Szukasz dobrego ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór? W ofercie towarzystwa Warta znajdziesz polisę, która gwarantuje świadczenie w wysokości do nawet 200 000 złotych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak działa polisa Sposób na raka, ile kosztuje i co zawiera.

Warta Sposób na Raka to ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu. Polisa zapewniająca wsparcie finansowe, gdy ubezpieczony nagle zachoruje na raka, jest dostępna dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia. W jej ramach można uzyskać świadczenie w wysokości do nawet 200 000 złotych (w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym). Wypłata odszkodowania jest realizowana w terminie 21 dni od dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę świadczenia także wtedy, gdy zdiagnozowano łagodny guz mózgu, co wyróżnia tę ofertę na tle innych. 

Czym jest polisa Warta Sposób na Raka?

Warta Sposób na Raka to forma dodatkowego zabezpieczenia w sytuacji, gdy u ubezpieczonego zostanie wykryty nowotwór. Polisa gwarantuje świadczenie w wysokości do 200 000 zł (w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym). Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 55 000 zł.

Polisa zapewnia ochronę zarówno w sytuacji, gdy u ubezpieczonego wykryto nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, jak i wtedy, kiedy zdiagnozowany został nowotwór w stadium przedinwazyjnym (in situ). Na świadczenie można liczyć między innymi w przypadku zdiagnozowania raka in situ krtani lub czerniaka in situ skóry. 

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem to także zachorowanie na:

 • nowotwór złośliwy przełyku;
 • nowotwór złośliwy żołądka;
 • nowotwór złośliwy trzustki.

Pełny wykaz nowotworów objętych ochroną ubezpieczeniową według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 stanowi oddzielny załącznik do OWU Sposób na Raka.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia Warta Sposób na Raka?

Polisę na wypadek zachorowania na raka w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta mogą wykupić osoby w wieku od 18 do 60 roku życia. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór wyróżnia minimum formalności – zainteresowany składa wniosek o polisę już na spotkaniu z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Karencja w TU Warta wynosi 6 miesięcy – po tym czasie ubezpieczony zostaje objęty pełną ochroną w zakresie zdarzeń wymienionych w OWU. 

Umowa jest podpisywana na 5 lat (da się ją przedłużyć o kolejne 5-letnie okresy), natomiast środki zostają wypłacone do 21 dni od zgłoszenia niezbędnych dokumentów medycznych, które potwierdzają diagnozę. Uzyskane świadczenia można przeznaczyć na walkę z chorobą oraz zabezpieczenie budżetu domowego w trudnym okresie rekonwalescencji.

Co zawiera ubezpieczenie Warta Sposób na Raka?

Ubezpieczenie Sposób na Raka jest dostępne w wersji standardowej i rozszerzonej. Oba typy polis zapewniają wypłatę:

 • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania raka w stadium inwazyjnym (do 200 000 złotych w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego); 
 • 10% SU, gdy wykryta choroba jest w stadium przedinwazyjnym;
 • 40% SU w przypadku łagodnego nowotworu mózgu. 

Suma ubezpieczenia wynosi 55 000 złotych. W przypadku śmierci ubezpieczonego osobom uprawnionym zostaje wypłacone 1000 zł.

Ponadto ubezpieczony może liczyć na drugą opinię medyczną. Klient ma zapewniony dostęp do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z najlepszych światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia eksperta na temat postawionej diagnozy jest wydawana w terminie 14 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja pozwala na upewnienie się, czy pierwotna diagnoza została postawiona właściwie.

W ramach polisy ubezpieczony ma również dostęp do infolinii onkologicznej. Po wybraniu rozszerzonego wariantu przysługują mu także dodatkowe świadczenia:

 • 5% SU na radioterapię przeciwnowotworową (5 sesji);
 • 5% SU na chemioterapię przeciwnowotworową (5 sesji);
 • 50% SU w razie operacji spowodowanej przez nowotwór;
 • assistance onkologiczny – organizacja transportu medycznego, pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki oraz opieka nad dziećmi.

Świadczenia te przysługują w ramach określonych limitów przez okres aż 10 lat od diagnozy. Jeśli więc zdiagnozowano nowotwór złośliwy inwazyjny, ubezpieczony otrzymuje od razu odszkodowanie i następnie jest dalej chroniony w zakresie objętym umową, bez konieczności opłacania dodatkowych składek.

Warta Sposób na Raka – zakres ubezpieczenia

Zdarzenie objęte ochronąWariant standardowy

Wariant rozszerzony

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym100% SU

100% SU

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym

10% SU10% SU

Łagodny nowotwór mózgu

40% SU40% SU

Druga opinia medyczna

taktak

Zgon ubezpieczonego

1000 zł1000 zł

Operacja

50% SU

Radioterapia

5% SU za każdą sesję

Chemioterapia

5% SU za każdą sesję

Assistance onkologiczny

tak

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty Warta z 15.02.2021 r.

Główna kwota ubezpieczenia zostaje wypłacona w momencie zdiagnozowania choroby. Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.

Jakie ograniczenia w ubezpieczeniu Warta Sposób na Raka?

