Obecnie procedura nabycia polisy mieszkaniowej jest maksymalnie uproszczona, zwłaszcza jeśli decydujesz się na zakup online. Sprawdź, jakich dokumentów będziesz potrzebował do ubezpieczenia domu i mieszkania, a także, jak dobrać odpowiednią polisę i na co zwrócić szczególną uwagę podczas jej wyboru.

Obecnie procedura nabycia polisy mieszkaniowej jest maksymalnie uproszczona, zwłaszcza jeśli decydujesz się na zakup online. Sprawdź, jakich dokumentów będziesz potrzebował do ubezpieczenia domu i mieszkania, a także, jak dobrać odpowiednią polisę i na co zwrócić szczególną uwagę podczas jej wyboru.

Nieruchomość możesz ubezpieczyć nie tylko jako jej właściciel, ale też jako najemca. W obu przypadkach możesz to zrobić online, bez mozolnego wypełniania skomplikowanych formularzy i przedkładania stosów dokumentów. Mało tego, cała procedura może ci zająć dosłownie kilka minut, a jeśli od razu opłacisz składkę, twoja nieruchomość może zostać ubezpieczona nawet następnego dnia.

TU SPRAWDZISZ CENY

Jakie dokumenty są potrzebne, aby kupić ubezpieczenie domu?

Współcześnie formalności, jakich musisz dopełnić, aby ubezpieczyć dom lub mieszkanie, są ograniczone do absolutnego minimum, szczególnie jeśli decydujesz się na zakup online, np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń. Wówczas nie musisz przedkładać towarzystwu praktycznie żadnych dokumentów.

Nieruchomość możesz ubezpieczyć wtedy, kiedy masz do niej prawo, czyli kiedy posiadasz akt własności lub umowę najmu, ewentualnie umowę dzierżawy lub podobną. Przy zakupie polisy przez Internet nie musisz jednak przedkładać towarzystwu tych dokumentów, mało tego, nie musisz nawet okazywać dowodu osobistego ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość. Zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania odbywa się w oparciu o twoją deklarację, a weryfikacja podanych przez ciebie danych przez towarzystwo ma miejsce dopiero po zaistnieniu szkody.

Zarówno podstawowe, jak i rozszerzone ubezpieczenie mieszkania i domu możesz kupić online bez okazywania jakichkolwiek dokumentów. Towarzystwo może poprosić cię o określone dokumenty w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy chcesz ubezpieczyć tzw. przedmioty specjalne (wartościowe), czyli np. zbiory kolekcjonerskie lub dzieła sztuki. Wówczas konieczne będzie przedłożenie ubezpieczycielowi wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Koszt uzyskania takiego dokumentu będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Kupując ubezpieczenie nieruchomości nie będziesz więc musiał przygotowywać żadnych dokumentów, ale konieczne będzie przekazanie towarzystwu kilka podstawowych informacji, które są niezbędne do podpisania umowy czy obliczenia składki. Chodzi tutaj m. in. o: dokładny adres nieruchomości, rodzaj budownictwa, kondygnację, wiek budynku, liczbę lokatorów, prawo do lokalu (własność, najem, itd.), historię ubezpieczenia (liczba szkód z ostatnich lat) czy wartość poszczególnych rodzajów mienia, które mają zostać objęte ochroną (mury, elementy stałe, ruchomości domowe, itd.).  

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty odszkodowania?

Konieczność udostępnienia dokumentacji ubezpieczycielowi pojawi się w momencie, w którym dojdzie do szkody. Wówczas może on od ciebie zażądać:

 • protokołu z interwencji policji lub straży pożarnej (jeśli, oczywiście, taka interwencja miała miejsce);
 • kopii zawiadomienia o wszczętym postępowaniu (np. w przypadku kradzieży z włamaniem);
 • paragonów, faktur, rachunków oraz innej dokumentacji, która potwierdzi wartość zniszczonego mienia;
 • dokumentacji potwierdzającej koszty poniesione podczas zabezpieczania i ratowania mienia;
 • dokumentacji potwierdzającej koszty poniesione podczas uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Oczywiście, przy zgłoszeniu szkody będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, wskazać numer posiadanej polisy czy potwierdzić swoje prawo do nieruchomości. Jeśli jednak wszystkie informacje, jakie podałeś we wniosku o zakup ubezpieczenia były prawdziwe, będzie to tylko formalność.

W jakich sytuacjach możesz zyskać ochronę?

