Wszystkie ryzyka - szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący wiele ryzyk. Polisa pokrywa koszty wszystkich szkód, które nie zostały wyłączone w umowie. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony zgłasza się do towarzystwa z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Na ubezpieczycielu spoczywa tzw. ciężar dowodu, czyli konieczność udowodnienia, że wypłata odszkodowania się nie należy. Jeśli zakład ubezpieczeń nie przedstawi punktu w umowie, wyłączającego dane zdarzenie z ochrony ubezpieczeniowej, ma obowiązek wypłacić świadczenie. Dokładna lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Formuła all risk nie zwalnia klienta z  obowiązku spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych ubezpieczanego mienia oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.  Sprawdź co to jest ubezpieczenie all risks w naszym poradniku.