Ubezpieczenie na życie w Warszawie gwarantuje wypłatę określonej sumy z tytułu śmierci, wypadku komunikacyjnego, zachorowania czy operacji. Minimalna wysokość składki miesięcznej wynosi już 20 złotych. Porównujemy ofertę kilku towarzystw.

Ubezpieczenie na życie w Warszawie w wersji podstawowej chroni bliskich w razie nagłej śmierci ubezpieczonego – firmy ubezpieczeniowe zobowiązują się do wypłaty wysokiego odszkodowania z tytułu zgonu. Kwoty odszkodowań są różne, w zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do śmierci. Na wysokość świadczenia ma wpływ także wysokość opłacanej składki. Najniższa suma ubezpieczenia może wynieść 10 000 zł, natomiast najwyższa – powyżej 500 000 złotych.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie w Warszawie?

Ubezpieczenia na życie w Warszawie to nie tylko umowa podstawowa (wtedy TU wypłaca odszkodowanie uposażonym za śmierć ubezpieczonego). Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą wybierać również pomiędzy różnorodnymi umowami dodatkowymi. To m.in.:

 • operacjaPZU gwarantuje pomoc finansową w przypadku ponad 600 zabiegów chirurgicznych. Odszkodowanie można przeznaczyć na leczenie i rehabilitację konieczne po operacji, wysokość odszkodowania wynosi od 5% do nawet 100% sumy ubezpieczenia. Operacje zostały podzielone na 5 klas, im niższa klasa, tym mniejsze świadczenie. Warunkiem, jaki stawia PZU, jest przeprowadzenie zabiegu w placówce medycznej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym;
   
 • pobyt w szpitalu – z tytułu wypadku lub zachorowania ubezpieczony może otrzymywać odszkodowanie za każdy dzień spędzony w szpitalu, tak jest np. w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa. Wysokość zasiłku szpitalnego może wynieść od 50 do nawet 200 złotych za dzień, a jeśli pobyt w szpitalu wynika z nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest podwójne świadczenie;
   
 • powiększenie się rodziny – firmy ubezpieczeniowe gwarantują wsparcie finansowe także wtedy, gdy w rodzinie urodzi się dziecko. Wariant ten interesuje w szczególności młode pary planujące dziecko. Zgodnie z ofertą Generali wysokość świadczenia z tego tytułu wynosi do 1600 złotych, ubezpieczyciel wspiera finansowo także te pary, którym urodziło się martwe dziecko – w takiej sytuacji odszkodowanie może wynieść do nawet 4 000 złotych;
   
 • śmierć bliskich ubezpieczonego – wielu ubezpieczycieli oferuje pakiet, który chroni ubezpieczonego przed utratą bliskich, np. współmałżonka lub rodziców. Taka polisa jest dostępna np. w Generali – odszkodowanie może wynieść nawet 20 000 złotych.;
   
 • uszkodzenia ciałapolisa na życie może także chronić przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Przykładowo, ubezpieczenie w Nationale-Nederlanden zapewnia świadczenie do 15 000 złotych, jeśli doszło do złamania lub zwichnięcia oraz do 150 000 złotych, gdy uszczerbek na zdrowiu jest trwały. W cenie ubezpieczenia dostępny jest Pakiet Ortopeda, czyli szybkie terminy wizyt i konsultacji lekarskich oraz badania diagnostyczne bez żadnych dodatkowych dopłat;
   
 • ciężkie zachorowanie – polisa na życie może obejmować również sytuacje, w których doszło do poważnego zachorowania. Taką ofertę ma np. firma ubezpieczeniowa Pru – ubezpieczyciel zobowiązuje się do sfinansowania badań lekarskich i rehabilitacji, deklaruje także, że pokryje koszty zakupu leków oraz transportu do i ze szpitala. Niektóre produkty ubezpieczeniowe zapewniają ochronę nawet przed schorzeniami będącymi konsekwencjami smogu – ta opcja w szczególności zainteresuje mieszkańców miast z dużą liczbą dni smogowych w roku;
   
 • zdiagnozowanie nowotworu – polisa na życie może chronić także na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. W przypadku onkopolisy Nationale-Nederlanden ubezpieczony może liczyć na świadczenie w wysokości do nawet 500 000 złotych. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach – Ona i On, ze względu na specyfikację schorzeń u mężczyzn i kobiet.

A jak wygląda czystość powietrza w stolicy?

