Ubezpieczenie na życie w Krakowie zapewnia ochronę bliskim ubezpieczonego, gdy go zabraknie. Ubezpieczyciel zobowiązuje się bowiem do wypłaty rodzinie zmarłego określonej sumy. Ile kosztuje taka polisa? Co wpływa na jej cenę? Gdzie szukać najbardziej opłacalnych ofert? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie może kosztować już od 20 zł miesięcznie. Wszystko zależy od tego, na jaki wariant się zdecydujemy.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie w Krakowie?

Ubezpieczenie na życie w Krakowie można wykupić w wersji podstawowej (jest to tzw. umowa główna) lub rozszerzonej (wtedy zainteresowany podpisuje umowy dodatkowe). 

Umowa główna ma na celu zabezpieczenie przyszłości bliskich w razie nagłej śmierci ubezpieczonego – firma zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tytułu zgonu, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i w następstwie wypadku lub zawału serca czy udaru mózgu.

Kwotę świadczenia wybiera ubezpieczony. Zależy ona między innymi od wysokości wpłacanych składek. Przykładowo, w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Hestia najniższa suma ubezpieczenia wynosi od 25 000 do nawet 100 000 zł, w zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do śmierci.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie można rozszerzyć zgodnie z potrzebami. Umowy dodatkowe poszerzają zakres ochrony m.in. o:

 • pobyt w szpitalu – w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa wysokość składki miesięcznej jest ustalana indywidualnie, a odszkodowanie może wynieść od 50 do nawet 200 zł dziennie;
   
 • poważne zachorowanie – w ramach rozszerzonej polisy ubezpieczony może liczyć na łatwy i szybki dostęp do różnorodnych usług medycznych, a także odszkodowanie, które posłuży do sfinansowania terapii. Dla przykładu, klienci towarzystwa ubezpieczeniowego Pru w ramach polisy mogą liczyć na sfinansowanie badań, leków, rehabilitacji, drugiej opinii medycznej, a nawet transportu do szpitala i z niego;
   
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego – w przypadku wspomnianego ubezpieczenia na życie ERGO Hestia umowa główna zawiera już ochronę od następstw wypadków komunikacyjnych;
   
 • śmierć bliskich ubezpieczonego – w wielu towarzystwach istnieje opcja dokupienia dodatkowej polisy, która chroni przed śmiercią współmałżonka lub partnera, rodziców, a także teściów. W Generali odszkodowanie z tego tytułu może wynieść od 700 do 20 000 zł (w zależności od zdarzenia);
   
 • urodzenie dziecka – po rozszerzeniu polisy głównej o ten wariant ubezpieczony może liczyć na świadczenie z tytułu powiększenia się rodziny. W Generali wynosi ono od 600 do nawet 1600 zł. Ubezpieczyciel wspiera także pary, którym urodziło się martwe dziecko – mogą one liczyć na odszkodowanie w wysokości od 1 600 do 4 000 zł;
   
 • uszkodzenia ciała – dobre ubezpieczenie na życie powinno także pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji przy trwałym uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku. Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie w Nationale-Nederlanden. Polisa gwarantuje odszkodowanie do 15 000 zł w sytuacji, gdy doszło do złamania lub zwichnięcia, oraz do 150 000 zł, jeśli uszczerbek na zdrowiu jest trwały. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na Pakiet Ortopeda, czyli łatwo dostępne wizyty i konsultacje u specjalistów oraz badania diagnostyczne w cenie polisy;
   
 • zabieg chirurgiczny – umowę główną można rozszerzyć także o wariant na wypadek operacji. Taki produkt oferuje np. PZU. Odszkodowanie może wynieść od 5% do nawet 100% sumy ubezpieczenia zadeklarowanej podczas podpisywania umowy głównej;
   
 • zachorowanie na nowotwór – wśród produktów ubezpieczeniowych znalazły się także polisy, które chronią na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. Dobrym przykładem jest onkopolisa Nationale-Nederlanden – gwarantuje ona świadczenie w wysokości nawet 500 000 zł.

