Ubezpieczenie na życie w Warszawie gwarantuje wypłatę określonej sumy z tytułu śmierci, wypadku komunikacyjnego, zachorowania czy operacji. Minimalna wysokość składki miesięcznej wynosi już 20 złotych. Porównujemy ofertę kilku towarzystw.

Ubezpieczenie na życie w Warszawie w wersji podstawowej chroni bliskich w razie nagłej śmierci ubezpieczonego – firmy ubezpieczeniowe zobowiązują się do wypłaty wysokiego odszkodowania z tytułu zgonu. Kwoty odszkodowań są różne, w zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do śmierci. Na wysokość świadczenia ma wpływ także wysokość opłacanej składki. Najniższa suma ubezpieczenia może wynieść 10 000 zł, natomiast najwyższa – powyżej 500 000 złotych.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie w Warszawie?

Ubezpieczenia na życie w Warszawie to nie tylko umowa podstawowa (wtedy TU wypłaca odszkodowanie uposażonym za śmierć ubezpieczonego). Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą wybierać również pomiędzy różnorodnymi umowami dodatkowymi. To m.in.:

 • operacjaPZU gwarantuje pomoc finansową w przypadku ponad 600 zabiegów chirurgicznych. Odszkodowanie można przeznaczyć na leczenie i rehabilitację konieczne po operacji, wysokość odszkodowania wynosi od 5% do nawet 100% sumy ubezpieczenia. Operacje zostały podzielone na 5 klas, im niższa klasa, tym mniejsze świadczenie. Warunkiem, jaki stawia PZU, jest przeprowadzenie zabiegu w placówce medycznej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
   
 • pobyt w szpitalu – z tytułu wypadku lub zachorowania ubezpieczony może otrzymywać odszkodowanie za każdy dzień spędzony w szpitalu, tak jest np. w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa. Wysokość zasiłku szpitalnego może wynieść od 50 do nawet 200 złotych za dzień, a jeśli pobyt w szpitalu wynika z nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest podwójne świadczenie;
   
 • powiększenie się rodziny – firmy ubezpieczeniowe gwarantują wsparcie finansowe także wtedy, gdy w rodzinie urodzi się dziecko. Wariant ten interesuje w szczególności młode pary planujące dziecko. Zgodnie z ofertą Generali wysokość świadczenia z tego tytułu wynosi do 1600 złotych, ubezpieczyciel wspiera finansowo także te pary, którym urodziło się martwe dziecko – w takiej sytuacji odszkodowanie może wynieść do nawet 4 000 złotych;
   
 • śmierć bliskich ubezpieczonego – wielu ubezpieczycieli oferuje pakiet, który chroni ubezpieczonego przed utratą bliskich, np. współmałżonka lub rodziców. Taka polisa jest dostępna np. w Generali – odszkodowanie może wynieść nawet 20 000 złotych.;
   
 • uszkodzenia ciałapolisa na życie może także chronić przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Przykładowo, ubezpieczenie w Nationale-Nederlanden zapewnia świadczenie do 15 000 złotych, jeśli doszło do złamania lub zwichnięcia oraz do 150 000 złotych, gdy uszczerbek na zdrowiu jest trwały. W cenie ubezpieczenia dostępny jest Pakiet Ortopeda, czyli szybkie terminy wizyt i konsultacji lekarskich oraz badania diagnostyczne bez żadnych dodatkowych dopłat;
   
 • ciężkie zachorowanie – polisa na życie może obejmować również sytuacje, w których doszło do poważnego zachorowania. Taką ofertę ma np. firma ubezpieczeniowa Pru – ubezpieczyciel zobowiązuje się do sfinansowania badań lekarskich i rehabilitacji, deklaruje także, że pokryje koszty zakupu leków oraz transportu do i ze szpitala. Niektóre produkty ubezpieczeniowe zapewniają ochronę nawet przed schorzeniami będącymi konsekwencjami smogu – ta opcja w szczególności zainteresuje mieszkańców miast z dużą liczbą dni smogowych w roku;
   
 • zdiagnozowanie nowotworu – polisa na życie może chronić także na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. W przypadku onkopolisy Nationale-Nederlanden ubezpieczony może liczyć na świadczenie w wysokości do nawet 500 000 złotych. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach – Ona i On, ze względu na specyfikację schorzeń u mężczyzn i kobiet.

Jakie ubezpieczenie na życie w Warszawie?