Czystość powietrza w Warszawie była przez lata przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Mimo znaczącej poprawy w ostatnich latach miasto nadal boryka się z problemami związanymi ze smogiem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Zgodnie z aktualnymi danymi o stanie powietrza stężenie szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 w niektórych okresach przekracza dopuszczalne normy, co może wpływać na zdrowie mieszkańców.

Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni odpowiednią ochronę w przypadku problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Na jakie opcje możesz się zdecydować?

Ubezpieczenie na życie w Warszawie można wykupić indywidualnie lub grupowo. Polisa indywidualna oznacza, że umowa jest zawierana pomiędzy firmą ubezpieczeniową a konkretną osobą. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia w określonych sytuacjach odszkodowania, natomiast ubezpieczony – do opłacania składki. Polisa grupowa to ubezpieczenie, które jest zawierane pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i pracodawcą. 

Polisy grupowe są zazwyczaj tańsze niż polisy indywidualne, wynika to z dużej liczby osób, które przystępują do ubezpieczenia. Czasami pracodawca zobowiązuje się do opłacania składek w imieniu pracownika – wtedy ochrona jest dla niego darmowa. 

Polisa grupowa to gotowy produkt – zainteresowany wybiera spośród określonych wariantów, natomiast polisa indywidualna jest bardziej elastyczna – można ją dopasować do własnych potrzeb. Różnice można dostrzec także w zakresie ochrony (w przypadku polisy indywidualnej jest on wyższy) oraz wysokości odszkodowania (polisy grupowe wiążą się często z niższą sumą ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na życie w Warszawie może być ważne przez określony czas – z reguły umowa główna jest podpisywana na 5 lat, natomiast umowy dodatkowe – na rok. Dostępne są także polisy bezterminowe. W firmie ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden można wykupić ubezpieczenie na życie, która obowiązuje aż do śmierci. Ochroną może zostać objęta osoba, która ukończyła 55 rok życia, ale nie ukończyła jeszcze 76 roku życia, dożywotnie ubezpieczenie można rozszerzyć o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji, odszkodowanie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, a także polisę na wypadek hospitalizacji, operacji oraz trwałego inwalidztwa.

Poza wymienionymi przykładami w Warszawie są dostępne także inne polisy. Jakie?

 • NNW – na wypadek nieszczęśliwego wypadku – polisa zapewnia pomoc medyczną oraz wsparcie finansowe w razie wypadku lub choroby dorosłego/dziecka. W towarzystwie ubezpieczeniowym PZU poza wypłatą odszkodowania ubezpieczony może liczyć także na wizytę domową lekarza lub pielęgniarki oraz dowóz na rehabilitację.
   
 • Inwestycyjne – polisa pozwala inwestować i pomnażać zgromadzone środki na przyszłość. Większość ubezpieczycieli ustala sumę ubezpieczenia na podstawie sumy wpłaconych składek lub aktualnej wartości rachunku, dzięki czemu kapitał jest zabezpieczony przed stratą inwestycyjną. Taką ofertę proponuje swoim klientom np. Generali.
   
 • Na wypadek poważnego zachorowania – polisa na życie może chronić w sytuacji, w której doszło do poważnego zachorowania, niektóre produkty obowiązują także wtedy, gdy zdiagnozowano raka. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie w Warta – gwarantuje ono wysokie odszkodowanie do 200 000 złotych, jeśli u ubezpieczonego wykryto nowotwór.
   
 • Posagowe – polisa ma na celu odłożenie środków na przyszłość dziecka. Suma uiszczonych wpłat zostanie przekazana ubezpieczonemu po ukończeniu 18 roku życia. Minimalna miesięczna wpłata może wynosić mniej niż 100 zł, tak działa np. ubezpieczenie posagowe w Pru.

Zobacz, jaka suma ubezpieczenia będzie dla Ciebie najlepsza

Wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia to kluczowy element, który zapewnia spokój i bezpieczeństwo finansowe. Warto dokładnie analizować swoje potrzeby i możliwości, aby wybrać sumę ubezpieczenia adekwatną do własnej sytuacji życiowej. Poniżej przedstawiamy tabelę, która pomoże Ci ocenić, jaka suma ubezpieczenia może okazać się najbardziej odpowiednia dla Ciebie.

Koszt polisy na życie

Zdarzenie

Składka 30 zł miesięcznie

Składka 65 zł miesięcznie

Składka 80 zł miesięcznie

Zgon

25 000 zł

50 000 zł

55 000 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

50 000 zł

100 000 zł

110 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

75 000 zł

150 000 zł

165 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

75 000 zł

150 000 zł

165 000 zł

Zgon w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

35 000 zł

60 000 zł

86 000 zł

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU (19.01.2024).