Współcześnie oferowane polisy mieszkaniowe mogą zapewnić ci naprawdę kompleksową ochronę. Zdarzeń losowych, które mogą być uwzględnione w takim ubezpieczeniu, jest ponad 30, a zaliczają się do nich m. in. pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, porywisty wiatr, śnieg, grad, pękania mrozowe, upadek drzew i masztów czy uderzenie pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować także sytuacje, w których sprawcami szkody są osoby trzecie. Chodzi tutaj o ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież zwykłą, kradzież z włamaniem oraz rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, a także wandalizm, dewastację czy graffiti.

Osobną kategorią zdarzeń ubezpieczeniowych są rozszerzenia nakierowane na lokatorów, czyli przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym oraz Home Assistance. Do tego dodajmy również unikatowe rozszerzenie, dostępne w wybranych towarzystwach, jak chociażby OC rowerzysty czy ubezpieczenie NNW zwierząt domowych.

 Zakres ochrony w polisie mieszkaniowej – zestawienie dostępnych ryzyk

 Rodzaj zdarzeń

 Przykłady

Zdarzenia losowe

pożar, zalanie, powódź, uderzenie pioruna, upadek drzew i masztów, implozja, eksplozja, fala ponaddźwiękowa, porywisty wiatr, ulewa, opady śniegu i gradu, stłuczenie przedmiotów szklanych, pękania mrozowe, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, lawina, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek statku powietrznego 

Szkody wywołane przez osoby trzecie

kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, wandalizm, dewastacja, graffiti

Dodatki dla lokatorów

Home Assistance, OC w życiu prywatnym, pomoc prawna, ubezpieczenie NNW, pakiet medyczny

Unikatowe rozszerzenia

szkody wywołane przez dzikie zwierzęta, rażące niedbalstwo, ubezpieczenie NNW zwierząt domowych, OC rowerzysty, ochrona nietypowego mienia (np. samochodu w garażu, przydomowej pasieki, sprzętu medycznego)

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jakie ubezpieczenie będzie najlepsze dla twojego domu?

Szukając odpowiedniej dla siebie polisy mieszkaniowej powinieneś skupić się nie tylko na omówionych już wyżej zdarzeniach ubezpieczeniowych, ale też zastanowić się nad tym, jakie mienie chcesz objąć ochroną. Podstawowa polisa zabezpieczy finansowo tylko mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości na wypadek kilku bądź kilkunastu zdarzeń losowych. Wykupując odpowiednie rozszerzenia, możesz zawrzeć w ubezpieczeniu również innego typu majątek, konkretnie:

 • ruchomości domowe;
 • przedmioty specjalne (wartościowe);
 • przedmioty do działalności gospodarczej;
 • rzeczy osobiste gości;
 • samochód zaparkowany w garażu;
 • sprzęt medyczny;
 • dom letniskowy;
 • nagrobek;
 • przydomową pasiekę do określonej liczby uli;
 • garaż wolnostojący na posesji;
 • budynki gospodarcze;
 • ogrodzenie wraz z jego elementami stałymi;
 • roślinność na posesji i rośliny doniczkowe;
 • utwardzone powierzchnie, np. korty, boiska, podjazd;
 • oczko wodne i basen;
 • murowany grill;
 • wiaty śmietnikowe;
 • altanę;
 • elementy instalacji solarnej i fotowoltaicznej, zarówno na dachach, jak i na gruncie;
 • mienie ruchome przechowywane poza strefą mieszkalną.

W tym miejscu warto też wspomnieć o dwóch rodzajach polisy mieszkaniowej, czyli o ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych oraz ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwszy z nich zabezpieczy finansowo twój majątek przed zdarzeniami wymienionymi z nazwy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), a drugi dodatkowo przed sytuacjami, których nie da się nazwać czy też przewidzieć. Polisy w opcji All Risks mają też np. większe limity odpowiedzialności czy też zawierają ryzyka niedostępne w ubezpieczeniach od ryzyk nazwanych.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie mieszkania i domu?

Cenę ubezpieczenia oblicza się zawsze dla konkretnej nieruchomości i wybranego zakresu ochrony. Przeprowadziliśmy takie kalkulacje dla domu i mieszkania o konkretnych parametrach oraz dla podstawowej ochrony ubezpieczeniowej, która, przypomnijmy, dotyczy murów i elementów stałych i ogranicza się do pożaru oraz innych zdarzeń losowych.

Pod uwagę wzięliśmy mieszkanie o powierzchni 80 mkw. oraz wartości rynkowej 600 000 zł. W wariancie od ryzyk nazwanych podstawowa ochrona tej nieruchomości kosztuje od 187 zł do 347 zł, a w wariancie All Risks od 316 zł do 608 zł.

 Podstawowe ubezpieczenie mieszkania – porównanie ofert

 Towarzystwo

 W cenie

 Roczna składka

 Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

187 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

232 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

235 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

250 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

261 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

284 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

295 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

315 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

346 zł

Benefia

Home Assistance

347 zł

 Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

316 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

358 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

402 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

416 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

419 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

608 zł

Tabela 2. Opracowanie własne w oparciu o wyniki rankomat.pl (stan na:16.04.2024 r.).

