Szukasz dobrego i taniego sposobu na finansowe wsparcie dziecka? Ubezpieczyciele proponują polisę posagową już od ok. 100 zł miesięcznie. Dzięki uzbieranym środkom dziecko w 18 urodziny lub później będzie miało własny kapitał na start w dorosłość.

Głównym celem polisy jest przede wszystkim zaoszczędzenie kwoty pieniężnej. Odłożone środki zostaną wypłacone osobie ubezpieczonej na koniec umowy. Wysokość składki najczęściej to minimum 100 zł miesięcznie, a maksymalna kwota zależy od możliwości finansowych fundatora (rodzica, opiekuna prawnego, krewnego czy nawet znajomego rodziny).

Czym jest polisa posagowa?

Ubezpieczenie posagowe to dobry sposób, by materialnie zabezpieczyć  dziecko w dorosłym życiu. Umowa może zostać zawarta nie tylko przez rodzica lub opiekuna pranego, ale również zakupu ubezpieczenia posagowego może dokonać babcia, dziadek, wujostwo, starsze rodzeństwo, chrzestny lub przyjaciel rodziny. Polisa służy zapewnieniu ochrony i oszczędzaniu pieniędzy – zostają one wypłacone ubezpieczonemu dziecku, gdy osiągnie ono co najmniej pełnoletność. Środki mogą być gromadzone na polisie nawet do 25 roku życia. 

To świetne rozwiązanie na przyszłość - nie wiemy, w jakiej sytuacji finansowej będziemy za 10 czy 20 lat. Kiedy nasze dziecko będzie wchodzić w dorosłość, możemy nie być w stanie pomóc mu w takim stopniu, w jakim byśmy tego chcieli. Dodatkowo - taką polisę może nabyć nie tylko rodzic, ale i inni bliscy dziecka. Dzięki temu polisa posagowa może być prezentem z okazji narodzin, Chrztu Świętego czy I Komunii Świętej i jest to rzecz, która z całą pewnością się przyda.

Jak działa ubezpieczenie posagowe?

Zasada działania jest prosta. Fundator wpłaca składkę w wybranej przez siebie częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku co rok). Składka jest dzielona na część ochronną i część oszczędnościową.

Na koniec umowy trwającej zwykle od 5 do 25 lat pieniądze z polisy posagowej trafiają do ubezpieczonego. A jeśli w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do śmierci rodzica, ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowo comiesięczną rentę z tytułu śmierci ubezpieczającego. 

Jak długo trwa polisa posagowa?

Minimalny okres, na jaki można podpisać umowę ubezpieczenia posagowego, wynosi 5-10 lat. Natomiast maksymalny czas trwania umowy jest ustalany podczas zawierania formalności. 

Limit wieku dotyczy ubezpieczonego (część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia ochronę nie później niż po 15 roku życia dziecka), jak i ubezpieczającego (TU może zastrzec w swojej umowie, że może wykupić osoba w wieku np. do 55 lat). 

WAŻNE!
Polisa posagowa to produkt długoterminowy, więc towarzystwo będzie proponować indeksację składki. To oznacza wzrost składki o wskaźnik inflacji. W przeciwnym razie wpłacana składka, np. 150 zł miesięcznie, będzie o wiele mniej warta za 5 czy 10 lat.

Co zawiera polisa posagowa dla dziecka?

Polisa posagowa gwarantuje wypłatę określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. Jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczający umrze, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje po nim obowiązek opłacania składki aż do końca umowy.

Dodatkowo zakres ochrony w ubezpieczeniu posagowym można rozszerzyć o umowy dodatkowe, takie jak np.:  

 • odszkodowanie z powodu powstania uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku,
 • odszkodowanie z powodu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego,
 • renta posagowa,
 • świadczenie z tytułu wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu,
 • poważne zachorowanie, 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Kto oferuje polisę posagową na życie?

Ubezpieczenie posagowe można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych takich jak Warta, Generali, Pru czy też PZU.

Polisa posagowa Warta Posag

Objęte polisą dziecko może otrzymać pieniądze w wieku 18-25 lat. Oprócz oszczędności, ubezpieczony zyskuje również ochronę na wypadek utraty rodzica - wówczas może otrzymywać rentę w wysokości nawet 3 000 zł miesięcznie. Minimalny czas umowy wynosi 10 lat.

Polisę mogą nabyć osoby, które nie ukończyły 55 lat. Ubezpieczyciel może wymagać wypełnienia ankiety medycznej.

Polisa posagowa Generali

Ubezpieczający sam określa wysokość kwoty, jaką otrzyma dziecko w dniu zakończenia umowy. Minimalny czas trwania umowy to 5 lat, a najdłużej umowa może trwać 25 lat. Oznacza to, że dziecko może posiadać ochronę nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia. Oprócz ochrony na wypadek śmierci rodzica, ubezpieczony zyskuje również wsparcie w wypadku zdiagnozowania poważnej choroby.

Polisa posagowa Pru

Polisa posagowa oferowana przez Pru to długoterminowe zobowiązanie - umowa trwa od 10 do 25 lat. Wypłata świadczenia może być jednorazowa, ale może również zostać wypłacona w 4 równych ratach, co jest korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy pieniądze mają służyć dziecku do opłacenia drogich studiów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni dziecku ochronę na wypadek utraty rodzica, ale taką ochronę można również rozbudować o zakup umów dodatkowych. Ochrona może dotyczyć poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji dziecka.

