Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej to podstawowa ochrona domu i mieszkania. Oprócz skutków tych zjawisk pogodowych możesz zabezpieczyć się na wypadek wielu innych zdarzeń losowych. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie od wiatru i ile kosztuje przykładowa polisa.

Silny wiatr pojawia się najczęściej przy gwałtownej zmianie pogody, gdy ciepły front ustępuje chłodnemu. Takie zjawisko występuje nieregularnie, dlatego trudno je przewidzieć. Oprócz ubezpieczenia nieruchomości możesz zdać się na komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Na swój telefon otrzymasz SMS z ostrzeżeniem, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie lub zdrowie. Tzw. Alert RCB jest wysyłany w nadzwyczajnych sytuacjach i otrzymują go osoby przebywające na obszarze występowania np. silnego wiatru.

Wiatry, huragany i trąby powietrzne w Polsce

Anomalie pogodowe w Polsce występowały od zawsze, jednak wraz z ocieplaniem się klimatu pojawia się ich coraz więcej. Zjawiska typu huragan, trąba powietrzna czy powódź są rzadkie, ale nieprzewidywalne. 

Częstotliwość występowania w Polsce:

 • 10-12 huraganów rocznie, w sierpniu 2017 roku wiatr osiągał prędkość 150 km/h, wyrządzając straty na 2,7 mld zł i zabijając 5 osób;
 • 8-14 trąb powietrznych rocznie, w czerwcu 2020 roku w Kaniowie 24 budynki mieszkalne i 2 gospodarcze z zerwanymi dachami, bez ofiar;
 • raz na kilka lat powódź, najsłynniejsza w 1997 roku, ale już osiem razy odnotowana na terenie kraju w XXI wieku, szacuje się, że w strefie ryzyka powodziowego mieszka około 5 milionów Polaków.

Co oznacza huragan i trąba powietrzna dla ubezpieczyciela?

W nazewnictwie stosowanym przez towarzystwa spotkasz się z różnymi określeniami szkód wywołanych przez wiatr. Niektóre TU używają terminu „silny wiatr” (np. Warta), inni „huragan” (np. PZU), a jeszcze inni po prostu „wiatr” (np. Inter Polska). W OWU polis mieszkaniowych próżno natomiast szukać pojęcia „trąby powietrznej”, które to mieści się po prostu w definicji silnego wiatru/huraganu. 

Silny wiatr/huragan definiowany to zwykle ruch powietrza atmosferycznego o określonej prędkości, który powstaje w skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego i który powoduje masowe straty.

Siła wiatru a odszkodowanie z polisy mieszkaniowej

Prędkość wiatru ma znaczenie w kontekście wypłaty odszkodowania. Najczęściej stosowaną granicą przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest 17,5 m/s, ale są też TU uznające inny próg siły wiatru.

W praktyce, gdy zgłosisz szkodę do ubezpieczyciela, ten może wydać decyzję o wypłacie odszkodowania na podstawie oficjalnych pomiary przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniu zdarzenia. 

PAMIĘTAJ!
Odszkodowanie za skutki działania silnego wiatru, huraganu czy trąby powietrzne dostaniesz pod warunkiem, że prędkość wiatru była nie mniejsza od prędkości podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).
 

Wymagana prędkość wiatru do uznania szkody przez TU

TU

Minimalna prędkość wiatru potwierdzona przez IMGW

Compensa

13 m/s

InterRisk

17,5 m/s

Proama

17,5 m/s

PZU

13,8 m/s

TUZ

24 m/s

Uniqa

17,5 m/s

Warta

17,5 m/s

Na podstawie informacji w OWU.

Jak chronić dom przed huraganem i innymi anomaliami?

Porywisty wiatr i inne anomalie pogodowe są na tyle nieobliczalne, że trudno w 100 procentach zabezpieczyć całą nieruchomość. Zabijanie okien deskami być może jest skuteczne, ale na pewno mało praktyczne i pracochłonne. Dach, jak i cała konstrukcja, narażone są na zniszczenie nie tylko przez wiatr, ale inne zjawiska towarzyszące anomaliom, jak:

 • upadek drzewa,
 • przewrócenie latarni,
 • uderzenie pioruna,
 • zalanie wodą deszczową,
 • podtopienie i powódź, 
 • grad,
 • nawalny deszcz.

Wszystkie wymienione ryzyka (ale to nie cała pula dostępnych zdarzeń losowych) zawiera podstawowe ubezpieczenie nieruchomości. To oznacza, że chronisz finansowo swój dom i inną nieruchomość w zakresie murów i elementów zamocowanych na stałe, np. szyby i panele fotowoltaiczne.