Drugą kalkulację przeprowadziliśmy dla domu o powierzchni 120 mkw. wartego 800 000 zł. W tym przypadku podstawowa ochrona w wariancie od ryzyk nazwanych kosztuje od 446 zł do 740 zł, a w wariancie All Risks od 622 zł do 1190 zł.

Wypowiedź eksperta

Każda oferta towarzystwa ubezpieczeniowego dla identycznej nieruchomości i podobnego zakresu ochrony opiewa na inną kwotę. Wynika to głównie z drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi produktami oraz z indywidualnej polityki cenowej prowadzonej przez ubezpieczycieli. Za niemal identyczną polisę możesz więc zapłacić i 446 zł, i 740 zł. Zanim więc zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia nieruchomości, sprawdź, ile interesująca cię polisa kosztuje w różnych towarzystwach.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

 Podstawowe ubezpieczenie domu – porównanie ofert

 Towarzystwo

 W cenie

 Roczna składka

 Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

446 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

500 zł

Benefia

Home Assistance

544 zł

Mtu24.pl

-

587 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

632 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

643 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

666 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

671 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

740 zł

 Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

622 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

731 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

734 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

963 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

974 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

1190 zł

Tabela 3. Opracowanie własne w oparciu o wyniki rankomat.pl (stan na:16.04.2024 r.).

Pamiętaj, by przed zakupem zapoznać się z umową

Pamiętaj, żeby przed zakupem danej polisy dokładnie przeanalizować jej OWU, czyli oficjalny dokument opisujący ubezpieczenie. OWU są powszechnie dostępne, możesz je znaleźć chociażby w sieci, na stronach poszczególnych towarzystw czy w porównywarce ubezpieczeń. Czytając taki dokument i ogólnie wybierając dla siebie polisę mieszkaniową, zwróć uwagę przede wszystkim na następujące elementy:

 1. Sumy ubezpieczenia (SU) – czyli maksymalne kwoty odszkodowania, jakie możesz uzyskać po szkodzie na danym rodzaju mienia lub w przypadku danego zdarzenia. Ustala się je osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych oraz OC w życiu prywatnym. Ważne jest, żeby SU jak najlepiej oddawały realną wartość mienia. Jeśli popełnisz błąd w wycenie, możesz np. uzyskać nieproporcjonalne odszkodowanie.
 2. Wyłączenia odpowiedzialności – czyli opisane w OWU sytuacje, w których polisa nie zadziała. Dzieli się je na ogólne i szczegółowe, czyli przypisane do konkretnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
 3. Limity odpowiedzialności – czyli dodatkowe ograniczenia dotyczące odszkodowań, które odnoszą się do określonych rodzajów mienia lub zdarzeń ubezpieczeniowych.
 4. Karencje – czyli czasowe ograniczenia odpowiedzialności, najczęściej stosowane przy ryzyku powodzi (od 14 do 31 dni), czasem też przy innych ryzykach.
 5. Definicje zdarzeń – pamiętaj, że każde towarzystwo może nieco inaczej definiować zdarzenia, co może być istotne przy ubieganiu się o odszkodowanie.
 6. Zawartość pakietu Home Assistance – każde towarzystwo nieco inaczej dobiera usługi do pakietu assistance oraz limity dla tych usług. W niektórych towarzystwach dostępnych jest kilka różnych rodzajów Home Assistance.
 7. Zasięg terytorialny i SU dla OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może działać tylko na obszarze kraju, ale może też np. na całym świecie lub w Europie. SU w tym przypadku może wynosić 50 000 zł, ale może też 200 000 zł czy nawet 500 000 zł. Zasięg działania i wysokość SU przekładają się, oczywiście, na koszty ubezpieczenia.
 8. Składka ubezpieczeniowa – identyczny produkt ubezpieczeniowy w każdym towarzystwie może mieć nieco inną cenę, a różnice sięgają kilkuset złotych w skali roku.

Gdzie możesz znaleźć najlepszą ochronę?

Obecnie najszybszą opcją zakupu polisy mieszkaniowej jest zakup online, np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń. Korzystając z tego rozwiązania unikniesz zbędnych formalności oraz sprawdzisz wysokość składki dla twojej nieruchomości i wybranego przez ciebie zakresu ochrony w większej liczbie towarzystw, co pozwoli ci wypracować konkretną oszczędność.