Polisa posagowa PZU

Polisę posagową w PZU może nabyć osoba, która ma ukończone 18 lat, ale jest przed ukończeniem 55 rokiem życia. Umowa może trwać od 8 do 25 lat. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w chwili zakończenia umowy oraz ochronę na wypadek śmierci rodzica. 

Osoba ubezpieczająca sama określa, jak wysoka ma być gromadzona dla dziecka kwota. Ubezpieczenie może zostać kupione już dla noworodka, a ochronę można rozszerzyć poprzez zakup umów dodatkowych. 

Polisa posagowa – oferta różnych TU

TUPolisaCzas trwania umowy

Składka

WartaBezpieczna Przyszłość10-25 lat

Ustalana indywidualnie

GeneraliZ myślą o dziecku5-25 lat

Ustalana indywidualnie

PruStart w życie10-25 lat

Ustalana indywidualnie

PZUNa Dobry Początek8-25 lat

Ustalana indywidualnie

Tab. 1. Opracowanie własne.


Polisę posagową warto kupić jak najwcześniej, kiedy ubezpieczone dziecko jest jeszcze bardzo małe. To pozwoli nie tylko na uzbieranie większego kapitału, ale także na dokonywanie mniejszych wpłat, które nie będą obciążeniem domowego budżetu. 

– mówi Alicja Orłowska, ekspert ubezpieczeń na życie w Rankomat. 

Ile kosztuje polisa posagowa?

Wysokość składki ubezpieczenia posagowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • częstotliwość opłacania składek,
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • poziom ryzyka ubezpieczeniowego,
 • wiek rodzica/opiekuna prawnego,
 • wysokość sumy ubezpieczenia.

Składka ustalana jest indywidualnie, w oparciu o czas trwania umowy, wybraną sumę ubezpieczenia oraz ilość umów dodatkowych. Na zakup polisy ma wpływ również wiek osoby ubezpieczającej. Nie ma zatem konkretnej kwoty, którą zapłaci każdy klient za taki produkt. Ta sama polisa dla dwóch różnych osób może oferować inną kwotę składki.

Jakie są ograniczenia w polisie posagowej?

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego znajdziemy opisane sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku polisy posagowej należy do nich np. zatajenie szczegółów dotyczących poważnej choroby. Ubezpieczenie może nie obejmować również sytuacji takich jak śmierć ubezpieczonego:

 • w okresie karencji np. do trzech lat od zawarcia umowy,
 • w wyniku samobójstwa ubezpieczonego,
 • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa.
WAŻNE!
Osobne wyłączenia dotyczą każdego z rozszerzeń dokupionych do części ochronnej polisy posagowej.

Czy warto kupić dziecku polisę posagową?

Polisa posagowa stanowi dobry wybór dla rodziców, dziadków i innych opiekunów prawnych, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości dziecka. Jest ona przydatna, gdy podopieczny osiągnie pełnoletniość, a także wtedy, gdy zabraknie rodzica, lub jeśli w wyniku wypadku będzie on niezdolny do pracy. Największe zalety tego ubezpieczenia to zakres ochrony, który jest znacznie szerszy od ubezpieczeń szkolnych. 

Takie ubezpieczenie gwarantuje dziecku bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, a jego rodzicom – wysoki komfort psychiczny. Uzbierana kwota może zostać przeznaczona na różne cele – studia, wyjazd na staż, prawo jazdy, wkład własny w mieszkanie, wesele lub inwestycję w firmę, dzięki czemu młody człowiek ma zapewniony lepszy start w dorosłość.

Ważne informacje

1. Polisa posagowa to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę określonej kwoty, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość

2. Z polisy posagowej mogą skorzystać rodzice, dziadkowe czy opiekunowie prawni

3. Jeśli w czasie trwania umowy doszło do śmierci ubezpieczającego, TU zobowiązuje się do opłacenia pozostałych składek

4. Podstawowy wariant ochrony można rozszerzyć o dodatkowe umowy, np. na wypadek pobytu w szpitalu lub trwałej niezdolności do pracy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie posagowe

 1. Jakie są ograniczenia wiekowe w polisie posagowej?

  W większości towarzystw ubezpieczeniowych polisę posagową może wykupić rodzic, dziadek lub opiekun prawny, który ma mniej niż 55 lat. Jeśli chodzi o limity związane z wiekiem dziecka, powinno ono mieć mniej niż 15 lat.

 2. Czy trzeba wykonać badania medyczne, aby wykupić polisę posagową?

  W większości przypadków wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. Dopiero gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa TU. UWAGA: podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania wypłaty odszkodowania, a nawet odmowy.

 3. Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe w polisie posagowej?

  Przed zakupem polisy warto zapoznać się dokładnie z OWU. Niektóre umowy dodatkowe (np. odnośnie do renty posagowej) można zawrzeć jedynie podczas podpisywania umowy głównej. Z reguły rozszerzenie zakresu jest możliwe w każdą rocznicę umowy.

 4. Co to są ubezpieczenia posagowe?

  Ubezpieczenie posagowe to rozwiązanie ochronne dla dziecka, które ma na celu zgromadzenie określonej kwoty. Uzbierana suma zostaje wypłacona dziecku w chwili, gdy osiągnie ono pełnoletność. Oprócz pieniędzy dziecko zyskuje również ochronę na wypadek utraty rodzica.