W ramach polisy rozszerzonej możesz chronić też wyposażenie (wichura, która np. zerwie dach, może również uszkodzić ruchomości). Inne dodatki, które ochronisz finansowo na wypadek wiatru czy trąby powietrznej to: budynki tzw. małej architektury, roślinność ogrodowa, garaż wolnostojący, jak i nieruchomości znajdujące się poza posesją, czyli dom letniskowy i nagrobek.

Co chroni ubezpieczenie od wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Ubezpieczenie domu i ubezpieczenie mieszkania zawierające ryzyko wiatru, huraganu i trąby powietrznej pozwala chronić finansowo praktycznie wszystkie części nieruchomości - mury, stałe elementy i wyposażenie. Te ostatnie wymagają rozszerzenia umowy polisowej o ruchomości domowe. Natomiast mury i stałe elementy są dostępne z reguły w wersji podstawowej.

Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach (a w przypadku polis w dokumencie OWU), więc aby mieć pewność, że wszystko jest ubezpieczone, warto sprawdzić w warunkach polisy, czy także są stałe elementy zewnętrzne, jak:

 • antena satelitarna,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • basen w ogrodzie (murowany),
 • grill (murowany),
 • pompa ciepła,
 • ogrodzenie i brama,
 • siłowniki do bramy,
 • roślinność ogrodowa.

Jeśli chcesz skutecznie ubezpieczyć dom od wiatru i na wypadek innych anomalii pogodowych, powinieneś skonstruować umowę tak, żeby w podstawie bądź w rozszerzeniach zawierała:

 • pożar,
 • silny wiatr i huragan,
 • trąby powietrzne,
 • uderzenie pioruna,
 • grad i śnieg,
 • deszcz nawalny,
 • pękanie mrozowe,
 • obsuwanie i zapadanie się ziemi,
 • powódź.

Z wymienionych zagrożeń zwykle tylko powódź występuje jako umowa dodatkowa. Reszta to pakiet podstawowy, jednak każde TU ma w takim pakiecie inna liczbę ryzyk.

Warto też pomyśleć o mieniu ruchomym oraz zabezpieczeniu tzw. budynków małej architektury, które znajdują się na terenie posesji (garaż, altana, budynki gospodarcze itp.) albo poza nią (domek letniskowy).

Kluczowe jest także ustalenie sum ubezpieczenia, czyli maksymalnej wysokości odszkodowania. Jeśli nie doszacujesz wartości swojego majątku (niedoubezpieczenie), to możesz otrzymać od towarzystwa jedynie część środków na pokrycie poniesionych strat. Nadubezpieczenie z kolei sprawi, że zapłacisz nieproporcjonalnie wysoką składkę, co nie przełoży się potem na wyższą rekompensatę, ponieważ na ubezpieczeniu majątkowym nie możesz zarobić – zawsze otrzymasz tylko tyle, ile straciłeś

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

Możliwy zakres ochrony na wypadek silnego wiatru

Ryzyka w podstawowej wersji polisy

Możliwe rozszerzenia podstawowej wersji polisy

silny wiatr/huragan

ruchomości domowe

upadek drzew i masztów

stłuczenie przedmiotów szklanych

grad

przepięcie od pioruna

śnieg

zabudowania na posesji i roślinność ogrodowa

deszcz nawalny

dom letniskowy

uderzenie pioruna

nagrobek

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od huraganu i trąby powietrznej?

Zobacz, ile kosztuje polisa mieszkaniowa chroniąca na wypadek huraganu dom o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 700 000 zł. Stworzyliśmy dwie kalkulacje, w pierwszej przyjęliśmy podstawowy zakres ochrony (mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi), a w drugiej uwzględniliśmy również ruchomości domowe (suma ubezpieczenia 50 000 zł) oraz stłuczenie przedmiotów szklanych.

Za podstawową polisę trzeba zapłacić od 257 zł do 529 zł,średnio 381 zł. W poszerzonym wariancie ubezpieczenie kosztuje od 394 zł do 732 zł, średnio 514 zł. Wszystkie stawki odnoszą się do roku obowiązywania umowy z towarzystwem.

Podstawowe ubezpieczenie zawsze jest tańsze, co przekłada się jednak na ograniczony zakres ochrony. Jeśli chcesz zabezpieczyć się kompleksowo przed takimi zdarzeniami, jak huragan, powódź czy pożar, powinieneś dokupić przynajmniej kilka dodatków. Silny wiatr może zerwać dach, a wówczas zniszczeniu ulegnie również mienie ruchome. Huragan może również zniszczyć szklane elementy, w tym np. panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu. Na przykładzie poniższej tabeli widać, że średni koszt poszerzonej polisy różni się tylko o 133 zł od podstawowego wariantu. W skali roku taka różnica jest relatywnie niewielka, a daje wymierne korzyści na wypadek zaistnienia kataklizmu.