Porównywarka ubezpieczeń działa w bardzo prosty sposób, a korzystanie z niej jest darmowe. Wystarczy tylko wprowadzić do niej podstawowe informacje o nieruchomości oraz kwestiach formalno-prawnych, a potem wybrać zakres ochrony. Po zatwierdzeniu tych danych uzyskasz dostęp do uporządkowanej tabeli z uporządkowanymi ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, Benefia, TU Europa, mtu24.pl, Uniqa czy Wiener.

Kiedy już przejrzysz tabelę, zapoznasz się z OWU oraz porównasz ceny, będziesz mógł od razu przejść do zakupu wybranego przez siebie produktu. Składkę opłacisz w najdogodniejszy przez ciebie sposób, a ochrona ubezpieczeniowa zacznie obowiązywać nawet następnego dnia roboczego.

TU SPRAWDZISZ CENY

Ważne informacje

1.    Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania online najczęściej nie są potrzebne żadne dokumenty, nawet dowód tożsamości

2.    Prawo do zakupu ubezpieczenia mieszkania ma nie tylko jego właściciel, ale i najemca czy też dzierżawca

3.    Po wystąpieniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda okazania określonych dokumentów, w m. in. protokołów z interwencji służb, wykazu zniszczonego mienia czy rachunków świadczących o jego wartości pieniężnej

4.    Zakres umowy ubezpieczeniowej możesz dobrać samodzielnie, poszerzając go o wybrane ryzyka oraz dodatkowe rodzaje mienia 

Najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne do ubezpieczenia mieszkania i domu

 1. Czy do ubezpieczenia potrzebny jest akt notarialny?

  Nabywając ubezpieczenie mienia (do tej kategorii zalicza się właśnie polisy mieszkaniowe) najczęściej nie musisz przedkładać żadnych dokumentów – te będą ci potrzebne dopiero do wypłaty odszkodowania po szkodzie. Wyjątkiem są sytuacje, w których ubezpieczasz mienie specjalne, czyli np. dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie – wówczas musisz przedłożyć wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

 2. Jakie papiery są potrzebne do ubezpieczenia domu?

  Jeśli dokonujesz zakupu online, do ubezpieczenia mieszkania lub domu nie będziesz potrzebował żadnych dokumentów. Wyjątkiem są sytuacje, w których przedmiot ubezpieczenia jest tzw. przedmiotem specjalnym, a do tej kategorii zalicza się np. dzieła sztuki – konieczne będzie wówczas uzyskanie wyceny, której musi dokonać rzeczoznawca majątkowy.

 3. Co powinno być zawarte w ubezpieczeniu domu?

  Ubezpieczenia mieszkania i domu można dopasować do indywidualnych potrzeb, włączając w ochronę dodatkowe rodzaje mienia w postaci np. ruchomości domowych czy też poszerzając podstawę o kolejne ryzyka, np. OC w życiu prywatnym, powódź, kradzież z włamaniem czy Home Assistance. Ważne jest, żeby polisa była skrojona na miarę, czyli zawierała indywidualnie dobrany zakres, dopasowany do specyfiki nieruchomości oraz indywidualnych preferencji.  

 4. Czego nie obejmuje ubezpieczenie domu?

  Wszystkie ubezpieczenia mieszkania i domu mają swoje ograniczenia, wśród których najistotniejsze są tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli wypunktowane w OWU konkretne sytuacje, w których nie przysługuje odszkodowanie. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma nieco inne wyłączenia, ale bardzo często spotyka się np. rażące niedbalstwo, celowe działanie ubezpieczonego, brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych, szkody górnicze, działania wojenne, akty terrorystyczne czy zamieszki.

 5. Po jakim czasie działa ubezpieczenie domu?

  Okres ubezpieczenia, zarówno jego początek, jak i koniec, zależy od zapisów umowy ubezpieczenia oraz od terminowego opłacenia składki. Jeśli od razu przelejesz pieniądze na konto ubezpieczyciela, ochrona może zacząć obowiązywać nawet następnego dnia roboczego. Jeśli chodzi o długość ubezpieczenia mieszkania lub domu, najczęściej wynosi ona rok, czasem 2 lub 3 lata, rzadko kiedy kilka miesięcy. Ogólnie termin ten zależy od ustaleń na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony.

 6. Czy do ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości potrzebne są dodatkowe dokumenty?

  Kiedy kupujesz nieruchomość w oparciu o kredyt hipoteczny, obowiązkowo musisz wykupić polisę mieszkaniową. Przy takim ubezpieczeniu nie są jednak wymagane żadne dodatkowe dokumenty – po nabyciu polisy musisz jedynie scedować ją na kredytodawcę, co jest zwykłą formalnością. W takiej sytuacji zakup polisy może odbyć się za pośrednictwem pracownika banku, ale nie musi, ponieważ równie dobrze możesz znaleźć odpowiednie ubezpieczenie na własną rękę.