Jakie zarobki w stolicy?

Zarobki w Warszawie odzwierciedlają dynamiczny rynek pracy oraz wysoki poziom konkurencji pomiędzy firmami, co skutkuje atrakcyjnymi pakietami wynagrodzeń dla pracowników. W sektorze IT, finansów, a także w zarządzaniu średnie wynagrodzenia często przekraczają średnią krajową, co czyni Warszawę atrakcyjnym miejscem dla kariery zawodowej. Jednakże warto zauważyć, że wysokie zarobki idą w parze z wyższym kosztem życia w stolicy, co wpływa na ogólny bilans finansowy mieszkańców. Dlatego też, decydując się na pracę w Warszawie, warto dokładnie przeanalizować nie tylko potencjalne zarobki, ale również wydatki związane z życiem w stolicy.

Średnie miesięczne zarobki

Miasto

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto

Warszawa

4486 zł

Wrocław

3555 zł

Kraków

3512 zł

Tabela 2. Źródło: numbeo.com (19.01.2024).

Jakie są koszty związane z życiem w Warszawie? 

Koszty życia w Warszawie mogą być różne w zależności od indywidualnych potrzeb i stylu życia. Poniżej prezentujemy tabelę, która przedstawia orientacyjne koszty związane z życiem w stolicy.

Koszty życia w Warszawie

Składka miesięczna – polisa na życie Generali

od 20 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Ergo Hestia

od 20 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Signal Iduna

od 25 zł

Internet

64 zł

Transport publiczny – bilet miesięczny

110 zł

Trzydaniowy posiłek dla 2 osób w restauracji średniej klasy

160 zł

Wydatki podstawowe związane z wynajmem mieszkania (opłata za prąd, ogrzewanie, wodę, śmieci)

830 zł

Opłata miesięczna za przedszkole dla dziecka

1 737 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania poza centrum miasta

11 074 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania w centrum miasta

17 565 zł

Tabela 3. Orientacyjne miesięczne koszty związane z życiem w Warszawie. Źródło: numbeo.com (19.01.2024).

Ile zapłacisz jako mieszkaniec Warszawy? 

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń dostosowanych do ich potrzeb.  Cena ubezpieczenia zależy jednak od wielu czynników. Wpływają na nią: 

 • czas trwania umowy – im jest ona dłuższa, tym towarzystwo ubezpieczeniowe jest bardziej skłonne, by udzielić zniżki na cały produkt,
 • częstotliwość opłacania składki – ubezpieczenie z zadeklarowaną składką miesięczną jest droższe od polisy, za którą płaci się jednorazowo, np. raz na rok,
 • liczba ubezpieczonych – polisę można wykupić dla bliskich, dostępne są także ubezpieczenia grupowe – im więcej osób podlega ochronie, tym niższa jest cena za całość,
 • stan zdrowia ubezpieczonego – ubezpieczyciel może poprosić zainteresowanego o wypełnienie ankiety medycznej. Formularz ma na celu określenie stopnia ryzyka podejmowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe – jeśli jest ono wysokie, polisa może być droższa,
 • suma ubezpieczenia – im wyższe odszkodowanie, tym droższe będzie ubezpieczenie, 
 • wiek ubezpieczonego – jeśli polisę wykupuje osoba młodsza, składka jest z reguły niższa, wynika to z niewielkiego ryzyka podejmowanego przez firmę ubezpieczeniową,
 • zakres ubezpieczenia – każda dodatkowa umowa do ubezpieczenia powoduje wzrost składki i co za tym idzie – wzrost jego ceny ostatecznej.

Wysokość składki podstawowej ubezpieczenia na życie w Warszawie wynosi minimum 20 złotych miesięcznie, jednak całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Wpływają na nią między innymi: czas trwania umowy, częstotliwość opłacania składek, liczba ubezpieczonych podlegających ochronie, stan zdrowia ubezpieczonego, suma ubezpieczenia, a także wiek wykupującego. Zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, koniecznie trzeba sprawdzić warunki polisy i przeanalizować je, nie tylko pod kątem potrzeb, lecz także możliwości finansowych i sytuacji rodzinnej

– mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ubezpieczeń na życie w Rankomat.

Na co uważać przy zakupie polisy na życie?