Przykładowy koszt ubezpieczenia nieruchomości od wiatru

RyzykaWiatr i inne zdarzenia losowe

Wiatr i inne zdarzenia losowe
stłuczenie przedmiotów szklanych

Zakres ochronyMury
Elementy stałe
Mury
Elementy stałe
Wyposażenie
TU Europa257 zł

394 zł

Link4300 zł

455 zł

Proama343 zł

465 zł

Inter Polska

400 zł535 zł

Generali

459 zł500 zł

mtu24.pl

529 zł732 zł

średnio za 12 miesięcy ochrony

381 zł514 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 03.04.2024 r.) dla domu 120 mkw. o wartości rynkowej 700 000 zł.

PORÓWNAJ CENY

Jak otrzymać odszkodowanie po huraganie?

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest właściwe zachowanie się po szkodzie, czyli przestrzeganie kilku prostych zasad, które są zapisane w OWU każdej polisy. Mają one raczej charakter standardowy, dlatego możemy przedstawić je zbiorczo:

1. Ogranicz rozprzestrzenianie się szkody – pamiętaj, żeby podejść do tego racjonalnie i niepotrzebnie nie ryzykować, ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich.

2. Wezwij straż pożarną – wezwanie odpowiednich służb jest nie tylko rozsądne, ale i wymagane przez ubezpieczycieli. Po zakończeniu interwencji trzeba uzyskać od strażaków odpowiedni protokół.

3. Zgłoś szkodę towarzystwu – zrób to w wymaganym terminie, najczęściej jest to 3 do 7 dni od jej zaistnienia. Możesz to zrobić telefonicznie, SMS-owo, mailowo, listownie, przez formularz na stronie lub osobiście w placówce ubezpieczyciela.

4. Przekaż ubezpieczycielowi dowody – czyli wszystkie dokumenty, zdjęcia czy filmy, które są przez niego wymagane lub które mogą ułatwić oszacowanie strat i znalezienie ich przyczyny.

5. Udostępnij miejsca zdarzenia rzeczoznawcy – najlepiej w stanie, w jakim je zastałeś, o ile wprowadzone zmiany nie były konieczne dla powstrzymania rozprzestrzeniania się szkody.

6. Uzyskaj odszkodowanie – bezsporna część rekompensaty powinna trafić na twoje konto po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia. Jeśli jakaś część odszkodowania będzie kwestią sporu, ubezpieczyciel ma dodatkowe 14 dni na podjęcie decyzji i przesłanie ci reszty pieniędzy.

Zdarza się, że towarzystwa nie wypłacają odszkodowania lub przyznają wypłatę odszkodowania w niepełnym wymiarze. Wówczas istnieje możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u ubezpieczyciela. Dalszą drogą jest dochodzenie swoich praw u Rzecznika Finansowego oraz przed sądem cywilnym.

WAŻNE!
Przy wyborze polisy zwróć szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje
(jak w przypadku wspomnianej powodzi). W dokumencie OWU sprawdź też definicje, np. porywistego wiatru czy nawalnego deszczu. Niektóre towarzystwa nie wypłacą świadczenia za skutki huraganu, jeśli zanotowana siła wiatru nie przekroczyła określonego pułapu, np. 15 m/s.

Kiedy za huragan i trąbę powietrzną nie będzie odszkodowania?

Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za zniszczenia w skutek huraganu, jeśli podczas kataklizmu prędkość wiatru nie przekroczy wartości podanej w OWU polisy. Nie dostaniesz także rekompensaty za zaparkowany na posesji samochód, na który np. spadnie drzewo, ponieważ auta i motocykle nie mogą być ubezpieczone z polisy mieszkaniowej – chroni się je w ramach OC i AC.

W każdej polisie znajdziesz ograniczenia, wśród których najistotniejsze są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi tutaj o konkretne, doprecyzowane w OWU polisy sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje.

W przypadku zniszczeń spowodowanych wichurą brak odszkodowania mogą spowodować:

 • brak wymaganych konserwacji i przeglądów technicznych;
 • tzw. rażące niedbalstwo, np. pozostawienie otwartych okien dachowych;
 • zniszczenie przedmiotów (mienia ruchomego) przechowywanych na balkonie lub na posesji;
 • zniszczenie budowli na posesji, które nie są na trwałe związane z gruntem, np. namiotów foliowych czy garażów blaszanych;
 • szkody powstałe przez upadek drzewa, które powinno zostać wcześniej wycięte;
 • szkody powstałe w skutek przepięcia od pioruna, jeśli urządzenie było nieprawidłowo podłączone, np. komputer był podłączony bezpośrednio do gniazdka, a nie do listwy.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności w każdej polisie jest nieco i inny. Warto więc wnikliwie przeczytać ten fragment OWU jeszcze przed podpisaniem umowy.

Gdzie kupić polisę mieszkaniową od wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej znajdziesz w kilka chwil za pomocą porównywarki. W dołączonym formularzu wystarczy tylko, że określisz zakres ochrony i sprecyzujesz, jakiej nieruchomości ma dotyczyć ochrona.

