Szukasz dobrego ubezpieczenia, które zapewniłoby ochronę i jednocześnie pozwoliło na gromadzenie środków na przyszłość? Taką możliwość daje ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. Sprawdź, gdzie kupić polisę mieszaną, ile kosztuje i co zawiera.

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne chroni bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci a jednocześnie pełni funkcję oszczędnościową. Taka mieszana polisa może się okazać bardzo korzystna dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na odkładanie co miesiąc dużych kwot. Wysokość składki to minimum 100 zł miesięcznie, natomiast górny próg cenowy ubezpieczenia zależy tylko i wyłącznie od możliwości finansowych ubezpieczonego.

Czym jest ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne to standardowa polisa na życie, rozszerzona o możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na przyszłość. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, natomiast dodatkowo możliwe jest gromadzenie środków lub ich inwestowanie w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Jak działa ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Polisa ochronno-inwestycyjna może przyjmować wiele form:

 • ubezpieczenie kapitałowe z funkcją inwestycyjną – część składek jest przekazywana na fundusz inwestycyjny zaproponowany przez ubezpieczyciela. Ubezpieczony może mieć udział w zysku, ale jest też ryzyko straty. Polisa 2 w 1 inwestycyjna jest zawierana na okres 5-10 lat, mogą do niej przystąpić jedynie osoby dorosłe;
   
 • ubezpieczenie posagowe – zabezpiecza finansowo dzieci ubezpieczonego. Umowę można podpisać na okres nawet 25 lat. Polisę można zakupić dla dziecka w dowolnym wieku, im młodsze jest dziecko, tym mniejsza składka. Pieniądze są wypłacane najwcześniej w momencie ukończenia 18 roku życia;
   
 • ubezpieczenie na życie i dożycie – w tej polisie ubezpieczony otrzymuje zwrot zaoszczędzonych środków we wskazanym momencie, np. po osiągnieciu 62 lat. To wersja polisy posagowej dla osób dorosłych. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe bierze ryzyko inwestycyjne na siebie, ale w zamian ubezpieczony nie może liczyć na ewentualne zyski z polisy.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne stanowi dobry wybór dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości najbliższych. W szczególności wybierają je osoby, które osiągają niski dochód i nie mają możliwości, by odkładać na koncie oszczędnościowych duże kwoty. 

W sytuacji, gdy rodzic straci pracę lub niespodziewanie umrze, polisa 2 w 1 może zapewnić bezpieczeństwo finansowe, a także dać dzieciom lepszy start. Tym samym polisa ochronno-inwestycyjna dziecka zapewnia wysoki komfort psychiczny.

Z czego składa się ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Polisa ochronno-oszczędnościowa w wersji ochronnej może składać się z podstawy i rozszerzeń. W podstawie jest z reguły jedno zdarzenie – zgon ubezpieczonego. W wyniku tego zdarzenia świadczenie otrzymują uposażeni wpisani do polisy. Zakres można rozszerzyć o m.in.:

 • nieszczęśliwy wypadek,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • rehabilitacja,
 • medyczne assistance.

Poza funkcją ochronną dodatkowo odprowadzana jest także kwota, która składa się na oszczędności. W zależności od zdarzenia zgromadzone środki trafiają do ubezpieczonego lub mogą być dziedziczone przez uposażonych.

Kto oferuje ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych takich jak Aviva, Nationale-Nederlanden, PZU czy Uniqa. Polisa zawiera część ochronną, dzięki której bliscy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze oraz część inwestycyjną, czyli gromadzenie środków na przyszłość. 

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne w Aviva

Aviva proponuje swoim klientom polisę ochronno-inwestycyjną dla dziecka. JuniorGO zapewnia ochronę w sytuacji, gdy maluch albo rodzic zachoruje lub dozna nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo dzięki ubezpieczeniowym funduszom kapitałowym o różnym stopniu ryzyka i stopach zwrotu możliwe jest odkładanie środków na przyszłość. Gdy umowa przestanie obowiązywać, można wypłacić pieniądze i przeznaczyć je np. na studia za granicą lub wkład własny na mieszkanie. Minimalna podstawowa suma ubezpieczenia wynosi 20 000 złotych, natomiast minimalna składka regularna z tytułu Umowy ubezpieczenia to koszt w wysokości 120 złotych miesięcznie. 

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne w Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden także oferuje swoim klientom ubezpieczenie mieszane. Ubezpieczony może samodzielnie decydować, jaką część składki przeznacza na inwestycje oraz w jaki sposób oszczędności zostaną podzielone pomiędzy dostępne fundusze. Sposób inwestowania można zmienić w dowolnej chwili, polisa zawiera w sobie także część ochronną – jeśli ubezpieczony umrze, jego bliscy otrzymają dodatkowe pieniądze. Umowa jest zawierana na okres 10 lat, podstawowym kosztem ubezpieczenia jest składka inwestycyjna zadeklarowana podczas podpisywania umowy. Inwestowanie w fundusze zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego przed wykupieniem polisy należy zapoznać się z opisem oferowanych funduszy oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) na temat profilu ryzyka każdego funduszu i łącznych kosztów inwestycji.