Jakie ubezpieczenie na życie w Krakowie?

Ubezpieczenie na życie w Krakowie można wykupić indywidualnie – wtedy umowa jest zawierana pomiędzy firmą ubezpieczeniową a jedną osobą, która zobowiązuje się do regularnego opłacania składek. Dostępne są także polisy grupowe. W ich przypadku umowa jest zawierana pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i pracodawcą, który oferuje taką opcję swoim pracownikom. 

Polisy grupowe są z reguły tańsze niż polisy indywidualne (niekiedy pracodawca zobowiązuje się do opłacenia składki w imieniu pracownika), ale mają mniejszy zakres ochrony. Tymczasem ubezpieczenie indywidualne jest bardzo elastyczne i można je dostosować do własnych potrzeb.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie może być ważne przez określony czas lub bezterminowe. Ta druga opcja jest mniej popularna; skorzystają z niej np. klienci Nationale-Nederlanden.

Firma oferuje umowę ubezpieczenia na życie, która obowiązuje aż do śmierci.

Jakie ubezpieczenia na życie można kupić w Krakowie? Poza klasyczną polisą na życie dostępne są także ubezpieczenia:

 • NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków – taki wariant można wykupić np. w Allianz. Co ciekawe, polisa obejmuje również wyczynowe uprawianie sportu;
   
 • inwestycyjne – polisa nie tylko chroni życie, ale także pozwala inwestować i pomnażać zgromadzone środki. W Generali klienci mają do dyspozycji wiele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego;
   
 • na wypadek poważnego zachorowania – także wywołanego smogiem, który w Krakowie stanowi duży problem. Tego typu ofertę proponuje np. Neuca;
   
 • na wypadek zdiagnozowania nowotworu – firma ubezpieczeniowa Warta oferuje swoim klientom polisę na wypadek zachorowania na nowotwór. Onkopolisa zapewnia wysokie odszkodowanie, sięgające nawet 200 000 zł;
   
 • posagowe – polisa pozwala na odkładanie środków na przyszłość dziecka. Uzbierana kwota jest wypłacana w momencie śmierci ubezpieczonego lub gdy potomek osiągnie dorosły wiek. Tak działa np. ubezpieczenie posagowe w Pru.

Na jaką sumę kupić ubezpieczenie na życie w Krakowie?

Przed zakupem ubezpieczenia na życie w Krakowie należy dokładnie sprawdzić warunki polisy. Najważniejsza jest suma ubezpieczenia, czyli wysokość odszkodowania wypłacanego w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową. 

Wysokość SU zależy w dużej mierze od składki – przykładowo, jeśli ubezpieczony wpłaca miesięcznie 30 zł, może liczyć na SU w wysokości 10 000 zł - 25 000 zł. Gdy jednak podejmie decyzję o wyborze wariantu z wyższą składką, np. w wysokości 75 zł, odszkodowanie wyniesie nawet 4 razy więcej. 

Oczywiście wyższa składka wiąże się z większym zobowiązaniem finansowym, dlatego przed zakupem polisy należy przeanalizować sytuację rodzinną oraz możliwości finansowe.

Przykładowe sumy ubezpieczenia w polisie na życie

ZdarzenieSkładka 25 zł miesięcznieSkładka 55 zł miesięcznie

Składka 75 zł miesięcznie

Zgon

20 000 zł

50 000 zł100 000 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

40 000 zł100 000 zł200 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy

60 000 zł150 000 zł300 000 zł

Zgon w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

60 000 zł150 000 zł300 000 zł

Zgon w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

80 000 zł200 000 zł400 000 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty Signal Iduna JA moje życie z dnia 10.05.2021 r.

Ile zarabia się w Krakowie?

Przy wyborze wariantu i ustalaniu składki trzeba wziąć pod uwagę wysokość pensji. Ile więc zarabiają mieszkańcy Krakowa? Według danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) Kraków zajmował w 2018 roku trzecie miejsce w rankingu mediany (wartości środkowej) dochodów pracowników najemnych. Na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa, z roczną medianą dochodów w wysokości 55 110 zł, a na drugim – Wrocław. Roczna mediana dochodów dla Krakowa wyniosła 45 506 zł, natomiast dla Wrocławia – 46 434 zł. Na największe zarobki mogli liczyć przedstawiciele takich branż jak działalności finansowa i ubezpieczenia, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administracja publiczna i obrona narodowa. 

Co o zarobkach w Krakowie mówi portal statystyczny numbeo.com? Według tego źródła mieszkańcy stolicy Małopolski zarabiają średnio 3 495 zł netto miesięcznie, czyli mniej niż w Warszawie oraz Wrocławiu. Pod względem wysokości zarobków Kraków jednak w dalszym ciągu pozostaje w czołówce polskich miast. Niżej w rankingu znalazły się: Toruń, Poznań, Szczecin, Łódź, Olsztyn oraz Kielce.

Zarobki w Krakowie i w innych miastach w Polsce

Miasto

Średnie wynagrodzenie miesięczne netto

KRAKÓW

3511 zł

Warszawa

4460 zł

Wrocław

3467 zł

Toruń

3313 zł

Poznań

3122 zł

Szczecin

3054 zł

Łódź

2944 zł

Olsztyn

2625 zł

Kielce

2566 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie danych numbeo.com z 10.05.2021 r.

Ile kosztuje życie w Krakowie?

Wybierając wariant dowolnego ubezpieczenia na życie w Krakowie, warto też wziąć pod uwagę koszty życia w tym mieście. To prawda, że najem mieszkania, artykuły spożywcze czy też inne wydatki są w Krakowie niższe niż Warszawie. Życie w stolicy Małopolski kosztuje jednak więcej, niż w innych polskich miastach.

Jak się kształtują wydatki Krakowian i jakie miejsce na ich liście zajmuje ubezpieczenie na życie? Jedzenie czy opłaty za media są znacznie wyższe od minimalnych cen za polisę na życie. Dla przykładu zestawiliśmy 7 kategorii cenowych w porównaniu z ubezpieczeniem.

Koszty życia oraz ceny polis na życie w Krakowie

Składka miesięczna – polisa na życie Signal Iduna

od 25 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Generali

od 20 zł

Składka miesięczna – polisa na życie Ergo Hestia

od 20 zł

Internet

57 zł

Transport publiczny – bilet miesięczny

106 zł

Trzydaniowy posiłek dla 2 osób w restauracji średniej klasy

125 zł

Wydatki podstawowe związane z wynajmem mieszkania (opłata za prąd, ogrzewanie, wodę, śmieci)

673 zł

Opłata miesięczna za przedszkole dla dziecka

974 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania poza centrum miasta

8623 zł

Cena za metr kwadratowy na zakup mieszkania w centrum miasta

15 392 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych numbeo.com z 10.05.2021 r. oraz ofert wybranych TU.

Smog a ubezpieczenie na życie w Krakowie

Wykupując ubezpieczenie na życie w Krakowie, warto poszukać ubezpieczenia, które chroniłoby od następstw smogu. Miasto to znalazło się bowiem, razem z Wrocławiem, w czołówce rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata IQAir. 

Smog może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, stanowi także jedną z przyczyn upośledzenia czynności układu oddechowego. Badacze alarmują również, że zanieczyszczenia obecne w powietrzu szkodzą narządom takim jak nerki czy serce. 

W związku z tym mieszkańcy Krakowa planujący wykupienie ubezpieczenia na życie powinni się zainteresować umowami zawierającymi rozszerzenie na wypadek poważnego zachorowania, uwzględniające choroby płuc, nerek i serca oraz nowotwory.
 

Ile za ubezpieczenie na życie zapłacą mieszkańcy Krakowa?

Wysokość składki podstawowej w firmach ubezpieczeniowych takich jak Generali czy też ERGO Hestia wynosi minimum 20 zł miesięcznie. Cena ubezpieczenia zależy od czynników takich jak: 

 • czas trwania ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia – im dłuższa umowa, tym z reguły większa jest szansa na otrzymanie zniżki;
   
 • częstotliwość opłacania składki – jeśli ubezpieczony zdecyduje się na dokonywanie większych wpłat rzadziej, np. co kwartał, co pół roku lub raz na rok, może liczyć na atrakcyjne zniżki;
   
 • liczba ubezpieczonych – cena polisy na życie może być bardziej atrakcyjna, jeśli zostanie ona wykupiona dla większej liczby osób;
   
 • stan zdrowia ubezpieczonego – przed podpisaniem umowy ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie ankiety medycznej, ma ona na celu określenie stopnia ryzyka podejmowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli po podpisaniu umowy okaże się, że jakaś informacja została zatajona, towarzystwu ubezpieczeniowemu przysługuje prawo do odmowy wypłaty świadczenia;
   
 • suma ubezpieczenia – zainteresowany może wybrać, na jaką sumę opiewa ubezpieczenie, oczywiście im wyższe odszkodowanie, tym wyższa cena polisy;
   
 • wiek ubezpieczonego – im młodszy zainteresowany, tym niższa składka, ponieważ ryzyko podejmowane przez firmę ubezpieczeniową jest niewysokie;
   
 • zakres ubezpieczenia – wysokość składki zależy od tego, czy wykupiona została tylko umowa główna, czy może rozszerzono polisę o dodatkowe warianty.

Ile więc kosztuje ubezpieczenie za życie w Krakowie? Wysokość składki podstawowej to minimum 20 zł miesięcznie, natomiast całkowita cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników, takich jak czas trwania ochrony, częstotliwość opłacania składki, liczba osób objętych polisą, stan zdrowia i wiek klienta czy też suma ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie na życie w Krakowie – ERGO Hestia

ERGO Hestia oferuje swoim klientom umowę podstawową plus na życzenie różne dodatkowe warianty, np. ochronę na wypadek poważnego zachorowania czy też świadczenie z tytułu niezdolności do pracy lub uszczerbku na zdrowiu. Składka minimalna to 50 zł miesięcznie. Przy najniższej składce suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, natomiast dla najwyższej jest to 40 000 zł.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie – Generali

Cena ubezpieczenia na życie w Krakowie Generali wynosi od 20 zł miesięcznie. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe warianty, np. ochronę na wypadek zachorowania na poważną chorobę lub też świadczenie z tytułu powiększenia się rodziny. Przy najniższej składce odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 40 000 zł, natomiast przy najwyższej – 70 000 zł.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie – Signal Iduna

Ciekawą ofertę proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna. Składka jest dość niska – wynosi od 25 zł wzwyż. Suma ubezpieczenia może natomiast sięgnąć nawet 100 000 zł. Umowa główna jest zawierana na minimum 5 lat.

Zanim zostanie zawarta ubezpieczenia na życie, koniecznie trzeba sprawdzić warunki polisy. Istotne elementy ubezpieczenia to nie tylko zakres ochrony ubezpieczeniowej czy suma ubezpieczenia, ale także wysokość składki, liczba osób, które można zgłosić do polisy, oraz tych upoważnionych do otrzymania odszkodowania po śmierci bliskiego. Należy pamiętać również o sprawdzeniu okresu karencji i wyłączeń odpowiedzialności 

– mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Na co uważać przy zakupie polisy na życie?

