Szukasz ubezpieczenia dla dziecka, które zagwarantowałoby mu bezpieczeństwo finansowe? Taką ofertę ma towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva. Polisa JuniorGo przewiduje gromadzenie środków, a także wypłatę świadczenia z tytułu śmierci rodzica. Dodatkowo można ją rozszerzyć także o ochronę zdrowia.

TU Aviva przygotowała dla swoich klientów produkt ubezpieczeniowy, który łączy w sobie właściwości polisy ochronno-inwestycyjnej i na życie. Polisą można objąć wszystkie dzieci, nawet adoptowane, istnieje możliwość rozszerzenia także o ochronę zdrowia. Ile kosztuje polisa JuniorGo? W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie działa? O czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy? Podpowiadamy.

Co oznacza ubezpieczenie JuniorGo?

Ubezpieczenie JuniorGo łączy w sobie właściwości polisy ochronnej i inwestycyjnej. Produkt ubezpieczeniowy Aviva chroni przyszłość finansową dziecka przez gromadzenie kapitału. Po zakończeniu trwania umowy zgromadzone środki zostaną wypłacone i mogą być przeznaczone na dowolny cel – od opłacenia czesnego za studia, po wkład własny na mieszkanie.

Polisa JuniorGo ma na celu zabezpieczenie dziecka na wypadek różnych trudnych sytuacji, takich jak np. śmierć rodzica. Wariant rozszerzony przewiduje ochronę na wypadek poważnej choroby lub zaistnienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia JuniorGo?

Ubezpieczenie dla dziecka JuniorGo może wykupić rodzic, zarówno biologiczny, jak i adopcyjny.

Osoba zawierająca umowę powinna być w wieku pomiędzy 18 i 75 lat.

Umowę podpisuje się na czas od 10 do 25 lat, minimalna podstawowa suma ubezpieczenia wynosi 20 000 złotych.

Co zawiera ubezpieczenie JuniorGo?

Polisa JuniorGO jest dostępna w wersji podstawowej oraz wersji rozszerzonej. W wariancie podstawowym główne cele ubezpieczenia to:

 • gromadzenie pieniędzy na przyszłość – składki wpłacane przez rodziców budują kapitał, środki zostaną wypłacone dziecku po zakończeniu okresu trwania umowy,
 • zapewnienie ochrony w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, ubezpieczającego lub ubezpieczonego dziecka w czasie ochrony ubezpieczeniowej – wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aviva jest zobowiązane do spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie JuniorGo jest dość elastyczne jak na produkt ubezpieczeniowy. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe warianty, takie jak:

 • ochrona w sytuacji, gdy ubezpieczone dziecko ciężko zachoruje – towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się, by w takiej sytuacji wypłacić do 80 000 złotych na leczenie i rehabilitacje, ubezpieczyciel pokrywa także koszty pobytu w szpitalu oraz lekarstwa,
 • odszkodowanie na wypadek śmierci ubezpieczonego dziecka – świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego dziecka jest równe 100% sumy ubezpieczenia,
 • zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego dziecka – towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia kosztów opieki medycznej oraz rehabilitacji.

Jakie są ograniczenia w ubezpieczeniu Aviva JuniorGo?

W polisie dla dziecka JuniorGo Aviva nie ponosi odpowiedzialności, gdy w formularzu wniosku ubezpieczeniowego lub w innych pismach wymaganych do umowy ubezpieczenia zawarto informacje niezgodne z prawdą, lub zatajono niektóre okoliczności zdrowotne. 

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą podstawy, jak i osobno każdej umowy dodatkowej. Przykładowo, w razie poważnego zachorowania, polisa nie ma zastosowania, gdy:

 • Aviva wypłaciła świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór, ale w ciągu 12 miesięcy doszło do zachorowania na inną chorobę nowotworową,
 • do poważnego zachorowania doszło w ciągu pierwszych 90 dni ochrony i nie było ono następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • w okresie 5 lat od podpisania umowy u ubezpieczonego zdiagnozowano chorobę przewlekłą: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub chorobę niedokrwienną serca.