Przed zakupem każdej polisy warto zapoznać się z OWU i listą wyłączeń odpowiedzialności, czyli wykazem sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

Standardowo odszkodowanie nie przysługuje, gdy do śmierci doszło w wyniku czynnego udziału w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego oraz czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy śmierć ubezpieczonego wynika z samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę ubezpieczonego.

Inne mniej oczywiste wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na życie:

 • leczenie niepłodności,
 • leczenie wirusa HIV,
 • operacja zmiany płci,
 • poddanie się eksperymentowi medycznemu,
 • umyślne nadużycie środków farmakologicznych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

Bardzo ważna jest także karencja, czyli okres, w którym, mimo podpisania umowy, nie zostanie jeszcze wypłacone świadczenie. Karencja w polisie na życie może wynosić od 1 miesiąca do kilku lat, zależnie od rodzaju zdarzenia – w przypadku polisy z ochroną na wypadek powiększenia się rodziny wynosi ona np. 9 miesięcy. Wszystkie sytuacje, na które może opiewać polisa, są zawsze dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Jeśli zainteresowany ma wątpliwości związane z ofertą, najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić go o doprecyzowanie warunków umowy.

Gdzie szukać, by nie żałować decyzji?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia to ważna decyzja, która wymaga dokładnego rozważenia wielu czynników. Warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń, która pozwala na analizę ofert różnych ubezpieczycieli, porównanie warunków oraz wybranie najkorzystniejszej opcji, a to wszystko w jednym miejscu, i to bez wychodzenia z domu.

Porównywarka ubezpieczeń online sama wyszukuje najlepszą ofertę. Wystarczy, że uzupełnisz wybrane przez Ciebie najważniejsze parametry, takie jak wiek, stan zdrowia, widełki miesięcznych składek odpowiadające Twojemu budżetowi, oczekiwana suma ubezpieczenia, poszukiwany zakres polisy itd.
 

Źródła:
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/jakosc-zycia/stratyfikacja-dochodowa-mieszkancow-miast,5,1.html
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Krakow-Cracow
https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Ważne informacje

1. Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w rankingu miast, w których najlepiej się zarabia

2. W Warszawie można wykupić ubezpieczenie na życie w formie podstawowej lub rozszerzonej – tak, by chroniło ono także ubezpieczonego

3. Wysokość składki wynosi minimum 20 złotych miesięcznie, jednak całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników.

4. Przed zakupem polisy warto zapoznać się z OWU i listą wyłączeń odpowiedzialności, a także okresem karencji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w Warszawie

 1. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie w Warszawie?

  W celu wybrania najkorzystniejszej ceny należy porównać ze sobą różne produkty ubezpieczeniowe pod względem takich kryteriów jak suma ubezpieczenia, wysokość składki, wykluczenia odpowiedzialności czy też czas trwania umowy. Można to zrobić szybko i wygodnie w sposób automatyczny, za pomocą tzw. kalkulatorów ubezpieczeń.

 2. Czy ubezpieczenie na życie w Warszawie wiąże się z wieloma formalnościami?

  Ubezpieczenie na życie można wykupić podczas spotkania z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego lub zdalnie. W przypadku tej drugiej opcji wszelkie formalności są ograniczone do minimum. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga żadnych dokumentów finansowych ani też zaświadczeń od pracodawcy, niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą poprosić o wypełnienie ankiety medycznej lub skierować na badania lekarskie.

 3. Czy można zawiesić opłacanie składki w ubezpieczeniu na życie?

  W określonych w umowie sytuacjach (np. w drugą rocznicę posiadania polisy oraz przy braku zaległości w opłacaniu składek) można zawiesić opłacanie składki na wskazany czas.

 4. Czy z polisy na życie można zrezygnować?

  Tak, jeśli zainteresowany się rozmyślił, może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej podpisania. Po tym czasie to również możliwe, ale trzeba liczyć się z utratą części wpłaconych składek.

 5. Czy warunki umowy ubezpieczeniowej mogą zostać zmienione?

  To zależy od umowy – w niektórych przypadkach możliwe jest elastyczne modyfikowanie warunków polisy po jej podpisaniu. Najczęściej jest to możliwe w każdą rocznicę umowy polisowej.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w Warszawie?

  Koszt ubezpieczenia na życie może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia czy wybrana suma ubezpieczenia. Średnio cena takiego ubezpieczenia w Warszawie wynosi od 150 do 350 zł miesięcznie.

 7. Na jaką sumę można się ubezpieczyć w Warszawie?

  W Warszawie możliwe jest ubezpieczenie na różne kwoty. Wybór odpowiedniej sumy powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych.