Anomalie pogodowe w Polsce występowały od zawsze, jednak wraz ocieplaniem się klimatu pojawia się ich coraz więcej. Dzięki polisie możemy chronić mienie przed wiatrem i innymi naturalnymi zagrożeniami. Przynajmniej od strony finansowej.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
Proama
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 60 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym 50 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm   All risk  
mtu24.pl
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź   OC w życiu prywatnym 100 000 zł   Przedmioty szklane  
Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej
Link4
Cena roczna
285,15 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
453,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
Proama
Cena roczna
474,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 60 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
502,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
540,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym 50 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm All risk
mtu24.pl
Cena roczna
591,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź OC w życiu prywatnym 100 000 zł Przedmioty szklane

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 4 osoby w miejscowości Suwałki (16-400)

Huragany, trąby powietrzne i powodzie to zjawiska wciąż rzadkie, ale nieprzewidywalne. Kilka wymownych liczb z ostatnich lat:

 • 10-12 huraganów rocznie, w sierpniu 2017 roku wiatr osiągał prędkość 150 km/h, wyrządzając straty na 2,7 mld zł i zabijając 5 osób;
 • 8-14 trąb powietrznych rocznie, w czerwcu 2020 roku w Kaniowie 24 budynki mieszkalne i 2 gospodarcze z zerwanymi dachami, bez ofiar;
 • raz na kilka lat powódź, najsłynniejsza w 1997 roku, ale już osiem razy odnotowana na terenie kraju w XXI wieku, szacuje się, że w strefie ryzyka powodziowego mieszka około 5 milionów Polaków.

Co oznacza huragan i trąba powietrzna dla ubezpieczyciela?

W nazewnictwie stosowanym przez towarzystwa możemy spotkać się z różnymi określeniami szkód wywołanych przez wiatr. Niektórzy używają terminu „silny wiatr” (np. Warta), inni „huragan” (np. PZU), a jeszcze inni po prostu „wiatr” (np. Inter Polska). W OWU polis mieszkaniowych próżno natomiast szukać pojęcia „trąby powietrznej”, które to mieści się po prostu w definicji silnego wiatru/huraganu. 

Silny wiatr/huragan definiowany to zwykle ruch powietrza atmosferycznego o określonej prędkości, który powstaje w skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego i który powoduje masowe straty.

Jeśli chodzi o prędkość wiatru, to najczęściej stosowaną granicą jest 17,5 m/s, ale są też towarzystwa wykorzystujące inne przeliczniki (patrz poniższa tabela). Przy analizowaniu konkretnej szkody ubezpieczyciele najczęściej stosują oficjalne pomiary przeprowadzane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale i to nie jest żelazną regułą. 

Aby szkoda została uznana za skutek silnego wiatru/huraganu/trąby powietrznej/wichury, to musi ona być skutkiem wiatru o prędkości nie mniejszej, niż prędkość podana w OWU. Istotna jest więc nie nazewnictwo, a konkretna statystyka liczbowa, najlepiej pochodząca z oficjalnego źródła.

Prędkość wiatru w definicji huraganu w różnych towarzystwach

TU

Minimalna prędkość wiatru

Aviva

17,5 m/s

Compensa

13 m/s

InterRisk

17,5 m/s

Proama

17,5 m/s

PZU

13,8 m/s

TUZ

24 m/s

Uniqa

17,5 m/s

Warta

17,5 m/s

Tabela 1. Źródło: bankier.pl.

Jak chronić dom przed huraganem i innymi anomaliami?

Ochronę przed silnym wiatrem bądź huraganem powinniśmy znaleźć w podstawowej wersji polisy. Warto też sprawdzić, czy uwzględnia ona również: uderzenie pioruna, upadek drzew i masztów, grad, śnieg i deszcz nawalny – te wszystkie zdarzenia są ściśle powiązane z omawianym kataklizmem i warto o tym pamiętać.

Podstawowa polisa chroni mieszkanie lub dom i ewentualnie elementy stałe nieruchomości, ale warto ją poszerzyć m. in. o ruchomości domowe, ponieważ wichura, która np. zerwie dach, może również uszkodzić wyposażenie domu. Do tego dodajmy zabudowania i mienie znajdujące się na posesji, czyli budynki tzw. małej architektury, roślinność ogrodową czy garaż wolnostojący.

Z polisy mieszkaniowej przed huraganem można także ubezpieczyć nieruchomości znajdujące się poza posesją, czyli dom letniskowy i nagrobek. Kolejnym wartościowym rozszerzeniem na wypadek silnego wiatru jest stłuczenie przedmiotów szklanych, które dodatkowo zabezpieczy szyby, panele fotowoltaiczne i solarne czy też inne szklane elementy nieruchomości oraz wyposażenia. Nie zapomnijmy również o przepięciu będącym skutkiem uderzenia pioruna.