Ubezpieczenie na życie w Warszawie można wykupić indywidualnie lub grupowo. Polisa indywidualna oznacza, że umowa jest zawierana pomiędzy firmą ubezpieczeniową a konkretną osobą. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia w określonych sytuacjach odszkodowania, natomiast ubezpieczony – do opłacania składki. Polisa grupowa to ubezpieczenie, które jest zawierane pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i pracodawcą. 

Polisy grupowe są zazwyczaj tańsze niż polisy indywidualne, wynika to z dużej liczby osób, które przystępują do ubezpieczenia. Czasami pracodawca zobowiązuje się do opłacania składek w imieniu pracownika – wtedy ochrona jest dla niego darmowa. 

Polisa grupowa to gotowy produkt – zainteresowany wybiera spośród określonych wariantów, natomiast polisa indywidualna jest bardziej elastyczna – można ją dopasować do własnych potrzeb. Różnice można dostrzec także w zakresie ochrony (w przypadku polisy indywidualnej jest on wyższy) oraz wysokości odszkodowania (polisy grupowe wiążą się często z niższą sumą ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na życie w Warszawie może być ważne przez określony czas – z reguły umowa główna jest podpisywana na 5 lat, natomiast umowy dodatkowe – na rok. Dostępne są także polisy bezterminowe. W firmie ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden można wykupić ubezpieczenie na życie, która obowiązuje aż do śmierci. Ochroną może zostać objęta osoba, która ukończyła 55 rok życia, ale nie ukończyła jeszcze 76 roku życia, dożywotnie ubezpieczenie można rozszerzyć o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji, odszkodowanie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, a także polisę na wypadek hospitalizacji, operacji oraz trwałego inwalidztwa.

Poza wymienionymi przykładami w Warszawie są dostępne także inne polisy. Jakie?

 • NNW – na wypadek nieszczęśliwego wypadku – polisa zapewnia pomoc medyczną oraz wsparcie finansowe w razie wypadku lub choroby dorosłego/dziecka. W towarzystwie ubezpieczeniowym PZU poza wypłatą odszkodowania ubezpieczony może liczyć także na wizytę domową lekarza lub pielęgniarki oraz dowóz na rehabilitację.
   
 • Inwestycyjne – polisa pozwala inwestować i pomnażać zgromadzone środki na przyszłość. Większość ubezpieczycieli ustala sumę ubezpieczenia na podstawie sumy wpłaconych składek lub aktualnej wartości rachunku, dzięki czemu kapitał jest zabezpieczony przed stratą inwestycyjną. Taką ofertę proponuje swoim klientom np. Generali.
   
 • Na wypadek poważnego zachorowania – polisa na życie może chronić w sytuacji, w której doszło do poważnego zachorowania, niektóre produkty obowiązują także wtedy, gdy zdiagnozowano raka. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie w Warta – gwarantuje ono wysokie odszkodowanie do 200 000 złotych, jeśli u ubezpieczonego wykryto nowotwór.
   
 • Posagowe – polisa ma na celu odłożenie środków na przyszłość dziecka. Suma uiszczonych wpłat zostanie przekazana ubezpieczonemu po ukończeniu 18 roku życia. Minimalna miesięczna wpłata może wynosić mniej niż 100 zł, tak działa np. ubezpieczenie posagowe w Pru.

Na jaką sumę kupić ubezpieczenie na życie w Warszawie?

Przed zakupem ubezpieczenia na życie w Warszawie należy dokładnie zapoznać się z warunkami polisy. Szczególnie ważnym aspektem jest suma ubezpieczenia (inaczej SU), czyli wysokość świadczenia wypłacanego ubezpieczonemu w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową. Wysokość SU między innymi od zadeklarowanej składki miesięcznej – jeśli ubezpieczony wpłaca miesięcznie 25-30 złotych, może liczyć na świadczenie z tytułu zgonu rzędu około 10-20 000 złotych. Gdy jednak wybierze wyższy wariant z droższą składką, wzrasta wysokość odszkodowania.

Przykładowe sumy ubezpieczenia w polisie na życie

ZdarzenieSkładka 30 zł miesięcznieSkładka 65 zł miesięcznie

Składka 80 zł miesięcznie

Zgon

25 000 zł

50 000 zł55 000 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

50 000 zł100 000 zł110 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

75 000 zł150 000 zł165 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

75 000 zł150 000 zł165 000 zł

Zgon w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

35 000 zł60 000 zł86 000 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty ERGO Hestia Dla Mnie z dnia 10.05.2021 r.

Ile zarabiają mieszkańcy Warszawy?

Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w rankingu mediany (wartości środkowej) dochodów pracowników najemnych – wynika z danych GUS. Roczna mediana dochodów w stolicy naszego kraju wynosi 55 110 złotych. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Wrocław, z zarobkami rzędu 46 434 złotych rocznie, natomiast na trzecim – Kraków (mediana zarobków wyniosła 45 506 złotych).

Podobnie prezentują się dane portalu statystycznego numbeo.com. Zgodnie z nimi w Warszawie zarabia się miesięcznie średnio 4 475 złotych netto, natomiast na drugim i trzecim miejscu są Wrocław oraz Kraków z zarobkami miesięcznymi w wysokości odpowiednio: 3 573 oraz 3 465 złotych netto. W tych trzech miastach zarobki są o wiele większe niż np. w Toruniu, Poznaniu czy też Łodzi.

Zarobki w Warszawie i w innych miastach w Polsce

Miasto

Średnie wynagrodzenie miesięczne netto

WARSZAWA

4486 

Wrocław

3555 zł

Kraków

3512 zł

Toruń

3313 zł

Poznań

3123 zł

Szczecin

3055 zł

Łódź

2945 zł

Olsztyn

2625 zł

Kielce

2567 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie danych numbeo.com z 10.05.2021 r.

Ile kosztuje życie w Warszawie?

Ponieważ najem mieszkania, zakupy spożywcze, a także inne koszty życia w Warszawie są wyższe niż w innych miastach, wybierając ubezpieczenie na życie, trzeba dostosować warunki polisy do własnych możliwości finansowych oraz sytuacji rodzinnej. Na szczęście cena ubezpieczenia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jest tak niska, że każdy może sobie na nie pozwolić. 

Koszty życia oraz ceny polis na życie w Warszawie

Składka miesięczna – polisa na życie Generali

od 20 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Ergo Hestia

od 20 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Signal Iduna

od 25 zł

Internet

64 zł

Transport publiczny – bilet miesięczny

110 zł

Trzydaniowy posiłek dla 2 osób w restauracji średniej klasy

160 zł

Wydatki podstawowe związane z wynajmem mieszkania (opłata za prąd, ogrzewanie, wodę, śmieci)

830 zł

Opłata miesięczna za przedszkole dla dziecka

1 737 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania poza centrum miasta

11 074 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania w centrum miasta

17 565 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych numbeo.com z 10.05.2021 r. oraz ofert wybranych TU.

Wypadki komunikacyjne a ubezpieczenie na życie w Warszawie

Wykupując ubezpieczenie na życie w Warszawie, warto się zainteresować rozszerzeniem polisy o ochronę powypadkową. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego doszło do 1774 wypadków drogowych, w których ucierpiało 2013 osób, natomiast liczba zmarłych wyniosła 286. Tym samym województwo to zajmuje szóste miejsce w rankingu województw z największą liczbą wypadków (wyżej znalazły się pomorskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie oraz łódzkie). Ochronę od następstw wypadków komunikacyjnych zapewnia np. firma ubezpieczeniowa ERGO Hestia.

Polisa zapewnia wysokie świadczenia z tytułu śmierci kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczony może liczyć również na wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu oraz zwrot poniesionych i udokumentowanych przez poszkodowanych kosztów.

Ile za ubezpieczenie na życie zapłacą mieszkańcy Warszawy?

Wysokość składki podstawowej, np. w towarzystwie ubezpieczeniowym Generali, wynosi od 20 złotych miesięcznie. Cena ubezpieczenia zależy jednak od wielu czynników. Wpływają na nią: 

 • czas trwania umowy – im jest ona dłuższa, tym towarzystwo ubezpieczeniowe jest bardziej skłonne, by udzielić zniżki na cały produkt,
 • częstotliwość opłacania składki – ubezpieczenie z zadeklarowaną składką miesięczną jest droższe od polisy, za którą płaci się jednorazowo, np. raz na rok,
 • liczba ubezpieczonych – polisę można wykupić dla bliskich, dostępne są także ubezpieczenia grupowe – im więcej osób podlega ochronie, tym niższa jest cena za całość,
 • stan zdrowia ubezpieczonego – ubezpieczyciel może poprosić zainteresowanego o wypełnienie ankiety medycznej. Formularz ma na celu określenie stopnia ryzyka podejmowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe – jeśli jest ono wysokie, polisa może być droższa,
 • suma ubezpieczenia – im wyższe odszkodowanie, tym droższe będzie ubezpieczenie, w Generali przy najniższej składce odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 40 000 złotych, natomiast przy najwyższej – nawet 70 000 złotych,
 • wiek ubezpieczonego – jeśli polisę wykupuje osoba młodsza, składka jest z reguły niższa, wynika to z niewielkiego ryzyka podejmowanego przez firmę ubezpieczeniową,
 • zakres ubezpieczenia – każda dodatkowa umowa do ubezpieczenia powoduje wzrost składki i co za tym idzie – wzrost jego ceny ostatecznej.

