubezpieczenie posagowe – przegląd wybranych ofert TU

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Szczegóły

Warta
 • wysokość składki minimalnej wynosi od 100 do 1 111 zł
 • do podpisania umowy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej
 • zakres ochrony można rozszerzyć
 • ubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 55 lat

Generali

 • wysokość składki minimalnej wynosi od 80 do 960 zł
 • zakres ochrony można rozszerzyć
 • ubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 61 lat

Prudential

 • wysokość składki minimalnej wynosi od 125 zł
 • ubezpieczenie gwarantuje wypłatę określonej kwoty – jednorazowo lub w 4 równych ratach
 • zakres ochrony można rozszerzyć

PZU

 • wysokość składki minimalnej wynosi od 120 zł
 • zakres ochrony można rozszerzyć
 • ubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 56 lat

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 29.03.2021 r.

Polisę posagową warto kupić jak najwcześniej, kiedy ubezpieczone dziecko jest jeszcze bardzo małe. To pozwoli nie tylko na uzbieranie większego kapitału, ale także na dokonywanie mniejszych wpłat, które nie będą obciążeniem domowego budżetu. 
– mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Ile kosztuje polisa posagowa?

Wysokość składki ubezpieczenia posagowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • częstotliwość opłacania składek,
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • poziom ryzyka ubezpieczeniowego,
 • wiek rodzica/opiekuna prawnego,
 • wysokość sumy ubezpieczenia.

W przypadku polisy Warta i Generali wysokość minimalna składki wynosi od 80 do 1 111 złotych (w zależności od częstotliwości opłacania). Natomiast Prudential i PZU proponują produkt ubezpieczeniowy w cenie od 120 do 125 złotych miesięcznie.

Jakie są ograniczenia w polisie posagowej?

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego znajdziemy opisane sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku polisy posagowej należy do nich np. zatajenie szczegółów dotyczących poważnej choroby. Ubezpieczenie może nie obejmować również sytuacji takich jak śmierć ubezpieczonego:

 • w okresie karencji np. do trzech lat od zawarcia umowy,
 • w wyniku samobójstwa ubezpieczonego,
 • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa.
WAŻNE!
Osobne wyłączenia dotyczą każdego z rozszerzeń dokupionych do części ochronnej polisy posagowej.

Czy warto kupić dziecku polisę posagową?

Polisa posagowa stanowi dobry wybór dla rodziców, dziadków i innych opiekunów prawnych, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości dziecka. Jest ona przydatna, gdy podopieczny osiągnie pełnoletniość, a także wtedy, gdy zabraknie rodzica, lub jeśli w wyniku wypadku będzie on niezdolny do pracy. Największe zalety tego ubezpieczenia to zakres ochrony, który jest znacznie szerszy od ubezpieczeń szkolnych. 

Takie ubezpieczenie gwarantuje dziecku bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, a jego rodzicom – wysoki komfort psychiczny. Uzbierana kwota może zostać przeznaczona na różne cele – studia, wyjazd na staż, prawo jazdy, wkład własny w mieszkanie, wesele lub inwestycję w firmę, dzięki czemu młody człowiek ma zapewniony lepszy start w dorosłość.

Ważne informacje

1. Polisa posagowa to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę określonej kwoty, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość

2. Z polisy posagowej mogą skorzystać rodzice, dziadkowe czy opiekunowie prawni

3. Jeśli w czasie trwania umowy doszło do śmierci ubezpieczającego, TU zobowiązuje się do opłacenia pozostałych składek

4. Podstawowy wariant ochrony można rozszerzyć o dodatkowe umowy, np. na wypadek pobytu w szpitalu lub trwałej niezdolności do pracy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie posagowe

 1. Jakie są ograniczenia wiekowe w polisie posagowej?

  W większości towarzystw ubezpieczeniowych polisę posagową może wykupić rodzic, dziadek lub opiekun prawny, który ma mniej niż 55 lat. Jeśli chodzi o limity związane z wiekiem dziecka, powinno ono mieć mniej niż 15 lat.

 2. Czy trzeba wykonać badania medyczne, aby wykupić polisę posagową?

  W większości przypadków wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. Dopiero gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa TU. UWAGA: podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania wypłaty odszkodowania, a nawet odmowy.

 3. Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe w polisie posagowej?

  Przed zakupem polisy warto zapoznać się dokładnie z OWU. Niektóre umowy dodatkowe (np. odnośnie do renty posagowej) można zawrzeć jedynie podczas podpisywania umowy głównej. Z reguły rozszerzenie zakresu jest możliwe w każdą rocznicę umowy.