PORÓWNAJ CENY

Kalkulator polis mieszkaniowych online pomoże ci wybrać jedną spośród nawet kilkudziesięciu ofert. Sam decydujesz, ile kosztuje ubezpieczenie domu, w jakim zakresie i od kiedy ma obowiązywać ochrona.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
Proama
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 60 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym 50 000 zł   Przedmioty szklane   Wandalizm   All risk  
mtu24.pl
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź   OC w życiu prywatnym 100 000 zł   Przedmioty szklane  
Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej
Link4
Cena roczna
285,15 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
453,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
Proama
Cena roczna
474,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 60 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
502,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
540,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym 50 000 zł Przedmioty szklane Wandalizm All risk
mtu24.pl
Cena roczna
591,00 zł
Nieruchomość
470 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź OC w życiu prywatnym 100 000 zł Przedmioty szklane

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 4 osoby w miejscowości Suwałki (16-400)

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej możesz kupić na 12 miesięcy, jak i 2 czy nawet 3 lata

2. To, jak dużo dostaniesz odszkodowania za straty spowodowane wiatrem, zależy od sumy ubezpieczenia, którą określasz w porównywarce

3. Ochronę od wiatru zawiera podstawowy wariant ubezpieczenia, w pakiecie razem z innymi zdarzeniami losowymi

4. Warunkiem otrzymania odszkodowania za wiatr może być jego określona siła, np. 17 m/s, co określa dokument OWU dla każdej polisy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, huraganu i trąby powietrznej

 1. Czy dom w budowie można ubezpieczyć od huraganu?

  Polisa dla domu w budowie (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, podczas remontu generalnego) chroni przed skutkami huraganu, ale dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Chodzi tutaj, przede wszystkim o aktualny stan prac – żeby budynek był chroniony przed silnym wiatrem, musi być przynajmniej na etapie surowym zamkniętym, czyli posiadać dach, a także zamknięte wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Polisa dla domu w budowie najczęściej nie obejmuje też ruchomości domowych, poza materiałami budowlanymi i narzędziami.

 2. Jakich dokumentów wymaga towarzystwo po wichurze?

  Jeśli w skutek silnego wiatru zostanie zniszczone ubezpieczone mienie, towarzystwo należy przedłożyć m.in.: oświadczenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poświadczające, że na danym terenie wystąpił huragan; protokół wypadkowy od straży pożarnej; zdjęcia i filmy dokumentujące skalę i charakter zniszczeń; listę uszkodzonego mienia wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wartość (paragony, rachunki, itd.); oświadczenia świadków o przebiegu huraganu.

 3. Jakie inne ubezpieczenia chronią na wypadek wiatru?

  Rolników przed skutkami huraganu chroni obowiązkowe ubezpieczenie rolne. Właściciele pojazdów mechanicznych mogą wykupić AC, żeby zabezpieczyć swoje mienie np. przed upadkiem drzewa. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewni nam z kolei odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

 4. Jak uzyskać bezpośrednią pomoc po huraganie?

  Po przejściu wichury nasz dom może czasowo lub nawet na stałe stać się niezdatny do zamieszkania. Na taką okoliczność warto mieć pakiet Home Assistance, czyli dodatek do polisy mieszkaniowej. Dzięki niemu ubezpieczyciel będzie zobowiązany do udzielenia nam szybkiego wsparcia po szkodzie, czyli: zapewnienie hotelu, zabezpieczenie mienia, transport mienia, utylizacja zniszczonych przedmiotów.

 5. Co, jeśli wiatr przewróci drzewo z naszej posesji na cudzy samochód?

  Jeśli wichura przewróci drzewo lub maszt znajdujący się na naszej posesji na samochód albo inne mienie osoby trzeciej, odpowiedzialność leży po naszej stronie. Można się zabezpieczyć na taką okoliczność wykupując OC w życiu prywatnym, czyli rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Wówczas to towarzystwo pokryje straty do granicy ustalonej w warunkach umowy, czyli do sumy ubezpieczenia dla OC.

 6. Jak ubezpieczyć przed wiatrem roślinność w ogrodzie?

  Przed huraganem i innymi zdarzeniami losowymi możemy ubezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się na posesji – niektóre towarzystwa, np. PZU, oferują takie rozszerzenia. Część ubezpieczycieli umożliwia również włączenie w polisę mieszkaniową roślin doniczkowych znajdujących się na posesji, a także na balkonie bądź tarasie.

 7. Jak mogę się zapisać na Alert RCB?

  Na alert RCB nie musisz się zapisywać. Jeśli znajdziesz się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymasz na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Wiadomość jest bezpłatna, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie możesz na nią odpowiedzieć. Alert RCB przychodzi na telefon bez względu na sieć komórkową.