Jakie mienie chroni polisa od wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Polisa mieszkaniowa zawierająca ryzyko wiatru, huraganu i trąby powietrznej pozwala chronić finansowo praktycznie wszystkie części nieruchomości - mury, stałe elementy i wyposażenie. Te ostatnie wymagają rozszerzenia umowy polisowej o ruchomości domowe. Natomiast mury i stałe elementy są dostępne z reguły w wersji podstawowej.

Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach (a w przypadku polis w dokumencie OWU), więc aby mieć pewność, że wszystko jest ubezpieczone, warto sprawdzić w warunkach polisy, czy także są stałe elementy zewnętrzne, jak:

 • antena satelitarna,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • basen w ogrodzie (murowany),
 • grill (murowany),
 • pompa ciepła,
 • ogrodzenie i brama,
 • siłowniki do bramy,
 • roślinność ogrodowa.

Wszystkie wymienione elementy stałe można ubezpieczyć od zdarzeń losowych typu silny wiatr, z tym że niektóre ryzyka będą wymagały wykupienia kolejnych rozszerzeń, jak powódź. Ma duże znaczenie np. dla fotowoltaiki, która może być zamontowana i chroniona z polisy mieszkaniowej zarówno na dachu, jak i w gruncie. Obecnie w porównywarce Rankomat sprawdzimy przykładowy koszt instalacji fotowoltaicznej w kilku firmach świadczących taką usługę.

Oblicz koszt instalacji fotowoltaiki

Jak skonstruować polisę na wypadek anomalii?

Chcąc zabezpieczyć się przed anomaliami pogodowymi i ich skutkami, musimy skonstruować umowę tak, żeby w podstawie bądź w rozszerzeniach zawierała:

 • pożar,
 • silny wiatr i huragan,
 • trąby powietrzne,
 • uderzenie pioruna,
 • grad i śnieg,
 • deszcz nawalny,
 • pękanie mrozowe,
 • obsuwanie i zapadanie się ziemi,
 • powódź.

Z wymienionych zagrożeń zwykle tylko powódź występuje jako umowa dodatkowa. Reszta to pakiet podstawowy, jednak każde TU ma w takim pakiecie inna liczbę ryzyk.

Warto też pomyśleć o mieniu ruchomym oraz zabezpieczeniu tzw. budynków małej architektury, które znajdują się na terenie posesji (garaż, altana, budynki gospodarcze itp.) albo poza nią (domek letniskowy).

Kluczowe jest także ustalenie sum ubezpieczenia, czyli maksymalnej wysokości odszkodowania. Jeśli nie doszacujemy wartości naszego majątku (niedoubezpieczenie), to możemy otrzymać od towarzystwa jedynie część środków na pokrycie poniesionych strat. Nadubezpieczenie z kolei sprawi, że zapłacimy nieproporcjonalnie wysoką składkę, co nie przełoży się potem na wyższą rekompensatę, ponieważ na ubezpieczeniu majątkowym nie możemy zarobić – zawsze otrzymamy tylko tyle, ile straciliśmy.

Przy wyborze polisy musimy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje (jak w przypadku wspomnianej powodzi). W dokumencie OWU sprawdźmy też definicje, np. porywistego wiatru czy nawalnego deszczu. Niektóre towarzystwa nie wypłacą świadczenia za skutki huraganu, jeśli zanotowana siła wiatru nie przekroczyła określonego pułapu, np. 15 m/s.

Kompleksowa ochrona przed huraganem – lista zdarzeń

Ryzyka w podstawowej wersji polisy

Możliwe rozszerzenia podstawowej wersji polisy

silny wiatr/huragan

ruchomości domowe

upadek drzew i masztów

stłuczenie przedmiotów szklanych

grad

przepięcie od pioruna

śnieg

zabudowania na posesji i roślinność ogrodowa

deszcz nawalny

dom letniskowy

uderzenie pioruna

nagrobek

Tabela 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od huraganu i trąby powietrznej?

Sprawdziliśmy, ile kosztuje polisa mieszkaniowa chroniąca na wypadek huraganu 120-metrowy dom w Szczecinie o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 700 000 zł. Stworzyliśmy dwie kalkulacje, w pierwszej przyjęliśmy podstawowy zakres ochrony (mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi), a w drugiej uwzględniliśmy również ruchomości domowe (SU: 50 000 zł) oraz stłuczenie przedmiotów szklanych.