Każdy produkt ubezpieczeniowy jasno określa sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. Polisa na wypadek zachorowania na nowotwór Warta nie obowiązuje w przypadku zdiagnozowania niektórych nowotworów wymienionych w OWU, takich jak:

 • nowotwór złośliwy skóry wargi;
 • nowotwór złośliwy skóry kończyny dolnej;
 • nowotwór złośliwy tarczycy w stopniu zaawansowania T1N0M0 i T2N0M0 w przypadku raka brodawkowatego;
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych;
 • wtórny nowotwór złośliwy płuc;
 • wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowordzeniowych;
 • wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego;
 • wtórny nowotwór złośliwy wątroby.

Przed zdecydowaniem się na zakup polisy warto sprawdzić listę przypadków nowotworowych, które upoważniają do skorzystania ze świadczeń. Pełny wykaz nowotworów objętych ochroną ubezpieczeniową według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 został zawarty w OWU.

Ubezpieczyciel nie ma obowiązku do wypłaty świadczenia także wtedy, gdy do zachorowania doszło w wyniku:

 • poddania się przez ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych; 
 • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę;
 • skażenia toksycznego, radioaktywnego lub związanego z promieniowaniem;
 • zakażenia się wirusem HIV. 

Ile kosztuje ubezpieczenie Warta Sposób na Raka?

Wysokość składki na polisę na wypadek zachorowania na raka jest ustalana indywidualnie, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, SU oraz wieku zainteresowanego. Suma ubezpieczenia może wynieść od 55 do 200 tysięcy złotych. Składkę opłaca się miesięcznie, półrocznie lub rocznie – decyzja należy do ubezpieczonego.

Co można ubezpieczyć oprócz zachorowania na raka?

Poza polisą od zachorowania na raka w Warcie dostępne są także inne ubezpieczenia, np.: 

 • polisa OC Komfort (ubezpieczenie auta i kierowcy) – w pakiecie znajduje się także OC Szybka Wypłata, czyli usługa likwidacji szkody wyrządzonej w pojeździe przez ubezpieczonego sprawcę w wysokości do 500 tys. zł;
 • ubezpieczenie turystyczne obejmujące zarówno wypoczynek w Polsce, jak i za granicą, w tym także pokrywające koszty leczenia nagłych zachorowań, np. na COVID-19;
 • polisa NNW – Warta oferuje trzy warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu; 
 • ubezpieczenie szkolne – NNW Pakiet dla Ucznia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy w szkole i poza nią, na terenie całego świata. 

Ciekawą opcją jest ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, łączące w sobie zalety zwykłej polisy i funduszu inwestycyjnego. Dostępne są także atrakcyjne warianty VIP polisy dla pracowników, oferujące bardzo wysokie kwoty świadczeń – w przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy osoby upoważnione otrzymają nawet 480 000 zł. Ubezpieczenie może obejmować jedną osobę lub kompleksowo całą rodzinę. Aby złożyć wniosek, wystarczy skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego (telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail).

Ważne informacje

1. Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta oferuje swoim klientom polisę na życie z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na raka

2. Z polisy na wypadek zachorowania na nowotwór Sposób na Raka mogą skorzystać osoby będące w wieku pomiędzy 18 a 60 lat, minimalne świadczenie wynosi 55 000 zł

3. Umowa ubezpieczenia Sposób na Raka jest zawierana na okres 5 lat i może być przedłużana, karencja wynosi 6 miesięcy

4. Aby uniknąć przepłacania za ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka, warto porównać ze sobą oferty różnych firm ubezpieczeniowych oraz zapoznać się z OWU

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka

 1. Czy ubezpieczenie Sposób na Raka wymaga wcześniejszych badań lekarskich?

  Zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Badania lekarskie nie są wymagane.
 2. W jaki sposób zgłosić się po odszkodowanie z polisy Warta Sposób na Raka?

  Wniosek o wypłatę świadczenia składa się bezpośrednio do ubezpieczyciela – w tym celu można skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej TU Warta. Ubezpieczony może także pojawić się osobiście w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego i złożyć tam stosowne dokumenty.
 3. Ile czasu mam na zapłacenie składki?

  Ubezpieczający jest zobowiązany opłacać składki z góry – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Pierwsza wpłata musi zostać dokonana najpóźniej w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Za dzień opłacenia składki uznaje się dzień wpływu środków na wskazany przez TU rachunek bankowy.
 4. Czy mogę zmienić częstotliwość opłacania składki?

  Ubezpieczony może złożyć wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składki pod warunkiem, że od zawarcia umowy ubezpieczeniowej minął już rok.
 5. Czym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka w Warcie różni się od ofert?

  Umowa ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór z reguły nie obejmuje przypadków, gdy zdiagnozowano nowotwór w stadium przedinwazyjnym. W przypadku polisy Sposób na Raka ubezpieczony może liczyć na taką ochronę. Oba warianty ubezpieczenia gwarantują w takiej sytuacji świadczenie w wysokości 10% SU.
 6. Jak mam znaleźć najtańsze ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma inną ofertę. W przypadku polisy na wypadek zachorowania na nowotwór wysokość składki jest ustalana indywidualnie, w zależności od takich czynników jak wiek osoby ubezpieczonej czy też wybrany wariant sumy ubezpieczenia. W wyborze najkorzystniejszej oferty pomoże kalkulator ubezpieczeń, a także dokładne zapoznanie się z zakresem ubezpieczenia określonym w OWU.