Wysokość składki podstawowej ubezpieczenia na życie w Warszawie wynosi minimum 20 złotych miesięcznie, jednak całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Wpływają na nią między innymi: czas trwania umowy, częstotliwość opłacania składek, liczba ubezpieczonych podlegających ochronie, stan zdrowia ubezpieczonego, suma ubezpieczenia, a także wiek wykupującego. Zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, koniecznie trzeba sprawdzić warunki polisy i przeanalizować je, nie tylko pod kątem potrzeb, lecz także możliwości finansowych i sytuacji rodzinnej

– mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Na co uważać przy zakupie polisy na życie w Warszawie?

Przed zakupem każdej polisy warto zapoznać się z OWU i listą wyłączeń odpowiedzialności, czyli wykazem sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

Standardowo odszkodowanie nie przysługuje, gdy do śmierci doszło w wyniku czynnego udziału w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego oraz czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy śmierć ubezpieczonego wynika z samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę ubezpieczonego.

Inne mniej oczywiste wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na życie:

 • leczenie niepłodności,
 • leczenie wirusa HIV,
 • operacja zmiany płci,
 • poddanie się eksperymentowi medycznemu,
 • umyślne nadużycie środków farmakologicznych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

Bardzo ważna jest także karencja, czyli okres, w którym, mimo podpisania umowy, nie zostanie jeszcze wypłacone świadczenie. Karencja w polisie na życie może wynosić od 1 miesiąca do kilku lat, zależnie od rodzaju zdarzenia – w przypadku polisy z ochroną na wypadek powiększenia się rodziny wynosi ona np. 9 miesięcy. Wszystkie sytuacje, na które może opiewać polisa, są zawsze dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Jeśli zainteresowany ma wątpliwości związane z ofertą, najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić go o doprecyzowanie warunków umowy.

Źródła:
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/jakosc-zycia/stratyfikacja-dochodowa-mieszkancow-miast,5,1.html
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Krakow-Cracow
https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Ważne informacje

1. Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w rankingu miast, w których najlepiej się zarabia

2. W Warszawie można wykupić ubezpieczenie na życie w formie podstawowej lub rozszerzonej – tak, by chroniło ono także ubezpieczonego

3. Wysokość składki wynosi minimum 20 złotych miesięcznie, jednak całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników.

4. Przed zakupem polisy warto zapoznać się z OWU i listą wyłączeń odpowiedzialności, a także okresem karencji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w Warszawie

 1. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie w Warszawie?

  W celu wybrania najkorzystniejszej ceny należy porównać ze sobą różne produkty ubezpieczeniowe pod względem takich kryteriów jak suma ubezpieczenia, wysokość składki, wykluczenia odpowiedzialności czy też czas trwania umowy. Można to zrobić szybko i wygodnie w sposób automatyczny, za pomocą tzw. kalkulatorów ubezpieczeń.

 2. Czy ubezpieczenie na życie w Warszawie wiąże się z wieloma formalnościami?

  Ubezpieczenie na życie można wykupić podczas spotkania z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego lub zdalnie. W przypadku tej drugiej opcji wszelkie formalności są ograniczone do minimum. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga żadnych dokumentów finansowych ani też zaświadczeń od pracodawcy, niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą poprosić o wypełnienie ankiety medycznej lub skierować na badania lekarskie.

 3. Czy można zawiesić opłacanie składki w ubezpieczeniu na życie?

  W określonych w umowie sytuacjach (np. w drugą rocznicę posiadania polisy oraz przy braku zaległości w opłacaniu składek) można zawiesić opłacanie składki na wskazany czas.

 4. Czy z polisy na życie można zrezygnować?

  Tak, jeśli zainteresowany się rozmyślił, może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej podpisania. Po tym czasie to również możliwe, ale trzeba liczyć się z utratą części wpłaconych składek.

 5. Czy warunki umowy ubezpieczeniowej mogą zostać zmienione?

  To zależy od umowy – w niektórych przypadkach możliwe jest elastyczne modyfikowanie warunków polisy po jej podpisaniu. Najczęściej jest to możliwe w każdą rocznicę umowy polisowej.