Przed zakupem każdej polisy warto zapoznać się z OWU. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące polisy. Znajduje się tam lista wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania. Najciekawsze z nich to:

 • poddanie się eksperymentowi medycznemu;
 • śmierć wskutek uczestnictwa w wojnie i ataków terrorystycznych;
 • umyślne nadużycie środków farmakologicznych;
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

Bardzo ważna jest także karencja, czyli okres od podpisania umowy, w którym nie zostanie jeszcze wypłacone świadczenie. Zabezpiecza ona firmę przed nadużyciami ze strony klientów. Przykładowo polisa z tytułu urodzenia dziecka ma 9-miesięczną karencję, jeśli więc para wykupiła ubezpieczenie, wiedząc o ciąży, ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

Wszystkie sytuacje, na które może opiewać polisa, są zawsze dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W razie wątpliwości związanych z ofertą warto skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić go o doprecyzowanie warunków wymienionych we wspomnianym dokumencie.

Źródła:
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/jakosc-zycia/stratyfikacja-dochodowa-mieszkancow-miast,5,1.html
https://krakow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa-926/praca-dochody-ludnosci-1046/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Krakow-Cracow
https://smoglab.pl/smog-powietrze-we-wroclawiu-gorsze-niz-w-wuhan

Ważne informacje

1. Kraków znajduje się w czołówce polskich miast pod względem wysokości zarobków

2. Jakość powietrza w Krakowie jest bardzo zła – miasto znalazło się w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata IQAir

3. Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkowe warianty, np. polisę z tytułu poważnego zachorowania lub powiększenia rodziny

4. Przed zakupem polisy warto sprawdzić dokładnie OWU, a w szczególności listę wyłączeń odpowiedzialności oraz okres karencji

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w Krakowie

 1. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie w Krakowie?

  Aby wybrać najlepszą ofertę, należy porównać ze sobą różne produkty – pod kątem sumy ubezpieczenia, składki miesięcznej, wyłączeń odpowiedzialności, a także innych istotnych dla ubezpieczonego warunków. Jak tego dokonać najszybciej? Dużym ułatwieniem jest specjalne narzędzie do porównywania ubezpieczeń, tzw. kalkulator ubezpieczeń online.

 2. Jakie są ograniczenia wiekowe, aby wykupić ubezpieczenie na życie w Krakowie?

  Ubezpieczenie na życie w Krakowie może wykupić każdy, kto jest pełnoletni. Górna granica wieku zależy od ubezpieczyciela. Im starszy jest ubezpieczony, tym wyższa cena polisy, ze względu na wysokie ryzyko dla ubezpieczyciela.

 3. Czy ubezpieczenie na życie wiąże się z wieloma formalnościami?

  Nie, ubezpieczenie na życie można wykupić po okazaniu dowodu osobistego. Jeżeli umowa jest zawierana online, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, natomiast gdy polisa została zamówiona podczas rozmowy z konsultantem, poprosi on o podanie odpowiednich danych. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga zaświadczeń od pracodawcy ani orzeczenia lekarskiego, choć zdarzają się wyjątki.

 4. Jaki jest okres karencji ubezpieczenia na życie?

  Karencja w polisie na życie może wynosić od 1 miesiąca do kilku lat w zależności od zdarzenia. Czas trwania okresu karencji zależy od rodzaju zdarzenia.

 5. Czy warunki umowy ubezpieczeniowej mogą zostać zmienione po jej podpisaniu?

  To zależy od ustaleń pomiędzy ubezpieczonym i ubezpieczycielem. Umowa określa, czy możliwe jest elastyczne modyfikowanie warunków polisy.

 6. Gdzie można wykupić ubezpieczenie na życie w Krakowie z dodatkową polisą chroniącą przed konsekwencjami smogu?

  Polisę na wypadek poważnego zachorowania obejmującą choroby wywołane smogiem oferuje swoim klientom Nationale-Nederlanden. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba w wieku pomiędzy 17 lat i 61 lat.