Za podstawową polisę trzeba zapłacić od 257 zł do 529 zł,średnio 381 zł. W poszerzonym wariancie ubezpieczenie kosztuje od 394 zł do 732 zł, średnio 514 zł. Wszystkie stawki odnoszą się do roku obowiązywania umowy z towarzystwem.

Podstawowe ubezpieczenie zawsze jest tańsze, co przekłada się jednak na ograniczony zakres ochrony. Jeśli chcemy zabezpieczyć się kompleksowo przed takimi zdarzeniami, jak huragan, powódź czy pożar, musimy dokupić przynajmniej kilka dodatków. Silny wiatr może zerwać dach, a wówczas zniszczeniu ulegnie również mienie ruchome. Huragan może również zniszczyć szklane elementy, w tym np. panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu. Na przykładzie poniższej tabeli widać, że średni koszt poszerzonej polisy różni się tylko o 133 zł od podstawowego wariantu. W skali roku taka różnica jest relatywnie niewielka, a daje nam wymierne korzyści na wypadek zaistnienia kataklizmu 

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Podstawowe i rozszerzone ubezpieczenie przed silnym wiatrem

TUPodstawowa polisa

Rozszerzona polisa
ruchomości + stłuczenie przedmiotów szklanych

Europa257 zł

394 zł

Link4300 zł

455 zł

Proama343 zł

465 zł

Inter Polska

400 zł535 zł

Generali

459 zł500 zł

mtu24.pl

529 zł732 zł

średnio za 12 miesięcy ochrony

381 zł514 zł

Tabela 3. Źródło: rankomat.pl (stan na: 13.06.2022 r.).

Jak otrzymać odszkodowanie po huraganie?

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest właściwe zachowanie się po szkodzie, czyli przestrzeganie kilku prostych zasad, które są zapisane w OWU każdej polisy. Mają one raczej charakter standardowy, dlatego możemy przedstawić je zbiorczo:

1. Ogranicz rozprzestrzenianie się szkody – pamiętaj, żeby podejść do tego racjonalnie i niepotrzebnie nie ryzykować, ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich.

2. Wezwij straż pożarną – wezwanie odpowiednich służb jest nie tylko rozsądne, ale i wymagane przez ubezpieczycieli. Po zakończeniu interwencji trzeba uzyskać od strażaków odpowiedni protokół.

3. Zgłoś szkodę towarzystwu – zrób to w wymaganym terminie, najczęściej jest to 3 do 7 dni od jej zaistnienia. Możesz to zrobić telefonicznie, SMS-owo, mailowo, listownie, przez formularz na stronie lub osobiście w placówce ubezpieczyciela.

4. Przekaż ubezpieczycielowi dowody – czyli wszystkie dokumenty, zdjęcia czy filmy, które są przez niego wymagane lub które mogą ułatwić oszacowanie strat i znalezienie ich przyczyny.

5. Udostępnij miejsca zdarzenia rzeczoznawcy – najlepiej w stanie, w jakim je zastałeś, o ile wprowadzone zmiany nie były konieczne dla powstrzymania rozprzestrzeniania się szkody.

6. Uzyskaj odszkodowanie – bezsporna część rekompensaty powinna trafić na twoje konto po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia. Jeśli jakaś część odszkodowania będzie kwestią sporu, ubezpieczyciel ma dodatkowe 14 dni na podjęcie decyzji i przesłanie ci reszty pieniędzy.

Zdarza się, że towarzystwa nie przyznają ubezpieczonemu odszkodowania lub przyznają je w niepełnym wymiarze. Wówczas istnieje możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u ubezpieczyciela. Dalszą drogą jest dochodzenie swoich praw przed sądem cywilnym.

Kiedy za huragan i trąbę powietrzną nie będzie odszkodowania?

Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania za zniszczenia w skutek huraganu, jeśli podczas kataklizmu prędkość wiatru nie przekroczy wartości podanej w OWU polisy. Nie dostaniemy także rekompensaty za zaparkowany na posesji samochód, na który np. spadnie drzewo, ponieważ auta i motocykle nie mogą być ubezpieczone z polisy mieszkaniowej – chroni się je w ramach OC i AC.

PAMIĘTAJ!
W przypadku niektórych kataklizmów towarzystwa stosują karencje. Przykładowo, standardowo ochrona przed powodzią zaczyna obowiązywać dopiero po 30 dniach od wejścia w życie umowy. W przypadku zdarzeń związanych z wiatrem karencje raczej nie występują, ale zawsze warto to jeszcze sprawdzić przed podpisaniem umowy.

