Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Anomalie pogodowe w Polsce występowały od zawsze, jednak wraz ocieplaniem się klimatu pojawia się ich coraz więcej. Przed wiatrem i innymi naturalnymi zagrożeniami, przynajmniej od strony finansowej, możemy chronić mienie dzięki polisie.

trąba powietrzna
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-nieruchomosci-od-wiatru-huraganu-i-traby-powietrznej

Obecnie w Polskę uderza 10-12 huraganów rocznie. Zwiększa się nie tylko liczba tych zjawisk, ale ich intensywność. Podczas huraganu w sierpniu 2017 roku wiatr osiągał prędkość 150 km/h, wyrządzając straty na 2,7 mld zł i zabijając 5 osób. Huragan to tylko jedno ze zjawisk klimatycznych, które stanowi realne zagrożenie dla gospodarstw domowych.

Na terenie Polski w skali roku pojawia się również od 8 do 14 trąb powietrznych, które są w stanie jednorazowo zniszczyć nawet kilkadziesiąt budynków. Równie groźne są powodzie. Szacuje się, że w strefie ryzyka powodziowego mieszka około 5 milionów Polaków.

Jak chronić się przed kataklizmami?

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo własnej nieruchomości i tym samym zmniejszyć ryzyko poniesienia strat, powinniśmy zainwestować w trwałe materiały budowlane i stabilne konstrukcje. Wymaga to poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, ale z perspektywy czasu może okazać się opłacalne. Ważne jest również dbanie o stan techniczny budynku i dokonywanie bieżących napraw. Przykładowo, znajdujący się w złym stanie dach jest bardziej zagrożony działaniem wiatru, deszczu czy gradu, niż zmodernizowany. 

Wiatry, trąby powietrzne czy ulewy przychodzą nagle i równie szybko znikają. Są też jednak czynniki atmosferyczne działające powoli i dokonujące postępujących zniszczeń. Chodzi tutaj o mróz, wilgoć czy wysokie temperatury. 

Niestety, nigdy nie uda nam się zabezpieczyć nieruchomości przed wszystkimi kataklizmami. Dlatego też warto inwestować w polisy mieszkaniowe z jak najszerszym zakresm ochrony. Dzięki temu zwiększamy prawdopodobienstwo otrzymania wypłaty z ubezpieczenia za zniszczony dach czy zalane mieszkanie. 

W jaki sposób polisa chroni przed anomaliami?

Każda polisa mieszkaniowa jest nieco inna i dotyczy to również katalogu ryzyk, który znajduje się w podstawowej wersji umowy. Jeśli chodzi o zagrożenia ze strony sił natury, to w podstawie może znajdować się i dosłownie kilka, jak i powyżej dwudziestu takich ryzyk. 

Przykładem minimalnego ubezpieczenia jest FLEXA (polisa ogniowa),która chroni nasze mienie tylko w razie pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego.

Z kolei polisa w wariancie All Risks zabezpiecza nieruchomość od wszystkich możliwych zagrożeń ze strony przyrody, poza tymi znajdującymi się w wyłączeniach odpowiedzialności. 

WAŻNE!
Nie każde ubezpieczenie zawiera formułę FLEXA bądź All Risk. Najczęściej zakres ochrony nalezy ustawić samodzielnie.

Oprócz podstawy, każda polisa zawiera również pakiet dodatkowo płatnych (składka rośnie o kilkanaście procent) rozszerzeń, o które można uzupełnić umowę. Często w takim wariancie dostępna jest np. ochrona przed powodzią. Niektórych nieruchomości w ogóle nie da się ubezpieczyć na taką okoliczność – chodzi głównie o tereny zalewowe. Ponadto, powódź obwarowana jest również 30-dniową karencją. Jeżeli w pierwszym miesiącu od podpisania umowy dojdzie do szkód powodziowych, nie otrzymamy świadczenia z polisy.

Jak skonstruować polisę, aby chroniła na wypadek anomalii?

Chcąc zabezpieczyć się przed wszystkimi anomaliami pogodowymi, musimy skonstruować umowę tak, żeby w podstawie i w rozszerzeniach zawierała:

  • pożar,
  • silny wiatr i huragan,
  • trąby powietrzne,
  • uderzenie pioruna,
  • grad i śnieg,
  • deszcz nawalny,
  • pękanie mrozowe,
  • obsuwanie i zapadanie się ziemi,
  • powódź.

Z wymienionych zagrożeń zwykle tylko powódż swystępuje jako umowa dodatkowa. Reszta to pakiet podstawowy, jednak każe TU ma w takim pakiecie inna liczbę ryzyk - od kilku do ponad dwudziestu.

Kompleksowa ochrona domu przed anomaliami pogodowymi wymaga ubezpieczenia murów i elementów stałych. Warto też pomyśleć o mieniu ruchomym oraz zabezpieczeniu tzw. budynków małej architektury, które znajdują się na terenie posesji (garaż, altana, budynki gospodarcze itp.) albo poza nią (domek letniskowy).

Kluczowe jest także ustalenie adekwatnych sum ubezpieczenia, czyli maksymalnej wysokości odszkodowania. Jeśli nie doszacujemy wartości naszego majątku (niedoubezpieczenie),to możemy otrzymać od towarzystwa jedynie część środków na pokrycie poniesionych strat. Nadubezpieczenie z kolei sprawi, że zapłacimy nieproporcjonalnie wysoką składkę, co nie przełoży się potem na wyższą rekompensatę, ponieważ na ubezpieczeniu majątkowym nie możemy zarobić – zawsze otrzymamy tylko tyle, ile straciliśmy.

Przy wyborze polisy musimy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje (jak w przypadku wspomnianej powodzi). Sprawdźmy też definicje, np. porywistego wiatru (prędkość) czy nawalnego deszczu (wysokość opadu na m2 w określonej jednostce czasu). Aby móc to zrobić, konieczna jest wnikliwa lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i porównanie ich z konkurencyjnymi propozycjami. 

Kiedy zgłosić szkodę po zdarzeniu losowym?

Zgłoszenie szkody i uzyskanie świadczenia (po wichurze, powodzi czy trąbie powietrznej) jest relatywnie proste, a całą procedurę można zamknąć w czterech krokach:

1. Zabezpieczenie mienia, które uległo zniszczeniu.

2. Przygotowanie informacji dla ubezpieczyciela (kluczowe są: przyczyna i zakres szkody, a także szacowana wartość zniszczonego mienia). 

3. Zgłoszenie szkody poprzez infolinię, e-formularz czy wizytę w placówce.

4. Udokumentowanie szkody poprzez zrobienie zdjęć lub nagranie filmów i późniejsze przekazanie tych materiałów ubezpieczycielowi. 

Czasami zdarza się, że towarzystwo uchyla się przed wypłatą odszkodowania nie uznając naszych roszczeń. Jeśli po głębszej analizie uznamy, że jest to dla nas krzywdzące, to mamy pełne prawo dochodzić swoich racji przed sądem. 

Ważne informacje

1. Poziom zagrożenia anomaliami pogodowymi na terenie Polski znacznie wzrósł w ostatnich latach

2. Każde towarzystwo ma inny katalog ryzyk w podstawowej wersji polisy

3. Powódź najczęściej dostępna jest jako rozszerzenie i obwarowana trzydziestodniową karencją

4. OWU polisy zawiera cenne informacje – m. in. wyłączenia, limity i definicje – i dlatego wymaga wnikliwej lektury