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne w PZU

PZU proponuje swoim klientom indywidualną polisę na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Z ochrony mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które chcą zbudować swój kapitał na przyszłość. Ubezpieczyciel oferuje premię za systematyczne inwestowanie – ubezpieczony może otrzymać po 10 latach 5% składki inicjującej (która wynosi 5000 złotych), do wyboru są trzy programy inwestowania – indywidualny, Cyklu życia oraz portfelowy. Ubezpieczony decyduje, czy chce wpłacać składki raz na miesiąc, kwartał, pół roku lub rok.

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne w Uniqa

Polisę mieszaną można znaleźć także w ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa. Ochrona z Gwarancją Kapitału to długotrwałe ubezpieczenie na życie, które umożliwia także gromadzenie kapitału. Z polisy mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 60 lat. Czas trwania umowy wynosi od 10 do 25 lat. W czasie trwania umowy ubezpieczony wpłaca składkę za zakres bazowy i gromadzi kapitał – kwota jest wypłacana później w 100%. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane przez niego osoby otrzymują świadczenie w wysokości ustalonej przy podpisywaniu umowy. Ponieważ Uniqa nawiązała współpracę z AXA, jako dodatek do ubezpieczenia z gwarancją kapitału można otrzymać również świadczenia opiekuńcze w wysokości do 6000 złotych na każde zdarzenie objęte regulaminem polisy.

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne – przegląd wybranych ofert TU

Towarzystwo ubezpieczenioweSzczegóły
Aviva

Ubezpieczenie JuniorGO dla dziecka, minimalna podstawowa SU wynosi 20 000 złotych, składka regularna wynosi 120 złotych miesięcznie

Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie mieszane dające ubezpieczonemu dużą decyzyjność, umowa jest zawierana na 10 lat, składkę inwestycyjną deklaruje się podczas podpisania umowy

PZU

Polisa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, do wyboru są trzy programy inwestowania, minimalna składka inwestycyjna wynosi 100 złotych, decyzja odnośnie częstotliwości opłacania składek należy do ubezpieczonego

Uniqa

Polisa mieszana z gwarancją kapitału – umowa jest podpisywana na 10-25 lat, dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o świadczenia opiekuńcze

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 15.02.2021 r.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

Wysokość składki ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego zależy od wielu czynników. Składka jest tym wyższa, im wyższa jest suma ubezpieczenia. Przy wyznaczaniu składki ubezpieczyciel bierze pod uwagę także inne czynniki, takie jak wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, zawód, płeć oraz okres ubezpieczenia. 

W przypadku ubezpieczenia w PZU – minimalna składka w ramach polisy inwestycyjnej wynosi 100 zł miesięcznie, tymczasem w Aviva – 120 złotych miesięcznie. Do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty: administracyjną, alokacyjną, operacyjną, dystrybucyjną, a także koszty zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Przed zakupem polisy warto zawsze dopytać o całościową kwotę, którą należy miesięcznie uiszczać u ubezpieczyciela oraz konsekwencje związane z modyfikacją umowy lub wcześniejszą rezygnacją z polisy.

Jakie są ograniczenia w polisie ochronno-inwestycyjne?

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego znajdziemy opisane sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku polisy mieszanej należy do nich np. zatajenie szczegółów odnośnie posiadanej choroby poważnej.

Ważne informacje

1. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom polisę na życie 2 w 1 – ubezpieczenie posiada część ochronną oraz część inwestycyjną

2. Z polisy ochronno-inwestycyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, umowa jest podpisywana na okres 10-25 lat

3. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy się koniecznie zapoznać z OWU oraz porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych

4. Aby uniknąć przepłacania za ubezpieczenie, warto dopytać o koszty całkowite polisy, wliczając w to wydatki związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

 1. Gdzie kupić ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne?

  Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne można wykupić w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Oferują je między innymi Aviva, Nationale-Nederlanden, PZU oraz Uniqa. Polisę można zamówić online lub podczas spotkania z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego?

  Przed zawarciem umowy polisy ochronno-inwestycyjnej należy sprawdzić wszystkie koszty związane z polisą oraz jej obsługą. Bardzo istotne są także zasady przystąpienia oraz rezygnacji z ubezpieczenia przed zakończeniem umowy.
 3. Kto decyduje o wysokości składek miesięcznych i częstotliwości wpłat?

  W przypadku polisy na życie 2 w 1 minimalna składka miesięczna wynosi od 100 złotych wzwyż (nie licząc opłat związanych z obsługą polisy). Ubezpieczony określa, przez jaki okres chce oszczędzać oraz jak często ma być opłacana składka.
 4. Co się dzieje w przypadku, gdy ubezpieczony umrze przed końcem czasu trwania umowy?

  W sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy dojdzie do zgonu osoby ubezpieczonej, wskazane przez niego osoby otrzymują świadczenie w wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia. Jest ono wypłacane niezależnie od tego, ile środków zgromadził na koncie ubezpieczony, z części inwestycyjnej oraz ochronnej.