W OWU umowy dodatkowej ubezpieczenia dotyczącej świadczenia szpitalnego można także znaleźć wyszczególnione sytuacje, których nie obejmuje polisa JuniorGo. Należy do nich np. konieczność wdrożenia leczenia podczas pobytu w szpitalu w ciągu pierwszych 90 dni ochrony.

Natomiast w dodatkowej umowie ubezpieczenia w razie niezdolności do pracy znajduje się zapis o tym, że polisa nie obejmuje niezdolności do pracy krótszej niż 12 miesięcy ani takiej, która nie ma charakteru trwałego i nieodwracalnego.

Przed wykupieniem ubezpieczenia należy dokładnie sprawdzić w OWU, w jakich sytuacjach świadczenie nie zostanie wypłacone, by uniknąć rozczarowania w trudnej sytuacji.

Ile kosztuje polisa na życie JuniorGo?

Minimalna składka z tytułu umowy ubezpieczenia (w wersji podstawowej) wynosi 120 złotych miesięcznie. Wysokość składki zależy od ustalonej z ubezpieczycielem częstotliwości wpłacania części kapitału (ubezpieczający może uiszczać opłaty w wybranej przez siebie formie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie).

Warto wiedzieć, że wysokość składki inwestycyjnej oraz wysokość sum ubezpieczenia z tytułu umów dodatkowych podlega corocznej indeksacji. Celem jest ochrona przed skutkami inflacji. Także w polisie JuniorGo ubezpieczający może zrezygnować z indeksacji na własne życzenie

- podkreśla Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń w Rankomat.

Na wysokość składki polisy JuniorGo ma wpływ także liczba zawartych umów – każda dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa wiąże się z należnościami. Na wysokość składki wpływają również takie czynniki jak: aktualny wiek głównego ubezpieczonego czy też jego możliwości finansowe.

Aviva JuniorGo – wysokość składek polisy ochronno-inwestycyjnej

Częstotliwość opłacania
składki regularnej
Minimalna składka regularnaMinimalna regularna składka za ochronęMinimalna regularna składka inwestycyjnaMaksymalna regularna składka inwestycyjna
co miesiąc120 zł50 zł50 zł1 000 zł
co kwartał360 zł150 zł150 zł3 000 zł
co pół roku720 zł300 zł300 zł6 000 zł
co rok1440 zł600 zł600 zł12 000 zł

Tabela 1. Opracowanie na podstawie oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego Aviva z 10.03.2021 r.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie JuniorGo łączy w sobie właściwości polisy ochronnej i inwestycyjnej. Jej główny cel to zabezpieczenie finansowe przyszłości dziecka

2. Ubezpieczenie JuniorGo może wykupić rodzic biologiczny lub adopcyjny, jedyny wymóg to wiek pomiędzy 18 i 75 lat

3. Minimalna składka z tytułu umowy ubezpieczenia wynosi 120 złotych miesięcznie

4. Polisa JuniorGo chroni także na wypadek śmierci ubezpieczającego oraz, jeśli została rozszerzona – w sytuacji poważnego zachorowania, śmierci ubezpieczonego itp.

Polisa dla dziecka JuniorGo - najczęściej zadawane pytania

 1. Kim jest uposażony w ubezpieczeniu JuniorGo i czy można wskazać kilka takich osób?

  Uposażony to osoba, która została uprawniona przez ubezpieczonego do otrzymania części świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać kilku uposażonych i określić ich udział w przysługującej im części świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli tego nie zrobi, uważa się, że udziały są równe.
 2. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia można zmienić częstotliwość opłacania składek?

  Tak, ubezpieczający może wnioskować o zmianę częstotliwości opłacania składki regularnej z tytułu umowy ubezpieczenia. Możliwe jest także podwyższenie wysokości składek oraz rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w OWU.
 3. Czy polisę JuniorGo można rozszerzyć o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

  Tak, ubezpieczenie JuniorGo można rozszerzyć o dodatkową umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje sytuacje, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku doszło do śmierci (w ciągu 180 dni od wypadku) lub trwałego uszczerbku na zdrowia (w ciągu 12 miesięcy od wypadku).