W każdej polisie znajdziemy ograniczenia, wśród których najistotniejsze są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi tutaj o konkretne, doprecyzowane w OWU polisy sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje. Wymieńmy sobie kilka z popularniejszych zapisów tego typu, które odnoszą się do zniszczeń wywołanych przez wichury:

 • brak wymaganych konserwacji i przeglądów technicznych;
 • tzw. rażące niedbalstwo, np. pozostawienie otwartych okien dachowych;
 • zniszczenie przedmiotów (mienia ruchomego) przechowywanych na balkonie lub na posesji;
 • zniszczenie budowli na posesji, które nie są na trwałe związane z gruntem, np. namiotów foliowych czy garażów blaszanych;
 • szkody powstałe przez upadek drzewa, które powinno zostać wcześniej wycięte;
 • szkody powstałe w skutek przepięcia od pioruna, jeśli urządzenie było nieprawidłowo podłączone, np. komputer był podłączony bezpośrednio do gniazdka, a nie do listwy.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności w każdej polisie jest nieco i inny. Warto więc wnikliwie przeczytać ten fragment OWU jeszcze przed podpisaniem umowy.

Ważne informacje

1. Poziom zagrożenia anomaliami pogodowymi na terenie Polski nie słabnie, więc warto zabezpieczyć swoje mienie

2. Każde towarzystwo ma inny katalog ryzyk w podstawowej wersji polisy

3. Niektóre ryzyka jak powódź są dostępne jest w polisie jako rozszerzenie 

4. OWU polisy zawiera cenne informacje – m. in. wyłączenia, limity i definicje – i dlatego wymaga wnikliwej lektury

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej

 1. Czy dom w budowie można ubezpieczyć od huraganu?

  Polisa dla domu w budowie (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, podczas remontu generalnego) chroni przed skutkami huraganu, ale dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Chodzi tutaj, przede wszystkim o aktualny stan prac – żeby budynek był chroniony przed silnym wiatrem, musi być przynajmniej na etapie surowym zamkniętym, czyli posiadać dach, a także zamknięte wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Polisa dla domu w budowie najczęściej nie obejmuje też ruchomości domowych, poza materiałami budowlanymi i narzędziami.

 2. Jakich dokumentów wymaga towarzystwo po wichurze?

  Jeśli w skutek silnego wiatru zostanie zniszczone ubezpieczone mienie, towarzystwo należy przedłożyć m.in.: oświadczenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poświadczające, że na danym terenie wystąpił huragan; protokół wypadkowy od straży pożarnej; zdjęcia i filmy dokumentujące skalę i charakter zniszczeń; listę uszkodzonego mienia wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wartość (paragony, rachunki, itd.); oświadczenia świadków o przebiegu huraganu.

 3. Jakie inne ubezpieczenia chronią na wypadek wiatru?

  Rolników przed skutkami huraganu chroni obowiązkowe ubezpieczenie rolne. Właściciele pojazdów mechanicznych mogą wykupić AC, żeby zabezpieczyć swoje mienie np. przed upadkiem drzewa. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewni nam z kolei odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

 4. Jak uzyskać bezpośrednią pomoc po huraganie?

  Po przejściu wichury nasz dom może czasowo lub nawet na stałe stać się niezdatny do zamieszkania. Na taką okoliczność warto mieć pakiet Home Assistance, czyli dodatek do polisy mieszkaniowej. Dzięki niemu ubezpieczyciel będzie zobowiązany do udzielenia nam szybkiego wsparcia po szkodzie, czyli: zapewnienie hotelu, zabezpieczenie mienia, transport mienia, utylizacja zniszczonych przedmiotów.

 5. Co, jeśli wiatr przewróci drzewo z naszej posesji na cudzy samochód?

  Jeśli wichura przewróci drzewo lub maszt znajdujący się na naszej posesji na samochód albo inne mienie osoby trzeciej, odpowiedzialność leży po naszej stronie. Można się zabezpieczyć na taką okoliczność wykupując OC w życiu prywatnym, czyli rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Wówczas to towarzystwo pokryje straty do granicy ustalonej w warunkach umowy, czyli do sumy ubezpieczenia dla OC.

 6. Jak ubezpieczyć przed wiatrem roślinność w ogrodzie?

  Przed huraganem i innymi zdarzeniami losowymi możemy ubezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się na posesji – niektóre towarzystwa, np. PZU, oferują takie rozszerzenia. Część ubezpieczycieli umożliwia również włączenie w polisę mieszkaniową roślin doniczkowych znajdujących się na posesji, a także na balkonie bądź tarasie.